Παράθυρα

Άνοιγμα και κλείσιμο

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι τα παράθυρα είναι κλειστά μετά το κλείδωμα του οχήματος.

Πατήστε έναν διακόπτη για να ανοίξετε το αντίστοιχο παράθυρο. Οι διακόπτες των παραθύρων λειτουργούν σε δύο επίπεδα:

  • Για να ανοίξετε πλήρως ένα παράθυρο, πατήστε τον διακόπτη μέχρι τέρμα και αφήστε τον αμέσως.
  • Για να ανοίξετε μερικώς ένα παράθυρο, πατήστε απαλά τον διακόπτη και αφήστε τον όταν το παράθυρο φτάσει στο σημείο που θέλετε.
Βέλη που δείχνουν τους διακόπτες των τεσσάρων παραθύρων στην πόρτα του οδηγού

Ομοίως, τραβήξτε έναν διακόπτη για να κλείσετε το αντίστοιχο παράθυρο:

  • Για να κλείσετε τελείως ένα παράθυρο, τραβήξτε τον διακόπτη μέχρι τέρμα προς τα πάνω και αφήστε τον αμέσως.
  • Για να κλείσετε μερικώς ένα παράθυρο, τραβήξτε απαλά τον διακόπτη και αφήστε τον όταν το παράθυρο φτάσει στο σημείο που θέλετε.

Εάν αφήσετε ένα παράθυρο ανοιχτό κατά λάθος, το Model S μπορεί να στείλει μια ειδοποίηση στην εφαρμογή για κινητά (αγγίξτε τις επιλογές Controls > Vehicle > Car Left Open Notification και, στη συνέχεια, επιλέξτε Doors & Windows).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Για πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία των παραθύρων σε κρύο καιρό, βλ. Βέλτιστες πρακτικές για ψυχρές καιρικές συνθήκες.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για αποφυγή ζημιάς, τα παράθυρα κατεβαίνουν ελαφρώς όταν ανοίγετε ή κλείνετε μια πόρτα. Εάν ανεβάσετε χειροκίνητα ένα παράθυρο όταν είναι ανοιχτή μια πόρτα, φροντίστε να το κατεβάσετε ελαφρώς προτού κλείσετε την πόρτα.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Προτού κλείσει ένα παράθυρο, ο οδηγός πρέπει να διασφαλίζει ότι όλοι οι επιβάτες, ιδίως τα παιδιά, δεν έχουν βάλει κάποιο μέλος του σώματός τους μέσα από το άνοιγμα του παραθύρου. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

Κλείδωμα πίσω παραθύρων

Για να μην μπορούν οι επιβάτες να χρησιμοποιήσουν τους διακόπτες των πίσω παραθύρων, πατήστε τον διακόπτη κλειδώματος των πίσω παραθύρων. Η φωτεινή ένδειξη του διακόπτη ανάβει. Για να ξεκλειδώσετε τα πίσω παράθυρα, πατήστε ξανά τον διακόπτη.

Βέλος που δείχνει τον διακόπτη κλειδώματος των πίσω παραθύρων στην πόρτα του οδηγού
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Για λόγους ασφαλείας, συνιστάται να κλειδώνετε τους διακόπτες των πίσω παραθύρων όποτε κάθονται παιδιά στα πίσω καθίσματα.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην αφήνετε ποτέ παιδιά χωρίς επίβλεψη μέσα στο Model S.

Κατάταξη δείκτη UV

Η οροφή, τα παρμπρίζ και τα παράθυρα στο Model S προστατεύουν άριστα από τις υπεριώδεις ακτίνες UV (υπεριώδης ακτινοβολία). Τα γυάλινα στοιχεία έχουν βαθμολογία μικρότερη από 2 στην κλίμακα του δείκτη UV. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές του δείκτη UV της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες. Εξακολουθείτε να είστε υπεύθυνοι για τη λήψη των απαραίτητων προφυλάξεων για την προστασία από τον ήλιο.