Korkeajänniteakun tiedot

Model S -ajoneuvon akkujärjestelmä on yksi maailman edistyksellisimmistä. Tärkein korkeajänniteakun kunnossapitotoimenpide on JÄTÄ AJONEUVO LATAUKSEEN, kun et käytä sitä. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, kun et aio ajaa Model S -autolla moneen viikkoon.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kun ajoneuvosi on joutokäynnillä ja irrotettuna, se käyttää silloin tällöin akun virtaa järjestelmätesteihin ja pienjännite akun lataamiseen.

Akun ajamisesta tyhjäksi ennen latausta ei ole mitään hyötyä. Itse asiassa akun suorituskyky pysyy mahdollisimman hyvänä, kun se ladataan säännöllisesti.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos päästät akun purkautumaan kokonaan, muut osat voivat vahingoittua tai ne saatetaan joutua vaihtamaan (esimerkiksi pienjännite -akku). Näissä tapauksissa olet itse vastuussa auton korjauksesta ja/tai siirrosta aiheutuneista kuluista. Takuu tai tiepalvelu ei korvaa akun purkautumisesta aiheutuneita kuluja.

Latauksen huippunopeus voi laskea hieman useiden nopeiden tasavirtalatausten, kuten Supercharger-latausten seurauksena. Akun suurimman mahdollisen toimintasäteen ja akun turvallisuuden maksimoimiseksi akun latauksen taso laskee akun ollessa liian kylmä, kun akku on melkein täysi ja akun tilan muuttuessa käytön ja ajan myötä. Nämä akun tilan muutokset johtuvat akun fyysisistä ominaisuuksista ja voivat kasvattaa Supercharger-latausaikaasi ajan myötä muutamalla minuutilla. Voit lyhentää latausaikaa käyttämällä Matkasuunnittelijaa (jos käytettävissä markkina-alueellasi), jolloin akkua lämmitetään ennen saapumista Supercharger-latausasemalle. Katso lisätietoja kohdasta Matkasuunnittelija.

Akun kunnossapito

Älä anna akun koskaan purkautua täysin tyhjäksi.

Vaikka Model S -autolla ei ajeta, sen akun varaus purkautuu hitaasti, sillä auton oma elektroniikka kuluttaa sähköä. Akun varaus voi purkautua noin yhden (1) prosentin päivässä, tosin akun varauksen purkautumisnopeus voi riippua ympäristötekijöistä (kuten kylmä sää), ajoneuvon kokoonpanosta ja kosketusnäytössä valitsemistasi asetuksista. Joskus eteen tulee tilanteita, joissa Model S -autoa ei pystytä kytkemään pistorasiaan useisiin päiviin (esimerkiksi kun auto pysäköidään lentoasemalle matkan ajaksi). Muista tällöin akun purkautumisen prosenttisääntö ja varmista, että akkuun jää riittävästi varausta. Esimerkiksi kahden viikon (14 päivän) aikana akun varaus voi purkautua noin 14 %.

Akun purkautuminen tyhjäksi eli 0 %:iin voi vahingoittaa ajoneuvon komponentteja. Täydellisen purkautumisen estämiseksi Model S kytkeytyy virransäästötilaan, kun esitetty akun varaus laskee noin nollaan prosenttiin. Tällöin akku ei enää syötä virtaa auton omalle elektroniikalle ja pienjännite -lisäakulle. Kun Model S on virransäästötilassa, kytke se välittömästi pistorasiaan, jotta vältyt apukäynnistykseltä ja pienjännite -akun vaihdolta.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos Model S ei reagoi, sen lukitus tai ovet eivät avaudu eikä lataus toimi, pienjännite -akku on voinut tyhjentyä. Yritä tällöin käynnistää pienjännite -akku apukäynnistyksen avulla (katso kohta Apukäynnistäminen). Jos ajoneuvo ei edelleenkään reagoi, varaa huolto mobiilisovelluksella.

Lämpötilarajat

Akun pitkän aikavälin suorituskyvyn varmistamiseksi älä altista Model S -autoa yli 24 tunnin ajaksi yli 60° C tai alle -30° C lämpötilalle.

Energiansäästötoiminto

Model S -autossa on energiansäästötoiminto, joka vähentää näyttöjen energiankulutusta silloin, kun Model S -autoa ei käytetä. Uudemmissa ajoneuvoissa toiminta on automatisoitu ihanteellisen energiansäästötason tarjoamiseksi. Vanhemmissa ajoneuvoissa näyttöjen kuluttaman energian määrää voi kuitenkin säätää valitsemalla kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Näyttö > Energiansäästö. Lisätietoja toimintasäteen maksimoinnista ja energian säästämisestä on kohdassa Toimintasäteen maksimointi.

Uponnut ajoneuvo

Jos Tesla-ajoneuvosi on altistunut tulvavesille, äärimmäisille sääolosuhteille tai muutoin uponnut veteen (erityisesti suolaveteen), käsittele sitä samaan tapaan kuin muitakin ajoneuvoja ja pidä tapahtumaa onnettomuutena. Ota yhteys vakuutusyhtiöösi. Älä yritä käyttää ajoneuvoa, ennen kuin Teslan huolto on tarkastanut sen. Ajoneuvo on kuitenkin hinattava tai siirrettävä pois mahdollisten rakenteiden luota.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Veden aiheuttamat vahingot eivät kuulu takuun piiriin.

Akkua koskevat varoitukset ja huomautukset

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Vain koulutettu asentaja saa käsitellä korkeajännitejärjestelmää. Akkua ei saa missään tilanteessa avata tai muunnella. Älä pura, irrota tai vaihda korkeajännitejärjestelmän osia, kaapeleita tai liittimiä. Korkeajännitekaapelit ovat yleensä oransseja, jotta ne on helppo tunnistaa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos akun varauslukema on 0 %, auto on kytkettävä pistorasiaan. Jos näin ei toimita pitkään aikaan, Model S -auton lataaminen voi olla mahdotonta, eikä sitä välttämättä voida käyttää ollenkaan ilman lisävirtaa tai pienjännite -akun vaihtamista. Jos Model S jätetään kytkemättä lataukseen pitkäksi aikaa, akku voi vaurioitua pysyvästi. Jos et pysty lataamaan Model S -ajoneuvoa pienjännite -akun apukäynnistyksen jälkeen, varaa huoltoaika.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Akku ei edellytä omistajan kunnossapitotoimia. Älä avaa jäähdytysnesteen täyttötulppaa äläkä lisää nestettä. Jos mittaristo näyttää alhaista nestemäärää koskevan varoituksen, varaa huolto mobiilisovelluksella.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä käytä akkua ulkoisena virtalähteenä. Takuu mitätöidään, mikäli näin toimitaan.