עוזר המהירות

איך פועל עוזר המהירות

Model S מציג מגבלת מהירות בלוח המחוונים ותוכלו לבחור האם ואיך תקבלו התראה כשחרגתם ממגבלת המהירות. בנוסף, קו מתאר כחול עשוי להופיע סביב סמל הגבלת המהירות כדי ליידע אתכם שאתם נוהגים במהירות גבוהה מהגבלת המהירות.

במקום להשתמש במגבלת המהירות שזוהתה, תוכלו לקבל התראות לפי מגבלת מהירות שרירותית שאותה קבעתם באופן ידני.

לוח מחוונים עם חץ המצביע על מגבלת המהירות

אם ה-Model S לא יכולה לקבוע מהי מגבלת המהירות, או אם 'עוזר המהירות' אינו בטוח אם מגבלת המהירות שזוהתה היא מדויקת, ייתכן שסמל מגבלת המהירות לא יוצג בלוח המחוונים וכן לא יופעלו התראות.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
התראות מגבלת מהירות נעלמות אחרי עשר שניות, או כשה-Model S מאטה עד מתחת למגבלת המהירות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אל תסמכו על 'עוזר המהירות' לקביעת מגבלת המהירות או מהירות הנסיעה הרלוונטיות. יש לנסוע תמיד במהירות בטוחה בהתאם לתנועה ולתנאי הדרך.

שליטה ב'עוזר המהירות'

כדי לשנות את הגדרת 'התראת מגבלת מהירות', געו ב-פקדים > Autopilot > התראת הגבלת מהירות, ולאחר מכן בחרו באחת מהאפשרויות הבאות:

 • כבוי - התראת מגבלת מהירות לא תוצג וצליל אזהרה לא יישמע.
 • תצוגה - סמל מגבלת מהירות יוצג בלוח המחוונים וגודל הסמל יוגדל כאשר תחרגו מההגבלה שנקבעה.
 • צליל – נוסף על תצוגה חזותית, יישמע צליל אזהרה כאשר תחרגו ממגבלת המהירות שנקבעה.

תוכלו גם להגדיר איך נקבעת מגבלת המהירות:

 • יחסי - תוכלו לקבוע היסט ממגבלת המהירות (+ או -)אם תרצו לקבל התראה במקרה של חריגה ממגבלת המהירות בהיסט שהוגדר. למשל, תוכלו להגדיל את ההיסט ל-+‏10 קמ"ש אם תרצו לקבל התראה במקרה של חריגה ממגבלת המהירות ב-‏10 קמ"ש.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  ההיסט ממגבלת המהירות משפיע גם על המספרים שמוצגים בסמל המהירות בצבע אפור על גבי לוח המחוונים.
 • מוחלט - הגדירו באופן ידני מגבלת מהירות כלשהי, בין ‏30 לבין 240 קמ"ש.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
'עוזר המהירות' לא תמיד מדויק. במקרים מסוימים, ייתכן שהמיקום של כביש לא חושב כראוי, וה-Speed Assist (עוזר המהירות) עשוי להציג במקום זאת את מגבלת המהירות עבור כביש סמוך, שעשויה להיות שונה. למשל, ייתכן ש'עוזר המהירות' יניח שה-Model S נמצאת בכביש מהיר עם בקרת גישה, כאשר למעשה היא נמצאת ברחוב סמוך, או להיפך.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
ההגדרה שבחרתם נשמרת עד שתשנו אותה באופן ידני.

מגבלות ואי-דיוקים

ייתכן ש'עוזר המהירות' לא יפעל כראוי או יספק מידע לא מדויק במצבים אלה:

 • ראות לקויה כאשר שלטי מגבלת המהירות אינם נראים בבירור (בגלל גשם כבד, שלג, ערפל וכו').
 • אור בהיר (כגון פנסי חזית של כלי רכב שבא ממול או אור שמש ישיר) מפריע לראיית המצלמה או המצלמות.
 • Model S נוסע קרוב מאוד לכלי הרכב שלפניו, אשר חוסם את ראיית המצלמה או המצלמות.
 • השמשה הקדמית מפריעה לראיית המצלמה או המצלמות (בגלל אדים, לכלוך, מדבקה שמכסה אותן וכו').
 • שלטי מגבלת המהירות מוסתרים על-ידי עצמים כלשהם.
 • מגבלות המהירות שנשמרו בבסיס הנתונים של המפה אינם מדויקים או אינם עדכניים.
 • Model S הרכב נוסע באזור בו אין זמינות של נתוני GPS או מפה או לא ניתן לזהות תמרורי הגבלת מהירות.
 • שלטי תעבורה שאינם מצייתים לתבניות סטנדרטיות שניתנות לזיהוי, כגון שלטי מהירות דיגיטליים או זמניים.
 • כביש או מגבלת מהירות שעברו שינוי לאחרונה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
הרשימה למעלה אינה רשימה כוללת של כל המצבים שעלולים להפריע לפעולה תקינה של 'עוזר המהירות'. ייתכן ש'עוזר המהירות' לא יציג התראות בגלל סיבות אחרות רבות.