Opnå maksimal rækkevidde

Faktorer, der påvirker energiforbruget

Når du kører:

 • Forhøjet kørehastighed.
 • Miljømæssige forhold som f.eks. kulde eller varme og vind.
 • Brug af klimaanlægget til at opvarme eller afkøle kabinen.
 • Kørsel op ad bakke: Det kræver mere energi at køre op ad bakke og reducerer hurtigere rækkevidden. Kørsel ned ad bakke lader dog bilen genvinde en del af den opbrugte energi via regenerativ bremsning (se Regenerativ bremsning).
 • Korte ture eller trafik med hyppige stop: Det kræver energi at få kabinen og batteriet op på en bestemt temperatur, når bilen startes. Du vil sikkert opleve et højere gennemsnitligt energiforbrug, når bilen bruges til meget korte ture eller i tæt trafik.
 • Tung belastning.
 • Vinduer rullet ned.
 • Hjul og dæk ikke vedligeholdt.
 • Tilpassede indstillinger eller tredjepartstilbehør (tagbagagebærere eller bagagerumsholdere, tredjepartshjul).

Parkeret og ikke sluttet til en lader:

 • Klargøring af kabinen eller betjening af klimaanlægget.
 • Hentning.
 • Bilens infotainmentsystem og klimaanlæg.
 • Sentry-tilstand.
 • Anmodninger fra Tesla- eller tredjeparts mobilapp.

Tip til at maksimere rækkevidden

Du kan maksimere bilens rækkevidde ved hjælp af de samme kørevaner, der bruges til at spare brændstof i en benzinbil. For at opnå maksimal rækkevidde:

 • Sæt farten ned, og undgå hyppig og hurtig acceleration. Brug eventuelt tilstanden Chill (tryk på Betjeningsknapper > Pedaler og styring > Acceleration) og Farttilpasning (se Intelligent Farttilpasning) som hjælp til at styre din acceleration og hastighed.
 • Hvis det er sikkert at gøre dette, så let trykket på speederen i stedet for at anvende bremsepedalen, når du gradvist sænker farten. Når Model S er i bevægelse, og du ikke træder speederen ned, bremses køretøjet med regenerativ bremsning, og den overskydende energi føres tilbage til batteriet (se Regenerativ bremsning).
 • Begræns ressourceforbruget til f.eks. opvarmning og aircondition. Det er mere økonomisk at bruge sæde- og rat-varmen (ekstraudstyr) til at holde sig varm end at bruge klimaanlægget til at opvarme kabinen.
 • Når din bil er tilsluttet kan du anvende mobilappen til at klargøre dit køretøj, så du kan sikre dig, at kabinen har en komfortabel temperatur, og vinduerne er afrimede (hvis nødvendigt), inden du skal køre ved at trykke på Klima > Aktiver klimaanlæg og tilpasse indstillingerne til dine præferencer (se Mobilapp).
 • Tryk på Planlægning, som er tilgængelig på skærmbillederne for både opladning og klimaanlæg for at angive et tidspunkt, hvor du gerne vil have, at dit køretøj er klar til en køretur (se Planlagt opladning og Planlagt afrejse).
 • Indstil Stoppetilstand til Hold for at opnå fordelene ved regenerativ bremsning ved lave kørehastigheder.
 • Sørg for, at hjulene er justeret iht. specifikationen, at dækkene har det anbefalede dæktryk (se Pleje og vedligeholdelse af dæk), og at de roteres efter behov (se Serviceintervaller for vedligeholdelse).
 • Gør bilen lettere ved at fjerne eventuel overflødig last.
 • Rul alle ruder helt op.
 • Aktiver rækkeviddetilstand, ekstraudstyr (se Rækkeviddetilstand).
 • Funktioner som Sentry mode og Overophedningsbeskyttelse for kabinen kan påvirke rækkevidden. Deaktiver funktionerne, når der ikke er behov for dem.
 • Lad bilen være tilsluttet opladning, når den ikke er i brug, da dette forhindrer et unødvendigt stort energiforbrug, når bilen holder stille.

Det er normalt, at den forventede rækkevidde mindskes en smule i de første måneder, inden det udjævner sig. Med tiden vil du opleve et gradvist, men naturligt, fald i rækkevidden ved fuld opladning – det afhænger af faktorer som f.eks. kilometertallet samt batteriets alder. Din Model S underretter dig i den usandsynlige situation, at et hardwareproblem forårsager for stor forringelse af batteriet eller rækkevidden.

Effektmåleren på instrumentpanelet giver dig oplysninger om energiforbruget.

Sikring af rækkevidde

Rækkevidden, der vises i Model S, er et estimat af den resterende batterienergi baseret på et EPA-normeret forbrug. Det tager muligvis ikke højde for dine personlige køremønstre eller eksterne forhold. Den viste rækkevidde på instrumentpanelet kan reduceres hurtigere, end den faktiske kørte afstand. Åbn Energy-appen for at se den anslåede rækkevidde baseret på dit seneste energiforbrug i grafen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Nominel rækkevidde er baseret på EPA-normeret forbrug i USA, som afviger fra tests, der annonceres og udføres i andre lande.

Bilen overvåger hele tiden energiniveauet og afstanden til kendte ladestationer.

Ikon med lyn
Tryk på Opladere i navigationssøgelinjen for at skifte mellem opladertyper, herunder Superchargere og destinationsladestationer.

Når der er en risiko for, at du kører for langt væk fra kendte ladestationer, vises der en meddelelse på touchskærmen, hvor du kan vælge at få vist en liste over ladestationer, der er inden for rækkevidde. Når du vælger en ladestation på listen, viser Model S navigationsanvisninger, og den trinvise rutevejledning viser den forventede mængde energi, der vil være tilbage, når du ankommer til ladestationen.

Turplanlægger (hvis tilgængelig i din markedsregion) leder dig frem via Supercharger-lokaliteter for at minimere den tid, du skal bruge på opladning og kørsel. Tryk på Betjeningsknapper > Navigation > Turplanlægger for at aktivere.

Energy-app

Energy-appen giver en visuel gengivelse af bilens energiforbrug i realtid og den forventede rækkevidde. Naviger til Appstarter > Energy på touchskærmen for at bruge Energy-appen. Vælg mellem to diagramtyper

 • Forbrug: Se, hvor meget energi Model S har forbrugt over de sidste 10, 25 eller 50 km.

  Tryk på Aktuel rækkevidde eller Gennemsnitlig rækkevidde for at justere vurderingen af den forventede rækkevidde. Aktuel rækkevidde bruger kun de sidste par datapunkter for at beregne den forventede rækkevidde, hvorimod Gennemsnitlig rækkevidde bruger energiforbruget gennem de sidste 10, 25 eller 50 km til at levere en mere nøjagtig forventet rækkevidde.

 • Tur: Du kan overvåge mængden af energi, der bruges på at køre til en destination. Du kan sammenligne den faktiske brug med den oprindelige beregning. Den grønne linje afspejler den faktiske brug, mens den grå linje repræsenterer den forventede brug. Du kan zoome ind og ud ved at trykke på zoomikonet i øverste højre hjørne af diagrammet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Trip-diagrammet viser kun energiforbruget, hvis du i øjeblikket navigerer til en destination.

Rækkeviddetilstand

Rækkeviddetilstand (ekstraudstyr) reducerer energiforbruget ved at begrænse strømmen til klimaanlægget og slukke for signaturbelysningen. Aktiver Rækkeviddetilstand ved at trykke på Betjeningsknapper > Kørsel > Rækkeviddetilstand.Når Rækkeviddetilstand er aktiveret i en bil med firehjulstræk, optimeres momentfordelingen mellem motorerne for at maksimere rækkevidden.

Spare energi

Model S har en energisparefunktion, der reducerer den mængde energi, som Model S bruger, når bilen ikke er i brug. På nyere køretøjer udføres denne funktion automatisk for at opnå optimal energibesparelse. På ældre køretøjer kan du trykke på Betjeningsknapper > Skærm > Energibesparelse og vælge mellem følgende muligheder:

 • FRA - Model S skifter automatisk til energisparetilstand om natten (mellem kl. 22.00 og 5.00). Tomgangsenergiforbruget kan stige.
 • IL - Der forbruges væsentligt mindre energi, når Model S ikke er i brug. Instrumentpanelet og Bluetooth starter muligvis langsommere i denne tilstand.
 • Altid tilsluttet - Bevarer mobilforbindelsen, når energisparetilstand er aktiveret. Derved kan mobilappen hurtigere etablere forbindelse til Model S, og der er internetforbindelse med det samme, du stiger ind i bilen. Der forbruges en smule mere strøm.