Smart Summon

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בהתאם לאזור השוק, לתצורת הרכב, לאפשרויות שנרכשו ולגרסת התוכנה, ייתכן שברכב שלכם לא מותקנת Smart Summon, או שייתכן שהתכונה לא תפעל בדיוק כמו שמתואר.

Smart Summon נועד לאפשר לכם להזיז את Model S אל המיקום שלכם (באמצעות שימוש ב-GPS בטלפון שלכם כיעד), או למיקום אחר לפי בחירתכם, תוך תמרון לעקיפה ועצירה לפני עצמים לפי הצורך. Smart Summon פועל יחד עם האפליקציה לנייד של Tesla כאשר הטלפון שלכם נמצא במרחק של עד ‏6 מטרים מ-Model S.

תמרוני Smart Summon Model S מחוץ לאזורי חניה וסביב פניות. הדבר שימושי להזזת Model S ממקום חניה צר, דרך שלוליות, או כדי לעזור לכם לזמן את הרכב שלכם כשאתם נושאים חבילות. עליכם לשמור על קו ראייה בלתי מופרע ביניכם לבין Model S ולעקוב בקפדנות אחר הרכב וסביבתו כל הזמן.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
ודאו שכל המצלמות והחיישנים (אם מותקנים) נקיים. מצלמות וחיישנים מלוכלכים, וכן תנאי סביבה כגון גשם וסימוני נתיבים אשר הצבע שלהם דהה, עשויים להשפיע על ביצועי Autopilot.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
Smart Summon נועד ומיועד אך ורק לשימוש במגרש חניה או בשביל גישה לבית פרטי, שם הסביבה המיידית מוכרת וצפויה. אין להשתמש בו בכבישים ציבוריים.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
ניתן להשתמש ב-Smart Summon על משטח סלול בלבד.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
Smart Summon הוא תכונה בשלב בטא. עליכם לפקח ברציפות על הרכב וסביבתו, ולהיות מוכנים בכל רגע לנקוט פעולה מיידית. הנהג אחראי לשימוש בטוח ואחראי ב-Smart Summon כפי שמיועד.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
Smart Summon עשוי שלא לעצור לפני עצם כלשהו (במיוחד עצמים נמוכים מאוד, כגון שפת מדרכה, או עצמים גבוהים מאוד, כגון מדף) וייתכן שלא יגיב לתנועה באופן מלא. Smart Summon אינו מזהה את כיוון התנועה, אינו מנווט סביב מקומות חניה ריקים וייתכן שלא יצפה תנועה שבאה מהצד.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
ביצועי Smart Summon תלויים בחיישנים (אם מותקנים), בראיית המצלמות ובזמינות של אות סלולרי ונתוני GPS תקינים.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בעת שימוש ב-Smart Summon, עליכם לשמור על קו ראייה בלתי מופרע ביניכם לבין Model S ולהיות מוכנים לעצור את הרכב בכל עת באמצעות שחרור הלחצן באפליקציה לנייד.

לפני השימוש ב-Smart Summon

 • הורידו את הגרסה העדכנית ביותר של האפליקציה לנייד של Tesla לטלפון שלכם, ודאו כי בטלפון שירות סלולרי וכן GPS מופעלים.
 • הטלפון שלכם חייב להיות מותאם ל-Model S באמצעות Bluetooth (ראו צימוד טלפון או מכשיר Bluetooth) ולהימצא במרחק של עד ‏6 מטרים.
 • מצלמות הרכב חייבות להיות מכוילות באופן מלא (ראו נסיעה לשם כיול המצלמות).
 • עליכם לשמור על קו ראייה בלתי מופרע ביניכם לבין ה-Model S.
 • Model S חייבת להיות במצב 'חניה', לא בטעינה, כאשר כל הדלתות ותאי המטען סגורים.

שימוש ב-Smart Summon

 1. פתחו את האפליקציה לנייד של Tesla ולחצו על Summon.
 2. לחצו על הסמל Smart Summon שנמצא במרכז התמונה של Model Sשלכם. ייתכן שיידרשו כמה שניות להפעלת Smart Summon.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  ניתן להשתמש ב-Standby Mode כדי לבטל את העיכוב בעת הפעלת Smart Summon (ראו Standby Mode).

  האפליקציה לנייד מציגה מפה עם עיגול כחול, המייצג את הקרבה המרבית של ‏6 מטרים שעליכם לשמור בין הטלפון שלכם לבין Model S. הנקודה הכחולה במפה מייצגת את המיקום שלכם, ואילו החץ האדום מייצג את הרכב.

 3. מקמו את עצמכם במקום כלשהו בתוך העיגול הכחול שבו יש קו ראייה בלתי מופרע ביניכם לבין Model S.
 4. כעת תוכלו להפעיל את Smart Summon באחד המצבים הבאים:
  • מצב Come to Me: לחצו והחזיקו את הלחצן Come to Me. Model S תנוע אל מיקום ה-GPS שלכם. כאשר אתם זזים, Model S יעקוב אחריכם. כאשר Model S יגיע אליכם, הוא יעצור ויעבור למצב חניה.
  • מצב Go to Target: געו בסמל הכוונת, ולאחר מכן גררו את המפה והניחו את הסיכה ביעד שבחרתם. לחצו והחזיקו את הלחצן Go to Target. Model S תנוע אל היעד. כאשר Model S תגיע ליעד, היא תעצור ותעבור למצב 'חניה' ובאפליקציה לנייד תוצג הודעה על השלמת תמרון Summon.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   הערה
   כדי לשנות את המיקום לאחר מכן, הרימו את האצבע, הזיזו את המפה, ולאחר מכן לחצו שוב והחזיקו את הלחצן Go to Target.
  כדי לעצור את Model S בכל עת, שחררו את הלחצן Come to Me או Go to Target.
סמל כוונת
סמל הכוונת במפה יעבור בין מצב Go to Target לבין מצב Come to Me. לאחר בחירה במצב Come to Me, הסמל יוצג בצבע כחול.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
במפה מוצג גם סמל שמאפשר לכם להציג או להסתיר את תמונת הלוויין.

מייד לאחר הפעלת Smart Summon באחד משני המצבים, מהבהבי החירום יהבהבו, המראות יקופלו ו-Model S יעבור לנסיעה לפנים או לאחור. Model S ואז תנועו באטיות למרחק של מטר אחד מכם (במצב Come to Me) ליעד שבחרתם (במצב Go to Target), תוך ניווט לעקיפת מכשולים לפי הצורך. כאשר ה-Model S נעה, החץ האדום נע בהתאמה על גבי המפה ומראה את מיקום הרכב. כאשר אתם נעים, הנקודה הכחולה נעה בהתאמה ומראה את מיקומכם.

בשני המצבים, ה-Model S תצמור תעבור למצב חניה כאשר:

 • תשחררו את הלחצן באפליקציה לנייד.
 • תחרגו מהמרחק המרבי בין הטלפון שלכם לבין ה-Model S (אם אתם מזיזים את הרכב ליעד שמרוחק מכם, ייתכן שיהיה עליכם לעקוב אחר המכונית כדי לשמור על מרחק זה).
 • נתיב הנסיעה חסום.
 • Model S עברה את המרחק המרבי של 20 מטרים מאז תחילת התמרון של Smart Summon.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  אם תמרון Smart Summon מזיז את Model S קדימה למרחק 3 מטרים ואז אחורה למרחק 2 מטרים, הדבר נחשב כתנועה של 5 מטרים.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אין צורך להביט באפליקציה לנייד - לחצו על הלחצן והביטו על Model S ונתיב הנסיעה כל הזמן, והיו מוכנים לשחרר את הלחצן כדי לעצור את הרכב אם נדרש.

אם מותקן וה-HomeLink האוטומטי מופעל עבור Summon (געו בפקדים > Autopilot > Customize Summon > se Auto HomeLink), Smart Summon יפתח באופן אוטומטי התקן HomeLink אם תפעילו את תמרון Smart Summon כאשר Model S נמצא בתוך חניה סגורה. האפליקציה לנייד תודיע לכם על פתיחת הדלת.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
כאשר תעזבו את הלחצן כדי לעצור את Model S, יהיה עיכוב קל לפני שהרכב ייעצר. לכן חיוני לשים לב לנתיב הנסיעה של הרכב כל הזמן, ולצפות באופן פרואקטיבי מכשולים שייתכן כי הרכב לא יזהה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
היו זהירים ביותר בעת שימוש ב-Smart Summon בסביבות בהן תנועת המכשולים היא בלתי צפויה. למשל, בנוכחות אנשים, ילדים או חיות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
ייתכן כי Smart Summon לא יעצור לפני כל מכשול (במיוחד עצמים נמוכים מאוד, כגון שפת מדרכה, או עצמים גבוהים מאוד, כגון מדף) וייתכן שלא יגיב באופן מלא לתנועה שבאה מלפנים או מהצד. שימו לב והיו מוכנים כל הזמן לעצור את Model S באמצעות שחרור הלחצן באפליקציה לנייד.

Standby Mode

כדי להשאיר את Model S מוכן ל-Summon וכדי לקצר את הזמן שנדרש לשם חימום, הפעילו את Standby Mode. געו בפקדים > Autopilot > Standby Mode כאשר Standby Mode מופעל, תוכלו לחסוך אנרגיה במצבר באמצעות ביטול Standby Mode במקומות אלה:

 • Exclude Home - משבית את מצב המתנה במיקום שהגדרתם תחת 'בית' ברשימת המועדפים שלכם.
 • Exclude Work - משבית את מצב המתנה במיקום שהגדרתם תחת 'עבודה' ברשימת המועדפים שלכם.
 • Exclude Favorites - משבית את מצב המתנה בכל מיקום שהגדרתם ברשימת המועדפים שלכם.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כדי לחסוך אנרגיה, Smart Summon יוצא באופן אוטומטי ממצב Standby בין חצות ל-6:00 בבוקר. במהלך שעות אלה ישנו עיכוב כאשר Smart Summon מופעל.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
תיתכן צריכת אנרגיה מוגברת מהמצבר כאשר Standby Mode מופעל.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
לפרטים אודות הגדרת מיקום כגון בית,‏ עבודה או מועדפים, ראו יעדי בית, עבודה או יעדים מועדפים.

עצירת Smart Summon או ביטולו

Smart Summon יעצור את Model S כאשר תשחררו את הלחצן באפליקציה לנייד. כדי לחזור ולהפעיל את תמרון Smart Summon, לחצו שוב על הלחצן Come to Me או Go to Target.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
עליכם לצפות תמיד מראש מתי יהיה עליכם לעצור את Model S. בהתאם לאיכות החיבוריות בין הטלפון לבין Model S, ייתכן עיכוב קל מהרגע בו תשחררו את הלחצן ועד שהרכב תעצור.

Smart Summon יבוטל ויהיה עליכם להפעילו שוב כאשר:

 • תלחצו על לחצן כלשהו בשלט.
 • ידית הדלת מופעלת או דלת נפתחת.
 • אתם מקיימים אינטראקציה באמצעות ההגה, דוושת הבלם, דוושת התאוצה או העברת הילוכים.
 • Model S חסומה על-ידי מכשול כלשהו.
 • Smart Summon הזיז את ה-Model S למרחק המרבי. כדי לנוע מעבר למרחק זה, יש להעביר את Model S לנסיעה לפנים או לאחור, ולאחר מכן להפעיל שוב את תמרון Smart Summon‏.
 • הטלפון שלכם עבר למצב שינה או שאבד הקשר שלו עם ה-Model S.

מגבלות

Smart Summon עשוי שלא לפעול כצפוי במצבים כגון אלה:

 • אין נתוני GPS בגלל כיסוי סלולרי חלש.
 • נתיב הנסיעה משופע. Smart Summon נועד לפעול בכביש שטוח בלבד (עד שיפוע של 10%).
 • זוהתה שפת בטון. בהתאם לגובה שפת הבטון, ייתכן ש-Smart Summon לא יזיז את ה-Model S מעבר לה.
 • חיישן אחד או יותר (אם מותקנים) או מצלמות ניזוקו, מלוכלכים או מוסתרים (כגון בבוץ, קרח או שלג, או כיסוי קדמי לרכב, צבע עבה מדי או מוצרים דביקים כגון עטיפה, מדבקות, ציפוי גומי וכו').
 • תנאי מזג אוויר (גשם כבד, ערפל, טמפרטורה קיצונית של חום או קור) מפריעים לפעולת החיישן (אם מותקן) או המצלמה.
 • החיישנים (אם מותקנים) מושפעים מציוד אלקטרוני אחר, או מהתקנים שמפיקים גלים על-קוליים.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
Smart Summon מושבת אם ה-Model S נמצא במצב 'נהג מחנה' (ראו מצב 'נהג מחנה').
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
הרשימה למעלה אינה רשימה כוללת של כל המצבים שעלולים להפריע לפעולה תקינה של Smart Summon. באחריות הנהג להיות בשליטה על ה-Model S בכל עת. שימו לב תמיד כאשר Smart Summon מזיז את ה-Model S והיו מוכנים בכל רגע לנקוט פעולה מיידית. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לנזק רב לרכוש, לפציעה או למוות.