Lane Assist

Model S מנטרת את סימוני נתיב הנסיעה וכן את האזורים הסמוכים לזיהוי נוכחות כלי רכב או עצמים אחרים.

צילום מסך של קווים קורנים כדי להראות שאובייקט מזוהה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
ודאו שכל המצלמות נקיות וללא הפרעות לפני כל נסיעה ולפני שימוש בתכונות Autopilot (ראו ניקוי המצלמה). מצלמות וחיישנים (אם מותקנים) מלוכלכים, וכן תנאי סביבה כגון גשם וסימוני נתיבים אשר הצבע שלהם דהה, עשויים להשפיע על ביצועי Autopilot. אם קיימת הפרעה במצלמה או שהיא מוסתרת, Model S יציג הודעה ב-לוח מחוונים וייתכן שתכונות Autopilot לא יהיו זמינות. לקבלת מידע נוסף על התראות מסוימות, ראו פתרון בעיות של התראות.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
Lane Assist נועדה להנחיה כללית בלבד ואינה מיועדת להחליף בדיקות חזותיות ישירות שלכם. לפני מעבר נתיב, השתמשו תמיד במראות הצד ובצעו את הבדיקות המתאימות מעבר לכתף כדי לקבוע באופן חזותי אם מעבר הנתיב הוא בטוח ומתאים.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
אין להסתמך על 'סיוע בנתיבים' כדי ליידע אתכם אם אתם נוסעים שלא בכוונה מחוץ לנתיב, או כדי ליידע אתכם שקיים כלי רכב לצדכם או בשטח מת. מספר גורמים חיצוניים עשויים לפגוע בביצועי 'סיוע בנתיבים' (ראו מגבלות ואי-דיוקים). הנהג אחראי להיות ערני ולשים לב לנתיב הנסיעה ולמשתמשים האחרים בדרך. אם לא תעשו כך, הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה או למוות.

Steering Interventions

'סיוע בנתיבים' תתערב בהיגוי אם ה-Model S סוטה (או מתקרבת) לנתיב סמוך שבו זוהה עצם, כגון כלי רכב. במקרים כאלה, ה-Model S תבצע היגוי אוטומטי למיקום בטוח יותר בנתיב הנסיעה. היגוי זה יופעל רק כשה-Model S נוסעת במהירות שבין ‏ ‏48 לבין 140 קמ"ש‏ בכביש ראשי עם סימוני נתיב ברורים. כאשר מופעלת התערבות בהיגוי, מסך המגע מציג הודעת אזהרה לזמן קצר.

Lane Departure Avoidance

התכונה Lane Departure Avoidance מיועדת להזהיר אותכם אם Model S סוטה מהנתיב הנסיעה או מתקרבת לשפת הנתיב.

התכונה Lane Departure Avoidance מופעלת בעת הנסיעה במהירות שבין 64 ל-145 קמ"ש בכבישים עם סימוני נתיבים ברורים. תוכלו לבחור אם וכיצד תרצו ש-אזהרת סטייה מנתיב תפעל על-ידי נגיעה ב-פקדים > Autopilot > מניעת סטייה מנתיב ובחירה בין האפשרויות הבאות:

 • כבוי: לא תקבלו אזהרה על סטיה מנתיב או תאונה אפשרית עם כלי רכב בנתיב הסמוך.
 • אזהרה: אם גלגל קדמי חוצה את סימון הנתיב, ה- הגה ירעד.
 • סיוע: היגוי מתקן מופעל כדי לשמור את Model S במיקום בטוח עם הכביש אם Model S סוטה אל נתיב הנסיעה הסמוך או מתקרבת לשפת כביש הנסיעה.

כאשר האפשרות 'מניעת סטייה מנתיב' מופעלת ו-Traffic-Aware Cruise Control פעילה, אם Model S גולש אל מעבר לנתיב הנסיעה כאשר איתות לפנייה אינו פועל, Lane Assist יבדוק אם ידיכם נמצאות על ה-הגה. אם לא מזוהות ידיים, מסך המגע של מציג סדרת התראות, הדומות להתראות שנעשה בהן שימוש בעת הנסיעה עם Autosteer. אם ידיים אינן מזוהות באופן חוזר ונשנה Model S מאט בהדרגה ל-‏25 קמ"ש מתחת למגבלת המהירות שזוהתה, או מתחת למהירות השיוט שנקבעה, ואורות החירום מתחילים להבהב.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
מניעת סטייה מנתיב אינו מזהיר אתכם על סטיות מנתיב, או מספק התערבות בהיגוי אם האיתות לפנייה המתאים מופעל, מה שמעיד על מעבר נתיב מכוון.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
'מניעת סטייה מנתיב' נועדה לעזור בשמירה על ביטחונכם, אך היא אינה פועלת בכל מצב ואינה מחליפה את הצורך שתישארו ערניים ובשליטה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
יש להשאיר את הידיים על ההגה ולנהוג בתשומת לב כל הזמן.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
ההתערבות בהיגוי היא מזערית ולא נועדה להסיט את ה-Model S מנתיב נסיעתה. אין להסתמך על התערבות בהיגוי למניעת תאונה צדית.

מניעת חירום של סטייה מנתיב

התכונה 'מניעת חירום של סטייה מנתיב' מפעילה באופן אוטומטי היגוי כדי למנוע תאונה אפשרית במצבים שבהם:

 • Model S מתבצעת סטייה מנתיב הנסיעה ועלולה להתרחש התנגשות עם רכב הנוסע באותו כיוון בנתיב הסמוך (ללא קשר למצב האיתות).
 • Model S מתבצעת סטייה מנתיב הנסיעה אל תוך נתיב נסיעה נגדי ללא הפעלת איתות ומזוהה רכב בנתיב הנסיעה הנגדי.
 • Model S מתבצעת סטייה מהכביש (לדוגמה, קרוב מאוד לשפת הכביש ועלולה להתרחש תאונה).

'מניעת חירום של סטייה מנתיב' מופעל באופן אוטומטי בתחילת כל נסיעה. תוכלו לכבות אותו עבור הנסיעה הנוכחית רק על-ידי נגיעה ב-פקדים > Autopilot > מניעת חירום מסטייה מנתיב.

כאשר התכונה 'מניעת חירום של סטייה מנתיב' מפעילה היגוי, נשמע צליל ומסך המגע מציג אזהרה ומסמן את סימון הנתיב באדום.

התכונה 'מניעת חירום של סטייה מנתיב' פועלת כאשר Model S נוסע במהירות של 64 עד 145 קמ"ש בכביש עם סימוני נתיב ברורים, מדרכות וכדומה.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
'מניעת חירום של סטייה מנתיב' אינו מהווה תחליף לנהיגה בתשומת לב ושיקול דעת נבון. הביטו תמיד בכביש בזמן הנהיגה ואל תסתמכו אף פעם על 'מניעת חירום של סטייה מנתיב' כדי למנוע תאונה. מספר גורמים עשויים לפגוע בביצועים. הסתמכות על 'מניעת חירום של סטייה מנתיב' כדי למנוע תאונה אפשרית עלולה לגרום לפציעה חמורה או למוות.

סיוע בשטח מת

צליל התראת התנגשות שטח מת

אם תרצו להשמיע צליל כאשר יש כלי רכב בשטח המת שלכם וזוהתה תאונה אפשרית, געו באפשרות פקדים > Autopilot > צליל התראת התנגשות בשטח מת.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
מצלמת שטח מת אינה מבטלת את הצורך לנהוג עם תשומת לב ולבצע באופן ידני בדיקות מעבר לכתף כאשר משנים נתיב.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
התכונה 'צליל התראת התנגשות שטח מת' לא יכולה לזהות כל מקרה של תאונה. זוהי אחריותו של הנהג להישאר עירני ולבצע את הבדיקות מעבר לכתף הנדרשות כאשר משנים נתיב.

מגבלות ואי-דיוקים

תכונות סיוע בנתיבים לא יכולות תמיד לזהות סימוני נתיב, וייתכן שתקבלו אזהרות שלא לצורך או אזהרות שגויות כאשר:

 • ראות לקויה כאשר סימוני הנתיב אינם נראים בבירור (בגלל גשם כבד, שלג, ערפל וכו').
 • אור בהיר (כגון פנסי חזית של כלי רכב שבא ממול או אור שמש ישיר) מפריע לראיית המצלמה או המצלמות.
 • כלי רכב לפני ה-Model S חוסם את הראות של המצלמה או המצלמות.
 • השמשה הקדמית מפריעה לראיית המצלמה או המצלמות (בגלל אדים, לכלוך, מדבקה שמכסה אותן וכו').
 • סימוני הנתיב שחוקים מדי, מכילים סימונים קודמים שנראים לעין, השתנו בעקבות עבודות בכביש, או משתנים במהירות (למשל, נתיבים מתפצלים, חוצים או משתלבים).
 • הכביש צר או מתפתל.
 • עצמים או רכיבי נוף מטילים צללים חזקים על סימוני הנתיב.

ייתכן כי Lane Assist לא תציג התראות, או תציג התראות שגויות כאשר:

 • חיישן אחד או חיישנים (אם מותקנים) או מצלמות ניזוקו, מלוכלכים או מוסתרים (בבוץ, קרח או שלג, או כיסוי קדמי לרכב, צבע עבה מדי או מוצרים דביקים כגון עטיפה, מדבקות, ציפויי גומי וכו').
 • תנאי מזג האוויר (גשם כבד, שלג, ערפל או טמפרטורות קיצוניות של חום או קור) מפריעים לפעולת החיישנים.
 • החיישנים (אם מותקנים) מושפעים מציוד אלקטרוני אחר, או מהתקנים שמפיקים גלים על-קוליים.
 • עצם שמורכב על ה-Model S מפריע ו/או מסתיר לחיישן (כגון מתקן לנשיאת אופניים או מדבקה על הפגוש).

כמו כן, ייתכן כי 'סיוע בנתיבים' לא תבצע היגוי של ה-Model S להרחיקה מכלי רכב סמוך, או תפעיל היגוי שלא לצורך או תפעיל היגוי שגוי, במצבים אלה:

 • אתם נוהגים ב-Model S בסיבובים חדים או בעיקול במהירות גבוהה יחסית.
 • אור בהיר (כגון פנסי חזית של כלי רכב שבא ממול או אור שמש ישיר) מפריע לראיית המצלמה או המצלמות.
 • אתם סוטים לנתיב אחר שלא זוהה בו עצם (כגון כלי רכב).
 • כלי רכב בנתיב אחר חותך אתכם או סוטה לתוך נתיב הנסיעה שלכם.
 • Model S לא נוסע במסגרת המגבלות שבהן תכונת 'סיוע בנתיבים' נועדה לפעול.
 • חיישן אחד או יותר (אם מותקנים) ניזוקו, מלוכלכים או מוסתרים (כגון בבוץ, קרח או שלג, או כיסוי קדמי לרכב, צבע עבה מדי או מוצרים דביקים כגון עטיפה, מדבקות, ציפוי גומי וכו').
 • תנאי מזג האוויר (גשם כבד, שלג, ערפל או טמפרטורות קיצוניות של חום או קור) מפריעים לפעולת החיישנים.
 • החיישנים (אם מותקנים) מושפעים מציוד אלקטרוני אחר, או מהתקנים שמפיקים גלים על-קוליים.
 • עצם שהורכב על ה-Model S (כגון מנשא אופניים או מדבקת פגוש) מפריע או מסתיר לחיישן.
 • ראות לקויה כאשר סימוני הנתיב אינם נראים בבירור (בגלל גשם כבד, שלג, ערפל וכו').
 • סימוני הנתיב שחוקים מדי, מכילים סימונים קודמים שנראים לעין, השתנו בעקבות עבודות בכביש, או משתנים במהירות (למשל, נתיבים מתפצלים, חוצים או משתלבים).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
זהירות
תכונות 'סיוע לנהג' מושבתות באופן אוטומטי כש-Track Mode מופעל. באחריות הנהג לנהוג בצורה בטוחה ולהיות בשליטה על הרכב בכל עת, כולל על המסלול. תכונות 'סיוע לנהג' מופעלות מחדש באופן אוטומטי כש-Track Mode כבוי.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
הרשימות למעלה אינן כוללות את כל המצבים האפשריים שעלולים להפריע לתכונות של 'סיוע בנתיבים'. קיימות סיבות רבות לכך שייתכן ש- 'סיוע בנתיבים' לא תפעל כפי שנועדה. כדי למנוע תאונה, יש לשמור על ערנות ולשים לב תמיד לדרך, כדי שתוכלו לצפות את הצורך לנקוט פעולה מתקנת בהקדם האפשרי.