מצלמה/מצלמות אחוריות

מיקום המצלמה

Model S מצויד במצלמה אחורית, שנמצאת מעל לוחית הרישוי האחורית.

חלקו האחורי של הרכב עם זום המציג את המצלמה האחורית.

בכל פעם שתשלבו להילוך נסיעה לאחור, במסך המגע תוצג התמונה מהמצלמה. קווים מראים את נתיב הנסיעה בהתאם למיקום ההגה. קווים אלה ישתנו כאשר תסובבו את ההגה.

Model S מציגה גם תמונות ממצלמות הצד (אם מותקנות). פשוט החליקו למעלה או למטה כדי להסתיר או להציג את תצוגת מצלמת הצד.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
ייתכן כי תצטרכו להרחיב את חלון המצלמה כדי להציג את התמונות ממצלמות הצד (אם מותקנות).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
יופיע גם משוב חזותי מ-'עוזר החניה' על מסך המגעשל (ראו עוזר החניה).
סמל מצלמה במסך המגע
כדי להציג בכל עת את התמונה המתקבלת מהמצלמות האחוריות, פתחו את מפעיל היישומים וגעו באפליקציה Camera.

אם מסך שחור מופיע על מסך המגע במקום פיד המצלמה האחורית בנסיעה לאחור, השתמשו במראות האחוריות כדי לוודא שהסביבה בטוחה לפני שממשיכים לנסיעה לאחור. אם חוסר הפעולה של המצלמה האחורית נמשך, השתמשו באפליקציה לנייד כדי לקבוע פגישת שירות.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
לעולם אין להסתמך על המצלמות כדי לדעת האם האזור מאחוריכם חופשי מעצמים ו/או אנשים. ייתכן שהמצלמות לא יזהו עצמים או מחסומים העלולים לגרום נזק או פציעה. ישנם מספר גורמים נוספים העשויים לפגום בביצועי המצלמות, ביניהם עדשה מלוכלכת או חסומה. לכן, הסתמכות על המצלמות כדי לקבוע האם Model S מתקרב למכשול העלול לגרום נזק לרכב ו/או לעצמים ולפציעה חמורה. בדקו תמיד את האזור באמצעות העיניים שלכם. בעת נסיעה לאחור, בדקו מעבר לכתף והשתמשו בכל המראות. השתמשו במצלמות לצורך הנחיה בלבד. היא לא נועדה להחליף בדיקות חזותיות ישירות שלכם, ואינה תחליף לנהיגה זהירה.

כדי להבטיח תמונה ברורה, הקפידו כי עדשת המצלמה תהיה נקייה ולא חסומה. ראו ניקוי.