Bygget for sikkerhet

Beskytter sjåfør, passasjerer og fotgjengere

Beskytter sjåfør, passasjerer og fotgjengere

Bevist sikkerhet

Målet vårt er alltid å utvikle biler som overgår sikkerhetsstandardene. Det jobber vi med både på sikkerhetslaboratoriet vårt og under uforutsette forhold. Målet vårt er å kontinuerlig maksimere sikkerhet og beskyttelse av beboere.

Sikkerhet med teknologi

Hold deg oppdatert på de nyeste sikkerhetsdataene som er tatt i bruk.