Οδηγίες για τους μεταφορείς

ΜΗΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Ο μπροστινός κινητήρας στο Model S παράγει ηλεκτρική ενέργεια όταν σπινάρουν οι τροχοί. Οποιαδήποτε μεταφορά του Model S πρέπει να γίνεται χωρίς να ακουμπά κανένα από τα τέσσερα ελαστικά στο έδαφος. Βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά δεν μπορούν να σπινάρουν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
ΜΗΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΠΙΝΑΡΟΥΝ. ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ. ΣΕ ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.
Model S που ρυμουλκείται με τους μπροστινούς τροχούς στο έδαφος και τους πίσω τροχούς ανυψωμένους από ρυμουλκό όχημα, με ένα κόκκινο "X" που υποδεικνύει ότι αυτό δεν πρέπει να γίνεται.
Model S που μεταφέρεται με τους τέσσερις τροχούς πάνω στο έδαφος πίσω από ένα τροχόσπιτο, με ένα κόκκινο "X" που υποδεικνύει ότι αυτό δεν πρέπει να γίνεται.

Μην μεταφέρετε το Model S χρησιμοποιώντας μεθόδους που δεν προβλέπονται από την Tesla. Τηρείτε τις οδηγίες που παρέχονται στις ακόλουθες ενότητες και ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις συστάσεις προσοχής που παρέχονται. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που μπορεί να προκληθούν από τη μεταφορά του οχήματος με ακατάλληλο τρόπο.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η Tesla δεν έχει καμία υποχρέωση ή ευθύνη αποζημίωσης για υπηρεσίες που δεν παρέχονται μέσω της οδικής βοήθειας της Tesla.

Εγκεκριμένες μέθοδοι μεταφοράς

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Τα ελαστικά επιτρέπεται να περιστραφούν αργά (ταχύτητα κάτω από 5 km/h) και για πολύ μικρές αποστάσεις (μικρότερες από 10 μέτρα) μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Transport Mode (βλ. Ενεργοποίηση της λειτουργίας Transport Mode) κατά το ανέβασμα του οχήματος με βαρούλκο πάνω σε γερανό μεταφοράς ή κατά την εξαγωγή του από χώρο στάθμευσης για αλλαγή θέσης. Η υπέρβαση αυτών των ορίων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική ζημιά και υπερθέρμανση, η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Η συνιστώμενη μέθοδος μεταφοράς του Model S είναι με επίπεδη ρυμούλκα ή άλλο συγκρίσιμο όχημα. Όταν χρησιμοποιείται γερανός μεταφοράς, το όχημα μπορεί να είναι στραμμένο είτε προς τα εμπρός είτε προς τα πίσω.

Όχημα πάνω σε γερανό μεταφοράς.

Εάν το Model S πρέπει να μεταφερθεί χωρίς γερανό μεταφοράς, πρέπει να χρησιμοποιηθούν ανυψωτήρες και τροχήλατες πλατφόρμες για να διασφαλιστεί ότι κανένας από τους τέσσερις τροχούς δεν ακουμπά στο έδαφος. Η μέθοδος αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για μια μέγιστη απόσταση 55 χλμ. και δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση της ονομαστικής ταχύτητας που ορίζει ο κατασκευαστής των τροχήλατων πλατφορμών. Με αυτήν τη μέθοδο, η Tesla συνιστά το όχημα να είναι στραμμένο προς τα εμπρός, έτσι ώστε οι μπροστινοί τροχοί να είναι ανυψωμένοι και οι πίσω τροχοί να ακουμπούν στις τροχήλατες πλατφόρμες.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η μεταφορά του Model S με τους μπροστινούς τροχούς πάνω σε τροχήλατες πλατφόρμες δεν συνιστάται, αλλά μπορεί να γίνει εάν εφαρμοστεί εξωτερικό κλείδωμα στο τιμόνι και δοθεί προσοχή ώστε να εμποδιστεί το σπινάρισμα των μπροστινών τροχών. ΜΗΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΠΙΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ ΤΡΟΧΩΝ.
Όχημα που ρυμουλκείται με τους μπροστινούς τροχούς ανυψωμένους από όχημα ρυμούλκησης και τους πίσω τροχούς πάνω σε τροχήλατες πλατφόρμες.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Transport Mode (βλ. Ενεργοποίηση της λειτουργίας Transport Mode) πριν τη ρυμούλκηση του Model S με το βαρούλκο πάνω στην επίπεδη ρυμούλκα (βλ. Ρυμούλκηση πάνω στην επίπεδη ρυμούλκα - Με κρίκο ρυμούλκησης). Εάν δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία Transport Mode ή δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην οθόνη αφής, πρέπει να χρησιμοποιηθούν τροχήλατες πλατφόρμες αυτόματης φόρτωσης ή τροχοπέδιλα για τη φόρτωση του οχήματος στην εγκεκριμένη θέση μεταφοράς. Η Tesla δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές που μπορεί να προκληθούν από ή κατά τη μεταφορά του Model S, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών σε προσωπικά περιουσιακά στοιχεία ή ζημιών που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση τροχήλατων πλατφορμών αυτόματης φόρτωσης ή τροχοπέδιλων.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Model S είναι εξοπλισμένο με εξαρτήματα υψηλής τάσης, τα οποία μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο σε περίπτωση σύγκρουσης (βλ. Εξαρτήματα υψηλής τάσης). Πριν από τη μεταφορά του Model S, είναι σημαντικό να θεωρήσετε ότι αυτά τα εξαρτήματα είναι ενεργοποιημένα. Πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις προφυλάξεις ασφαλείας για τις υψηλές τάσεις (χρήση μέσω ατομικής προστασίας κ.λπ.), μέχρι να αξιολογήσουν το όχημα οι επαγγελματίες του συστήματος αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και να επιβεβαιώσουν με ακρίβεια ότι όλα τα συστήματα υψηλής τάσης δεν είναι πλέον ενεργοποιημένα. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

Απενεργοποιήστε το σύστημα αερανάρτησης με αυτόματη οριζοντίωση

Εάν το Model S διαθέτει σύστημα αερανάρτησης, οριζοντιώνεται αυτόματα, ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένο. Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Jack Mode για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη οριζοντίωση:

 1. Αγγίξτε τις επιλογές Controls > Suspension στην οθόνη αφής.
 2. Πατήστε το πεντάλ φρένου και μετά αγγίξτε τη ρύθμιση Very High για να μεγιστοποιήσετε το ύψος.
 3. Αγγίξτε τις επιλογές Controls > Service > Jack Mode.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η λειτουργία Jack Mode ακυρώνεται όταν η ταχύτητα οδήγησης υπερβεί τα 7 kph.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Εάν δεν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Jack Mode σε ένα όχημα που διαθέτει σύστημα αερανάρτησης, το όχημα μπορεί να μετακινηθεί κατά τη μεταφορά και να προκληθεί σημαντική ζημιά.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Transport Mode

Η λειτουργία Transport Mode διατηρεί το φρένο στάθμευσης απενεργοποιημένο κατά τη ρυμούλκηση του Model S με βαρούλκο πάνω σε γερανό μεταφοράς. Όταν είναι ενεργή η λειτουργία Transport Mode, εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι το όχημα θα παραμείνει ελεύθερο να κυλίσει. Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας Transport Mode, απαιτούνται τα εξής:

 • Χαμηλή τάση απαιτείται ηλεκτρική τροφοδοσία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Transport Mode, εάν το Model S δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.
 • Model S πρέπει να εντοπίσει ένα keyfob. Η λειτουργία Transport Mode είναι διαθέσιμη μόνο όταν ανιχνευτεί keyfob.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Transport Mode:

 1. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η σχέση στάθμευσης.
 2. Τοποθετήστε τάκους στα ελαστικά ή βεβαιωθείτε ότι το Model S είναι στερεωμένο.
 3. Πατήστε παρατεταμένα το πεντάλ φρένου και, στη συνέχεια, αγγίξτε στην οθόνη αφής τις επιλογές Controls > Service > Towing. Στην οθόνη αφής εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας υπενθυμίζει τον σωστό τρόπο μεταφοράς του Model S.
 4. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Transport Mode μέχρι να γίνει μπλε. Model S είναι πλέον ελεύθερο να κυλίσει και μπορείτε να το μετακινήσετε αργά (όχι γρηγορότερα από την ταχύτητα βάδισης) ή να το ρυμουλκήσετε με βαρούλκο.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Transport Mode, επιλέξτε τη σχέση στάθμευσης στο κιβώτιο ταχυτήτων του Model S.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν το Model S χάσει την ηλεκτρική τροφοδοσία χαμηλή τάση μετά από την ενεργοποίηση της λειτουργίας μεταφοράς, η λειτουργία μεταφοράς ακυρώνεται.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν το ηλεκτρικό σύστημα δεν λειτουργεί, οπότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Transport Mode, χρησιμοποιήστε τροχήλατες πλατφόρμες αυτόματης φόρτωσης ή τροχοπέδιλα. Προτού το κάνετε αυτό, πρέπει πάντα να ελέγχετε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και τη συνιστώμενη ικανότητα φόρτωσης.

Ρυμούλκηση πάνω στην επίπεδη ρυμούλκα - Με κρίκο ρυμούλκησης

 1. Εντοπίστε τον κρίκο ρυμούλκησης.
 2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του κρίκου ρυμούλκησης. Τοποθετήστε ένα μικρό κατσαβίδι με επίπεδη μύτη στη σχισμή στο πάνω μέρος του καλύμματος και χρησιμοποιήστε το προσεκτικά ως μοχλό για να απελευθερώσετε το κάλυμμα από το πάνω κλιπ.
  Βέλος που δείχνει το κάλυμμα του κρίκου ρυμούλκησης του οχήματος.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Φυλάξτε το κάλυμμα του κρίκου ρυμούλκησης σε ασφαλές σημείο, ώστε να μπορέσετε να το επανατοποθετήσετε όταν ολοκληρωθεί η ρυμούλκηση.
 3. Τοποθετήστε πλήρως τον κρίκο ρυμούλκησης στο άνοιγμα και γυρίστε τον προς τα αριστερά μέχρι να στερεωθεί καλά.
  Κρίκος ρυμούλκησης εγκατεστημένος και βέλος που δείχνει την περιστροφή του προς τα αριστερά.
 4. Στερεώστε το συρματόσχοινο του βαρούλκου στον κρίκο ρυμούλκησης.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Προτού ξεκινήσετε τη ρυμούλκηση, βεβαιωθείτε ότι ο κρίκος ρυμούλκησης έχει στερεωθεί καλά.
 5. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Transport Mode αγγίζοντας τις επιλογές Controls > Service > Towing.
 6. Τραβήξτε αργά το Model S πάνω στην επίπεδη ρυμούλκα.

Ρυμούλκηση πάνω στην επίπεδη ρυμούλκα - Χωρίς κρίκο ρυμούλκησης

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς, η ρυμούλκηση του οχήματος πάνω σε γερανό μεταφοράς πρέπει να γίνεται με έναν σωστά τοποθετημένο κρίκο ρυμούλκησης. Σε περίπτωση χρήσης του σασί, του πλαισίου ή των εξαρτημάτων της ανάρτησης για τη ρυμούλκηση του οχήματος, μπορεί να προκληθεί ζημιά.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Εάν το όχημα μετακινηθεί πάνω στον γερανό μεταφοράς χωρίς κρίκο ρυμούλκησης, θα πρέπει να γίνει έλεγχος όλων των στοιχείων στερέωσης της ανάρτησης για σωστή ροπή και επιθεώρηση όλων των εξαρτημάτων, προτού το οδηγήσετε ξανά. Εάν κάποιο στοιχείο στερέωσης είναι χαλαρό ή εάν βρεθεί οποιαδήποτε ζημιά, θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση των σχετικών εξαρτημάτων.

Συνιστάται ιδιαίτερα να συνδέετε το βαρούλκο στον κρίκο ρυμούλκησης του οχήματος όπως περιγράφεται παραπάνω. Ωστόσο, εάν προκύψει περίσταση στην οποία ο κρίκος ρυμούλκησης δεν είναι διαθέσιμος (απώλεια, τοποθέτηση σε μη εντοπίσιμο σημείο κ.λπ.), οι παρακάτω οδηγίες περιγράφουν τον τρόπο στερέωσης ιμάντων ρυμούλκησης.

 1. Τοποθετήστε τους ιμάντες ρυμούλκησης σε κάθε έναν από τους κάτω βραχίονες της ανάρτησης κάτω από το μπροστινό μέρος του οχήματος.
  Όψη της μπροστινής κάτω πλευράς του οχήματος με επισήμανση των κάτω βραχιόνων της ανάρτησης με μπλε χρώμα.
 2. Για να μην προκληθεί ζημιά στο κάτω μέρος του αμαξώματος, τοποθετήστε ένα προστατευτικό φράγμα (για παράδειγμα, ένα κομμάτι ξύλου) ανάμεσα στον ιμάντα ρυμούλκησης και το κάτω μέρος του αμαξώματος.
 3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Transport Mode αγγίζοντας τις επιλογές Controls > Service > Towing.
 4. Τραβήξτε αργά το Model S πάνω στον γερανό μεταφοράς.

Στερέωση των ελαστικών

Τα ελαστικά του οχήματος πρέπει να στερεώνονται στον γερανό μεταφοράς με τη μέθοδο πρόσδεσης οκτώ σημείων.

 • Βεβαιωθείτε ότι τα μεταλλικά εξαρτήματα των ιμάντων πρόσδεσης δεν έρχονται σε επαφή με βαμμένες επιφάνειες ή με την επιφάνεια των τροχών.
 • Μην τοποθετείτε ιμάντες πρόσδεσης πάνω από τμήματα του αμαξώματος ή μέσα από τους τροχούς.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η στερέωση των ιμάντων πρόσδεσης στο σασί, στην ανάρτηση ή σε άλλα τμήματα του αμαξώματος του οχήματος μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
Όψη του πίσω τροχού με τοποθετημένους τους ιμάντες πρόσδεσης.

Εάν το όχημα δεν έχει ρεύμα

Εάν στο Model S δεν υπάρχει ηλεκτρική τροφοδοσία χαμηλή τάση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ανοίξετε το καπό ή για να εκκινήσετε το όχημα με βοηθητική παροχή ρεύματος στην μπαταρία χαμηλή τάση.

 1. Ανοίξτε το καπό. Βλ. Άνοιγμα του καπό χωρίς παροχή ρεύματος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το άνοιγμα του καπό εάν το όχημα δεν έχει ισχύ.
 2. Εκκινήστε την μπαταρία του χαμηλή τάση με βοηθητική μπαταρία (βλ. Εκκίνηση με βοηθητική μπαταρία)
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Πάροχοι ρυμούλκησης: Βλ. Εξάντληση της εμβέλειας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά του οχήματος σε σταθμό φόρτισης και την προετοιμασία του οχήματος για φόρτιση.