מאווררים

אוויר מבחוץ מוזרם לתוך ה-Model S באמצעות השבכה שלפני השמשה הקדמית. הקפידו שהשבכה תהיה פנויה מכל הפרעה כגון עלים או שלג.

כדי להפנות את זרימת האוויר בתוך ה-Model S, הזיזו את פתחי האוורור האמצעיים מעלה, מטה או מצד לצד.

פתח אוורור בקונסולה הקדמית עם חצים שמצביעים מעלה, מטה, ימינה ושמאלה
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
תוכלו לכוון את פתחי האוורור החיצוניים בגובה הפנים לעבר החלונות הצדדיים כדי לעזור בהפשרת אדים או במניעת הצטברות אדים עליהם.

מסננ(י) אוויר בתא הנוסעים

Model S כולל מסנן אוויר אחד או יותר למניעת חדירת אבקת צמחים, נשורת תעשייתית, אבק דרכים וחלקיקים אחרים מבעד לפתחי האוורור.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
יש להחליף את מסננ(י) האוויר באופן תקופתי. ראו מרווחי טיפול.