Μπροστινός χώρος αποσκευών

Άνοιγμα

Για να ανοίξετε τον μπροστινό χώρο αποσκευών, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η σχέση στάθμευσης στο Model S και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής προτού ανοίξετε το καπό:

 • Αγγίξτε τις επιλογές Controls > Front Trunk στην οθόνη αφής.
 • Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί του μπροστινού χώρου αποσκευών στο keyfob.
 • Αγγίξτε το κουμπί του μπροστινού χώρου αποσκευών στην εφαρμογή για κινητά.
Βέλος που δείχνει προς τα πάνω από το μπροστινό καπό του οχήματος
Εικονίδιο οχήματος με ανοιχτή την πόρτα

Όταν μια πόρτα του οχήματος ή ένας χώρος αποσκευών/η πόρτα του χώρου αποσκευών είναι ανοιχτά, στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται η ενδεικτική λυχνία ανοιχτής πόρτας. Επίσης, στην εικόνα του Model S στην οθόνη αφής, εμφανίζεται επίσης ο ανοιχτός μπροστινός χώρος αποσκευών.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Πριν από το άνοιγμα ή το κλείσιμο του καπό, είναι σημαντικό να ελέγχετε ότι στην περιοχή γύρω από το καπό δεν υπάρχουν εμπόδια (άνθρωποι και αντικείμενα). Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ζημιά ή σοβαρός τραυματισμός.

Κλείσιμο

Το καπό του Model S δεν είναι αρκετά βαρύ για να ασφαλίσει με το δικό του βάρος μόνο και η άσκηση πίεσης στο μπροστινό άκρο ή στο κέντρο του καπό μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

Για να κλείσετε σωστά το καπό:

 1. Κατεβάστε το καπό μέχρι ο μηχανισμός κρούσης να αγγίξει τις ασφάλειες.
 2. Τοποθετήστε και τα δύο χέρια στο μπροστινό μέρος του καπό στις περιοχές που απεικονίζονται (με πράσινο χρώμα) και, στη συνέχεια, πιέστε σταθερά προς τα κάτω για να κουμπώσουν οι ασφάλειες.
 3. Προσπαθήστε να σηκώσετε προσεκτικά το μπροστινό άκρο του καπό, για να βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς κλειστό.
Βέλη που δείχνουν προς δύο πράσινα πλαίσια στις δύο πλευρές του κεντρικού μπροστινού άκρου του μπροστινού καπό. Κόκκινο πλαίσιο στο κεντρικό μπροστινό άκρο του καπό.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς:
 • Ασκήστε πίεση μόνο στις πράσινες περιοχές που απεικονίζονται. Η άσκηση πίεσης στις κόκκινες περιοχές μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
 • Μην κλείνετε το καπό με το ένα χέρι. Με αυτόν τον τρόπο, ασκείται συγκεντρωμένη δύναμη σε μία περιοχή και μπορεί να προκληθεί βαθούλωμα ή αυλακώσεις.
 • Μην ασκείτε πίεση στο μπροστινό άκρο του καπό. Μπορεί να προκληθούν αυλακώσεις στο άκρο.
 • Μην χτυπάτε απότομα και μην αφήνετε το καπό να πέσει.
 • Για να αποφύγετε γρατσουνιές, μην κρατάτε οποιαδήποτε αντικείμενα στα χέρια σας (κλειδιά). Τα κοσμήματα μπορούν επίσης να προκαλέσουν γρατσουνιές.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Πριν από την οδήγηση, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το καπό έχει ασφαλίσει καλά στην πλήρως κλειστή θέση, προσπαθώντας προσεκτικά να σηκώσετε το μπροστινό άκρο του καπό προς τα επάνω και επιβεβαιώνοντας ότι δεν κινείται. Αποτελεί ευθύνη του οδηγού να εξασφαλίσει ότι ο μπροστινός χώρος αποσκευών είναι σωστά κλεισμένος πριν οδηγήσει.

Εάν ο μπροστινός χώρος αποσκευών δεν έχει κλείσει όταν επιχειρήσετε να επιλέξετε μια σχέση διαφορετική από τη σχέση στάθμευσης, θα εμφανιστεί στην οθόνη αφής μια ειδοποίηση, που απαιτεί από εσάς να επιβεβαιώσετε την πρόθεσή σας να οδηγήσετε.

Ο μπροστινός χώρος αποσκευών κλειδώνεται όταν:

Όριο φόρτωσης του μπροστινού χώρου αποσκευών

Το βάρος του φορτίου πρέπει να κατανέμεται όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα μεταξύ του μπροστινού και του πίσω χώρου αποσκευών.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην φορτώνετε ποτέ περισσότερο από 136 kg στον μπροστινό χώρο αποσκευών. Μπορεί να προκληθεί ζημιά.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Κατά τη φόρτωση φορτίου, λαμβάνετε πάντα υπόψη το Μέγιστο τεχνικά αποδεκτό βάρος έμφορτου οχήματος (TPMLM) του οχήματος (βλ. Προδιαγραφές). Το TPMLM είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβατών, των υγρών και του φορτίου.

Απασφάλιση από το εσωτερικό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Ένα φωτιζόμενο εσωτερικό κουμπί απασφάλισης στο εσωτερικό του μπροστινού χώρου αποσκευών επιτρέπει σε ένα άτομο που έχει κλειδωθεί στο εσωτερικό του να βγει από το όχημα.

Κουμπί στο εσωτερικό του μπροστινού χώρου αποσκευών με την εικόνα ενός αυτοκινήτου με ανοιχτό το καπό

Πατήστε το εσωτερικό κουμπί απασφάλισης για να ανοίξετε τον μπροστινό χώρο αποσκευών και κατόπιν σπρώξτε το καπό προς τα πάνω.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Το εσωτερικό κουμπί απασφάλισης ανάβει μετά από σύντομη έκθεση στο φως περιβάλλοντος.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Δεν πρέπει ποτέ να εισέρχονται άτομα στον μπροστινό χώρο αποσκευών. Μην κλείνετε ποτέ τον μπροστινό χώρο αποσκευών όταν υπάρχει κάποιο άτομο στο εσωτερικό του.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Θα πρέπει να δείχνεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα αντικείμενα στο εσωτερικό του μπροστινού χώρου αποσκευών δεν θα προσκρούσουν στο κουμπί απασφάλισης, με αποτέλεσμα να ανοίξει κατά λάθος το καπό.

Άνοιγμα του καπό χωρίς παροχή ρεύματος

Για οχήματα που κατασκευάστηκαν πριν από τον Απρίλιο 2016, επισκεφθείτε τον οδηγό DIY για περισσότερες πληροφορίες.

Εάν δεν υπάρχει ηλεκτρική ισχύς στο Model S ή εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε τον μπροστινό χώρο αποσκευών χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής ή το κλειδί, πρέπει να ανοίξετε τον μπροστινό χώρο αποσκευών χειροκίνητα.

Εντοπίστε το καλώδιο απελευθέρωσης που βρίσκεται στις επενδύσεις θόλου του εμπρός τροχού και στους δύο μπροστινούς τροχούς του οχήματος (υπάρχουν συνολικά δύο καλώδια απελευθέρωσης). Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να ανοίξετε τον μπροστινό χώρο αποσκευών χειροκίνητα:

 1. Απελευθερώστε καλά το κάλυμμα του μπροστινού τροχού δεξιά.
 2. Τραβήξτε τον ιμάντα για να απελευθερώσετε την κύρια ασφάλεια.
 3. Απελευθερώστε καλά το κάλυμμα του μπροστινού τροχού αριστερά.
 4. Τραβήξτε τον ιμάντα για να απελευθερώσετε τη δευτερεύουσα ασφάλεια.
 5. Ανασηκώστε το καπό. Ίσως χρειαστεί να πιέσετε ελαφρώς το κάλυμμα προς τα κάτω για να εκτονωθεί η πίεση στη δευτερεύουσα ασφάλεια.

l

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Είναι σημαντικό να τραβήξετε τους ιμάντες με τη σωστή σειρά, διαφορετικά δεν θα απελευθερωθεί η σωστή ασφάλεια και δεν μπορεί να ανοίξει ο μπροστινός χώρος αποσκευών.

Όταν ανοίγετε τον μπροστινό χώρο αποσκευών χρησιμοποιώντας αυτήν τη μέθοδο, οι ασφάλειες παραμένουν στην ανοιχτή θέση και δεν μπορείτε να τον κλείσετε ξανά χωρίς ηλεκτρική τροφοδοσία. Για να κλείσετε τον μπροστινό χώρο αποσκευών, εάν αυτός έχει ανοίξει με τράβηγμα των χειροκίνητων ιμάντων:

 1. Φορτίστε την μπαταρία χαμηλή τάση (για οδηγίες, επικοινωνήστε με την Tesla).
 2. Πατήστε το κουμπί Front Trunk στην οθόνη αφής για να επαναφέρετε τη κύρια και τη δευτερεύουσα ασφάλεια.