טעינה מתוזמנת ויציאה מתוזמנת

החליפו בין יציאה מתוזמנת וטעינה מתוזמנת באמצעות לחיצה על פקדים > טעינה > החלפה בין טעינה מתוזמנת ויציאה מתוזמנת כאשר Model S במצב חניה.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
טעינה מתוזמנת/יציאה מתוזמנת ההגדרות זמינות גם במסך בקרת אקלים ובאפליקצייה לנייד של Tesla.

חשבו על טעינה מתוזמנת כאפשרות "מתי ברצוני שהטעינה תתחיל?" וחשבו על טעינה בשעות צריכה נמוכה ליציאה מתוזמנת אשר משמעה "מתי ברצוני להשלים את הטעינה?"

ניתן להשתמש באפשרות טעינה מתוזמנת יחד עם יציאה מתוזמנת, אך לא עם טעינה בשעות צריכה נמוכה ליציאה מתוזמנת.

הגדרות טעינה מתוזמנת/יציאה מתוזמנת נשמרות אוטומטית עבור כל מיקום.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם חיברתם את Model S כאשר טעינה בשעות צריכה נמוכה וגם טעינה מתוזמנת כבויות, הרכב שלכם ייחל בטעינה באופן מיידי.

שימוש בטעינה מתוזמנת

השתמשו באפשרות טעינה מתוזמנת כדי לציין זמן יומי שבו ברצונכם Model S להתחיל בטעינה.

לאחר שבחרתם באפשרות טעינה מתוזמנת, הפעילו את התכונה והגדירו את השעה בה תחל הטעינה.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
טעינה מתוזמנת מתחילה בטעינה מיד אם Model S מחובר לחשמל למשך עד שש שעות לאחר שעת ההתחלה שנקבעה. עם זאת, אם Model S מחובר לחשמל לאחר יותר משש שעות משעת הטעינה שנקבעה, ייתכן שהטעינה לא תתחיל עד לשעה שנקבעה ביום הבא.

הפעלת יציאה מתוזמנת

השתמשו ביציאה מתוזמנת כדי להגדיר זמן יומי קבוע בו אתם רוצים ש-Model S יהיה מוכן לנהיגה. Model S ייחשב באופן אוטומטי מתי עליו להתחיל בחימום מוקדם ו/או טעינה. הדבר מבטיח את השלמת הטעינה ו/או שיבוצע חימום מוקדם בתא הנוסעים והסוללה בהתאם למועד היציאה שלכם.

כאשר מוצגת יציאה מתוזמנת, לחצו על האפשרות תזמון כדי להגדיר זמן יומי קבוע בו אתם רוצים ש-Model S תהיה מוכנה לנסיעה. הגדירו זמן, וגעו באפשרות הגדרות כדי להפעיל אחת מתכונות היציאה הבאות או שתיהן. כאשר מחברים עם האפשרות טעינה בשעות צריכה נמוכה מופעלת, הרכב ימשוך הספק למשך זמן קצר (ייתכן ותשמעו צליל הקלקה) כדי לחשב את זמן התחלת הטעינה הנדרש.

לאחר שהגדרתם את ההגדרות הרצויות, געו באפשרות הגדרה. מסך המגע יציג את זמן היציאה המתוזמן שלכם.

 • Preconditioning מחמם את הסוללה לשיפור הביצועים ומבטיח טמפרטורה נוחה בתא הנוסעים במועד היציאה שהוגדר.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  כאשר Model S אינו מחובר, הכנה מוקדמת תפעל אך רק כאשר רמת טעינת הסוללה הינה מעל 20%.
 • טעינה בשעות צריכה נמוכה מעכבת את הטעינה ומתחילה טעינה אוטומטית על מנת לסיים לפני זמן היציאה המתוכנן שלכם, זאת תוך כדי וידוא שתתקיים טעינת סוללה במהלך שעות עומס נמוך על מנת להפחית את עלויות צריכת החשמל. געו באפשרות שינוי טעינה שעות השיא כדי להגדיר את השעה בה מסתיים התעריף המוזל שלא בשעות השיא.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  בחירה באפשרות טעינה לא בשעות השיא עשויה לצמצם את עלויות צריכת החשמל בשווקים שבהם לא קיים תעריף מוזל שלא בשעות השיא. לדוגמה, אם הטעינה תתחיל מיד עם החיבור, היא תוכל להסתיים הרבה יותר מוקדם. כך יתאפשר למצבר להתקרר לטמפרטורות הסביבה ויידרש חשמל לצורך חימומו לקראת מועד נסיעתכם. לכן, גם אם באזורכם לא קיים תעריף מוזל שלא בשעות השיא, מומלץ לקבוע את האפשרות Off-Peak Hours למועד הנסיעה כדי לחסוך בצריכת החשמל.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  אם אין מספיק זמן כדי להגיע לרמת הטעינה, תחל הטעינה באופן מיידי כדי לטעון כמה שניתן.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  ברגע שהטעינה החלה ואין מספיק זמן כדי להשלים את הטעינה במהלך השעות שאינן שעות שיא, הטעינה תמשיך עד שמגבלת הטעינה תושג.

תוכלו גם להגביל את ההכנה המוקדמת ואת טעינה לא בשעות השיא לימי חול בלבד.