תוויות זיהוי

מספר זיהוי כלי הרכב

תוכלו למצוא את ה-VIN במקומות הבאים:

 • געו באפשרות פקדים > מתלים.
 • מוטבע על לוחית שנמצאת בחלק העליון של לוח המחוונים. ניתן לראותה דרך החלון הקדמי.
 • בכלי רכב שיוצרו החל מאוגוסט 2015, ה-VIN מוטבע בשלדת הרכב וניתן לראותו לאחר הסרת לוח אדן הדלת של דלת הנוסע הקדמי באמצעות הרמתו בעדינות באמצעות כלי בעל להב שטוח.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  זהירות
  לא מומלץ להסיר את לוח אדן הדלת כדי לראות את ה-VIN כי הדבר עלול לגרום לנזק. הלוח מוחזק במקומו באמצעות תפסים שבירים שעשויים להישבר בקלות. נזק שנגרם עקב הסרת לוח אדן הדלת אינו מכוסה במסגרת האחריות.
  חץ המורה להסרת לוח אדן הדלת וה-VIN מוצג תחתיו.
 • ברכבים שיוצרו לפני אוגוסט 2015, ניתן למצוא את תווית ה-VIN בתא המטען הקדמי, מתחת לסינר תחת מכסה המנוע.