Forstå ladestatistikken

Ladestatistikken i Tesla-appen hjelper deg med å forstå bilens lademønster og hvordan dette forholder seg til hva det koster å lade og hvor mye du sannsynligvis sparer på å lade en Tesla.

Merk: For å få tilgang til denne funksjonen må bilen ha programvareversjon 2021.44.25 eller nyere, og du må ha Tesla-app versjon 4.5.1 eller nyere og bruke eierkontoen for bilen.

Ladehistorikk

Velg «Ladestatistikk» fra Tesla-appen. Se bilens månedlige eller årlige ladehistorikk, som inkluderer ladet energi (i kWh) og estimert ladekostnad for bilen. Den totale ladede energien og forbruket for en bestemt dag kan sees ved å trykke og holde på dagen i diagrammet. Du kan også se bilens totale lading i prosent basert på ladestedstype. Ladestedstype består for tiden av:

Hjemmelading

Kostnader for hjemmelading beregnes ved hjelp av strømprisen du har angitt i appen for all lading ved boligen.


Supercharger

Supercharging-kostnader vises på grunnlag av Teslaens faktureringsdata i tidsrommet.


Arbeid

Ladeprisen på arbeidsplassen er som standard beregnet ut fra den gjennomsnittlige strømprisen i regionen. Du kan også bestemme en tilpasset pris eller sette den til null hvis arbeidsplassen tilbyr gratis elbillading.


Annet

Andre kostnader gjelder priser på lading som ikke foregår hjemme, på arbeidsplassen eller ved Tesla Superchargers. Som standard beregnes andre kostnader på grunnlag av den estimerte gjennomsnittsprisen på strøm i området. Du kan enkelt oppdatere prisen med ditt eget estimat for lading på andre steder.


Bensinbesparelser

Drivstoffbesparelsene utledes fra kostnadene for lading av Teslaen og de estimerte drivstoffkostnadene for en sammenlignbar fossilbil. Det totale ladebeløpet bestemmes av:

Totalt brukt på lading = Kostnad hjemme + Kostnad til Superchargere + Kostnad på andre steder

Drivstoffbesparelser er et estimat på hvor mye penger du har spart ved å kjøre en Tesla i motsetning til en sammenlignbar fossilbil. Drivstoffbesparelser bestemmes av:

Drivstoffbesparelser = tilsvarende drivstoffkostnad for en fossilbil – totalt brukt på lading

*Tesla antar en drivstofføkonomi på 9,8 km per liter for Model S, 12,8 km per liter for Model 3, 9,4 km per liter for Model X og 10,6 km per liter for Model Y i forhold til sammenlignbare bensinbiler.

Kostnad

Du kan se de totale eller gjennomsnittlige kostnadene per kWh for hver ladestedstype for bilen.

Det rimeligste alternativet er ofte å lade Teslaen hjemme, og du kan spare enda mer hvis du kan å bytte til et tidsbestemt strømabonnement tilpasset elektriske biler.

Angi ladekostnader

Du kan angi ladekostnader for hvert av ladestedene dine – Hjem, Jobb og Annet – for å få en god forståelse av besparelser og kostnader.

Hjemmelading

For å stille inn prisen på lading hjemme kan du enten velge en pris fra listen vår eller angi egne priser manuelt etter behov.

Velg en pris fra listen vår ved å følge disse trinnene:

 1. Trykk på «Strømleverandør».
 2. Trykk på «Strømavtale».
 3. Trykk på «Lagre».

Angi prisen manuelt ved å følge disse trinnene:

 1. Trykk på «Flere alternativer».
 2. Trykk på «Tilpasset strømpris».
 3. Angi navn på strømleverandør og navn på strømpris.
 4. Velg enten «Tid for bruk» eller «Årstider», avhengig av prisstrukturen.
 5. Hvis strømprisen er basert på «Tid for bruk», trykker du på «Prisperioder» og drar glidebryteren for å redigere tidsrom. Trykk på «Legg til tidsrom» for å legge til en ny prisperiode. Flere topp-perioder støttes. Gjenta dette trinnet for helger.
 6. Hvis strømprisen varierer med årstider, angir du årstiden ved hjelp av håndtakene. Bruk [+] eller [–] for å legge til eller fjerne årstider. Opptil tre årstider støttes for øyeblikket. Angi strømprisen for denne årstiden. Du kan angi en unik kjøps- og salgspris for hvert tidsrom, avhengig av strømprisene dine.
 7. Gjenta trinn 5 og 6 for å ta hensyn til alle tidsrom og årstider.
 8. Gå gjennom sammendragsskjermen, og trykk deretter på «Lagre».

Lade på arbeidsplassen

Ladeprisen på arbeidsplassen er som standard beregnet ut fra den estimerte prisen på strøm i den relevante regionen. Du kan tilpasse dette i henhold til din erfaring, og bruke en estimert pris per kWh. Hvis arbeidsplassen tilbyr gratis elbillading, angir du tilpasset pris som null.

For andre steder

Lading på andre steder bruker en standardpris basert på den estimerte gjennomsnittsprisen på strøm i den relevante regionen. Denne standardprisen kan du tilpasse til å gjenspeile en nøyaktigere anslått pris per kWh for lading ved de ladestedene du besøker oftest, ved å endre den tilpassede strømprisen.

Tid for bruk hjemme

Du kan se den totale energien brukt til bilen ved hjemmelading i % eller kWh i hver tid for bruk-prisperiode vist ved varierende belastningsnivåer.

For å optimalisere det totale forbruket ditt, må du prioritere lading i perioder med lav belastning.

Ofte stilte spørsmål
Ofte stilte spørsmål Vis alle Skjul alle