Rat

Indstilling af rattet

Indstil rattet til den ønskede køreposition ved at påvirke knappen på venstre side af ratstammen. Ved hjælp af denne betjeningsanordning kan du flytte rattet frem og tilbage samt op og ned.

Ratbetjeningsknap med zoomfelt med venstre rullehjulsknap med blå pile, der peger op, ned, venstre, højre
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Advarsel
Du må ikke foretage indstillinger under kørslen.

Justering af styrevægt

Du kan indstille rattets funktionsmåde og følsomhed, så det passer til dig:

 1. Tryk på Betjeningsknapper > Pedaler og styring > Styrevægt på touchskærmen.
 2. Vælg en styreindstilling:
  • Let – Reducerer den kraft, der skal bruges til at dreje rat. Model S bliver nemmere at køre og parkere ved bykørsel.
  • Medium – Denne indstilling giver efter Teslas vurdering den bedste håndtering og reaktion under de fleste forhold.
  • Kraftig – Øger den kraft, der skal bruges til at dreje rat. Model S reagerer bedre ved kørsel ved høje hastigheder.

Brug af knapperne i venstre side af rattet

Brug knapperne i venstre side af rattet til at skifte radiostation, regulere medieafspillerens lydstyrke og vælge, hvad der vises i venstre side af instrumentpanelet (når navigations-appen ikke viser instruktioner).

Rattets venstre knapper med grafik
 1. Næste

  Hvis du lytter til en lokal radiostation og har defineret mere end én fast radiostation, skal du trykke for at afspille den næste faste radiostation på det aktuelle frekvensbånd. Hvis du kun har defineret én fast radiostation, skal du trykke for at gå til den næste tilgængelige frekvens.

  Hvis du lytter til internetradio eller en lydfil på en tilsluttet Bluetooth- eller USB-enhed, skal du trykke for at gå til den næste sang eller station.

  Hvis du har fastlagt mere end én foretrukken, skal du trykke og holde trykket for at rulle igennem de foretrukne.

 2. Rulleknap
  • Rul op eller ned for at regulere lydstyrken for medier.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Bemærk
   Rulleknappen justerer lydstyrken for medier, navigationsinstruktioner og telefonopkald ud fra, hvad der aktuelt er i brug. Mens du justerer lydstyrken, viser instrumentpanelet lydstyrkeniveauet samt om du justerer lydstyrken for medier, navigation eller telefon.
  • Tryk på rulleknappen for at deaktivere lyden fra mediet eller sætte afspilningen på pause/afspille en lydfil.
  • Du kan vælge visningen i venstre side af instrumentpanelet ved at trykke kortvarigt ned på rulleknappen, indtil indstillingsmulighederne vises. Rul på rulleknappen for at vælge Tomt, Bilens status, Ur, Medier, Energi, Ture, Affjedring osv. Når den ønskede indstillingsmulighed er fremhævet, skal du trykke let på rulleknappen.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Bemærk
   Den indstilling, du vælger at få vist med den venstre rulleknap, bibeholdes, indtil du ændrer den manuelt.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Bemærk
   Bilstatus viser oplysninger om f.eks. status for døre og bagagerum og status for dæktryk (kun på nyere modeller).
 3. Forrige

  Som beskrevet ovenfor for Næste, men der springes til den foregående sang eller station. Hvis du har fastlagt mere end én foretrukken, skal du trykke og holde trykket for at rulle igennem de foretrukne.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Uanset hvordan du tilpasser venstre side af instrumentpanelet, skifter det automatisk til at vise navigationsinstruktioner (hvis relevant) eller en meddelelse, hvis en dør eller bagagerummet er åben(t), når Model S er i kørsels- eller baktilstand.

Brug af knapperne i højre side af rattet

Brug knapperne på højre side af rattet til at styre opkaldsfunktionerne, mens du taler i telefon, til at vælge, hvad der vises i højre side af instrumentpanelet, til at justere Model S-funktionerne og til at bruge stemmekommandoer.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Opkaldsfunktionerne vises automatisk i højre side af instrumentpanelet, når du modtager eller foretager et telefonopkald, således at du nemt kan håndtere opkald på en telefon, der er tilsluttet via Bluetooth.
Rattets højre knapper med grafik
 1. Tryk for at bruge en stemmekommando til at ringe til en kontaktperson, navigere eller lytte til musik fra internettet. Sig kommandoen, når du hører tonen. Se Stemmekommandoer for at få flere oplysninger.
 2. Rulleknap
  • Under en telefonsamtale kan du trykke på rulleknappen for at få vist opkaldsfunktionerne, der gør det muligt at udføre bestemte handlinger for opkaldet.
  • Rul med rulleknappen for at justere den senest anvendte funktion på funktionslisten (se menuknappen).
  • Du kan vælge visningen i højre side af instrumentpanelet ved at trykke kortvarigt ned på rulleknappen, indtil indstillingsmulighederne vises. Rul på rulleknappen for at vælge Tomt, Bilens status, Ur, Medier, Energi, Ture, Affjedring osv. Når den ønskede indstillingsmulighed er fremhævet, skal du trykke let på rulleknappen.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Bemærk
   Bilstatus viser oplysninger om f.eks. status for døre og bagagerum og status for dæktryk (kun på nyere modeller).
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Bemærk
   Den indstilling, du vælger at få vist med den højre rulleknap, bibeholdes, indtil du ændrer den manuelt.
  • Du kan genstarte touchskærmen ved at holde begge rulleknapper inde i ca. fem sekunder. Se Genstart af touchskærmen eller instrumentpanelet.
  • Affjedring. Få vist en visualisering i realtid af, hvordan affjedringssystemet dynamisk justerer hvert hjuls dæmpning for at tage højde for skiftende vejforhold. Rul rulleknappen for at vælge Affjedring og tryk derefter på rulleknappen. Se Luftaffjedring.
 3. Menuknappen

  Tryk på knappen for at åbne en menu, hvor du kan justere følgende Model S:

  • Temperatur. Rul med rulleknappen for at ændre temperaturen i førersiden, eller tryk på hjulet for at slå klimastyringssystemet til og fra.
  • Ventilatorhastighed. Rul med rulleknappen for at regulere blæserhastigheden ved køling eller opvarmning af kabinen.
  • Skærmens lysstyrke. Rul med rulleknappen for at ændre lysstyrkeindstillingen for visningen, eller tryk på hjulet for at gendanne standardindstillingerne.
  • Soltag (hvis monteret). Rul med rulleknappen for at indstille soltagets position.
  • Nylige opkald. Hvis din telefon er parret med Model S, rulles rulleknappen for at se dine seneste opkald. Tryk på rulleknappen for at ringe til den viste kontakt. Se Sådan parrer du en telefon eller en Bluetooth-enhed for parring af telefonen.
  • Kontakter. Hvis din telefon er parret med Model S, skal du bruge rulleknappen til at navigere til kontaktpersonerne i telefonen. Dine kontakter er listet alfabetisk efter deres efternavn. For at sikre dig, at Model S har adgang til dine kontakter, se Import af kontaktpersoner og seneste opkald.

Tryk på menuknappen igen for at lukke funktionslisten.

Opvarmet Rat

Hvis Model S er udstyret med vinterpakken, kan du opvarme rattet ved at trykke på betjeningselementerne til klimaanlægget på touchskærmen (se Betjening af klimaanlægget). Ved aktivering holder strålevarme rattet behageligt varmt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Bemærk
Afhængigt af produktionsdatoen har din Model S muligvis ikke ratvarme, selv om den er udstyret med vinterpakken (ekstraudstyr).

Horn

Tryk på ratpuden i midten og hold den nede for at bruge hornet.

Rat med en pil der peger på ratpuden.