Sebességsegéd

A Sebességsegéd működése

Model S megjeleníti a sebességkorlátozást a műszerfalon, és kiválasztható, hogy a rendszer értesítse-e a járművezetőt a sebességkorlátozás túllépéséről, és ha igen, milyen módon. Ezenkívül a sebességkorlátozás ikonja körül egy kék körvonal jelenhet meg, amely jelzi, hogy a sebességhatár felett van.

Az észlelt sebességkorlátozás használata helyett egy kézzel megadott saját sebességkorlátozási érték alapján is figyelmeztethet a rendszer.

Műszerfal, a sebességkorlátozásra mutató nyíllal
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Olyan utakon, ahol a térképadatok határozzák meg, hogy van-e feltételes sebességkorlátozás (például a napszakon vagy az időjárási körülményeken alapuló sebességkorlátozás), második sebességkorlát is megjelenik az első alatt. A vezető felelőssége eldönteni, hogy a feltételes sebességkorlátozás érvényes-e, és ennek megfelelően módosítani a haladási sebességet. Lehetséges, hogy a feltételes sebességkorlátozások megjelenítéséhez frissíteni kell a fedélzeti térképeket (Térképfrissítések).

Az olyan helyzetekben, amikor a Model S nem képes meghatározni a sebességkorlátozást, vagy ha a Sebességsegéd nem biztos abban, hogy a leolvasott sebességkorlátozás pontos, a műszerfal nem jeleníti meg a sebességkorlátozási jelzést, nem küld figyelmeztetéseket.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A sebességkorlátozási figyelmeztetések tíz másodperc után, vagy ha a Model S a megadott sebességkorlátozás alá lassít, megszűnnek.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A megfelelő sebességkorlátozás vagy haladási sebesség meghatározásában ne hagyatkozzon a Sebességsegédre. Mindig a forgalom és az útviszonyok által megkívánt biztonságos sebességgel közlekedjen.

A Sebességsegéd vezérlése

A sebességkorlátozási figyelmeztetés beállításához érintse meg a Kezelőelemek > Autopilot > Sebességkorlátozási figyelmeztetés lehetőséget, majd válassza a következő opciók egyikét:

 • Ki – Nem jelennek meg a sebességkorlátozási figyelmeztetések és nem szólalnak meg a hangjelzések.
 • Megjelenítés – A sebességkorlátozási jelzések megjelennek a műszerfalon, a jelzés mérete pedig a megadott sebességkorlátozás túllépésekor megnövekszik.
 • Hangjelzés – A képi megjelenítés mellett hangjelzés is elhangzik a beállított sebességkorlátozás túllépésekor.

A sebességkorlátozás meghatározásának módja is megadható:

 • Relatív – Beállítható egy eltolt sebességkorlátozás (+ vagy -), ha csak akkor szeretne figyelmeztetést kapni, ha egy megadott értékkel túllépi a sebességkorlátozást. Az eltolást megnövelheti például +10 km/h értékkel, ha csak akkor szeretne figyelmeztetést kapni, amikor 10 km/h értékkel túllépi a sebességkorlátozást.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Megjegyzés
  Az eltérés a sebességkorlátozástól a múszerfal a szürke sebességikonban látható számra is hatással van.
 • Abszolút – Kézzel megadható bármilyen sebességkorlátozás 30 és 240 km/h között.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A Sebességsegéd nem mindig pontos. Bizonyos helyzetekben a rendszer esetleg tévesen határozza meg az út helyzetét, és a Sebességsegéd egy párhuzamosan futó útra vonatkozó, eltérő sebességkorlátozást jelenít meg. A Sebességsegéd feltételezheti például, hogy a Model S fel- és lehajtóval rendelkező autópályán tartózkodik, miközben az egy közeli utcán halad, és fordítva.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
A kiválasztott beállítás a következő manuális módosításig érvényben marad.

Élő átlagsebesség

Amikor egy átlagos sebességű zónán halad keresztül, a Model S az észlelt sebességhatár alatt megjeleníti az műszerfaln az átlagsebességét.

A műszerfal az átlagos sebességzónából hátralévő távolságot is mutatja.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Megjegyzés
Premium Connectivity szükséges. A funkció engedélyezéséhez engedélyezze az online útvonaltervezést a Kezelőelemek > Navigáció > Online útvonaltervezés pontban (lásd Térképek és navigáció).

Korlátozások és pontatlanságok

Lehetséges, hogy a Sebességsegéd a következő esetekben nem működik, vagy pontatlan sebességinformációkat szolgáltat:

 • Rossz látási viszonyok között nem jól látható jelzőtáblák (szakadó eső, erős havazás vagy köd stb. miatt).
 • Erős fény (például a szembejövők reflektora vagy közvetlen napfény) zavarja a kamerákat.
 • Model S nagyon közel van egy előtte haladó járműhöz, amely akadályt képez a kamerák látóterében.
 • A szélvédő akadályozza a kamerákat (ködös, szennyezett, matrica takarja stb.).
 • A sebességkorlátozási táblákat tárgyak takarják el.
 • A térképadatbázisban szereplő sebességkorlátozások helytelenek vagy lejárt érvényességűek.
 • Model S olyan területen halad, ahol nem állnak rendelkezésre GPS- vagy térképadatok, vagy ahol nem észlelhetők a sebességkorlátozást jelző táblák.
 • Azok a jelzőtáblák, amelyek nem felelnek meg a szabványosan felismerhető formátumoknak, pl. digitális vagy ideiglenes sebességkorlátozó táblák.
 • Egy útszakasz vagy sebességkorlátozási érték nemrégiben módosult.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Figyelmeztetés
A fenti felsorolás nem tartalmaz minden olyan esetet, amely a Sebességsegéd működését befolyásolhatja. A Sebességsegéd figyelmeztetései számos egyéb okból meghiúsulhatnak.