Autoparkering

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af markedsregionen, bilens konfiguration, de tilkøbte ekstrafunktioner samt software-versionen er dit køretøj muligvis ikke udstyret med Autoparkering.

Autoparkering benytter data til at gøre parkering på offentlig vej nemmere ved at manøvrere Model S ind på parallelle og vinkelrette parkeringspladser.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Pas på
Sørg for, at alle kameraer og sensorer (ekstraudstyr) er rene. Beskidte kameraer og sensorer såvel som miljøforhold som f.eks. regn og falmede banemarkeringer kan påvirke Autopilot-ydelsen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Autoparkeringsfunktion afhænger af kameraernes og sensorernes (ekstraudstyr) evne til at bestemme køretøjets afstand til kantsten, genstande og andre køretøjer.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Undlad at benytte Autoparkering, hvis udstyr som f.eks. en kugletrækkrog, cykelholder eller anhænger er monteret på trækkrogen. Autoparkering stopper muligvis ikke for trækkroge i forbindelse med parkering mellem eller foran andre køretøjer.

Parametre

Autoparkering registrerer potentielle parkeringspladser baseret på følgende parametre:

Vinkelret parkering
 • Din kørehastighed skal være under 13 km/t. Hvis du kører for hurtigt, så vil Autoparkering muligvis ikke kunne registrere din ønskede parkeringsplads korrekt.
 • Parkeringspladsen skal være mindst 2,2 meter bred.
 • Parkeringspladsen skal have mindst tre synlige linjer for at køretøjet kan parkere på den, som f.eks. parkeringslinjer, kørebaneafmærkninger eller tydelige kantsten. F.eks. fungerer Autoparkering muligvis ikke i garager, hvis der ikke er tre synlige parkeringslinjer.
 • Autoparkering fungerer muligvis ikke på vejoverflader med struktur, som f.eks. brosten eller fliser.
Parallelparkering
 • Din kørehastighed skal være under 21 km/t. Hvis du kører for hurtigt, så vil Autoparkering muligvis ikke kunne registrere din ønskede parkeringsplads korrekt.
 • Der skal være et køretøj parkeret foran den parkeringsplads, du vil parkere på.
 • En tydelig kantsten eller kant skal være synlig. Autoparkering vil muligvis ikke kunne identificere parkeringspladsen korrekt, hvis kantstenen ikke er tydelig, hvis den f.eks. er dækket af græs eller snavs.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Autoparkering fungerer ikke på skrå parkeringspladser.

Sådan anvendes Autoparkering

Ved kørsel følges disse trin for at gøre det muligt for Autoparkering at manøvrere Model S ind på en parkeringsplads:

 1. Mens du kører langsomt på offentlig vej skal du holde øje med instrumentpanelet for at se, hvornår Autoparkering har registreret en parkeringsplads. Instrumentpanelet vil vise et parkeringsikon, hvis køretøjet registrerer en potentiel parkeringsplads.
  Screenshot af en mulig parkeringsplads vises med det viste ikon.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Bemærk
  Parkeringsikonet vises kun i situationer, hvor bilens placering og/eller forhold i omgivelserne tillader Autoparkering at fastlægge en passende vej at køre. Hvis Autoparkering ikke kan fastlægge en passende vej at køre (f.eks. på en smal vej, hvor manøvrering ind på parkeringspladsen vil få bilens forende til at stikke ind i vognbanen ved siden af), kan du enten ændre bilens placering, finde en anden parkeringsplads eller parkere manuelt.
 2. Vælg et sted, der er sikkert, og kør frem og stop ca. en billængde foran parkeringspladsen (ligesom du normalt ville gøre ved parallelparkering eller ved bakning ind på en vinkelret parkeringsplads).
 3. Slip rattet, sæt Model S i bakgear og tryk på Start autoparkering på touchskærmen.
 4. Autoparkering viser en meddelelse, når parkeringen er fuldført.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Hvis du træder på bremsepedalen, mens Autoparkering er ved at udføre en parkering Model S, vil parkeringsprocessen blive afbrudt, indtil du trykker på Genoptag på touchskærmen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Du må aldrig stole på, at Autoparkering finder en parkeringsplads, som er lovlig, egnet og sikker. Autoparkering registrerer muligvis ikke altid genstande på parkeringspladsen. Undersøg altid selv, om en parkeringsplads er passende og sikker at bruge.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Når Autoparkering aktivt styrer Model S:
 • Undlad at hindre bevægelserne for rat. Hvis du gør, annulleres Autoparkering.
 • Tjek dine omgivelser løbende. Vær klar til at bremse for at undvige køretøjer, fodgængere eller genstande.
 • Hold øje med touchskærmen og instrumentpanelet for at sikre, at du får alle instruktioner fra Autoparkering med.

Pause i parkering

Træd én gang på bremsepedalen for midlertidigt at afbryde Autoparkering. Model S standser og forbliver standset, indtil du trykker på Genoptag på touchskærmen.

Annullering af parkering

Autoparkering annullerer parkeringssekvensen, når du bevæger rat manuelt, skifter eller trykker på Annuller på touchskærmen. Autoparkering annullerer også parkering, når:
 • Parkeringssekvensen overskrider syv træk.
 • Model S registrerer, at føreren stiger ud af bilen.
 • En dør åbnes.
 • Du træder på speederen.
 • Du træder på bremsepedalen, mens Autoparkering midlertidigt er afbrudt.
 • Automatisk nødbremsning udløses (se Kollisionsadvarselsassistance).

Begrænsninger

Det er især usandsynligt, at Autoparkering fungerer efter hensigten i disse situationer:

 • Vejen er skrå. Autoparkering er kun beregnet til anvendelse på flade veje.
 • Når sigtbarheden er dårlig (på grund af kraftig regn, sne, tåge osv.).
 • Kantstenen er lavet af et andet materiale end sten, eller kantstenen kan ikke registreres.
 • Den ønskede parkeringsplads støder direkte op til en væg eller stolpe (for eksempel den sidste parkeringsplads i en række i en parkeringskælder).
 • En eller flere af sensorerne (ekstraudstyr) eller kameraerne er beskadiget, snavset eller tildækket (f.eks. af mudder, is eller sne eller af køretøjstilbehør, ekstra maling eller klæbende produkter såsom film, klistermærker, gummibelægning osv.).
 • Sensorernes (ekstraudstyr) funktionsmåde påvirkes af vejrforholdene (kraftig regn, sne, tåge eller ekstremt høje eller lave temperaturer).
 • Sensorerne (ekstraudstyr) påvirkes af andet elektrisk udstyr eller enheder, som udsender ultralydsbølger.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Mange uforudsete forhold kan begrænse Autoparkerings evne til at parkere Model S. Husk dette, og vær opmærksom på, at Autoparkering som konsekvens eventuelt ikke styrer Model S ordentligt. Vær opmærksom ved parkering af Model S, og vær klar til omgående at overtage styringen af køretøjet.