Οδηγίες φόρτισης

Άνοιγμα της θύρας φόρτισης

Η θύρα φόρτισης βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του Model S, πίσω από μια πόρτα που αποτελεί τμήμα του συγκροτήματος πίσω φώτων. Σταθμεύστε το Model S για να εξασφαλίσετε ότι το καλώδιο φόρτισης φτάνει εύκολα στη θύρα φόρτισης.

Όταν ο Model S είναι στη θέση στάθμευσης, πατήστε και αφήστε το κουμπί στο καλώδιο φόρτισης του Tesla για να ανοίξει η πόρτα της θύρας φόρτισης.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν το καλώδιο φόρτισης βρίσκεται κοντά στην πόρτα της θύρας φόρτισης, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί στο καλώδιο φόρτισης για να ανοίξετε την πόρτα της θύρας φόρτισης ακόμα και όταν το Model S είναι κλειδωμένο ή όταν δεν υπάρχει αναγνωρισμένο κλειδί εντός εμβέλειας.
Καλώδιο φόρτισης με βέλος που δείχνει προς το κουμπί.

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το πορτάκι της θύρας φόρτισης με οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους:

 • Στην οθόνη αφής, αγγίξτε το εικονίδιο της θύρας φόρτισης (κεραυνός).
 • Στην οθόνη αφής, περιηγηθείτε στις επιλογές Controls > Charging > Open Charge Port.
 • Πιέστε το της πόρτας της θύρας φόρτισης όταν το Model S είναι ξεκλείδωτο.
 • Στο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του πίσω χώρου αποσκευών για 1-2 δευτερόλεπτα.
 • Χρησιμοποιήστε φωνητικές εντολές για να ανοίξετε την πόρτα της θύρας φόρτισης (βλ. Φωνητικές εντολές). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε φωνητικές εντολές για να κλείσετε την πόρτα της θύρας φόρτισης και για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε τη φόρτιση.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η ακόλουθη εικόνα παρέχεται μόνο για σκοπούς επίδειξης. Ανάλογα με την περιοχή αγοράς του οχήματος και την ημερομηνία κατασκευής, η θύρα φόρτισης μπορεί να διαφέρει ελαφρώς.
Όχημα με άνοιγμα της θύρας φόρτισης.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Η θύρα φόρτισης φωτίζεται όταν ανοίγετε το πορτάκι της. Εάν δεν τοποθετήσετε καλώδιο φόρτισης στη θύρα φόρτισης μέσα σε λίγα λεπτά μετά από το άνοιγμα της πόρτας της θύρας φόρτισης, η πόρτα της θύρας φόρτισης κλείνει. Εάν συμβεί αυτό, χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής για να ανοίξετε ξανά το πορτάκι της θύρας φόρτισης.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Σε συνθήκες εξαιρετικού ψύχους ή παγετού, μπορεί να παγώσει η ασφάλεια της θύρας φόρτισης και να μην μετακινείται από τη θέση της. Σε περιπτώσεις όπου δεν μπορείτε να αφαιρέσετε ή να τοποθετήσετε το καλώδιο φόρτισης ή όπου το όχημά σας δεν μπορεί να φορτιστεί σε ένα Supercharger επειδή η ασφάλεια έχει παγώσει και δεν μετακινείται από τη θέση της, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή της Tesla για κινητά για να προθερμάνετε το όχημα με τη ρύθμιση HI για περίπου 30-45 λεπτά (για να προθερμάνετε το όχημα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή στο κινητό σας, καθώς η επιλογή της ρύθμισης HI στο σύστημα κλιματισμού μέσω της οθόνης αφής δεν έχει αποτέλεσμα). Αυτό βοηθά να λιώσει ο πάγος στην ασφάλεια της θύρας φόρτισης, για να μπορέσετε να αφαιρέσετε ή να τοποθετήσετε το καλώδιο φόρτισης.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το πορτάκι της θύρας φόρτισης ασκώντας δύναμη.

Σύνδεση

Εάν θέλετε, χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής για να αλλάξετε το όριο φόρτισης και το ρεύμα φόρτισης (βλ. Ρυθμίσεις φόρτισης). =

Για φόρτιση σε δημόσιο σταθμό φόρτισης, συνδέστε τον κατάλληλο προσαρμογέα στη θύρα φόρτισης του οχήματος και, στη συνέχεια, συνδέστε τον σύνδεσμο φόρτισης του σταθμού στον προσαρμογέα. Παρέχονται οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι προσαρμογείς για κάθε περιοχή αγοράς του οχήματος. Ανάλογα με τον εξοπλισμό φόρτισης που χρησιμοποιείτε, μπορεί να χρειαστεί να ξεκινήσετε και να διακόψετε τη φόρτιση χρησιμοποιώντας ένα χειριστήριο στον εξοπλισμό φόρτισης.

Εάν χρησιμοποιείτε το Mobile Connector, συνδέστε το στην πρίζα προτού το συνδέσετε στο Model S.

Ευθυγραμμίστε τον σύνδεσμο με τη θύρα φόρτισης και τοποθετήστε τον πλήρως μέσα σε αυτήν. Όταν ο σύνδεσμος τοποθετηθεί σωστά, η φόρτιση ξεκινά αυτόματα μετά από Model S:

 • Ενεργοποιείται μια ασφάλεια που συγκρατεί τον σύνδεσμο στη θέση του.
 • Επιλέγεται η σχέση στάθμευσης (εάν ήταν επιλεγμένη άλλη λειτουργία οδήγησης)
 • Εκτελείται θέρμανση ή ψύξη της μπαταρίας, αν χρειάζεται. Εάν απαιτείται θέρμανση ή ψύξη της μπαταρίας, μπορεί να παρατηρήσετε μια καθυστέρηση πριν από την έναρξη της φόρτισης.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Όταν το Model S είναι συνδεδεμένο στην πρίζα χωρίς όμως να φορτίζεται ενεργά, αντλεί ενέργεια από τον εξοπλισμό φόρτισης αντί να χρησιμοποιεί την ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στην μπαταρία. Για παράδειγμα, εάν κάθεστε μέσα στο Model S και χρησιμοποιείτε την οθόνη αφής ενώ το όχημα είναι σταθμευμένο και συνδεδεμένο, το Model S αντλεί ενέργεια από τον εξοπλισμό φόρτισης και όχι από την μπαταρία.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν το Model S είναι συνδεδεμένο στην πρίζα αλλά χρησιμοποιεί πολύ λίγη ενέργεια, μπορεί να την αντλεί απευθείας από την Μπαταρία. Για παράδειγμα, αν αφήσετε το Model S στην πρίζα για αρκετές ημέρες χωρίς να το χρησιμοποιήσετε, μπορεί σταδιακά να αντλήσει μια μικρή ποσότητα ενέργειας απευθείας από την Μπαταρία για την υποστήριξη των συστημάτων του οχήματος.

Μόλις η μπαταρία αποφορτιστεί αρκετά, ξεκινά τη φόρτιση για να επιτευχθεί ξανά το όριο. Ανάλογα με το πότε ελέγχετε, η Μπαταρία μπορεί να μην έχει εκφορτιστεί ακόμη αρκετά ώστε να ξεκινήσει ένας κύκλος φόρτισης. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να βρίσκεται ελαφρώς κάτω από το όριο φόρτισης, ακόμη και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα στην πρίζα. Αυτό είναι φυσιολογικό, και το Model S θα αρχίσει να φορτίζεται ξανά μόλις εκφορτιστεί αρκετά. Εναλλακτικά, για να ξεκινήσετε έναν νέο κύκλο φόρτισης χειροκίνητα, αποσυνδέστε και κατόπιν συνδέστε το Model S.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Το άκρο του συνδέσμου του καλωδίου φόρτισης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη βαφή εάν το ρίξετε πάνω στο Model S.

Φωτεινή ένδειξη θύρας φόρτισης

 • ΛΕΥΚΗ (Ή ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΛΕ): Το πορτάκι της θύρας φόρτισης είναι ανοιχτό. Model S είναι έτοιμο για φόρτιση και ο σύνδεσμος δεν έχει τοποθετηθεί ή η ασφάλεια της θύρας φόρτισης είναι ξεκλείδωτη και ο σύνδεσμος είναι έτοιμος για αφαίρεση.
 • ΜΠΛΕ: Ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος, αλλά το Model S δεν φορτίζεται (όπως π.χ. όταν είναι ενεργή η λειτουργία προγραμματισμένης φόρτισης).
 • ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΜΕ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ: Model S : επικοινωνεί με τον φορτιστή, αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η φόρτιση (όπως π.χ. όταν το όχημα προετοιμάζεται για φόρτιση).
 • ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ: Φόρτιση σε εξέλιξη. Καθώς το Model S πλησιάζει στην πλήρη φόρτιση, η συχνότητα των αναλαμπών μειώνεται.
 • ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΑΜΜΕΝΗ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ: Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.
 • ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΑΜΜΕΝΗ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑ: Ο σύνδεσμος δεν έχει τοποθετηθεί πλήρως. Ευθυγραμμίστε ξανά τον σύνδεσμο με τη θύρα φόρτισης και τοποθετήστε τον πλήρως μέσα σε αυτήν.
 • ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑ: Model S φορτίζεται με μειωμένη ένταση ρεύματος (μόνο για τη φόρτιση AC).
 • ΚΟΚΚΙΝΗ: Εντοπίστηκε βλάβη και η φόρτιση έχει διακοπεί. Ελέγξτε τον πίνακα οργάνων ή την οθόνη αφής για μια ειδοποίηση.

Κατάσταση φόρτισης

Η κατάσταση φόρτισης εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων όταν το πορτάκι της θύρας φόρτισης είναι ανοιχτό.

Στιγμιότυπο οθόνης της κατάστασης φόρτισης με προσθήκη επεξηγήσεων.
 1. Απόσταση οδήγησης: Εμφανίζει τη συνολική εκτιμώμενη απόσταση οδήγησης ή το ποσοστό της ενέργειας (ανάλογα με τη ρύθμιση της οθόνης) που είναι διαθέσιμο.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης των μονάδων ενέργειας, αγγίξτε τις επιλογές Controls > Display > Energy Display.
 2. Κατάσταση φόρτισης: Εδώ εμφανίζονται μηνύματα κατάστασης φόρτισης (Supercharging, Scheduled Charging) (βλ. Προγραμματισμένη φόρτιση και προγραμματισμένη αναχώρηση).
 3. Χρόνος που απομένει: Ο εκτιμώμενος χρόνος που απομένει για τη φόρτιση έως το όριο που έχετε καθορίσει (βλ. Ρυθμίσεις φόρτισης).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Όταν η φόρτιση φτάσει στο 100%, το όχημα μπορεί να συνεχίσει να φορτίζεται με χαμηλή ισχύ όταν η φόρτιση εμφανιστεί ως ολοκληρωμένη. Αυτή η λειτουργία είναι αναμενόμενη. Επειδή η προστιθέμενη ενέργεια πέρα από αυτό το σημείο είναι χαμηλή, συνήθως δεν είναι επωφελής η συνέχιση της φόρτισης.
 4. Ποσοστό φόρτισης: Η τρέχουσα ταχύτητα φόρτισης που φορτίζει το όχημα.
 5. Κέρδος αυτονομίας: Εκτιμώμενη αύξηση της απόστασης οδήγησης που έχει επιτευχθεί κατά την περίοδο φόρτισης.
 6. Φόρτιση: Η τρέχουσα ισχύς του φορτιστή.
  Γκρι κύκλος με τον αριθμό 3 στο εσωτερικό τουΣε περίπτωση σύνδεσης σε τριφασική παροχή ρεύματος (εάν χρησιμοποιείται στην περιοχή σας), η διαθέσιμη ένταση ρεύματος αντιπροσωπεύει το ρεύμα ανά φάση και εμφανίζεται το σύμβολο 3 φάσεων.

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η φωτεινή ένδειξη της θύρας φόρτισης πάλλεται με πράσινο χρώμα και στον πίνακα οργάνων εμφανίζεται η κατάσταση φόρτισης σε πραγματικό χρόνο. Η συχνότητα με την οποία πάλλεται η πράσινη φωτεινή ένδειξη της θύρας φόρτισης μειώνεται καθώς η στάθμη φόρτισης προσεγγίζει το μέγιστο όριο. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η φωτεινή ένδειξη σταματά να πάλλεται και παραμένει σταθερά αναμμένη με πράσινο χρώμα.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Εάν το Model S είναι κλειδωμένο, η φωτεινή ένδειξη της θύρας φόρτισης δεν ανάβει.

Εάν η φωτεινή ένδειξη της θύρας φόρτισης ανάψει με κόκκινο χρώμα στη διάρκεια της φόρτισης, έχει εντοπιστεί βλάβη. Ελέγξτε τον πίνακα οργάνων ή την οθόνη αφής για μια ειδοποίηση που περιγράφει τη βλάβη. Βλάβη μπορεί να προκύψει λόγω κάποιας συνηθισμένης αιτίας, όπως η διακοπή ρεύματος. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η φόρτιση συνεχίζεται αυτόματα μόλις αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Είναι φυσιολογικό να ακούγονται ήχοι κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ιδιαίτερα με υψηλές εντάσεις ρεύματος, ο συμπιεστής ψυκτικού μέσου και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανάλογα με τις ανάγκες ώστε να διατηρούν την μπαταρία κρύα.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Γενικά, η απόδοση του συστήματος κλιματισμού δεν επηρεάζεται από τη φόρτιση. Ωστόσο, σε ορισμένες συνθήκες (για παράδειγμα, εάν γίνεται φόρτιση με υψηλές εντάσεις ρεύματος σε μια ιδιαίτερα ζεστή ημέρα), ο αέρας που εξέρχεται από τους αεραγωγούς μπορεί να μην είναι τόσο δροσερός όσο περιμένετε, και να εμφανιστεί ένα σχετικό μήνυμα στον πίνακα οργάνων. Αυτό είναι φυσιολογικό και εξασφαλίζει ότι η μπαταρία παραμένει εντός μιας βέλτιστης περιοχής θερμοκρασιών κατά τη φόρτιση, ώστε να ενισχύεται η διάρκεια ζωής και να επιτυγχάνεται η βέλτιστη απόδοσή της.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην ψεκάζετε ποτέ υγρά με υψηλή ταχύτητα (για παράδειγμα, σύστημα πλύσης με πίεση) προς τη θύρα φόρτισης κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Εάν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή ζημιά στο όχημα και στον εξοπλισμό φόρτισης, ή άλλη υλική ζημιά.

Διακοπή της φόρτισης

Μπορείτε να διακόψετε τη φόρτιση οποιαδήποτε στιγμή, αποσυνδέοντας το καλώδιο φόρτισης ή αγγίζοντας το στοιχείο Stop Charging στην οθόνη αφής.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Για να εμποδιστεί η μη εξουσιοδοτημένη αποσύνδεση του καλωδίου φόρτισης, η ασφάλεια του καλωδίου φόρτισης παραμένει κλειδωμένη και το Model S πρέπει να ξεκλειδωθεί ή να μπορέσει να αναγνωρίσει το κλειδί σας για να επιτρέψει την αποσύνδεση του καλωδίου φόρτισης.

Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο φόρτισης:

 1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στη λαβή του συνδέσμου για να ανοίξετε την ασφάλεια.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Μπορείτε επίσης να ανοίξετε την ασφάλεια μέσω του οθόνη αφής ή την εφαρμογή για κινητά ή με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού πίσω χώρου αποσκευών στο keyfob. Εάν το όχημά σας διαθέτει μηχανοκίνητη θύρα φόρτισης, μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί στα αριστερά της θύρας φόρτισης για να απελευθερώσετε την ασφάλεια.
 2. Τραβήξτε τον σύνδεσμο από τη θύρα φόρτισης.

Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο φόρτισης, όταν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα σε δημόσιο σταθμό φόρτισης:

 1. Ξεκλείδωμα Model S.
 2. Κρατώντας τη λαβή φόρτισης του δημόσιου σταθμού στο ένα χέρι και τον προσαρμογέα στο άλλο, πατήστε παρατεταμένα στο κουμπί στη λαβή φόρτισης του δημόσιου σταθμού και τραβήξτε και τα δύο προς τα έξω, ώστε να αφαιρέσετε τη λαβή και τον προσαρμογέα ταυτόχρονα.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Εάν η λαβή του σταθμού φόρτισης διαχωριστεί από τον προσαρμογέα και ο προσαρμογέας παραμείνει στο Model S, χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής για να ξεκλειδώσετε τη θύρα φόρτισης.
 3. Πατήστε ξανά παρατεταμένα το κουμπί της λαβής φόρτισης για να απελευθερώσετε τον προσαρμογέα από τη λαβή του δημόσιου σταθμού φόρτισης.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η Tesla συνιστά ιδιαίτερα να αφήνετε το Model S συνδεδεμένο στην πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Με αυτόν τον τρόπο, διατηρείται η μπαταρία στη βέλτιστη στάθμη φόρτισης.

Ρυθμίσεις φόρτισης

Αποκτήστε πρόσβαση στις ρυθμίσεις φόρτισης αγγίζοντας τις επιλογές Controls > Charging όταν το Model S βρίσκεται στη θέση στάθμευσης. Μπορείτε επίσης να αγγίξετε το εικονίδιο φόρτισης στην οθόνη αφής για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις φόρτισης.

Ρυθμίσεις οχήματος και φόρτισης
 1. Απόσταση οδήγησης: Εμφανίζει τη συνολική εκτιμώμενη απόσταση οδήγησης που είναι διαθέσιμη.
 2. Ρύθμιση ορίου: Προσαρμόστε το ρυθμιστικό φόρτισης στο επίπεδο φόρτισης που θέλετε. Η ρύθμιση που επιλέγετε ισχύει για τις άμεσες και τις προγραμματισμένες περιόδους φόρτισης.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Η συνιστά τον περιορισμό του επιπέδου πλήρους φόρτισης της μπαταρίας σε επίπεδα κάτω του 90% Καθημερινή χρήση και τη φόρτιση στο 100% μόνο για κάποιο μεγάλο Ταξίδι.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Ένα τμήμα της εικόνας της μπαταρίας μπορεί να εμφανίζεται με μπλε χρώμα. Αυτό υποδεικνύει ότι ένα μικρό ποσοστό της ενέργειας που είναι αποθηκευμένη στην μπαταρία δεν είναι διαθέσιμο, επειδή η μπαταρία είναι κρύα. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Όταν η μπαταρία ζεσταθεί, το μπλε τμήμα δεν εμφανίζεται πλέον.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις φόρτισης περαιτέρω:

 • Ένταση φόρτισης σε αυτή την τοποθεσία: Η ένταση ρεύματος ρυθμίζεται αυτόματα στη μέγιστη τιμή που είναι διαθέσιμη από το συνδεδεμένο καλώδιο φόρτισης, εκτός εάν είχε προηγουμένως μειωθεί σε χαμηλότερο επίπεδο. Εάν χρειάζεται, αγγίξτε το - ή το + για να αλλάξετε την ένταση ρεύματος (για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να μειώσετε την ένταση ρεύματος εάν ανησυχείτε για τυχόν υπερφόρτιση ενός οικιακού κυκλώματος καλωδίωσης που χρησιμοποιείται από κοινού με άλλον εξοπλισμό). Δεν υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του ρεύματος φόρτισης σε επίπεδα που υπερβαίνουν τη μέγιστη διαθέσιμη ένταση ρεύματος από το συνδεδεμένο καλώδιο φόρτισης. Όταν αλλάζετε την ένταση του ρεύματος, το Model S απομνημονεύει την τοποθεσία. Εάν εκτελέσετε ξανά φόρτιση στο ίδιο σημείο, δεν χρειάζεται να αλλάξετε ξανά την ένταση.

  Κατά τη φόρτιση με το Mobile Connector με οικιακές πρίζες, το όχημά σας μπορεί να επιλέξει αυτόματα μια προεπιλεγμένη ένταση φόρτισης. Παρακάμψτε αυτήν την προεπιλεγμένη ένταση σε μια υψηλότερη μέσω της επιλογής Charge Current at this location ή μέσω της εφαρμογής για κινητά.

  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Στην περίπτωση τριφασικής φόρτισης, η διαθέσιμη ένταση ρεύματος αντιπροσωπεύει το ρεύμα ανά φάση (έως 32A). Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, στη δεξιά ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται το σύμβολο 3 φάσεων μπροστά από την ένταση ρεύματος.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Εάν το Model S φορτίζεται και ανιχνεύσει μη αναμενόμενες διακυμάνσεις στην παρεχόμενη ισχύ, η ένταση του ρεύματος φόρτισης μειώνεται αυτόματα κατά 25%. Για παράδειγμα, μια ένταση ρεύματος 16 Α μειώνεται στα 12 Α. Αυτή η αυτόματη μείωση της έντασης ρεύματος αυξάνει την αντοχή και την ασφάλεια σε περιπτώσεις όπου υπάρχει εξωτερικό πρόβλημα (εάν, για παράδειγμα, ένα οικιακό σύστημα καλωδίωσης, μια πρίζα, ένας προσαρμογέας ή ένα καλώδιο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ονομαστική του ικανότητα παροχής ρεύματος). Προληπτικά, όταν το Model S μειώνει αυτόματα την ένταση ρεύματος, αποθηκεύει τη μειωμένη ένταση ρεύματος στην τοποθεσία φόρτισης. Παρότι μπορείτε να την αυξήσετε χειροκίνητα, η Tesla συνιστά να εκτελείτε τη φόρτιση στη χαμηλότερη ένταση ρεύματος μέχρι να επιλυθεί το υποκείμενο πρόβλημα και να μπορέσει η τοποθεσία φόρτισης να παράσχει σταθερή ισχύ.
 • Άνοιγμα θύρας φόρτισης, ξεκλείδωμα θύρας φόρτισης και διακοπή φόρτισης: Όταν δεν φορτίζεται, αγγίξτε Open Charge Port ή Unlock Charge Port για να ανοίξετε το πορτάκι της θύρας φόρτισης ή να απασφαλίσετε το καλώδιο φόρτισης από τη θύρα φόρτισης. Χρησιμοποιήστε την επιλογή Stop Charging κατά την ολοκλήρωση της φόρτισης.
 • Χρονοδιάγραμμα: Ανάλογα με τη ρύθμιση που έχετε επιλέξει αγγίζοντας την επιλογή Switch to Scheduled Departure/Scheduled Charging, θα εμφανιστεί είτε μια ώρα αναχώρησης για την οποία θα πρέπει να γίνει προετοιμασία ή/και φόρτιση του οχήματος είτε μια ώρα για έναρξη της φόρτισης (βλ. Προγραμματισμένη φόρτιση και προγραμματισμένη αναχώρηση).
 • Supercharging: Εμφανίζει τις χρεώσεις χρήσης Supercharger, την τοποθεσία, την ώρα που ξεκίνησε η φόρτιση και μια εκτίμηση κόστους για την περίοδο φόρτισης (βλ. Χρεώσεις χρήσης και χρεώσεις αδράνειας για το Supercharger).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Για να μειωθεί ο συνωστισμός στις τοποθεσίες Supercharger με υψηλό ποσοστό χρήσης, μπορεί να γίνεται περιορισμός σε μέγιστη φόρτιση ίση με 80% όταν δεν χρησιμοποιείται ο Προγραμματιστής ταξιδιού (εάν είναι διαθέσιμος στην περιοχή αγοράς σας). Βλ. Προγραμματιστής ταξιδιού).

Χρεώσεις χρήσης και χρεώσεις αδράνειας για το Supercharger

Κατά τη φόρτιση με Supercharger της Tesla, εμφανίζονται πληροφορίες για την περίοδο φόρτισης στο κάτω μέρος της οθόνης φόρτισης. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν την τοποθεσία, την ώρα που ξεκίνησε η φόρτιση και μια εκτίμηση κόστους για την περίοδο φόρτισης. Όταν διακόψετε τη φόρτιση με Supercharger, εμφανίζεται το εκτιμώμενο κόστος αυτής της περιόδου φόρτισης μέχρι να ξεκινήσει μια νέα περίοδος φόρτισης με Supercharger. Εάν ισχύει δωρεάν φόρτιση, το εκτιμώμενο κόστος εμφανίζεται ως μηδενικό.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Το εκτιμώμενο κόστος ενδέχεται να μην αντιπροσωπεύει το τελικό κόστος της περιόδου φόρτισης με Supercharger. Μπορείτε να βρείτε την τελική τιμή για τις περιόδους φόρτισης με Supercharger στον λογαριασμό σας στην Tesla.

Όταν πραγματοποιείτε φόρτιση σε Supercharger της Tesla, επιβαρύνεστε με χρεώσεις αδράνειας. Οι χρεώσεις αδράνειας έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν τους οδηγούς να μετακινούν το όχημά τους από το Supercharger όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση. Οι χρεώσεις αδράνειας ισχύουν μόνο όταν είναι κατειλημμένες οι μισές ή περισσότερες μονάδες Supercharger σε μια τοποθεσία. Η εφαρμογή Tesla για κινητά σάς ειδοποιεί όταν η φόρτιση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, και έπειτα σας ειδοποιεί ξανά όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση. Αν επιβαρυνθείτε με χρεώσεις αδράνειας, αποστέλλονται επιπλέον ειδοποιήσεις. Εάν μετακινήσετε το όχημά σας μέσα σε πέντε λεπτά από την ολοκλήρωση της φόρτισης, δεν επιβαρύνεστε με χρεώσεις αδράνειας.

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην Tesla για να δείτε τις χρεώσεις και λεπτομερή στοιχεία για τις περιόδους φόρτισης με Supercharger, να παρακολουθήσετε το υπόλοιπο των δωρεάν μονάδων, να ορίσετε μια μέθοδο πληρωμής και να πραγματοποιήσετε πληρωμές. Μόλις αποθηκευτεί μια μέθοδος πληρωμής, οι χρεώσεις εξοφλούνται αυτόματα από τον λογαριασμό σας.

Βέλτιστες πρακτικές φόρτισης

 • Μην αφήσετε τη στάθμη της μπαταρίας να πέσει πολύ χαμηλά (το εικονίδιο της Μπαταρίας γίνεται κίτρινο όταν η χωρητικότητα που απομένει στην Μπαταρία πέσει στο 20% ή χαμηλότερα).
 • Ανατρέξτε στις πληροφορίες στην οθόνη αφής του οχήματος (πλοηγηθείτε στις επιλογές Controls > Charging) ή στην εφαρμογή για κινητά (αγγίξτε το εικονίδιο Charging) για τα συνιστώμενα όρια ημερήσιας φόρτισης και φόρτισης ταξιδιού.

Χειροκίνητη απελευθέρωση του καλωδίου φόρτισης

Εάν οι συνήθεις μέθοδοι για την απελευθέρωση ενός καλωδίου φόρτισης από τη θύρα φόρτισης (με χρήση του κουμπιού απασφάλισης της λαβής φόρτισης, της οθόνης αφής ή της εφαρμογής για κινητές συσκευές) δεν λειτουργούν, δοκιμάστε να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί του πίσω χώρου αποσκευών στο key fob για 1-2 δευτερόλεπτα. Εάν εξακολουθεί να μην απασφαλίζεται, ακολουθήστε προσεκτικά τα παρακάτω βήματα:

 1. Βεβαιωθείτε ότι δεν γίνεται ενεργή φόρτιση του Model S προβάλλοντας την οθόνη φόρτισης στην οθόνη αφής. Εάν χρειάζεται, αγγίξτε το στοιχείο Stop Charging.
 2. Ανοίξτε τον πίσω χώρο αποσκευών.
 3. Ανοίξτε το κάλυμμα στην αριστερή πλευρά της επένδυσης του χώρου αποσκευών.
  Πτερύγιο που έχει αφαιρεθεί από την πλευρική επένδυση του χώρου αποσκευών.
 4. Πιέστε παρατεταμένα τον μοχλό χειροκίνητης απελευθέρωσης της θύρας φόρτισης προς το μπροστινό μέρος του οχήματος, για να απελευθερώσετε το καλώδιο φόρτισης.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Προειδοποίηση
  Μην αγγίζετε ή μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε το πορτοκαλί κάλυμμα υψηλής τάσης. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και σοβαρό τραυματισμό.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Εάν το όχημά σας δεν διαθέτει μοχλό χειροκίνητης απελευθέρωσης της θύρας φόρτισης, διακόψτε αυτήν τη διαδικασία και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο σέρβις.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Σημείωση
  Ο προσανατολισμός του μοχλού χειροκίνητης απελευθέρωσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή αγοράς του οχήματος.
  Εικόνα που δείχνει τον μοχλό χειροκίνητης απελευθέρωσης να μετακινείται.
 5. Τραβήξτε το καλώδιο φόρτισης από τη θύρα φόρτισης.
 6. Κλείστε το κάλυμμα στην αριστερή πλευρά της επένδυσης του χώρου αποσκευών.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο μοχλός απελευθέρωσης έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο σε περιπτώσεις όπου το καλώδιο φόρτισης δεν μπορεί να απελευθερωθεί από τη θύρα φόρτισης με τις συνηθισμένες μεθόδους. Η συνεχής χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον μοχλό απελευθέρωσης ή στον εξοπλισμό φόρτισης.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην εκτελείτε αυτήν τη διαδικασία ενώ φορτίζεται το όχημά σας, ή εάν έχουν αποκαλυφθεί οποιοιδήποτε πορτοκαλί αγωγοί υψηλής τάσης. Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και σοβαρός τραυματισμός ή ζημιά στο όχημα. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά τον τρόπο ασφαλούς εκτέλεσης αυτής της διαδικασίας, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο σέρβις.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Προειδοποίηση
Μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε το καλώδιο φόρτισης την ίδια στιγμή που αρχίζετε να πιέζετε τον μοχλό απελευθέρωσης προς το μπροστινό μέρος του οχήματος. Πρέπει πάντα να πιέζετε τον μοχλό απελευθέρωσης προς το μπροστινό μέρος του οχήματος και να τον κρατάτε σε αυτήν τη θέση, προτού ξεκινήσετε την αφαίρεση του καλωδίου φόρτισης από τη θύρα φόρτισης. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και σοβαρό τραυματισμό.