פרופיל נהג

בכוונון הראשון של מושב הנהג, מיקום ההגה או המראות החיצוניות, במסך המגע מוצגת בקשה ליצור פרופיל נהג כדי לשמור כוונונים אלה. הפרופיל שלכם שומר גם העדפות שונות המוגדרות על ידכם במהלך ההתאמה האישית Model S.

חצי עיגול עם עיגול קטן יותר מעליו
כדי להוסיף פרופיל חדש של נהג, געו בסמל פרופיל הנהג בחלק העליון של מסך המגע. לאחר מכן געו בהגדרת פרופיל נהג > הוספת נהג חדש, הקישו את שם הנהג, ולאחר מכן געו באפשרות יצירת פרופיל. יש לפעול בהתאם להוראות שעל המסך.

סמנו את תיבת הסימון שימוש בכניסה קלה אם תרצו לשמור (או להשתמש בהגדרה קיימת) של כניסה קלה, כך שמושב הנהג וההגה יכווננו באופן אוטומטי כדי להקל על הכניסה או היציאה מה-Model S.

אם תשנו את מיקום מושב הנהג, ההגה, או המראות החיצוניות אחרי ששמרתם או בחרתם פרופיל נהג, במסך המגע תוצג הודעה ששואלת אם לשמור את המצב החדש או לשחזר את המצב הקודם שנשמר (הגדרות אחרות נשמרות אוטומטית). כדי לשנות הגדרה מבלי לשמור או לשחזר, התעלמו מהבקשה.

כדי למחוק פרופיל נהג, יש לגעת בסמל פרופיל הנהג בחלק העליון של מסך המגע, לגעת באפשרות הגדרות פרופיל נהג ואז לבחור את פרופיל הנהג שברצונכם להסיר. ברגע שנבחר, יש למחוק את הפרופיל נהג.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
מצב 'נהג מחנה' הוא פרופיל נהג מוגדר מראש, אשר משמש בהגבלת המהירות והגישה לחלק מהתכונות של Model S (ראו מצב 'נהג מחנה').
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בהתאם לתאריך הייצור ולאופציות שנבחרו בעת הרכישה, חלק מכלי הרכב מדגם Model S אינם מצוידים בתכונה 'פרופיל נהג'. כמו כן, אם הרכב מצויד בתכונה 'פרופיל נהג', ייתכן שחלק מהתכונות לא ישמרו ויכווננו באופן אוטומטי בהתאם לפרופיל הנהג (לדוגמה: מצב המראה).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כדי לעצור כוונונים אוטומטיים אשר מבוצעים בהתאם לפרופיל הנהג, געו באפשרות עצירה בתפריט הנפתח 'פרופיל נהג'. הכוונון האוטומטי ייעצר גם אם תכווננו באופן ידני את מצב המושב, המראה או ההגה.

החלפה בין פרופילי נהג

חצי עיגול עם עיגול קטן יותר מעליו
כדי לכוונן את ה-Model S בהתאם לפרופיל נהג, געו בסמל פרופיל הנהג במסך המגע. לאחר מכן בחרו את הנהג וה-Model S יתכוונן בהתאם להגדרות שנשמרו בפרופיל הנהג שבחרתם.

הגדרות שמורות

קבוצת משנה של ההגדרות שאתם בוחרים להתאמה אישית של ה-Model S נשמרת אוטומטית גם בפרופיל הנהג שלכם. לאחר השמירה, סימן ביקורת ירוק מופיע לצד סמל פרופיל הנהג על מסך המגע. להלן דוגמאות להגדרות של פרופיל נהג שנשמרו אוטומטית:
 • הגדרות ניווט, טמפרטורה, אורות ותצוגה.
 • העדפות Autopilot ונהיגה.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
הגדרות אלו, שקשורות לפרופילי הנהגים, תלויות מאוד בתאריך הייצור של הרכב ובגרסה של התוכנה שמותקנת.

קישור פרופיל נהג למפתח

ניתן לקשר פרופיל נהג למפתח מסוים, כדי לאפשר ל-Model S לבחור באופן אוטומטי את פרופיל הנהג המתאים כאשר המפתח המקושר מזוהה, כשאתם מתקרבים לרכב ופותחים את דלת הנהג. כדי לקשר פרופיל נהג לשלט, היכנסו ל-Model S עם השלט וגעו בסמל פרופיל הנהג בחלק העליון של מסך המגע. בחרו את פרופיל הנהג שתרצו לקשר לאותו שלט, ולאחר מכן געו ב-קישור לשלט.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
Model S מזהה רק שלט אחד בו-זמנית. פרופיל הנהג מקושר לשלט שמזוהה על-ידי הרכב באותו רגע. לכן, אם תרצו לקשר פרופילי נהג למספר שלטים, ודאו שרק השלט שתרצו לקשר לפרופיל הנהג נמצא בטווח זיהוי בעת ביצוע פעולת הקישור. הרחיקו את כל השלטים האחרים מחוץ לטווח הזיהוי (לפחות מטר אחד מה-Model S).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
Model S תומכת בשלושה שלטים מקושרים לכל היותר. אולם פרופיל נהג יכול להיות מקושר לשלט אחד בלבד.

כדי לבטל קישור בין פרופיל נהג לבין שלט, געו בסמל פרופיל הנהג בחלק העליון של מסך המגע. בחרו את פרופיל הנהג, ולאחר מכן געו בסימן X ליד מקושר לשלט.

Easy Entry

תוכלו לקבוע הגדרת Easy Entry אשר מזיזה את ההגה ואת מושב הנהג כדי להקל על הכניסה או היציאה מה-Model S. כל נהג יכול להשתמש בהגדרת Easy Entry באמצעות קישור הגדרה זו לפרופיל הנהג שלו. כאשר ההגדרה Easy Entry משויכת לפרופיל נהג, ה-הגה ומושב הנהג מתכווננים אוטומטית בעת שילוב למצב חניה והתרת חגורת הבטיחות, מה שמאפשר לצאת בקלות מ- (ולאחר מכן להיכנס אל) Model S. בעת החזרה לרכב ועם הדריכה על דוושת הבלם, ההגדרות יחזרו באופן אוטומטי להגדרות ששימשו את פרופיל הנהג לאחרונה (או בהתאם לשיוך המפתח לפרופיל נהג מסוים).

כדי להשתמש ב-כניסה קלה עם פרופיל נהג, ודאו שתיבת הסימון שימוש בכניסה קלה מסומנת.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להשתמש ב-Easy Entry כדי להזיז באופן אוטומטי את מושב הנהג למצב האחורי ביותר, אם מותקן מושב בטיחות במושב האחורי שמאחורי מושב הנהג. בעקבות המרווח המצומצם, תזוזת המושב עלולה לפגוע ברגלי הילד, לגרום לפציעה או להסיט את מושב הבטיחות ממקומו.

מצב 'נהג מחנה'

כשה-Model S נמצאת במצב 'נהג מחנה', חלות המגבלות הבאות:

 • המהירות מוגבלת ל-‏113 קמ"ש.
 • התאוצה המרבית וכוח המנוע המרבי מוגבלים.
 • תא המטען הקדמי ותא הכפפות נעולים.
 • המיקומים 'בית' וכן 'עבודה' אינם זמינים במערכת הניווט.
 • פקודות קוליות מושבתות.
 • תכונות הנוחות של Autopilot מושבתות.
 • ההגדרה Allow Mobile Access לא ניתנת לשינוי.
 • HomeLink (אם זמין באזורכם) אינו נגיש.
 • פרופילי נהג אינם נגישים.
 • חלק מהאפליקציות, כגון 'ארגז משחקים' ו'תיאטרון', אינן נגישות.
 • Wi-Fi ו-Bluetooth מושבתים. כאשר ה-Model S נמצאת במצב 'נהג מחנה', לא ניתן לקשר התקני Bluetooth חדשים, להציג התקנים מקושרים קיימים או למחוק אותם. עם זאת, אם התקן המחובר ל-Bluetooth או רשת Wi-Fi מוכרת נמצאים בטווח, Model S מתחבר אליהם.

הפעלת מצב 'נהג מחנה'

כאשר ה-Model S נמצא במצב 'חניה', געו בסמל פרופיל הנהג בחלק העליון של מסך מגע ולאחר מכן געו ב-נהג מחנה.

בפעם הראשונה שבה תפעילו את מצב 'נהג מחנה', תתבקשו ליצור במסך המגע קוד סודי בן 4 ספרות שבו תשתמשו לביטול מצב 'נהג מחנה'.

כאשר מצב נהג מחנה פעיל, מוצגת בלוח המחוונים המילה Valet ופרופיל הנהג משתנה ל-מצב נהג מחנה על מסך המגע.

ניתן גם להשתמש באפליקציה כדי להפעיל ולסיים מצב נהג מחנה (אם Model S במצב חניה). בעת השימוש באפליקציה לנייד, אינכם חייבים להזין קוד סודי, מכיוון שכבר נדרשתם להתחבר לאפליקציה באמצעות פרטי ההזדהות עבור חשבונכם בTesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם ההגדרה PIN to Drive מופעלת (ראו PIN to Drive), עליכם להזין את הקוד הסודי לנהיגה, לפני שתוכלו להגדיר או להזין קוד סודי עבור מצב 'נהג מחנה'. כאשר ה-Model S במצב 'נהג מחנה', ניתן לנהוג בה מבלי להזין את הקוד הסודי לנהיגה.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
ההגדרה קוד סודי למצב נהיגה אינה זמינה כאשר מצב 'נהג מחנה' פעיל.

אם שכחתם את הקוד הסודי שלכם, אפסו אותו מתוך ה-Model S באמצעות הזנת פרטי ההזדהות עבור חשבונכם בTesla (פעולה שגם מבטלת את מצב 'נהג מחנה'). ניתן גם לאפס את הקוד הסודי שלכם באמצעות האפליקציה לנייד.

ביטול מצב 'נהג מחנה'

כאשר ה-Model S נמצא במצב 'חניה', געו ב-נהג מחנה סמל פרופיל הנהג בחלק העליון של מסך המגע, והזינו את הקוד הסודי בן 4 ספרות.

כאשר תבטלו את מצב 'נהג מחנה', ישוחזרו כל ההגדרות הקשורות לפרופיל הנהג האחרון שנעשה בו שימוש והגדרות בקרת אקלים, וכל האפשרויות יהיו זמינות.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אינכם חייבים להזין קוד סודי לביטול מצב 'נהג מחנה' מתוך האפליקציה לנייד.