תדירויות טיפול תחזוקה

מרווחי טיפול

יש לטפל בכלי רכב בהתאם לצורך. אולם Tesla ממליצה על הטיפולים ותדירות הטיפולים הבאים, בהתאם לכלי הרכב, כדי להבטיח המשך אמינות ויעילות של ה-Model S שלכם.

לקבלת הליכי תחזוקה נוספים לביצוע עצמי ולקבלת מידע נוסף, ראו https://www.tesla.com/support/do-it-yourself-guides.

לקבלת מידע נוסף על התראות הרכב, ראו פתרון בעיות של התראות.

 • יש לבדוק את נוזל הבלמים אחת ל-4 שנים (ולהחליפו בהתאם לצורך).
 • החלפת חומר מייבש במזגן אחת ל-2 ‏שנים.
 • החלפת מסנן אוויר בתא הנוסעים אחת לשנתיים.
 • החלפת מסנן HEPA אחת ל-3 שנים.
 • יש לנקות ולשמן הקליפרים של הבלמים אחת לשנה או 20,000 ק"מ אם אתם נוסעים באזור שבו מפזרים מלח על הכבישים בחורף.
 • החליפו בין הצמיגים כל ‏10,000 ק"מ או אם ההפרש בעומק החריצים הוא ‏1.5 מ"מ או יותר, הקודם מבין השניים.

**שימוש רב בבלמים בשל גרירה, ירידות הרים, או ביצועי נהיגה -- במיוחד עבור רכבים בסביבות חמות ולחות -- עלולה לגרום לכך שיידרשו יותר בדיקות והחלפות נוזל בלמים ולעיתים תכופות יותר.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
כל נזק שנגרם עקב פתיחת מאגר נוזל קירור המצבר אינו נכלל במסגרת האחריות.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
המרווחים הנ"ל מבוססים על תנאי נסיעה ודפוסי נהיגה אופייניים. עם זאת, Model S יש לטפל בדרך כלל בכלי הרכב בהתאם לצורך, בהתאם לנסיבות שונות כגון התנהגות נהיגה, שימוש ברכב, תנאי הסביבה וכדומה. פריטי התחזוקה לעיל עשויים לדרוש החלפה תכופה יותר או פחות מאשר מרווח הזמן שצוין. כמו כן, אין לראות ברשימה הנ"ל רשימה מקיפה והיא אינה כוללת חלפים מתכלים, כגון מגבים, רפידות בלמים, סוללה במתח נמוך,וכו'.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
נזק או כשל כתוצאה מתחזוקה או תיקונים שבוצעו על-ידי מי שאינם טכנאים מוסמכים על-ידי Tesla לא מכוסים במסגרת האחריות.

קביעת טיפול

קביעת ביקור טיפול דרך האפליקציה לנייד היא פשוטה. לאחר נגיעה באפשרות תיאום טיפול, בחרו את סוג הטיפול הדרוש ופעלו בהתאם להנחיות באפליקציה לנייד. ספקו פרטים רבים ככל שניתן, כגון:

 • תמונות, הקלטות קול או סרטונים.
 • תאריכים, שעות ואזור זמן בעת הופעת הבעיה.
 • מדינת השימוש ומיקום.
 • מהירות משוערת שבה נסע הרכב (אם רלוונטי).
 • תנאי סביבה (גשם, שלג, קור וכו').
 • שם הכביש וסוג הכביש (אם רלוונטי).
 • איכות סימוני הנתיבים (אם רלוונטי).
 • הגדרות רכב רלוונטיות.
 • תסמינים ניתנים לזיהוי.

למידע נוסף על קביעת טיפולים, בקרו ב-https://www.tesla.com/support/service-visits.

בדיקות יומיות

 • בדקו את רמת הטעינה של המצבר, אשר מוצגת בלוח המחוונים או באפליקציה לנייד.
 • בדקו את מצב הצמיגים ואת לחץ האוויר בכל צמיג (ראו טיפול בצמיגים ותחזוקתם).
 • בדקו שכל האורות החיצוניים, הצופר, נורות האיתות, המגבים והמתזים פועלים.
 • בדקו נוריות חיווי בלתי צפויות או התראות של כלי הרכב במסך המגע או בבלוח המחוונים.
 • בדקו את פעולת הבלמים, כולל בלם החניה.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  מאחר ו-Model S משתמש בבלימה רנגרטיבית (ראו בלימה רגנרטיבית), רפידות הבלם לרוב בשימוש פחות תכוף מאשר אלו במערכות בלימה מסורתיות. כדי להימנע מהצטברות חלודה וקורוזיה, Tesla ממליצה ללחוץ לעיתים תכופות על דוושת הבלם כדי להפעיל את הבלמים המכניים וכדי לייבש את רפידות הבלם והרוטורים.
 • בדקו את פעולת חגורות הבטיחות (ראו חגורות בטיחות).
 • חפשו נזילות חריגות של נוזלים מתחת ל-Model S שעלולות להצביע על דליפה. הצטברות מים בכמות קטנה היא נורמלית (בגלל תהליך הייבוש במערכת מיזוג האוויר).
 • בדקו סביב ה-Model S והסירו מיד חומרים גורמי שיתוך (כגון הפרשות של ציפורים, שרף עצים, כתמי זפת, חרקים מתים, פסולת תעשייתית ועוד) כדי למנוע נזק לצבע (ראו ניקוי).

בדיקות חודשיות

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
הערה
נוסף על קירור פנים הרכב, המדחס של מיזוג האוויר מקרר גם את המצבר. לכן, במזג אוויר חם, ייתכן שמדחס מיזוג האוויר יופעל למרות שכיביתם אותו. זהו מצב נורמלי, מכיוון שהעדיפות במערכת היא לקרר את המצבר על-מנת להבטיח שיישאר בטווח הטמפרטורה המיטבי לשם הבטחת אריכות חיים וביצועים מיטביים. אפילו כאשר מצב זה אינו בשימוש, ייתכן כי ה-Model S תפיק צלילים של זרם אוויר או מים. צלילים אלה הם צלילים נורמליים והם מופקים כאשר מערכות הקירור הפנימיות מופעלות כדי לתמוך בפונקציות שונות של הרכב, כגון תחזוקה של מצבר ה-מתח נמוך ואיזון הטמפרטורה של מצבר המתח הגבוה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
פנו מיד אל Tesla אם תבחינו בירידה משמעותית או פתאומית במפלס הנוזלים או בבלאי לא אחיד בצמיגים.

מרווחי החלפת נוזלים

יש לבדוק את רמת נוזל קירור הסוללה ונוזל הבלמים רק על ידי Tesla או מוסך רכב מקצועי. פרטי שירות מסוימים זמינים בספר הרכב.

 • נוזל קירור סוללה: בנסיבות רגילות אין צורך להחליף את נוזל קירור המצבר במשך כל חיי כלי הרכב.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  הערה
  כל נזק שנגרם עקב פתיחת מאגר נוזל קירור המצבר אינו נכלל במסגרת האחריות.
 • נוזל בלמים: אין למלא נוזל בלמים.

תוכנה

עדכון התוכנה חשוב להבטחת הפעלה נאותה והארכת מחזור החיים של רכיבי הרכב. עליכם להתקין את עדכון התוכנה בהקדם האפשרי. ראו עדכוני תוכנה.

Tesla עשויה לעדכן או לבצע התקנה מחדש של התוכנה ברכב כחלק ותהליך אבחון, תיקון ותחזוקה רגילים במהלך הביקור במוסך.

בטיחות מתח גבוה

ה-Model S שלכם תוכננה ונבנתה תוך דגש על בטיחות. אך יש לשים לב לאמצעי הזהירות הבאים, כדי להגן על עצמכם מפני סכנת פציעה ממערכות מתח גבוה:

 • יש לקרוא ולפעול בהתאם לכל ההנחיות בתוויות שעל ה-Model S. תוויות אלה נועדו לבטיחותכם.
 • במערכת המתח הגבוה אין חלקים המיועדים לתחזוקה על-ידי המשתמש. אין לפרק, להסיר או להחליף רכיבים, כבלים או מחברים של מתח גבוה. כבלי מתח גבוה הם בצבע כתום כדי להקל על זיהוים.
 • במקרה של תאונה, אין לגעת בכבלים, מחברים או רכיבים של מתח גבוה אשר מחוברים לחיווט.
 • במקרה הנדיר של שריפה, יש לפנות מיד אל מכבי האש.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
יש תמיד לנתק את כבל הטעינה לפני עבודה מתחת ל-Model S, גם אם לא מתבצעת טעינה.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
יש להרחיק ידיים ובגדים מהמאווררים. חלק ממאווררים שפועלים גם כשה-Model S כבוי.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
אזהרה
נוזלים מסוימים (חומצה במצבר, נוזל קירור המצבר, נוזל בלמים, תוספים לנוזל במתזים עבור השמשה הקדמית) אשר נמצאים בכלי רכב הם רעילים ואין לשאוף אותם, לבלוע אותם או לאפשר להם לבוא במגע עם פצעים פתוחים. למען בטיחותכם, יש תמיד לקרוא ולפעול בהתאם להוראות שמודפסות על מכלי נוזלים.