בקרת רמזורים ותמרורי עצור

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בהתאם לאזור השוק, לתצורת הרכב, לאפשרויות שנרכשו ולגרסת התוכנה, ייתכן שברכב שלכם לא מותקנת בקרת תמרורים ותמרורי עצור, או שייתכן שהתכונה לא תפעל בדיוק כמו שמתואר.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
בקרת רמזורים ותמרורי עצור היא תכונת ביתא ופועלת במיטבה בכבישים בהם נוסעים לעתים קרובות כלי רכב של Tesla. בקרת רמזורים ותמרורי עצור מנסה לבלום בכל הרמזורים והיא עשויה לבלום את הרכב גם ברמזור ירוק.

בקרת רמזורים ותמרורי עצור מיועדת לזהות ולהגיב לרמזורים ולתמרורי עצור, לזהות, להאט את Model S עד למצב עצירה בעת שימוש בבקרת שיוט אדפטיבית או ב-Autosteer. תכונה זו משתמשת במצלמות הקדמיות של הרכב ובנתוני GPS ומאיטה את הרכב בכל פעם שהיא מזהה רמזור, כולל רמזורים ירוקים, צהובים מהבהבים או כבויים, בנוסף לתמרורי עצור וסימוני כביש מסוימים. כאשר Model S מתקרב לצומת, מסך המגעשל מציג הודעה כי הרכב עומד להאט. עליכם לאשר כי ברצונכם להמשיך או ש-Model S יעצור בקו האדום המופיע על המחשת הנהיגה החזותית של מסך המגעשל .

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
לעולם אין להניח הנחות ולנסות לצפות מתי והיכן בקרת רמזורים ותמרורי עצור תעצור או תמשיך בחציית צומת או סימוני דרך. ההתנהגות של בקרת הרמזורים ותמרורי עצור עשויה להיראות לנהג בלתי עקבית. שימו לב תמיד לכביש והיו מוכנים לנקוט פעולה מידית. באחריותו של הנהג לקבוע האם לעצור או להמשיך דרך הצומת. אין להסתמך אף פעם על Traffic Light and Stop Sign Control כדי לקבוע מתי זה בטוח ו/או מתאים לעצור או להמשיך בצומת.

לפני השימוש

לפני השימוש ב-Traffic Light and Stop Sign Control, עליכם:

 • לוודא שהמצלמות החזיתיות אינן חסומות (ראו ניקוי המצלמה) ומכוילות (ראו נסיעה לשם כיול המצלמות). Traffic Light and Stop Sign Control תלויה ביכולת המצלמות לזהות רמזורים, תמרורי עצור וסימוני כביש.
 • ודאו שהגרסה העדכנית ביותר של המפות הורדה אל Model S. למרות ש-Traffic Light and Stop Sign Control משתמשת בראש ובראשונה בנתונים חזותיים המתקבלים ממצלמות הרכב, מושג דיוק רב גדול יותר בעת שימוש בנתוני המפה העדכניים ביותר. כדי לבדוק איזו גרסה של מפות מותקנת כרגע, יש לגעת בפקדים > תוכנה. עליכם להתחבר לרשת Wi-Fi כדי לקבל מפות מעודכנות (ראו עדכוני מפה).
 • הפעילו את התכונה. כשהרכב נמצא במצב 'חניה', געו באפשרות בקרות > בקרת השיוט > בקרת רמזורים ותמרורי עצור. כאשר היא מופעלת, בקרת רמזורים ותמרורי עצור פועלת כל אימת שבקרת השיוט האדפטיבית או Autosteer מופעלים.

איך זה פועל

כאשר Traffic Light and Stop Sign Control מופעלת, ואתם משתמשים ב-Autosteer, בבקרת שיוט אדפטיבית או ב-Full Self-Driving (Beta), מסך המגע מציג הודעה מוקפצת ליידע אתכם שזוהו רמזור, תמרור או סימון כביש קרובים. כאשר הרכב מתקרב לנקודת עצירה, אפילו אם מדובר בצומת עם רמזור ירוק,Model S יאט ויציג קו אדום כדי לציין את המקום שבו Model S ייעצר. כדי להמשיך ולחצות את הצומת – אפילו אם הרמזור ירוק – עליכם למשוך בידית בקרת Autopilot לכיוונכם או ללחוץ על דוושת התאוצה קלות כדי לתת לרכב הרשאה להמשיך. לאחר שתאשרו שאתם רוצים להמשיך, קו העצירה האדום יהפוך לאפור ו-Model S ימשיך ויחצה את הצומת ויחזור למהירות השיוט שהוגדרה.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם לאחר שמשכתם בידית Autopilot לכיוונכם או שלחצתם על דוושת התאוצה קלות כדי לאשר שברצונכם להמשיך ולחצות את הצומת, האור ברמזור יתחלף לפני שתיכנסו לצומת (לדוגמה, האור מתחלף מירוק לצהוב או מצהוב לאדום), Model S ייתכן כי ייקבע כי אין זה מתאים להמשיך. לכן, Model S תעצרו ותהיו חייבים ללחוץ על דוושת ההאצה כדי להמשיך. באחריותכם לוודא בכל עת שהרכב עוצר או מאיץ באופן הולם ובבטחה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בקרת רמזורים ותמרורי עצור לא תפנה את Model S במהלך חציית צומת אלא אם Full Self-Driving (Beta) מופעלת. כאשר אתם נמצאים בנתיב פנייה, Model S יעצור בקו האדום. כדי להמשיך, משכו בידית Autopilot לכיוונכם או לחצו קלות על דוושת התאוצה-Model S ימשיך ישר דרך הצומת (אפילו אם אתם בנתיב פנייה), ולכן תהיו חייבים לנווט Model S באופן ידני דרך הצומת (ובכך לבטל את Autosteer).

Traffic Light and Stop Sign Control נועדה לפעול כמתואר רק כאשר התנאים הבאים מתקיימים:

 • Autosteer, Full Self-Driving (Beta), או בקרת שיוט מודעת לתנועה מופעלת.
 • המצלמות יכולות לזהות רמזור, תמרור עצור או סימון כביש קרובים (לדוגמה, מצלמות אינן חסומות ויש להן קו ראייה ברור לרמזור, לתמרור העצור או לסימון הכביש).
 • מסך המגע ב-Model S מציג רמזור קרוב בפורמט מודגש. Model S אינו מאשר רמזורים שמסך המגע מציג כדהויים. אם רמזור אינו נמצא ישירות לפני המצלמה (לדוגמה, הוא ממוקם בזווית של ראיית המצלמה, או ממוקם בנתיב סמוך), מסך המגע מציג אותו כדהוי ו-Model S אינו מאט ועוצר עבורו.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אם מסך המגע אינו מציג קו עצירה אדום בצומת קרוב, Model S אינו מאט או עוצר. באחריות הנהג לשים לב לצמתים המתקרבים ולנטר את תנאי התנועה כדי לקבוע מתי ואם הרכב אמור לעצור, ולאחר מכן לנקוט פעולה מתאימה בהתאם לצורך.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להסתמך על Traffic Light and Stop Sign Control כדי לקבוע אם לעצור בצומת או להמשיך בו. נהגו בתשומת תוך התבוננות בכביש ותשומת לב למתרחש בו, לצמתים הקרובים, לתנאי התנועה ולמשתמשים האחרים בדרך. באחריות הנהג לקבוע תמיד האם לעצור או להמשיך בצמתים. עליכם להיות מוכנים תמיד לנקוט פעולה מיידית. אם לא תעשו כן, הדבר עלול לגרום לפציעה או למוות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
במצבים מסוימים, בקרת הרמזורים ותמרורי העצור עלולה לזהות רמזור או תמרור עצור באופן שגוי ולגרום ל-Model S להאט בפתאומיות. עליכם להיות מוכנים תמיד לנקוט פעולה מיידית.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
עליכם למשוך בידית Autopilot לכיוונכם או ללחוץ קלות על דוושת התאוצה כדי לאשר שברצונכם להמשיך ולחצות את הצומת, ללא קשר למצב הרמזור. אם אינכם מאשרים זאת, Model S תעצרו בקו העצירה האדום המוצג במסך המגע, גם אם עצירה אינה הולמת. עצירה באור ירוק עשויה לבלבל נהגים אחרים ועלולה לגרום להתנגשות, פציעה או מוות. לכן עליכם לשים תמיד לב לצמתים הקרובים ולהתכונן לבלימה או להאצה ידנית בכל עת בתגובה לסביבה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
לעולם אל תניחו שיכולתכם לראות רמזור, תמרור עצור או סימון בכביש (בפרט בצומת מורכב, או בצומת שבו רמזור או תמרור חסומים למחצה וכו'), פירושה שגם Model S מסוגל לזהות זאת ולהגיב בהתאם.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אפילו המפות המעודכנות ביותר אינן מכילות את כל הרמזורים ותמרורי העצור. לכן, בקרת הרמזורים ותמרורי העצור מסתמכת במידה רבה על יכולתן של המצלמות לזהות רמזורים, תמרורי עצור, סימונים בכביש וכו'. כתוצאה מכך, Model S עלולה להתעלם מצומת שאינו גלוי למצלמה (לדוגמה, מוסתר ע"י עץ או כלי רכב או עצם גדול, או ממוקם ליד גבעה תלולה או עיקול חד).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בקרת רמזורים ותמרורי עצור אינה מהווה תחליף לנהיגה בתשומת לב ושיקול דעת נבון.

רמזורים

בעת נהיגה כאשר Autosteer או בקרת השיוט האדפטיבית פועלים ובקרת רמזורים ותמרורי עצור מופעלת, Model S מתוכננת להגיב באופן הבא בעת התקרבות לצומת מרומזר:

סוג הרמזור התגובה המתוכננת של הרכב

רמזור ירוק

רמזור ללא אורות דולקים

כאשר האור הירוק דולק או הרמזור הכבוי (אינו מואר), Model S מאט.

עליכם לאשר כי ברצונכם להמשיך ולחצות את הצומת באמצעות משיכת ידית Autopilot לכיוונכם או לחיצה קצרה על דוושת התאוצה. אם לא תאשרו, Model S יעצור בקו העצירה האדום המופיע על לוח המחוונים.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
Model S חוזר למהירות השיוט המוגדרת כשהוא ממשיך בצומת ולוקח בחשבון את מהירות הרכב שלפניכם.

רמזור צהוב

רמזור אדום

Model S מאט ומגיע לעצירה מוחלטת בקו העצירה האדום המוצג על מסך המגע. כאשר ברצונכם להמשיך ולחצות את הצומת (לדוגמה, לאחר שהאור מתחלף שוב לירוק, או כאשר Model S הגיע לכדי עצירה מוחלטת), עליכם למשוך את ידית Autpilot לכיוונכםללחוץ לחיצה קצרה על דוושת התאוצה.

רמזור מתחלף מירוק לצהוב

רמזור מתחלף מצהוב לאדום

רמזור מתחלף מאדום לירוק

Model S מאט ומגיע לעצירה מוחלטת בקו העצירה האדום המוצג על מסך המגע. כאשר ברצונכם להמשיך ולחצות את הצומת (לדוגמה לאחר שהאור התחלף שוב לירוק), עליכם למשוך את ידית Autopilot לכיוונכם או ללחוץ לחיצה קצרה על דוושת התאוצה.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם הרמזור מתחלף לאחר שאישרתם שאתם רוצים להמשיך (לדוגמה, רמזור ירוק הופך לצהוב), Model S עשוי לעצור במקום להמשיך, בפרט אם Model S קובע שהוא יכול לעצור בבטחה לפני הכניסה לצומת.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
Model S לא מיועד להמשיך בצומת כאשר הרמזור אדום או אם הרמזור הופך לצהוב כאשר יש מרחק מתאים לעצירה בטוחה לפני הכניסה לצומת.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
תוכלו לקבל שליטה בנהיגה בכל עת על ידי בלימה ידנית כדי לבטל את Autosteer או את בקרת השיוט האדפטיבית.

רמזור ירוק מהבהב

רמזור צהוב מהבהב

Model S מאט. כדי להמשיך, עליכם למשוך את ידית Autopilot לכיוונכםללחוץ לחיצה קצרה על דוושת התאוצה. אם לא תאשרו, Model S יעצור בקו העצירה האדום המופיע על לוח המחוונים.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כדי למנוע מ-Model S לעצור ולצמצם למינימום את ההאטה בעת ההתקרבות, באפשרותכם לאשר כי ברצונכם להמשיך באמצעות משיכת ידית Autopilot לכיוונכם או לחיצה קצרה על דוושת התאוצה בכל עת לאחר שקו העצירה האדום הופיע על לוח המחוונים. Model S חוזר למהירות השיוט המוגדרת מיד לאחר שתאשרו (בהתאם למהירות הרכב שלפניכם).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
התקרבו בזהירות והתכוננו ללחוץ על דוושת הבלם כדי להאט או לעצור.
רמזור אדום מהבהב Model S מאט ומגיע לעצירה מוחלטת בקו העצירה האדום המוצג על מסך המגע. כאשר ברצונכם להמשיך ולחצות את הצומת (לדוגמה, המשך החצייה בטוח וחוקי לפי חוקי התנועה ותנאי הדרך), עליכם למשוך את ידית Autopilot לכיוונכם או ללחוץ לחיצה קצרה על דוושת התאוצה.

תמרור עצור וסימונים בכביש

בעת נהיגה כאשר Autosteer או בקרת השיוט האדפטיבית פועלים ובקרת רמזורים ותמרורי עצור מופעלת, Model S מתוכנן להגיב באופן הבא בעת התקרבות לצומת ובו תמרורי עצור, קווי עצירה או סימונים בכביש:

סוג הצומת התגובה המתוכננת של הרכב
כלי רכב המתקרב לצומת ארבע זרועות וממשיך היישר בנתיב הימני

אין בקרת תנועה

כלי רכב המתקרב לזרוע הישרה של צומת T וממשיך היישר בנתיב הימני

זרוע של צומת T

Model S בוחר בפנייה ימינה וממשיך ישר מבלי להאט או לעצור.
כלי רכב המתקרב לסוף צומת T ומאט עד לעצירה

סוף צומת T

אם Model S הרכב מזהה צומת T בהתבסס על נתוני המפה, Model S מאט ומגיע לעצירה מוחלטת בקו העצירה האדום המוצג על מסך המגע. כאשר אתם רוצים להמשיך, עליכם לקבל שליטה בהיגוי ובתאוצה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
Model S עשוי שלא לעצור בצומת T שאין בו תמרור עצור או קו עצירה, אם נתוני המפה אינם מזהים צומת T. יש לנהוג בתשומת לב ולהיות מוכנים לעצור (כאשר נדרש ו/או הולם).
כלי רכב המתקרב לצומת ארבע זרועות ועוצר בתמרור העצור

תמרור עצור

כלי רכב המתקרב לצומת ארבע זרועות ועוצר בתמרור העצור ובסימון הכביש

תמרור עצור וסימון כביש

כלי רכב המתקרב לצומת ארבע זרועות ועוצר בסימון כביש

סימון כביש

Model S מאט ומגיע לעצירה מוחלטת בקו העצירה האדום המוצג על מסך המגע. כאשר ברצונכם להמשיך בצומת, עליכם למשוך את ידית Autopilot לכיוונכם או ללחוץ לחיצה קצרה על דוושת התאוצה.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
אם תאשרו שברצונכם להמשיך בצומת ובו תמרור עצור באמצעות משיכת ידית Autopilot לכיוונכם או לחיצה על דוושת התאוצה לפני ש-Model S עצר, המערכת תתעלם מן האישור שלכם. Model S לא מיועד להמשיך בתמרור עצור מבלי לעצור.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
גם בעת שימוש ב-Autosteer, וגם אם הפעלתם איתות לפנייה, עלכם לסובב את ההגה בעצמכם (מה שמבטל את Autosteer) כדי להשלים פנייה בצומת.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
בעת הגעה למעברי חצייה, Model S עשוי להאט ולעצור, אם מעבר החצייה נשלט באמצעות רמזור ואם המצלמות תזהינה הולכי רגל, רוכבי אופניים וכו' על מעבר החצייה. שימו לב במיוחד למעברי חצייה והיו מוכנים לקחת שליטה בכל עת. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לפציעה או למוות.

מגבלות

קיימים נסיבות ותנאים סביבתיים רבים הקובעים אם בקרת הרמזורים ותמרורי עצור תעצור או לא תעצור ב:

 • חציית מסילת ברזל.
 • אזורי אין כניסה.
 • עמדות תשלום אגרה.
 • מערכות מעבר חציה.
 • תמרורי זכות קדימה או רמזורים ותמרורי עצור זמניים (כגון אזורי בנייה).
 • רמזורי פניית פרסה שונים, רמזורי חצייה לאופניים ולהולכי רגל, רמזורי זמינות נתיב וכו'.

בנוסף, סביר במיוחד להניח ש-Traffic Light and Stop Sign Control לא תפעל כפי שנועדה, עשויה להתבטל או עשויה שלא לפעול כאשר אחד מהתנאים הבאים או יותר מתקיימים:

 • נסיעה דרך מספר צמתים רצופים עם אור ירוק המסוכים זה לזה.
 • הראות לקויה (גשם כבד, שלג, ערפל וכו') או שתנאי מזג האוויר מפריעים לפעולת המצלמה או החיישן.
 • אור בהיר (כגון אור שמש ישיר) מפריע לראיית המצלמה או המצלמות.
 • מצלמה חסומה, מכוסה, פגומה או אינה מכוילת כשורה.
 • נסיעה בגבעה או בכביש בעלי פיתולים חדים שבהם המצלמות לא יכולות לראות את הרמזורים או תמרורי העצור הקרובים.
 • רמזור, תמרור עצור או סימון כביש חסומים (לדוגמה, עץ, כלי רכב גדול וכו').
 • Model S נוסע קרוב מאוד לרכב שלפניו, אשר חוסם את ראיית המצלמה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
המגבלות המפורטות לעיל אינן רשימה ממצה של סיבות לכך שייתכן ש-Model S לא יפעל כצפוי. נסיבות בלתי צפויות רבות עשויות להשפיע לרעה על הפעולה המדויקת של Traffic Light and Stop Sign Control. שימוש בתכונה זו אינו מפחית או מבטל את הצורך לנסוע בתשומת לב ובאחריות. עליכם להתכונן לנקוט פעולה מתאימה ומיידית תמיד.