Bluetooth

Bluetooth® kompatibilitás

Bluetooth szimbólum
Számos különböző Bluetooth-eszközt használhat a Model S típussal, feltéve, hogy azok párosítva lettek és működési hatótávolságon belül vannak. Például párosíthatja Bluetooth-képes telefonját, amit így kéz nélkül használhat. A telefonokon kívül Bluetooth-képes készülékek is párosíthatók a Model Sgépjárművel. Például párosíthat iPod Touch, iPad, Android táblagép stb. készülékeket, amelyekről aztán zenét játszhat le.

A telefonja vagy más Bluetooth-eszköze Model S típussal való használata előtt párosítania kell azt. A Model S párosítása a támogatott Bluetooth-képes eszközökkel való kommunikációhoz szükséges. Legfeljebb tíz Bluetooth-telefon párosítható. Hacsak nem adott meg egy adott telefont Priorty Device eszközként (kiemelt eszköz), vagy ha a Priority Device eszközként megadott telefon nincs hatótávolságon belül, a Model S mindig az utoljára használt telefonhoz csatlakozik (feltéve, hogy az hatótávolságon belül van). Egy másik telefonhoz történő csatlakozáshoz lásd: Csatlakozás párosított eszközhöz.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Sok telefonon a Bluetooth kikapcsol, ha a telefon akkumulátora gyenge.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Bár a Bluetooth általában körülbelül kilenc méter távolságig támogatja a vezeték nélküli kommunikációt, a teljesítmény a használt telefontól vagy más eszköztől függően változhat.

Bluetooth-eszköz párosítása

A párosítással lehetővé válik, hogy Bluetooth-képes telefont kihangosítva hívásokat kezdeményezzen és fogadjon, hozzáférjen a névjegyzékhez, illetve a legutóbbi hívásokhoz stb. A médiafájlok telefonról történő lejátszását szintén lehetővé teszi. Egy telefon párosítását követően a Model S képes csatlakozni ahhoz, ha a telefon a hatótávolságban van.

Telefon párosításához, a Model Sutasterében ülve kövesse ezeket a lépéseket:

 1. Gondoskodjon róla, hogy az érintőképernyő és a telefon is be legyen kapcsolva.
 2. A telefonon engedélyezze a Bluetooth-funkciót és gondoskodjon róla, hogy az legyen felfedezhető.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Megjegyzés
  Ehhez egyes telefonokon a művelet hátralévő részét a Bluetooth-beállításokban kell töltenie.
 3. Érintse meg a Bluetooth ikont, amely az érintőképernyő felső részén elhelyezkedő található.
 4. Az érintőképernyőn érintse meg az Új eszköz hozzáadása > Keresés indításalehetőséget. Az Bluetooth beállítási képernyőn megjelenik a hatótávolságon belül elérhető összes Bluetooth-készülék listája.
 5. Válassza ki a párosítani kívánt telefont (vagy eszközt). Telefon párosításakor a Bluetooth beállítási képernyőn egy véletlenszerűen generált szám jelenik meg. Telefonja is megjelenít egy számot.
 6. Ellenőrizze, hogy a két szám megegyezik-e. Ezt követően a telefonon erősítse meg párosítási szándékát.
 7. Ha a telefonon erre irányuló kérés válik láthatóvá, adja meg, hogy a Model S számára engedélyezi-e a személyes adatokhoz, pl. a naptárhoz, névjegyzékhez és médiafájlokhoz való hozzáférést (lásd: Névjegyek és legutóbbi hívások importálása).

Párosítás esetén a Model S automatikusan csatlakozik, a Bluetooth beállítási képernyőn pedig az eszköz neve mellett megjelenik az aktív kapcsolatot jelző Bluetooth-szimbólum.

A Bluetooth beállítási képernyőt bármikor megjelenítheti, és módosíthatja a csatlakoztatott készülékhez tartozó beállításokat. Egy csatlakoztatott telefon kijelölhető például Elsőbbségi eszközkészülékként. Ez olyan helyzetekben hasznos, amikor egynél több telefon van csatlakoztatva, és mindkét telefont gyakran használják egyszerre a Model S gépkocsiban. Model S a többi eszköz előtt próbál automatikusan csatlakozni az elsőbbségi készülékhez. Ha nincs megadva elsőbbségi készülék vagy az hatótávolságon kívül van, a Model S a legutoljára csatlakoztatott telefonhoz fog csatlakozni (ha van ilyen).

A kb. 2018. április után gyártott gépjárművek esetében: Ha a Bluetooth-párosítás rendkívül sok ideig tart, állítsa vissza a Bluetooth funkciót a Kezelőelemek > Szerviz > A Bluetooth visszaállításamegérintésével. Előfordulhat, hogy néhány percet várnia kell. A visszaállítást követően próbálja meg a Model S párosítását. A Bluetooth visszaállítása után előfordulhat, hogy a Model S elfelejti a korábban párosított eszközöket.

Névjegyek és legutóbbi hívások importálása

Miután egy telefont párosított, a Bluetooth beállítási képernyőn megadhatja, hogy engedélyezni kívánja-e a telefon névjegyzékéhez, legutóbbi hívásaihoz és az SMS-ekhez való hozzáférést. Ha engedélyezi a hozzáférést, a telefon alkalmazással hívásokat kezdeményezhet és üzeneteket küldhet a névjegyzékben és a híváslistában szereplők számára (lásd: Telefon, naptár és webkonferencia). Ahhoz, hogy a névjegyek importálhatók legyenek, a telefont be kell állítani a szinkronizáció engedélyezésére, vagy a telefonon megjelenő felugró ablakban meg kell erősíteni a névjegyek szinkronizálására irányuló szándékot. Ez a használt telefon típusától függ. Részletekért olvassa el a telefonhoz mellékelt dokumentációt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A névjegyekhez és a legutóbbi hívásokhoz történő hozzáférés az érintőképernyő Bluetooth ikonjának megérintésével, a telefon kiválasztásával, majd a névjegyekre és legutóbbi hívásokra vonatkozó beállítások módosításával bármikor be- és kikapcsolható.

Bluetooth-eszköz párosításának megszüntetése

Ha le kívánja választani a telefont vagy a Bluetooth-eszközt, de később újra használni szeretné azt, egyszerűen érintse meg a Bluetooth beállítási képernyőn látható Disconnect lehetőséget. Ha nem kívánja az eszközt tovább használni a Model S típussal, érintse meg a Forget This Device lehetőséget. Ha egy készülék elfelejtését követően ismét használni kívánja azt a Model S gépjárművel, ismét párosítani kell azt (lásd: Bluetooth-eszköz párosítása).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Ha eltávolodik a Model Sgépjárműtől, a telefont a rendszer automatikusan leválasztja.

Csatlakozás párosított eszközhöz

Model S automatikusan csatlakozik egy, a Bluetooth-képernyőn Elsőbbségi eszköz készülékként megjelölt telefonhoz. Ha nem állított be elsődleges telefont, a Model S ahhoz a telefonhoz csatlakozik, amelyhez utoljára csatlakozott, feltéve ha az hatótávolságon belül található és be van kapcsolva a Bluetooth funkciója. Ha az utolsó telefon nincs hatótávolságon belül, akkor megpróbál a következő párosított telefonhoz kapcsolódni.

Egy másik telefonhoz történő csatlakozáshoz érintse meg a tetején található Bluetooth ikont. A Bluetooth beállítási képernyőn megjelenik a párosított telefonok listája. Válassza ki azt a telefont, amelyhez kapcsolódni kíván, majd érintse meg a Csatlakoztatáslehetőséget. Ha a listán nem látható az a telefon, amelyhez kapcsolódni szeretne, akkor párosítania kell azt. Lásd: Bluetooth-eszköz párosítása.

Csatlakozás után a Bluetooth beállítási képernyőn a telefon neve mellett megjelenik a Bluetooth szimbólum, jelezve, hogy a Model S csatlakozik a telefonhoz.