Ansvarsfraskrivelse

Biltelematik

Model S er udstyret med elektroniske moduler, som overvåger og registrerer data fra forskellige systemer i køretøjet, herunder motoren, autopilotkomponenterne, batteriet, bremserne og det elektriske system. De elektroniske moduler registrerer oplysninger om forskellige forhold vedrørende kørslen og køretøjet, blandt andet opbremsning, acceleration, trip og andre oplysninger om køretøjet. Disse moduler registrerer også oplysninger om køretøjets funktioner, blandt andet opladninger og ladestatus, aktivering og deaktivering af forskellige systemer, diagnostiske fejlkoder, stelnummer, hastighed, retning og lokalitet.

Dataene lagres af køretøjet og kan tilgås, bruges og gemmes af Teslas serviceteknikere i forbindelse med service på køretøjet eller overføres periodisk til Tesla via køretøjets telematiske system. Tesla kan bruge dataene til forskellige formål, herunder, men ikke begrænset til: levering af Teslas telematiske ydelser til dig, fejlfinding, evaluering af køretøjets kvalitet, funktionalitet og ydelse; Teslas og Teslas partneres analyse og forskning med henblik på forbedring og design af vores køretøjer og systemer, forsvar af Tesla samt til lovbestemte formål. I forbindelse med service på køretøjet har Tesla mulighed for at løse problemer på køretøjet eksternt blot ved at gennemgå køretøjets datalog.

Teslas telematiske system overfører periodisk oplysninger om køretøjet til Tesla. Dataene bruges som tidligere beskrevet og hjælper med at sikre, at køretøjet vedligeholdes korrekt. Køretøjets telematiske system og de tilhørende oplysninger bruges muligvis også i forbindelse med yderligere funktioner i Model S, herunder til opladningspåmindelser, softwareopdateringer og fjernadgang til og kontrol af forskellige af køretøjets systemer.

Tesla videregiver ikke de data, der registreres af køretøjet til en tredjepart bortset fra følgende tilfælde:

  • Hvis køretøjets ejer (eller leasingselskabet i forbindelse med et leaset køretøj) har givet tilladelse eller samtykke til videregivelsen.
  • I forbindelse med officielle anmodninger fra politiet eller andre myndigheder.
  • Bruges til Teslas forsvar.
  • På baggrund af en retskendelse.
  • Til forskningsformål, hvor der ikke videregives oplysninger om køretøjets ejer eller identificerende oplysninger.
  • Videregivelse til et af Teslas associerede selskaber, herunder efterfølgere eller bemyndigede, eller til vores informationssystemer og dataadministratorer.

For yderligere oplysninger om, hvordan Tesla behandler data, der indsamles fra dit køretøj, henvises der til Teslas fortrolighedserklæring på http://www.tesla.com/about/legal.

Datadeling

Med henblik på kvalitetssikring og for at understøtte den kontinuerlige forbedring af avancerede funktioner som f.eks. Autopilot kan din Model S indsamle analyser, vejsegmenter, diagnoser og data om brug af bilen og sende dem til Tesla for at blive analyseret. Denne analyse hjælper Tesla til at forbedre produkter og service ved at lære af erfaringen fra milliarder af kilometer, som Tesla-biler har kørt. Selv om Tesla deler disse data med partnere, som bidrager tilsvarende data, identificerer de indsamlede oplysninger dig ikke personligt og kan kun sendes til Tesla med dit udtrykkelige samtykke. For at beskytte din fortrolighed registreres personlige oplysninger enten slet ikke, eller de er underlagt teknikker til beskyttelse af fortrolighed, eller de fjernes fra alle rapporter, før de sendes til Tesla. Du kan styre, hvilke data du deler, ved at trykke på Betjeningsknapper > Software > Datadeling.

For yderligere oplysninger om, hvordan Tesla behandler data, der indsamles fra dit køretøj, henvises der til Teslas fortrolighedserklæring på http://www.tesla.com/about/legal.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Selv om Model S bruger GPS ved kørsel og betjening som omtalt i denne instruktionsbog, registrerer og gemmer Tesla ikke køretøjsspecifikke GPS-oplysninger med undtagelse af det sted, hvor en kollision fandt sted. Derfor kan Tesla ikke oplyse om historikken vedrørende en bils placering (for eksempel kan Tesla ikke fortælle dig, hvor Model S var parkeret/kørte på en bestemt dato/et bestemt tidspunkt).

Kvalitetskontrol

Du bemærker måske et par km på kilometertælleren, når du får leveret din Model S. Det skyldes en omfattende testprocedure, som sikrer kvaliteten af din Model S.

Testforløbet omfatter grundige inspektioner under og efter produktionen. Den endelige inspektion finder sted hos Tesla og omfatter en køretest, som udføres af en af Teslas teknikere.

Lydbibliotek

"Gratis lydbibliotek" (ekstraudstyr).

Websted for gratis lydeffekter.

Licens: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Du har lov til at bruge lydeffekter gratis og royaltyfrit i dine multimedieprojekter til kommercielle eller ikke-kommercielle formål.

http://www.freesoundslibrary.com