Αποποιήσεις ευθύνης

Τηλεματική οχήματος

Model S είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικές μονάδες που παρακολουθούν και καταγράφουν δεδομένα από διάφορα συστήματα του οχήματος, συμπεριλαμβανομένου του κινητήρα, των εξαρτημάτων του Autopilot, της μπαταρίας, του συστήματος πέδησης και του ηλεκτρικού συστήματος. Οι ηλεκτρονικές μονάδες καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με διάφορες συνθήκες οδήγησης και οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών πέδησης, επιτάχυνσης, διαδρομής και άλλων σχετικών πληροφοριών που αφορούν το όχημά σας. Οι μονάδες αυτές καταγράφουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του οχήματος, όπως τα συμβάντα και την κατάσταση φόρτισης, την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διαφόρων συστημάτων, τους κωδικούς διάγνωσης βλάβης, τον αριθμό VIN, την ταχύτητα, την κατεύθυνση και την τοποθεσία.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται από το όχημα και μπορούν να προσπελαστούν, να χρησιμοποιηθούν και να αποθηκευτούν από τους τεχνικούς σέρβις της Tesla κατά το σέρβις του οχήματος ή να μεταδίδονται περιοδικά στην Tesla ασύρματα μέσω του συστήματος τηλεματικής του οχήματος. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν από την Tesla για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής: παροχή υπηρεσιών τηλεματικής Tesla σε εσάς, αντιμετώπιση προβλημάτων, αξιολόγηση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της απόδοσης του οχήματός σας, ανάλυση και έρευνα από την Tesla και τους συνεργάτες της για τη βελτίωση και τη σχεδίαση των οχημάτων και των συστημάτων μας, καθώς και για την υπεράσπιση της Tesla, και όπως άλλως ενδέχεται να απαιτείται από τον νόμο. Κατά το σέρβις του οχήματός σας, η Tesla μπορεί δυνητικά να επιλύσει προβλήματα από απόσταση, εξετάζοντας απλώς το αρχείο καταγραφής δεδομένων του οχήματός σας.

Το σύστημα τηλεματικής της Tesla μεταδίδει ασύρματα πληροφορίες περιστασιακά για το όχημα στην Tesla. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται όπως περιγράφηκε προηγουμένως και συμβάλλουν στη διασφάλιση της σωστής συντήρησης του οχήματός σας. Πρόσθετα χαρακτηριστικά του Model S μπορεί να χρησιμοποιούν το σύστημα τηλεματικής του οχήματός σας και τις παρεχόμενες πληροφορίες, όπως υπενθυμίσεις φόρτισης, ενημερώσεις λογισμικού και απομακρυσμένη πρόσβαση σε διάφορα συστήματα του οχήματός σας και έλεγχο αυτών.

Η Tesla δεν αποκαλύπτει τα δεδομένα που καταγράφονται στο όχημά σας σε τρίτους, εκτός εάν:

  • Ληφθεί συμφωνία ή συναίνεση από τον κάτοχο του οχήματος (ή την εταιρεία εκμίσθωσης σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος).
  • Ζητηθεί επίσημα από την αστυνομία ή άλλες αρχές.
  • Χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία υπεράσπισης για την Tesla.
  • Έχει διαταχθεί από δικαστήριο.
  • Χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς χωρίς την αποκάλυψη στοιχείων του κατόχου του οχήματος ή στοιχείων ταυτοποίησης.
  • Γνωστοποιηθούν σε συνδεδεμένη εταιρεία της Tesla, συμπεριλαμβανομένων των διαδόχων ή των εκδοχέων τους, ή των παρόχων συστημάτων πληροφοριών και διαχείρισης δεδομένων μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας από την Tesla των δεδομένων που συλλέγονται από το όχημά σας, ανατρέξτε στη δήλωση απορρήτου της Tesla στη διεύθυνση http://www.tesla.com/about/legal.

Κοινή χρήση δεδομένων

Για τη διασφάλιση ποιότητας και υποστήριξη της συνεχούς βελτίωσης προηγμένων λειτουργιών όπως το Autopilot, το Model S μπορεί να συλλέγει δεδομένα ανάλυσης, διαδρομών, διαγνωστικών ελέγχων και χρήσης οχήματος και να τα αποστέλλει στην Tesla για ανάλυση. Αυτή η ανάλυση βοηθά την Tesla στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών, μαθαίνοντας από την εμπειρία δισεκατομμυρίων μιλίων που έχουν διανύσει τα οχήματα Tesla. Παρόλο που η Tesla γνωστοποιεί αυτά τα δεδομένα σε συνεργάτες που συνεισφέρουν παρόμοια δεδομένα, οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν σας προσδιορίζουν προσωπικά και μπορούν να αποσταλούν στην Tesla μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Για την προστασία του απορρήτου σας, οι προσωπικές πληροφορίες είτε δεν καταγράφονται καθόλου είτε υπόκεινται σε τεχνικές διατήρησης του απορρήτου, είτε αφαιρούνται από οποιεσδήποτε αναφορές πριν από την αποστολή τους στην Tesla. Μπορείτε να ελέγξετε τα δεδομένα που κοινοποιείτε, αγγίζοντας τις επιλογές Controls > Software > Data Sharing.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας από την Tesla των δεδομένων που συλλέγονται από το όχημά σας, ανατρέξτε στη δήλωση απορρήτου της Tesla στη διεύθυνση http://www.tesla.com/about/legal.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Παρόλο που το Model S χρησιμοποιεί GPS όσον αφορά την οδήγηση και τη λειτουργία, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο κατόχου, η Tesla δεν καταγράφει και δεν αποθηκεύει πληροφορίες GPS για το συγκεκριμένο όχημα, εκτός από την τοποθεσία όπου προέκυψε σύγκρουση. Συνεπώς, η Tesla δεν μπορεί να παρέχει πληροφορίες ιστορικού σχετικά με την τοποθεσία ενός οχήματος (για παράδειγμα, η Tesla δεν μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με την τοποθεσία στάθμευσης/μετακίνησης του Model S σε συγκεκριμένη ημερομηνία/ώρα).

Ποιοτικός έλεγχος

Μπορεί να παρατηρήσετε μερικά km στον χιλιομετρητή κατά την παράδοση του Model S. Το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας ελέγχου που διασφαλίζει την ποιότητα του Model S.

Η διαδικασία δοκιμών περιλαμβάνει εκτεταμένες επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια της παραγωγής και μετά από αυτήν. Η τελική επιθεώρηση λαμβάνει χώρα στην Tesla και περιλαμβάνει δοκιμή στο δρόμο από τεχνικό.