Αυτόματο παρκάρισμα

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Ανάλογα με την περιοχή αγοράς, τη διαμόρφωση του οχήματος, τον προαιρετικό εξοπλισμό που έχετε αγοράσει και την έκδοση λογισμικού, το όχημά σας ενδέχεται να μην διαθέτει τη λειτουργία Αυτόματου παρκαρίσματος.

Τα Αυτόματο παρκάρισμα χρησιμοποιεί δεδομένα για να απλοποιήσει το παρκάρισμα σε δημόσιους δρόμους, πραγματοποιώντας ελιγμούς του Model S σε παράλληλες και κάθετες θέσεις στάθμευσης.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι κάμερες και οι αισθητήρες (εάν υπάρχουν) είναι καθαρά. Οι βρόμικες κάμερες και αισθητήρες, αλλά και οι περιβαλλοντικές συνθήκες όπως η βροχή και οι ξεθωριασμένες σημάνσεις λωρίδων, μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του Autopilot.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Η απόδοση του Αυτόματου παρκαρίσματος εξαρτάται από την ικανότητα των καμερών και των υπερήχων (εάν υπάρχουν) να προσδιορίζουν την εγγύτητα του οχήματος με κράσπεδα, αντικείμενα και άλλα οχήματα.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε το Αυτόματα παρκάρισμα αν έχει προσαρτηθεί οτιδήποτε, όπως μπίλια κοτσαδόρου, σχάρα ποδηλάτων ή τρέιλερ, στον κοτσαδόρο ρυμούλκησης. Το Αυτόματα παρκάρισμα ενδέχεται να μην σταματήσει για κοτσαδόρους όταν σταθμεύετε μεταξύ ή μπροστά από άλλα οχήματα.

Παράμετροι

Το Αυτόματο παρκάρισμα εντοπίζει πιθανές θέσεις στάθμευσης με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους:

Κάθετη στάθμευση
 • Η ταχύτητα οδήγησης πρέπει να είναι μικρότερη από 13 km/h. Εάν οδηγείτε πολύ γρήγορα, το Αυτόματο παρκάρισμα μπορεί να μην καταφέρει να εντοπίσει με ακρίβεια τη θέση στάθμευσης που θέλετε.
 • Η θέση στάθμευσης πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 2,2 μέτρα.
 • Η θέση στάθμευσης πρέπει να έχει τουλάχιστον τρεις ορατές γραμμές για να σταθμεύσει το όχημα, όπως γραμμές στάθμευσης, σημάνσεις οδοστρώματος ή διακριτά κράσπεδα. Το Αυτόματο παρκάρισμα μπορεί να μην λειτουργεί μέσα σε γκαράζ, εάν π.χ. δεν υπάρχουν τρεις ορατές γραμμές στάθμευσης.
 • Το Αυτόματο παρκάρισμα μπορεί να μην λειτουργεί εάν η επιφάνεια του δρόμου έχει ιδιαίτερη υφή, όπως λιθόστρωση ή τούβλα.
Παράλληλη στάθμευση
 • Η ταχύτητα οδήγησης πρέπει να είναι μικρότερη από 21 km/h. Εάν οδηγείτε πολύ γρήγορα, το Αυτόματο παρκάρισμα μπορεί να μην καταφέρει να εντοπίσει με ακρίβεια τη θέση στάθμευσης που θέλετε.
 • Πρέπει να υπάρχει όχημα μπροστά από τη θέση στην οποία θέλετε να σταθμεύσετε.
 • Πρέπει να είναι ορατό ένα διακριτό κράσπεδο ή άκρο. Το Αυτόματο παρκάρισμα μπορεί να μην αναγνωρίσει σωστά τον χώρο στάθμευσης, εάν το κράσπεδο δεν διακρίνεται καλά, π.χ. εάν υπάρχουν χορτάρια ή χώματα.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Το Αυτόματο παρκάρισμα δεν λειτουργεί σε γωνιακές θέσεις στάθμευσης.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματου παρκαρίσματος

Κατά την οδήγηση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιτρέψετε στο Αυτόματο παρκάρισμα να πραγματοποιήσει ελιγμούς του Model S σε μια θέση στάθμευσης:

 1. Ενώ οδηγείτε αργά σε δημόσιο δρόμο, παρακολουθήστε τον πίνακα οργάνων για να διαπιστώσετε εάν το Αυτόματο παρκάρισμα έχει εντοπίσει κάποια θέση στάθμευσης. Εάν το όχημα εντοπίσει κάποια πιθανή θέση στάθμευσης, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο στάθμευσης στον πίνακα οργάνων.
  Στιγμιότυπο οθόνης με έναν πιθανό χώρο στάθμευσης που απεικονίζεται με το αντίστοιχο εικονίδιο.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Το εικονίδιο στάθμευσης εμφανίζεται μόνο εάν η θέση του οχήματος ή/και οι συνθήκες της γύρω περιοχής είναι τέτοιες, ώστε το Αυτόματο παρκάρισμα να μπορεί να προσδιορίσει την κατάλληλη διαδρομή οδήγησης. Εάν το Αυτόματο παρκάρισμα δεν μπορεί να προσδιορίσει την κατάλληλη διαδρομή (για παράδειγμα, όταν οδηγείτε σε στενό δρόμο όπου η μετακίνηση στη θέση στάθμευσης έχει ως αποτέλεσμα το μπροστινό μέρος του οχήματος να εκτείνεται στην παρακείμενη λωρίδα), μπορείτε να επανατοποθετήσετε το όχημα, να βρείτε διαφορετική θέση στάθμευσης ή να παρκάρετε χειροκίνητα.
 2. Επιλέξτε μια θέση, ελέγξτε για να προσδιορίσετε αν είναι κατάλληλη και ασφαλής και, στη συνέχεια, μετακινήστε το όχημα προς τα εμπρός και σταματήστε μπροστά από τη θέση στάθμευσης περίπου σε απόσταση ίση με το μήκος ενός αυτοκινήτου (όπως θα κάνατε συνήθως κατά την παράλληλη στάθμευση ή κατά την είσοδο με όπισθεν σε μια θέση κάθετης στάθμευσης).
 3. Αφήστε το τιμόνι, επιλέξτε την όπισθεν στο Model S και κατόπιν αγγίξτε την επιλογή Start Autopark στην οθόνη αφής.
 4. Όταν ολοκληρωθεί η στάθμευση, το Αυτόματο παρκάρισμα εμφανίζει ένα μήνυμα.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν πατήσετε το φρένο την ώρα που το Αυτόματο παρκάρισμα εκτελεί ενεργά στάθμευση του Model S, η διαδικασία στάθμευσης διακόπτεται προσωρινά μέχρι να αγγίξετε το στοιχείο Resume στην οθόνη αφής.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην βασίζεστε ποτέ στο Αυτόματο παρκάρισμα για να βρείτε μια θέση στάθμευσης κατάλληλη, νόμιμη και ασφαλή. Το Αυτόματο παρκάρισμα ενδέχεται να μην εντοπίζει πάντα αντικείμενα στη θέση στάθμευσης. Εκτελείτε πάντα οπτικούς ελέγχους για να επιβεβαιώσετε ότι μια θέση στάθμευσης είναι κατάλληλη και ασφαλής.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Όταν το Αυτόματο παρκάρισμα πραγματοποιεί ενεργά ελιγμούς του Model S:
 • Μην παρεμβαίνετε στο τιμόνι όταν κινείται. Εάν το κάνετε αυτό, το Αυτόματο παρκάρισμα ακυρώνεται.
 • Ελέγχετε συνεχώς τον περιβάλλοντα χώρο. Να είστε έτοιμοι να πατήσετε φρένο για να αποφύγετε οχήματα, πεζούς ή αντικείμενα.
 • Παρακολουθείτε την οθόνη αφής και τον πίνακα οργάνων για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τις οδηγίες που παρέχει το Αυτόματο παρκάρισμα.

Για παύση της διαδικασίας στάθμευσης

Για να θέσετε σε παύση το Αυτόματο παρκάρισμα, πατήστε το πεντάλ φρένου μία φορά. Model S σταματά και παραμένει ακινητοποιημένο μέχρι να αγγίξετε το στοιχείο Resume στην οθόνη αφής.

Για ακύρωση της διαδικασίας στάθμευσης

Το Αυτόματο παρκάρισμα ακυρώνει τη διαδικασία στάθμευσης, όταν μετακινήσετε χειροκίνητα το τιμόνι, αλλάξετε σχέση μετάδοσης ή αγγίξετε την επιλογή Cancel στην οθόνη αφής. Το Αυτόματο παρκάρισμα ακυρώνει επίσης τη διαδικασία στάθμευσης όταν:
 • Η διαδικασία στάθμευσης υπερβαίνει τις επτά κινήσεις.
 • Model S εντοπίσει ότι ο οδηγός εξέρχεται από το όχημα.
 • Ανοίξει μια πόρτα.
 • Πατήσετε το πεντάλ γκαζιού.
 • Πατήσετε το πεντάλ φρένου ενώ το Αυτόματο παρκάρισμα έχει διακοπεί προσωρινά.
 • Προκύπτει ένα συμβάν αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης (βλ. Σύστημα αποφυγής σύγκρουσης).

Περιορισμοί

Το Αυτόματο παρκάρισμα είναι πολύ πιθανό να μην λειτουργεί όπως προβλέπεται στις εξής περιπτώσεις:

 • Ο δρόμος είναι επικλινής. Το Αυτόματο παρκάρισμα έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε επίπεδους δρόμους.
 • Η ορατότητα είναι κακή (λόγω έντονης βροχής, χιονιού, ομίχλης κ.λπ.).
 • Το κράσπεδο είναι κατασκευασμένο από άλλο υλικό εκτός από πέτρα ή δεν μπορεί να εντοπιστεί το κράσπεδο.
 • Η επιθυμητή θέση στάθμευσης βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε έναν τοίχο ή κολόνα (για παράδειγμα, η τελευταία θέση στάθμευσης μιας σειράς σε υπόγειο χώρο στάθμευσης).
 • Ένας ή περισσότεροι από τους αισθητήρες (εάν υπάρχουν) ή τις κάμερες έχουν υποστεί ζημιά, είναι βρόμικα ή καλυμμένοι από εμπόδια (όπως λάσπη, πάγο ή χιόνι ή από κάλυμμα του καπό, υπερβολική βαφή ή αυτοκόλλητα προϊόντα όπως περιτυλίγματα, αυτοκόλλητα, επικάλυψη από καουτσούκ κ.λπ.).
 • Οι καιρικές συνθήκες (έντονη βροχή, χιόνι, ομίχλη ή εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες) επηρεάζουν τη λειτουργία του αισθητήρα (εάν υπάρχει).
 • Οι αισθητήρες (εάν υπάρχουν) επηρεάζονται από άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό ή συσκευές που παράγουν υπερηχητικά κύματα.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Υπάρχουν πολλές απρόβλεπτες περιστάσεις που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητα στάθμευσης του Model S με το Αυτόματο παρκάρισμα. Έχετε υπόψη σας αυτό το γεγονός και να θυμάστε ότι, ως αποτέλεσμα, το Αυτόματο παρκάρισμα ενδέχεται να μην κατευθύνει σωστά το Model S. Να είστε προσεκτικοί κατά το παρκάρισμα του Model S και να είστε έτοιμοι να αναλάβετε αμέσως τον έλεγχο.