Turvatyynyt

Turvatyynyjen sijainti

Turvatyynyt on sijoitettu alla näkyviin kohtiin. Turvatyynyjä koskevat varoitustiedot löytyvät häikäisysuojista.

Model S on varustettu etuistuimien turvatyynyillä sekä lantio-/olkaturvavöillä. Näillä istuinpaikoilla turvatyyny on lisäturvavaruste. Kaikkien auton matkustajien (myös kuljettajan) on aina käytettävä turvavöitä riippumatta siitä, onko heidän istumapaikallaan turvatyyny. Näin minimoidaan vakavan loukkaantumisen tai kuoleman riski onnettomuustilanteessa.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Oikeanpuoleisella ohjauksella varustetuissa autoissa kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt ovat päinvastaisilla puolilla kuvaan nähden.
Kaikkien turvatyynyjen sijainti ajoneuvon sisällä
 1. Etumatkustajan etuturvatyyny
 2. Kuljettajan etuturvatyyny
 3. Istuimien sivuturvatyynyt
 4. Turvaverhot

Turvatyynyjen toimintaperiaate

Turvatyynyt täyttyvät, kun anturit havaitsevat osuman, joka ylittää laukeamiselle asetetut raja-arvot. Raja-arvot on suunniteltu ennakoimaan törmäyksen vakavuus ajoissa ajoneuvon matkustajien suojaamiseksi. Turvatyynyt täyttyvät erittäin nopeasti ja huomattavalla voimalla. Täyttymisen yhteydessä kuuluu myös kova ääni. Täyttynyt turvatyyny ja turvavyöt rajoittavat matkustajien liikkumista autossa mahdollisten vammojen ehkäisemiseksi.

Etuturvatyynyjä ei ole tavallisesti suunniteltu täyttymään silloin, kun autoon törmätään takaapäin, auto pyörähtää katon kautta ympäri, autoon kohdistuu sivusuuntainen törmäys ja kun autolla jarrutetaan voimakkaasti tai kun sillä ajetaan tiessä olevan töyssyn tai kuopan yli. Vastaavasti etuturvatyynyt eivät välttämättä täyty kaikissa edestä päin kohdistuvissa törmäyksissä, kuten kevyessä edestä päin kohdistuvassa törmäyksessä, auton alustaan kohdistuvassa törmäyksessä tai pienessä osumassa kapeaan esineeseen (kuten tolppiin tai pylväisiin). Autossa voi olla huomattavia pinnallisia vaurioita, vaikka turvatyynyt eivät ole lauenneet. Vastaavasti näennäisen pienikin rakenteellinen vaurio voi johtaa turvatyynyjen laukeamiseen. Sen vuoksi ajoneuvon ulkoasu ei kerro siitä, olisiko etuturvatyynyjen tullut laueta törmäyksessä.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varaa huoltoaika mobiilisovelluksella ennen kuin muunnat ajoneuvoasi liikuntarajoitteiselle sopivaan käyttöön tavalla, joka voi vaikuttaa turvatyynyjärjestelmän toimintaan.

Turvatyynyjen tyypit

Model S  -autossa on seuraavanlaisia turvatyynyjä:

 • Etuturvatyynyt: Etuturvatyynyt on suunniteltu vähentämään etuistuimilla matkustaviin isompiin lapsiin tai aikuisiin kohdistuvia vammoja. Kaikkia varoituksia ja ohjeita on noudatettava, jos lapsi istutetaan etumatkustajan istuimelle (jos sallittu markkina-alueella).
 • Istuimiin asennetut turvatyynyt: Etuistuimiin asennetut sivuturvatyynyt auttavat suojaamaan vartalon, lantion ja rintakehän alueita. Kuljettajan istuimen sisään asennettu turvatyyny auttaa suojaamaan päätä ja vartaloa. Voimakkaan sivutörmäyksen tai viistoittain ajoneuvoon kohdistuvan etutörmäyksen sattuessa istuimien turvatyynyt täyttyvät ajoneuvon molemmilla puolilla.
 • Turvaverhot: Turvaverhot auttavat suojaamaan päätä. Turvaverhot laukeavat ainoastaan voimakkaissa sivutörmäyksissä tai auton pyörähtäessä katon kautta ympäri.

Turvatyynyn tilan merkkivalo

Etumatkustajan turvatyynyjen toimintatila näkyy kosketusnäytössä:

Turvatyynyn ja matkustajan symbolit ja teksti: Matkustajan turvatyyny ei käytössä
Matkustajan turvatyynyn poiskytkennän tilan merkkivalo näkyy kosketusnäytössä, kun etumatkustajan turvatyynyn tilana on POIS. Jos etumatkustajan turvatyynyn tila on POIS, turvatyyny ei laukea törmäyksen tapahtuessa. Merkkivalo kertoo myös sen, jos istuimella ei istuta. Kun etumatkustajan istuimella on lastenistuin (jos sallittu markkina-alueella), varmista aina erikseen, että turvatyynyjen toimintatila on POIS.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Ennen joulukuuta 2019 (noin) valmistetuissa autoissa matkustajan turvatyynyn poiskytkennän tilan merkkivaloa ei näytetä, kun istuimella ei istuta.
Lapsen turvaistuimen kuva sekä pyöreä kieltomerkki ja seuraava teksti: Matkustajan turvatyyny käytössä
Varmista, että etumatkustajan turvatyyny on käytössä, kun etumatkustajan paikalla istuu aikuinen. Jos etumatkustajan turvatyyny on käytössä, se voi laueta törmäyksen tapahtuessa.
Punainen ympyrä, jossa on kuva turvatyynystä ja matkustajasta turvavyö kiinni

Turvatyynyjärjestelmän merkkivalo palaa mittaristossa, mikäli järjestelmässä on toimintahäiriö. Normaalisti tämän merkkivalon on tarkoitus syttyä ainoastaan Model S -auton käynnistyksen yhteydessä, jolloin se palaa muutaman sekunnin ajan. Jos merkkivalo palaa vielä tämän jälkeenkin, varaa huoltoaika mobiilisovelluksella välittömästi äläkä aja ajoneuvolla.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos lapsen sijoittaminen etuistuimelle on sallittu markkina-alueesi lainsäädännössä, on kuljettajan vastuulla varmistaa, että etumatkustajan turvatyyny on poistettu käytöstä (POIS). Älä koskaan sijoita lasta etumatkustajan istuimelle turvatyynyn ollessa käytössä, vaikka käytössä olisikin lasten turvaistuinjärjestelmä tai istuinkoroke. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa VAKAVAAN LOUKKAANTUMISEEN tai KUOLEMAAN.

Etumatkustajan etuturvatyynyn hallinta

Jos etumatkustajan istuimella istuu lapsi (myös silloin, kun käytössä on lasten turvaistuinjärjestelmä tai istuinkoroke), etumatkustajan turvatyyny on poistettava käytöstä, jotta se ei vahingoita lasta törmäystilanteessa. Ennen kuin asetat lastenistuimen etumatkustajan istuimelle, kytke etumatkustajan istuimen turvatyyny POIS käytöstä varmistamalla, että ajoneuvo on asetettu pysäköintivaihteelle, ja valitsemalla sitten kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Turvallisuus > Matkustajan etuturvatyyny.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Etumatkustajan istuimen on oltava tyhjä, jotta etumatkustajan turvatyynyn säädintä voi käyttää. Jos istuinanturi havaitsee istuimella painoa (esimerkiksi henkilön, turvaistuimen tai esineen aiheuttaman painon), säädin näkyy harmaana. Kaikenlainen paino on poistettava istuimelta, ennen kuin matkustajan etuturvatyyny otetaan käyttöön tai pois käytöstä.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Model S -autossa on kapasitiivinen kosketusnäyttö. Se ei välttämättä reagoi kosketukseen, mikäli käsissäsi on tavalliset käsineet. Jos kosketusnäyttö ei reagoi kosketukseen, poista käsineet. Voit myös käyttää kosketusnäytöille tarkoitettuja käsineitä, joissa sormenpäiden kohdalla on johtavaa materiaalia.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos olet poistanut matkustajan etuturvatyynyn käytöstä manuaalisesti, se on myös otettava uudelleen käyttöön etumatkustajan paikalla istuvan aikuisen suojaamista varten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos etumatkustajan turvatyyny ei kytkeydy käyttöön tai pois käytöstä edellä ilmoitettujen painorajojen mukaan, varaa huoltoaika mobiilisovelluksella.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan kuljeta lasta etumatkustajan paikalla, kun etumatkustajan turvatyyny on käytössä. Se voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Kuljettaja vastaa siitä, että matkustajan etuturvatyyny on kytketty POIS käytöstä ennen ajomatkaa, kun etumatkustajan istuimella istuu lapsi.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos matkustajan etuturvatyyny tai kosketusnäytössä näkyvä Matkustajan etuturvatyynyn säädin ei näytä toimivan (esimerkiksi turvatyynyn tilan merkkivalo näyttää turvatyynyn olevan käytössä, vaikka se on poistettu käytöstä (tai päinvastoin), tai turvatyynyn käyttöön tai käytöstä pois kytkevä säädin kosketusnäytössä näkyy harmaana, vaikka istuin on tyhjä), älä anna kenenkään matkustaa etuistuimella. Varaa huoltoaika mobiilisovelluksella välittömästi.

Matkustajan tunnistuksen tarkkuuden varmistaminen

Jotta etumatkustajan tunnistus toimisi tarkasti, matkustajan on

 • käytettävä turvavyötä
 • istuttava suorassa ja keskellä istuintyynyä siten, että hartiat nojaavat istuimen selkänojaan ja jalat on asetettu mukavasti lattiaa vasten istuimen edessä Katso Esimerkkejä oikeista ja vääristä istuma-asennoista.
 • pysyttävä istuintyynyllä ja pidettävä koko painonsa istuimella (hän ei saa esimerkiksi painaa jalkoja lattiaa vasten tai nojata keskikonsoliin tai käsinojaan)
 • ehdottomasti vältettävä paksujen, märkien tai kookkaiden vaatteiden (kuten hiihtoasun tai topattujen vaatteiden) käyttämistä.

Yllä esitettyjen syiden lisäksi seuraavat tilanteet saattavat vähentää matkustajan tunnistusjärjestelmän tarkkuutta:

 • Radiolähettimen (esimerkiksi metsästysradion tai radiopuhelimen) asettaminen etumatkustajan istuimelle.
 • AC/DC-muuntimen tai virtansa muuntimesta ottavan laitteen (kuten matkapuhelimen, tabletin tai tietokoneen) asettaminen etumatkustajan istuimelle.
 • Nesteen (kuten pullossa olevan juoman) tai ruokaa sisältävien pakkausten asettaminen istuimelle lastenistuimen ollessa käytössä.
 • Istuimen alle tai istuimen selkänojan ja istuintyynyn väliin on juuttunut esineitä.
 • Istuimella olevat raskaat esineet (salkku, suuri käsilaukku jne.)
 • Istuimeen nojaavat matkatavarat.
 • Istuimeen kiinnitetyt tai istuimen ja matkustajan väliin asetetut muiden valmistajien kuin Teslan tuotteet, kuten istuinpeitot, matot ja huovat.

Edellä mainitut asiat voivat haitata istuinanturin toimintaa. Jos mikään edellä mainituista asioista ei ole syynä turvatyynyn tilan virheelliselle tunnistukselle, neuvo matkustajia siirtymään takaistuimille ja varaa huoltoaika mobiilisovelluksella turvatyynyjärjestelmän tarkistusta varten.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Etumatkustajan istuinanturi vaikuttaa etumatkustajan etu- ja sivuturvatyynyjen toimintaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Yllä olevien neuvojen noudattamatta jättäminen saattaa haitata matkustajan tunnistusjärjestelmän (OCS) toimintaa, minkä seurauksena saattaa olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos etumatkustajan turvatyyny ei kytkeydy käyttöön tai pois käytöstä odotetusti, älä anna kenenkään istua etumatkustajan istuimella. Varaa huoltoaika mobiilisovelluksella.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Matkustajien tunnistusjärjestelmän oikean toiminnan varmistamiseksi on etumatkustajan istuimen muuntelu ja istuinpäällisien käyttö kielletty. Istuimen muuntelu tai istuinpäällisien käyttö saattaa rajoittaa istuimen sivuturvatyynyjen toimintaa törmäystilanteessa. Ne voivat myös heikentää matkustajien tunnistusjärjestelmän tarkkuutta.

Esimerkkejä oikeista ja vääristä istuma-asennoista

Oikea istuma-asento:

Henkilö istuu autossa oikein: hartiat ja selkä istuinta vasten, jalat lattiaa vasten, turvavyö kiinni

Väärä istuma-asento – matkustajan jalkapohjien on oltava lattiaa vasten:

Henkilö istuu autossa väärin jalat kojelaudalla

Väärä istuma-asento – matkustaja ei saa liukua istuintyynyllä eteenpäin:

Henkilö istuu autossa väärin lantio istuintyynyn etureunalla

Väärä istuma-asento – matkustaja ei saa kallistaa selkänojaa makuuasentoon ajoneuvon liikkuessa:

Henkilö istuu autossa väärin selkänoja makuuasennossa

Turvatyynyn täyttyminen

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kun turvatyyny täyttyy, ilmaan vapautuu hienojakoista jauhetta. Jauhe voi ärsyttää ihoa. Se on huuhdeltava huolellisesti silmistä, haavoista ja hiertymistä.

Täyttymisen jälkeen turvatyynyt tyhjenevät. Näin matkustajien kehon liikkeitä vaimennetaan asteittain muuttuvalla voimalla ja varmistetaan, ettei kuljettajan näkökenttä eteenpäin peity.

Jos turvatyynyt ovat lauenneet tai auto on ollut törmäyksessä, tarkistuta aina turvatyynyt, turvavöiden esikiristimet sekä muut järjestelmään liittyvät komponentit Teslan huoltoliikkeessä. Tarvittavat osat on vaihdettava.

Törmäystilanteessa tapahtuu seuraavaa turvatyynyjen laukeamisen lisäksi:

 • Ovien lukitus aukeaa, ja ovenkahvat nousevat esiin.
 • Hätävilkut kytkeytyvät.
 • Sisävalot syttyvät.
 • Korkeajännitesyöttö on poissa käytöstä (varaa mobiilisovelluksella huoltoaika korkeajännitesyötön palauttamista varten).
 • Ikkunat avautuvat tuuletusasentoon.
 • Jarrut kytkeytyvät ja ajoneuvo pysähtyy.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Törmäystapahtuma ja siinä syntyvät voimat saattavat joissain tilanteissa aiheuttaa sen, että ovien lukitus ei avaudu törmäyksessä ja/tai vauriot estävät ovien avaamisen. Silloin ovi on avattava käyttämällä sisäpuolella olevaa manuaalista vapautusta tai matkustaja on saatava ulos ajoneuvosta muulla tavalla (esimerkiksi toisesta ovesta tai rikkomalla ikkuna).

Turvatyynyjärjestelmän varoitukset

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä aseta turvatyynyn päälle tai lähelle esineitä, sillä ne voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, mikäli auto joutuu niin voimakkaaseen törmäykseen, että turvatyynyt laukeavat.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kaikkien auton matkustajien (myös kuljettajan) on aina käytettävä turvavöitä riippumatta siitä, onko heidän istumapaikallaan turvatyyny. Näin minimoidaan vakavan loukkaantumisen tai kuoleman riski törmäystilanteessa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kuljettaja ja etumatkustaja eivät saa pitää käsivarsiaan turvatyynymoduulin päällä, sillä täyttyvä turvatyyny voi tällöin aiheuttaa murtumia tai muita vammoja.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä käytä Model S -ajoneuvossa istuinpäällisiä. Ne voivat rajoittaa istuimien sivuturvatyynyjen täyttymistä törmäystilanteessa. Ne voivat myös heikentää tarkkuutta (mikäli ne sisältyvät varustukseen).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Turvatyynyt täyttyvät erittäin nopeasti ja huomattavalla voimalla, mikä voi aiheuttaa vammoja. Niiden ehkäisemiseksi on varmistettava, että kaikki matkustajat käyttävät turvatyötä ja istuvat asianmukaisesti paikoillaan. Istuimet on asetettava niin taakse kuin mahdollista.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Lapset eivät saa istua etumatkustajan istuimella, ellei sitä ole sallittu oman markkina-alueesi lainsäädännössä. Noudata oman alueesi määräyksiä lapsen istumapaikasta autossa tämän painon, koon ja iän perusteella. Turvallisin paikka vauvoille ja lapsille on takaistuimilla. Jos vauva tai lapsi matkustaa taaksepäin suunnatussa turvaistuimessa sellaisella istumapaikalla, jonka turvatyyny on toiminnassa, voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Sivuturvatyynyjen asianmukaisen täyttymisen varmistamiseksi on huolehdittava siitä, että matkustajan vartalon ja Model S -auton korin välillä on vapaa, esteetön tila.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Matkustajat eivät saa nojata päätään auton ovia vasten. Se voi johtaa loukkaantumiseen, mikäli turvaverho laukeaa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä anna matkustajien estää turvatyynyjen toimintaa asettamalla jalkoja, polvia tai muita kehonosia turvatyynyjen päälle tai lähelle.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä kiinnitä tai aseta esineitä turvatyynyjen päälle tai lähelle, etuistuinten viereen, kattoverhoilun sivuosiin tai mihinkään muuhun turvatyynyn suojukseen. Se voi haitata turvatyynyjen täyttymistä. Näihin kuuluvat esimerkiksi ohjauspyörän suojukset, kilvet, istuintyynyt ja muunlaiset tyynyt. Esineet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, jos ajoneuvo joutuu törmäykseen, jonka seurauksena turvatyyny laukeaa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Turvatyynyt voivat olla täyttymisen jälkeen kuumia. Älä kosketa niitä, ennen kuin ne ovat jäähtyneet.