Periodisk kjøretøy kontroll

Model S, Model X, Model 3, Model Y

Den periodiske inspeksjonen er en regelmessig inspeksjon av bilens sikkerhet, trafikkdyktighet og eksosutslipp. Teslaer skal gjennomgå en periodisk inspeksjon eller tas med til et tredjeparts testsenter for å bli evaluert og sertifisert. Dette nettstedet inneholder Tesla-spesifikke detaljer som har til hensikt å legge til rette for den periodiske inspeksjonen, for eksempel plassering av VIN, oppjekkingspunkter, innstillinger for å fristille hjulene, og hvordan du fullfører bremsetestene. Dette nettstedet er ikke ment å være, og erstatter ikke en omfattende oversikt over krav til periodisk inspeksjon.

Understellsnummer

Du finner Teslaens VIN (understellsnummer) på stedene som vist nedenfor.

Alle modeller: under frontruten (førersiden)

Alle modeller (unntatt Model 3 og Model Y med VIN som starter med LRW): på dørkarmen (førersiden)

Model 3 og Model Y (understellsnummer starter med LRW): under høyre forsete

Model 3 og Model Y (VIN som starter med 5YJ): øverst under dekoren til høyre B-søyle

Model Y (VIN som starter med XP7) og Model X: under dekoren til høyre karm bak

Model S bygget til og med september 2015: under det bakre dekselet under panseret på tverrbjelke foran

Model S bygget etter september 2015: under dekoren til høyre karm foran

Deaktiverer PIN for å kjøre

 

Når kunden leverer bilen for testing, må du sørge for at «PIN for å kjøre»-funksjonen er deaktivert av kunden. Når «PIN for å kjøre» er aktivert, er det ikke mulig å utføre alle testene uten å ha kundens PIN-kode.

Løfteprosedyre (Model S / Model X)

 

Advarsel: For å redusere risikoen for personskade må det brukes passende utstyr når denne operasjonen utføres.

Advarsel: Ikke løft bilen mens den er tilkoblet en ladekabel, selv om lading ikke pågår.

Advarsel: Det må ikke utføres arbeid på en bil som ikke har korrekt støtte. Dette kan føre til alvorlig skade, personskade eller død.

Bruk retningslinjene nedenfor for å sikre at du løfter bilen trygt:

1. Undersøk om bilen er utstyrt med luftfjæring.

Advarsel: «Luftfjæring Service-modus» må aktiveres på biler utstyrt med luftfjæring før de løftes. Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til skade på fjæringen, og det kan forårsake alvorlig personskade.

Slik påviser du om bilen er utstyrt med luftfjæring:

 • For Model S: trykk på Kontroller (bilikon) i nedre venstre hjørne (ratt på venstre side) eller nedre høyre hjørne (ratt på høyre side) på berøringsskjermen. Hvis bilen har luftfjæring, vises en fjæringsfane i menyen til venstre på berøringsskjermen.
 • Alle Model X-biler er utstyrt med luftfjæring.

 

Hvis bilen er utstyrt med luftfjæring, justerer den seg selv automatisk, selv når strømmen er av. Bruk berøringsskjermen til å aktivere «Luftfjæring Service-modus» for å deaktivere automatisk justering:

 1. Forsikre deg om at bilen er slått på (bilnøkkelen gjenkjennes).

 2. På berøringsskjermen trykker du på Kontroller > Fjæring.

 3. Trå på bremsepedalen, og trykk deretter på Svært høy for å maksimere fjæringshøyden. 

 4. Hold bremsepedalen inne, og trykk deretter på Kontroller > Service > Luftfjæring Service-modus for å deaktivere justering.


For å sjekke om «Luftfjæring Service-modus» er aktiv trykker du på Kontroller > Fjæring; displayet viser et fjernet hjul når «Luftfjæring Service-modus» er aktiv. «Luftfjæring Service-modus» kan avbrytes ved å trykke på «Luftfjæring Service-modus»-knappen igjen eller ved å kjøre bilen så hastigheten kommer over 7 km/t.

2. Plasser bilen midt mellom løftestolpene.

3. Plasser løftearmene under karosseriskinnene på de fire stedene vist nedenfor (posisjoner i grønt, figur 1). IKKE plasser løftearmene under batteriet eller sideskinnene (plasseringer i rødt, figur 1).

Figur 1: Løftepunkter – Model S / Model X

Forsiktig: Forsikre deg om at løfteutstyret ikke berører høyspenningsbatteriet noe annet sted enn på de dedikerte løftepunktene. Hvis du løfter bilen andre steder enn på de angitte løftepunktene, kan det skade høyspenningsbatteriet.

4. Juster høyden og plasseringen av løftearmene for å sikre at de er riktig plassert.

5. Sørg for å få hjelp når bilen heises opp, slik at løftearmene forblir i riktig posisjon.

Løfteprosedyre (Model 3 / Model Y)

 

Advarsel: For å redusere risikoen for personskade må det brukes passende utstyr når denne operasjonen utføres.

Advarsel: Ikke løft bilen mens den er tilkoblet en ladekabel, selv om lading ikke pågår.

Advarsel: Det må ikke utføres arbeid på en bil som ikke har korrekt støtte. Dette kan føre til alvorlig skade, personskade eller død.

Bruk retningslinjene nedenfor for å sikre at du løfter bilen trygt:

 1. Plasser bilen midt mellom løftestolpene.

 2. Plasser løftearmene under de fire løftepunktene på bilens høyspenningsbatteri som vist (grønne steder, figur 2).

  IKKE plasser løftearmene på noe annet sted på høyspenningsbatteriet eller sideskinnene (rødt område, figur 2).

Figur 2: Løftepunkter på høyspenningsbatteriet – Model 3 / Model Y

Forsiktig : Forsikre deg om at løfteutstyret ikke berører høyspenningsbatteriet noe annet sted enn på de dedikerte løftepunktene. Hvis du løfter bilen andre steder enn på de angitte løftepunktene, kan det skade høyspenningsbatteriet.

3. Juster høyden og plasseringen av løftearmene for å sikre at de er riktig plassert.

4. Få hjelp når du heiser bilen, slik at løftearmene forblir i riktig posisjon.

Holde bilen i fri

Tesla har en standard sikkerhetsfunksjon som automatisk aktiverer parkeringsbremsen når det registreres at føreren forlater bilen, selv om den er satt i fri. Aktiver tauemodus (Model S / Model X) eller transportmodus (Model 3 / Model Y) for å sikre at hjulene ruller fritt uten en passasjer i bilen.

Advarsel: Før du aktiverer tauemodus/transportmodus, må du forsikre deg om at bilen står på et flatt underlag og at hjulene er blokkert for å unngå bevegelse. Du må ikke arbeide på en bil som ikke har hjulene blokkert. Dette kan føre til alvorlig skade, personskade eller død.

Aktivere tauemodus (Model S / Model X)

 1. Forsikre deg om at bilens nøkkelkort er inne i bilen

 2. Sett giret i Park.

 3. Trå på bremsepedalen.

 4. På berøringsskjermen trykker du på Kontroller > Service > Tauemodus
  Meldingen «[N] Tauemodus aktivert. Bilen vil rulle fritt» vises på instrumentpanelet.

TIPS: Bilen går i tauemodus når du hører at den bakre parkeringsbremsen løsner.

MERK: I tauemodus vil ikke bilen skifte til et drivende gir.

For å gå ut av tauemodus trykker du på tauemodus-knappen igjen og følger instruksjonene i «Aktiver brems»-hurtigvinduet (trykk og hold den RØDE knappen for å aktivere parkeringsbremsen).

Aktivere transportmodus (Model 3 / Model Y)

Tesla har en standard sikkerhetsfunksjon som automatisk aktiverer parkeringsbremsen når det registreres at føreren forlater bilen, selv om den er satt i fri. Aktiver transportmodus for å sikre at hjulene ruller fritt uten en person i bilen.

 1. Forsikre deg om at bilens Key Card er inne i bilen

 2. Sett giret i Park.

 3. Trå og hold bremsepedalen inne.

 4. På berøringsskjermen trykker du på Kontroller > Service > Tauing.
  Taueskjermen vises.

 5. Trykk og hold Transportmodus.
  Etter at parkeringsbremsen er løsnet, vises «Går inn i transportmodus, trå på bremsepedalen for å fortsette» på berøringsskjermen.

TIPS: Bilen går inn i transportmodus når du hører den bakre parkeringsbremsen løsne.

MERK: I transportmodus vil ikke bilen skifte til et drivende gir.

For å avslutte transportmodus kan du enten:

 • Skifte til Park med girspaken
 • Trykke på transportmodus-knappen igjen

Test av elektronisk parkeringsbrems (EPB)

For å teste effektiviteten til hver enkelt parkeringsbrems må EPB Dynamic Mode aktiveres. Denne er designet for å forsiktig bremse bilen til full stans ved å bruke bare parkeringsbremsekaliperne og ikke de hydrauliske bremsekaliperne. Dette er en nødfunksjon i tilfelle det hydrauliske trykket faller bort.

Slik aktiverer du EPB Dynamic Mode:

 1. Kjør bilen på en rullende landevei.

 2. Sett bilen i Nøytral.

 3. Trykk og hold Park-knappen på gir velgeren til bakhjulene slutter å rotere.

Skift til Drive for å løsne parkeringsbremsen.

Bremseservotest

Bare tidlige Model S-biler, ikke utstyrt med Autopilot (bygget før september 2014), var utstyrt med en vakuumassistert bremseforsterker (4 i figur 3).

Figur 3: Vakuumassistert bremseforsterker

For å påvise om bilen er utstyrt med Autopilot berører du Kontroller(bil ikon) i nedre venstre hjørne på berøringsskjermen. Hvis bilen har Autopilot, vises en Autopilot-fane i menyen til venstre på berøringsskjermen.

Utføre bremseservotesten:

 1. Trå på bremsepedalen. Bilen slås på og bremseservoen aktiveres.

 2. Forsikre deg om at bilen ikke slås helt på: Flytt bilnøkkelen mer enn 2 meter fra bilen.

 3. Når «Nøkkel ikke inne i bilen» vises på berøringsskjermen, er ikke bremseservoen lenger aktivert, og du kan utføre bremseservotesten.

Bremseservoen reaktiveres ved å hente nøkkelen så den er innenfor rekkevidde igjen. Dette avslutter testen.