Φόρτωση οχήματος

Σήμανση οχήματος

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ποια είναι τα μεγέθη και οι πιέσεις των αρχικών ελαστικών σας, και τοTPMLM (Μέγιστο τεχνικά αποδεκτό βάρος έμφορτου οχήματος) και TPMAM (Μέγιστο τεχνικά αποδεκτό βάρος επί του άξονα). Αυτά τα στοιχεία αναγράφονται σε δύο ετικέτες που είναι προσαρτημένες στο Model S.

Δύο ετικέτες στην κεντρική κολόνα των θυρών στην πλευρά του οδηγού, οι οποίες υποδεικνύουν πόσο βάρος μπορεί να μεταφέρει το όχημα
  1. Ετικέτα στοιχείων ελαστικών
  2. Πινακίδα προβλεπόμενη από τον νόμο
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η υπερφόρτωση του Model S έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πέδηση και τον χειρισμό, οι οποίες μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας ή να προκαλέσουν ζημιά.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αποθηκεύετε ποτέ μεγάλες ποσότητες υγρών στο Model S. Μια σημαντική διαρροή μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Ετικέτα στοιχείων ελαστικών

Η ετικέτα στοιχείων ελαστικών παρέχει:

  • Τον μέγιστο αριθμό καθισμάτων επιβατών.
  • Το μέγεθος των αρχικών ελαστικών.
  • Τις πιέσεις πλήρωσης εν ψυχρώ για τα αρχικά μπροστινά και πίσω ελαστικά. Αυτές οι πιέσεις συνιστώνται για τη βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών οδήγησης και χειρισμού.

Μορφή ετικέτας:

Παράδειγμα ετικέτας ελαστικού

Μην αλλάζετε ποτέ αυτήν την ετικέτα, ακόμη και αν στο μέλλον χρησιμοποιείτε διαφορετικά ελαστικά.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν το Model S φορτωθεί στην πλήρη χωρητικότητά του, ελέγξτε ξανά όλα τα ελαστικά για να βεβαιωθείτε ότι είναι φουσκωμένα στα συνιστώμενα επίπεδα πίεσης.

Πινακίδα προβλεπόμενη από τον νόμο

Εκτός από τον αριθμό πλαισίου οχήματος (VIN), η προβλεπόμενη από τον νόμο πινακίδα παρέχει τα εξής στοιχεία:

  • TPMLM - Μέγιστο τεχνικά αποδεκτό βάρος έμφορτου οχήματος. Το μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος του Model S. Αυτό υπολογίζεται ως το βάρος όλων των επιβατών, των υγρών και του φορτίου του Model S.
  • TPMAM - Μέγιστο τεχνικά αποδεκτό βάρος επί του άξονα, για τον μπροστινό και τον πίσω άξονα. Το TPMAM είναι το μέγιστο κατανεμημένο βάρος που μπορεί να υποστηρίξει κάθε άξονας.
Παράδειγμα πινακίδας προβλεπόμενης από το νόμο
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς, μην φορτώνετε ποτέ το Model S έτσι ώστε να είναι βαρύτερο από το TPMLM ή να υπερβαίνει τα επιμέρους βάρη TPMAM.

Ρυμούλκηση τρέιλερ

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε το Model S για σκοπούς ρυμούλκησης. Model S δεν υποστηρίζει κοτσαδόρο τρέιλερ. Η εγκατάσταση κοτσαδόρου θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά και να αυξήσει τον κίνδυνο σύγκρουσης.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η χρήση του Model S για ρυμούλκηση μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση.

Σχάρες οροφής

Ένα Model S εξοπλισμένο με γυάλινη οροφή ή πανοραμική ηλιοροφή, μπορεί να μεταφέρει έως 165 lbs (75 kg) όταν χρησιμοποιείται σχάρα οροφής εγκεκριμένη από την Tesla (βλ. Εξαρτήματα και αξεσουάρ).Ένα Model S εξοπλισμένο με οροφή συμπαγούς χρώματος αμαξώματος δεν είναι συμβατό με τη χρήση σχαρών οροφής.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιμοποιείτε σχάρες οροφής και μην τοποθετείτε φορτία στην οροφή ενός Model S που διαθέτει οροφή συμπαγούς χρώματος. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί σημαντική ζημιά.