Strømdeling for Wall Connector

Strømdeling er en fastvarefunksjon som lar opptil seks 3. generasjons Wall Connectors dele strøm og lade flere biler samtidig. Ladestrøm distribueres intelligent over flere Wall Connectors for å minimere ladetiden for hvert kjøretøy og øke energigjennomstrømning, samtidig som det alltid sikres at grenser pålagt av den enkelte elektriske installasjonen ikke overskrides.

Oversikt

Hva strømdeling gjør

Ved å intelligent administrere tilgjengelig strøm på en gitt krets, tillater strømdeling én enkelt elektrisk krets å støtte flere Wall Connectors og samtidig gi alle de elektriske bilene tilstrekkelig lading.

Slik fungerer det

Strømdeling administrerer den totale mengden strøm brukt av flere Wall Connectors via Wi-Fi mellom tilkoblede enheter. For et gitt strømdelingssystem vil det alltid være én Wall Connector som regnes som «leder». Eventuelle ekstra Wall Connectors regnes som «følgere». Det er lederens ansvar å kontrollere hvor mye elektrisk strøm hver følger tildeles til enhver tid.

Hvorfor det er nyttig

Denne funksjonaliteten er ideell for husholdninger som trenger å lade mer enn én elektrisk bil samtidig, men som kanskje ikke har nok strøm til flere elektriske kretser.

Sette opp

Når du installerer Wall Connectors i et strømdelingsnettverk, bør du vurdere å engasjere en Tesla-sertifisert installatør. Detaljer om den fysiske installasjonen finner du i installasjonshåndboken for 3. generasjons Wall Connector.

 1. Identifisere og konfigurere den ledende Wall Connectoren.
  Én Wall Connector vil bli utpekt som leder, og denne gir konfigurasjon og kontroller for alle følgere. Installer og konfigurer lederen først. Følg prosessen for å koble til lederens Wi-Fi for å koble til og konfigurere lederen.

  Merk: Strømdeling med opptil seks Wall Connectors er bare tilgjengelig med fastvareversjon 21.36.6 eller nyere. Last ned den nyeste fastvarefilen.

 2. Legg til opptil fem ekstra følgere fra den ledende Wall Connectoren.
  Klikk på strømdelingskortet i igangkjøringsgrensesnittet og legg til flere Wall Connectors for å danne et strømdelingsnettverk ved å koble dem trådløst til lederen. For tiden kan opptil fem Wall Connector-følgere knyttes til én lederenhet og gi et samlet strømdelingsnettverk med seks Wall Connectors.

  Merk: Når du parer følgere, vil lederen starte på nytt, og du vil miste Wi-Fi-tilkoblingen. Hvis tilkoblingen din ikke kommer tilbake automatisk, må du forsikre deg om at du fortsatt er koblet til lederens Wi-Fi tilkobling og oppdatere siden.

 1. Sette nettverksgrenser.
  Når alle følgere er lagt til, angir du nettverksgrensen. Dette er den totale strømmen som vil distribueres intelligent mellom alle enheter med kjøretøy under lading.

  Minimum strømgrense er 6 ampere per Wall Connector. Et nettverk med seks enheter vil ha en minimumsgrense på 36 ampere.

  Maksimum nettverksgrense er summen av typeskiltet til alle enhetene i nettverket, minus én ampere. Et nettverk med seks enfasede Wall Connector-enheter kan ha en maksimum nettverksgrense på 287 ampere. Hvis strømtilførselen kan levere 288 ampere eller mer i dette scenariet, kan alle enhetene lade ved full strømstyrke, og strømdeling er ikke nødvendig. Prat med installatøren for mer informasjon om den maksimale nettverksgrensen.

  Merk: Hvis lederne og følgerne har forskjellige kretsbrytere, må du koble til hver av følgerne på forskjellige brytere via Wi-Fi-kringkastingen, og deretter angi riktig brytergrense.

  Ta for eksempel et nettverk med fire Wall Connectors og to sikringer på 60 A, én sikring på 50 A og én sikring på 20 A der lederen har én sikring på 60 A. Koble Wall Connectors med sikringer på 50 A og 20 A til individuelt og still inn deres strømstyrkegrense i igangkjøringsgrensesnittet ved å følge prosessen for å koble til lederens Wi-Fi.

 1. Aktivere strømdelingsnettverket.
  Når strømdelingsnettverket er fullt etablert (følgere paret og nettverksgrense satt), kan du aktivere nettverket.
 • Merk: Ingen enheter i nettverket vil kunne lade de tilkoblede bilene hvis strømdelingen ikke er aktivert.
Feilsøking

Hvis du opplever problemer med et strømdelingsnettverk, er det vanligste problemet tap av kommunikasjon mellom leder- og følgerenhetene. Dette kan skyldes strømtap (en tilhørende Wall Connector har blitt fjernet, strømbryteren er åpen, osv.) eller et tap av kommunikasjon via Wi-Fi.

Når en Wall Connector i et strømdelingsnettverk ikke er tilgjengelig, vil det generelle nettverket fungere med redusert kapasitet for å sikre at det ikke overskrider strømstyrkegrensen. Tap av kommunikasjon løses ved å tilkoble lederen og følge oppsettprosedyren. Dette vil indikere hvilke enheter i nettverket som er utilgjengelige.

Gjennomgå de typiske trinnene for å løse kommunikasjonsproblemer:

 • Bekreft at alle Wall Connectors er slått på.
 • Hvis Wall Connectorene dine er koblet til hjemmets Wi-Fi, må du sørge for at signalstyrken mellom deltakende Wall Connectors og hjemmenettverket er tilstrekkelig. Dette kan bekreftes ved å se på signalstyrken i konfigurasjonsveiviseren til lederen.

  Dette er viktig for stabil strømdeling siden ethvert nytt tilkoblingsforsøk eller kanalhopp vil avbryte nettverket midlertidig. Hvis hjemmets Wi-Fi-nettverk er ustabilt, må lederen ofte koble til nettverket på nytt, noe som vil forstyrre følgerne i en kort periode.

 • Bekreft at Wi-Fi hjemmenettverket ikke er overbelastet. Det meste av Wi-Fi utstyret vil automatisk endre kanal som respons på forstyrrelser, men manuelle justeringer kan være nødvendig. Alle Wall Connectorene i et strømdelingsnettverk vil fungere på den samme Wi-Fi kanalen som hjemmenettverket.
 • Slå på og av Wall Connectorene ved å tilbakestille kretsbryteren.
 • Hvis en følger er fjernet eller erstattet, må du fjerne den fra strømdelingsnettverket på lederen.

I sjeldne tilfeller kan problemer med strømdeling også skyldes at en kretsbryter er utløst. Hvis dette er tilfellet, må du sørge for at strømstyrkegrensen er satt opp riktig for hver enkelt enhet.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg bruke strømdeling mellom Teslas Wall Connectors og en annen elbil-ladekontakt?

Nei. Strømdeling er bare kompatibel mellom Wall Connectors av tredje generasjon.

Kan jeg koble 2. og 3. generasjons Wall Connectors sammen i et strømdelingsnettverk?

Nei. Denne konfigurasjonen er ikke tilgjengelig for øyeblikket.

Kreves det en Internett-forbindelse og/eller Wi-Fi-nettverk for å kunne bruke strømdeling?

Nei. Strømdeling kan settes opp helt frakoblet uten ekstern tilkobling. Det kreves en Wi-Fi-tilkobling for å motta fastvareoppdateringer, nye funksjoner og avansert støtte.

Ladestrømmen som er tilgjengelig for bilen min, endres stadig – er dette normalt?

Ja. Strømdeling fungerer ved å la all tilgjengelig strøm distribueres så effektivt som mulig basert på den faktiske strømstyrken som trekkes av hver bil.