Loot Box

Målet vårt er å hjelpe Tesla-eiere med å dele sin lidenskap for Teslas produkter og vår misjon — å akselerere verdens overgang til bærekraftig energi. Hver gang du verver en ny venn eller et familiemedlem til Tesla-samfunnet, opptjener du og vennen din kreditter — du får henvisningskreditt, og vennen din får kjøpekreditt. Du opptjener også lojalitetskreditt når du kjøper andre kvalifiserende Tesla-produkter, som en takk for at du er en lojal Tesla-eier.

Alle dine kreditter har samme verdi og vises i én saldo i din Loot Box. Kreditter kan innløses for Tesla-henvisningspremier i Loot Box henvisningsbutikk etter tildelingsdatoen – datoen for levering av Tesla-bilen.

Selv om det ikke er noen grense for hvor stor kreditt du kan opptjene, utløper kreditten etter 12 måneder fra den ble gitt. Henvisning av flere venner eller kjøp av andre kvalifiserende produkter på din eksisterende Tesla-konto forlenger utløpsdatoen for all kreditt med 12 måneder fra den siste datoen, så lenge leverings- eller aktiveringsdato for solenergiaktivering skjer før forrige utløpsdato. Credit-beløp kan endres til bestillingen er lagt inn og kan ikke innløses mot kontanter. Kreditter kan ikke overføres mellom kontoer eller gis videre til andre. Henvisningsprogrammet er underlagt disse vilkårene.

Hvis du eller en venn la inn en bestilling via en henvisningslenke før 27. mars 2023, kan du ikke delta i dette henvisningsprogrammet. Les mer om de tidligere fasene i Teslas henvisningsprogram.

Takk for at du støtter verdens overgang til bærekraftig energi.

Legg inn en bestilling

Når du kjøper et kvalifiserende Tesla-produkt via en henvisningslenke, vil du og din venn begge opptjene kreditt. Henvisningen kan ikke legges til etter at bestillingen er lagt inn.

For å kjøpe med en henvisningslenken:

 1. Gå til henvisningslenken til vennen din.
 2. Kjøp det Tesla-produktet du ønsker fra henvisningslenken.
 3. Etter at du har lagt inn bestillingen, vises kreditter som «ventende» i henviserens Loot Box frem til tildelingsdatoen.
Henvis en venn

Del henvisningslenken din med venner og familie direkte fra din Loot Box.

For å henvise en venn:

 1. Gå til Loot Box i Tesla-appen.
 2. Se hvor mye henvisningskreditt du vil opptjene og kjøpskreditten din venn vil motta for hvert kvalifiserende Tesla-produkt.
 3. Trykk på 'Henvis.'
 4. Fra kontaktlisten din velger du vennen du ønsker å henvise og sender henvisningsmeldingen. Du kan også trykke på delingsikonet øverst til høyre for å sende henvisningslenken.
 5. Etter at vennen din har lagt inn en bestilling, vises kreditter som «ventende» i din Loot Box frem til tildelingsdatoen.
Tjen lojalitetskreditter

Eksisterende eiere tjener automatisk lojalitetskreditt når de kjøper kvalifiserende Tesla-produkter med samme Tesla-konto. Lojalitetskreditt blir automatisk tildelt; det er ikke nødvendig med henvisningskode eller lenke.

For å opptjene lojalitetskreditt:

 1. Gå til Loot Box i Tesla-appen.
 2. Trykk på 'Lojalitet' på skjermbildet som viser kreditt for å se kvalifiserte produkter.
 3. Kjøp det Tesla-produktet du ønsker ved hjelp av e-postadressen din som er knyttet til dine eksisterende Tesla-produkter.
 4. Når vennen din har lagt inn en bestilling, vises kreditten som 'ventende' i Loot Box til tildelingstidspunktet.

For å tjene lojalitetskreditt, må du eie (eller tidligere ha eid) et kvalifiserende produkt, og ditt påfølgende kjøp av et kvalifiserende produkt må gjøres med samme Tesla-konto. Kreditt kan ikke overføres mellom kontoer — selv om du eier begge.

Hvis en eksisterende eier prøver å bestille via en henvisningslenke (enten sin egen eller lenken til en venn), vil denne ikke kvalifisere for kjøperkreditt, og heller ikke den som henviser kvalifiserer for henvisningskreditt, fordi kjøperen allerede er en del av Tesla-fellesskapet. I stedet opptjener eieren automatisk lojalitetskreditt.

Løs inn kreditt mot premier

Gå til din Loot Box i Tesla-appen for å se kredittsaldoen og handle for premier.

Å handle med kreditt:

 1. Gå til Loot Box i Tesla-appen.
 2. Trykk på 'Løs inn'.
 3. Se tilgjengelige premier og hvilken kreditt som trengs for å innløse de ulike premiene.
 4. Velg premien.
 5. Trykk på 'Løs inn'.
 6. Angi leveringsadressen din, og gå gjennom gjenværende kredittsaldoen ved innløsning.
 7. Trykk på 'Løs inn kreditt' for å gjøre krav på premien din.

Alle innløsninger er endelige. Retur eller bytte aksepteres ikke. Kreditt kan bare innløses i premier i Loot Box i Tesla-appen. Kreditter kan ikke brukes til å kjøpe varer eller tilbehør i Tesla Shop, og de kan heller ikke brukes på andre Tesla-produkter eller -tjenester.

Utforsk din Loot Box

Informasjon om Teslas henvisningsprogram og din henvisningsaktivitet er tilgjengelig i Loot Box i Tesla-appen.

 • Henvisningslenker
  Se og del henvisningslenken din med venner og familie direkte fra Loot Box.
 • Kvalifiserende Tesla-produkter for henvisningsprogrammet
  Se de Tesla-produktene som inngår i henvisningsprobrammet i Loot Box. For hvert produkt finner du hvor stor henvisningskreditt eller lojalitetskreditt du vil opptjene samt den kjøpskreditten vennen din vil motta ved levering eller aktivering av Tesla-produktet.
 • Henvisningsbutikk med tilgjengelige premier
  Se tilgjengelige premier og hvilken kreditt som kreves for å innløse de ulike premiene. Handle med den kreditten du har opptjent i henvisningsbutikken.
 • Henvisningshistorikk
  På Kreditter-skjermen kan du trykke på «Historikk» for å se venner du har henvist, samt status for henvisningen din.
 • Kreditthistorikk
  På Løs inn-skjermen i Loot Box trykker du på 'Saldo' for å se den tilgjengelige saldoen og kreditt-transaksjonshistorikken.
 • Utløpsdatoer
  Kreditten dine utløper tolv måneder, og Supercharging-miles utløper seks måneder, fra tildelingstidspunktet.

  Hvis du opptjener ekstra Credits, vil utløpsdatoen for all kreditt forlenges med 12 måneder fra det siste tildelingstidspunktet. For å forlenge utløpsdatoen for alle dine Credits, må leverings- eller aktiveringsdato for solenergiproduktene være før enn den forrige utløpsdatoen.

  Hvis du løser inn kreditt for ekstra Supercharging-miles, vil utløpsdatoen for alle Supercharging-miles forlenges med 6 måneder, opptil 36 måneder.

Last ned Tesla-appen for å få tilgang til Loot Box.

Vilkår og betingelser

Med virkning fra 27. mars 2023

Ved å delta i Teslas henvisningsprogram godtar du disse vilkårene og forstår at de kan endres. Henvisningskreditter er tilgjengelig for nåværende Tesla-eiere som verver førstegangskunder av Tesla. Kjøperkreditter gis også til førstegangskunder som bestiller et kvalifiserende Tesla-produkt via en henvisningslenke. Lojalitetskreditter gis til nåværende Tesla-eiere som kjøper ytterligere Tesla-produkter til seg selv. Verdien av kreditter og tilgjengelighet av premier kan variere etter geografisk område og Tesla-produkt. Kredittverdier, premietilbud og programkvalifisering bestemmes av kjøperens registrerings- eller installasjonsadresse samt henviserens boligadresse. Kreditter tildeles etter levering av en Tesla-bil («tildelingsdatoen»). Tesla fraskriver seg spesifikt ethvert løfte eller enhver garanti relatert til tilgjengeligheten av premier, som kan endres og ha begrenset opplag. Tilgjengelige premier vises i Loot Box i Tesla-appen.

Tesla-kunder må være minst 18 år for å kunne opptjene kreditter. Disse kan ikke overføres, og kan ikke løses inn i kontanter. Kreditter må innløses innen tolv måneder etter tildelingsdatoen, ellers utløper de. Alle kredittinnløsninger er endelige. Retur eller bytte aksepteres ikke. Kreditter kan bare innløses i premier i Loot Box i Tesla-appen. Kreditter kan ikke innløses i varer eller tilbehør i Shop.Tesla.com, og de kan ikke brukes til andre Tesla-produkter eller -tjenester. Kreditter kan ikke brukes retroaktivt eller til premier som ikke lenger er tilgjengelige i henvisningsbutikken. Henvisninger kan ikke brukes etter at en bestilling er lagt inn. Kunden er ansvarlig for alle skatter, lokale krav og avgifter. Programmet og premiene er betinget av og underlagt lokale lover og regler. Vare- og tilbehørspremier er kun tilgjengelige i regioner der Tesla Shop er lansert. Henvisningskoder kan ikke brukes for bilparkbestillinger med flere biler. Kredittene vil bli annullert hvis kunden trekker seg fra bestillingen eller kansellerer bestillingen etter levering, uansett årsak. Bare primære kontoinnehavere kan løse inn kreditter for premier. Når det gjelder et bilparkfirma, vil de primære sjåførene som eier og administrerer bilparken, ha tilgang til Loot Box, men sekundære sjåfører vil ikke ha dette. Kunden kan ikke være en ansatt med ansvar for kundebehandling, juridisk representant for eller partner av Tesla eller et av Teslas tilknyttede selskaper. Ingen deler av Teslas henvisningsprogram skal anses å skape noen form for relasjon mellom den som henviser og Tesla eller noen av Teslas tilknyttede selskaper. Den som henviser har ingen myndighet til å representere eller forplikte Tesla.

Vi introduserer programmer som disse i god tro og forventer den samme gode tro i retur. Hensikten med dette programmet er å belønne lojale Tesla-eiere for å dele sin lidenskap for Tesla-produkter med venner og familie. Henvisningslenker skal deles fra en person til en annen og ikke legges ut på offentlige plattformer. Kommersialisering, annonsering, massedistribusjon, salg eller betaling eller tilbud av incentiver for bruk av henvisningslenker er ikke lov, og vi vil ikke gi kreditt ved bruk av henvisningslenker som knyttes til atferd som bryter med disse vilkårene. Kunder som bryter Teslas retningslinjer er diskvalifisert fra dette programmet. Vær oppmerksom på at vi kan holde tilbake premier hvis vi tror at kundene handler i ond tro eller på annen måte opptrer i strid med programmets intensjon. Vi hverken kan eller har til hensikt å prøve å avdekke ethvert slikt scenario hvor man handler i ond tro, men vi lover å alltid være rettferdige og rimelige. Hvis du er uenig med oss, vil det være ditt ansvar å vise oss at du ikke har brutt Teslas retningslinjer eller disse vilkårene.