Soltak

Åpne og lukke

Hvis Model S er utstyrt med soltak, kan du lufte og lukke soltaket eksternt ved hjelp av mobilappen, eller du kan justere soltakets posisjon ved å styre den fra menyen på det høyre rullehjulet.

For full kontroll av soltaket berører du Kontroller på berøringsskjermen. Dra eller trykk på bildet av soltaket, eller trykk på knappene ved siden av bildet av bilen. Soltaket flytter seg til valgt posisjon. Du kan når som helst stoppe soltakets bevegelse, ved å trykke på bildet av soltaket.

Bilen sett ovenfra med beskrivelser
  • ÅPNE: trykk én gang for å åpne soltaket til komfortposisjon (75 % åpen). Trykk to ganger for å åpne soltaket helt.
  • VENTIL: trykk for å åpne soltaket litt.
  • LUKK: trykk for å lukke soltaket helt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis soltaket registrerer en hindring, lukkes det ikke. Hvis soltaket fortsatt ikke lukkes etter at du har fjernet hindringen, trykker du på LUKK og holder knappen inne for å overstyre soltakets antiklem-mekanisme.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du synes det blir for mye vindstøy (noe som varierer etter kjørehastigheten) selv når soltaket er i komfortposisjon, kan du sette et vindu på gløtt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Fjern snø og is før du åpner soltaket. Hvis du åpner soltaket når det er dekket med snø og is, kan det føre til skader.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke la passasjerene i bilen stikke noen deler av kroppen ut gjennom soltaket. Det kan føre til alvorlige skader, av gjenstander i luften, grener eller andre hinder.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Før du lukker soltaket, må du påse at ingen passasjerer, spesielt barn, strekker noen deler av kroppen ut gjennom soltaket. Hvis du ikke kontrollerer dette, kan det føre til alvorlig skade.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke last bilen med gjenstander som stikker ut av soltaket. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til skade på soltakets tetninger og antiklem-mekanisme og føre til personskade på personer i bilen.