Ζάντες και ελαστικά

Προδιαγραφές ζαντών (εργοστασιακές)

Τύπος ζάντας Θέση Διαστάσεις Μετατόπιση
19" Μπροστά 8.0J x 19 1,575" (40 mm)
19" Πίσω 8.0J x 19 1,575" (40 mm)
19" Μπροστά 8.5J x 19 1,378" (35 mm)
19" Πίσω 8.5J x 19 1,378" (35 mm)
21" Μπροστά 8.5J x 21 1,575" (40 mm)
21" Πίσω 8.5J x 21 1,575" (40 mm)
Οχήματα 21" Performance Plus Πίσω 9.0J x 21 1,575" (40 mm)
Ροπή σύσφιξης μπουλονιών ασφαλείας 129 lb.ft (175 Nm)
Μέγεθος υποδοχής μπουλονιών ασφαλείας 21 mm
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Σημείωση
Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του γρύλου/ανυψωτήρα του Model S, βλ. Ανύψωση με ανυψωτικό και ανύψωση με γρύλο.

Προδιαγραφές ελαστικών (εργοστασιακές)

Τύπος ελαστικού Θέση Διαστάσεις
Ζάντες 19" Όλα P245/45R19
Ζάντες 21"

Μπροστά
Πίσω

P245/35R21
P265/35R21*

*Στα οχήματα με σύστημα τετρακίνησης Performance, το πλάτος των πίσω ελαστικών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ημερομηνία κατασκευής. Ορισμένα οχήματα μπορεί να διαθέτουν ελαστικά P245/35R21 μπροστά και πίσω.
Οι πιέσεις των ελαστικών διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο των τοποθετημένων ελαστικών. Ανατρέξτε στις πιέσεις ελαστικών που αναγράφονται στην ετικέτα στοιχείων ελαστικών. Αυτή η ετικέτα βρίσκεται στην κεντρική κολόνα της πόρτας και είναι ορατή όταν η πόρτα του οδηγού είναι ανοιχτή (βλ. Διατήρηση της πίεσης των ελαστικών).
Μπορείτε να προμηθευτείτε χειμερινά ελαστικά από ένα κέντρο σέρβις της Tesla. Μπορεί επίσης να διατίθενται για αγορά στον ιστότοπο της Tesla.

Κατανόηση των σημάνσεων των ελαστικών

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι κατασκευαστές ελαστικών πρέπει να τοποθετούν τυποποιημένες πληροφορίες στο πλευρικό τοίχωμα όλων των ελαστικών. Αυτές οι πληροφορίες προσδιορίζουν και περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά του ελαστικού.

Θέση στοιχείων στο τοίχωμα του ελαστικού
 1. Κατηγορία ελαστικού: Το γράμμα P υποδεικνύει ότι το ελαστικό προορίζεται για επιβατικά οχήματα.
 2. Πλάτος ελαστικού: Αυτός ο τριψήφιος αριθμός είναι το πλάτος (σε χιλιοστά) του ελαστικού, από το άκρο του ενός πλευρικού τοιχώματος έως το άκρο του άλλου πλευρικού τοιχώματος.
 3. Αναλογία διαστάσεων: Αυτός ο διψήφιος αριθμός είναι το ύψος του πλευρικού τοιχώματος ως ποσοστό του πλάτους του πέλματος. Επομένως, εάν το πλάτος πέλματος είναι 205 mm και η αναλογία διαστάσεων είναι 50, το ύψος του πλευρικού τοιχώματος είναι 102 mm.
 4. Κατασκευή ελαστικού: Το γράμμα R υποδεικνύει ότι το ελαστικό έχει κατασκευή με διάταξη ακτινωτών λινών Radial.
 5. Διάμετρος ζάντας: Αυτός ο διψήφιος αριθμός είναι η διάμετρος της ζάντας σε ίντσες.
 6. Δείκτης φορτίου: Αυτός ο διψήφιος ή τριψήφιος αριθμός είναι το βάρος που μπορεί να υποστηρίξει κάθε ελαστικό. Αυτός ο αριθμός δεν περιλαμβάνεται πάντα στη σήμανση του ελαστικού.
 7. Ονομαστική ταχύτητα: Όταν αναφέρεται, υποδεικνύει τη μέγιστη ταχύτητα (σε mph) με την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ελαστικό για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. Q=99 mph (160 km/h), R=106 mph (170 km/h), S=112 mph (180 km/h), T=118 mph (190 km/h), U=124 mph (200 km/h), H=130 mph (210 km/h), V=149 mph (240 km/h), W=168 mph (270 km/h), Y=186 mph (300 km/h), (Y)=ανώτατη ταχύτητα οχήματος (υπερβαίνει τη διαβάθμιση "Y").
 8. Σύνθεση και υλικά κατασκευής των ελαστικών: Ο αριθμός των λινών στην περιοχή του πέλματος και στην περιοχή του πλευρικού τοιχώματος υποδηλώνει πόσα στρώματα υλικού με επικάλυψη από καουτσούκ αποτελούν τη δομή του ελαστικού. Παρέχονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τύπο των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί.
 9. Μέγιστο φορτίο ελαστικού: Το μέγιστο φορτίο που μπορεί να φέρει το ελαστικό.
 10. Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση φουσκώματος: Αυτή η πίεση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την κανονική οδήγηση.
 11. Αριθμός αναγνώρισης ελαστικού DOT Η.Π.Α. (TIN): Ξεκινά με τα γράμματα DOT και υποδεικνύει ότι το ελαστικό πληροί όλα τα ομοσπονδιακά πρότυπα των Η.Π.Α. Τα επόμενα 2 ψηφία/γράμματα αντιπροσωπεύουν τον κωδικό της εργοστασιακής μονάδας παραγωγής και τα τελευταία 4 ψηφία αντιπροσωπεύουν την εβδομάδα και το έτος παραγωγής του ελαστικού. Για παράδειγμα, ο αριθμός 1712 αντιπροσωπεύει τη 17η εβδομάδα του 2012. Οι άλλοι αριθμοί είναι κωδικοί μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται κατά την κρίση του κατασκευαστή. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία με τους καταναλωτές, σε περίπτωση που απαιτηθεί ανάκληση του ελαστικού λόγω ελαττώματος.
 12. Βαθμός φθοράς πέλματος: Ο αριθμός αυτός υποδεικνύει τον ρυθμό φθοράς του ελαστικού. Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός φθοράς πέλματος, τόσο περισσότερος χρόνος χρειάζεται για να φθαρεί το πέλμα. Ένα ελαστικό με βαθμό φθοράς 400, για παράδειγμα, έχει διπλάσια διάρκεια ζωής από ένα ελαστικό με βαθμό φθοράς 200.
 13. Βαθμός πρόσφυσης: Υποδεικνύει την ικανότητα ακινητοποίησης ενός ελαστικού σε βρεγμένους δρόμους. Τα ελαστικά υψηλότερου βαθμού πρόσφυσης θα πρέπει να επιτρέπουν την ακινητοποίηση του οχήματος σε μικρότερη απόσταση απ' ότι τα ελαστικά χαμηλότερου βαθμού πρόσφυσης. Οι βαθμοί πρόσφυσης, από τον υψηλότερο έως τον χαμηλότερο, αναφέρονται ως AA, A, B και C.
 14. Κατηγορία θερμοκρασίας: Η αντοχή του ελαστικού στη θερμότητα χαρακτηρίζεται με τις κατηγορίες A, B ή C, όπου το Α υποδηλώνει τη μεγαλύτερη αντοχή. Αυτή η διαβάθμιση προβλέπεται για σωστά φουσκωμένα ελαστικά που χρησιμοποιούνται εντός των ορίων ταχύτητας και φορτίου.