Ansvarsfraskrivelser

Biltelematikk

Model S er utstyrt med elektroniske moduler som overvåker og registrerer data fra ulike kjøretøysystemer, inkludert motor, Autopilot-komponenter, batteri, bremser og elektriske systemer. De elektroniske modulene registrerer informasjon om ulike kjøre- og kjøretøyforhold, inkludert bremsing, akselerasjon, kjøreinformasjon og annen informasjon om bilen. Disse modulene registrerer også informasjon om bilens egenskaper, som ladehendelser og -status, aktivering/deaktivering av ulike systemer, feilkoder, understellsnummer, hastighet, retning og sted.

Dataene lagres av bilen og kan hentes, brukes og lagres av Teslas serviceteknikere under service eller de kan regelmessig sendes trådløst til Tesla via telematikksystemet. Disse dataene kan brukes av Tesla til ulike formål, inkludert, men ikke begrenset til: levere Tesla telematikktjenester til deg, feilsøking, evaluering av bilens kvalitet, funksjonalitet og ytelse, analyse og forskning utført av Tesla og deres partnere med formål om forbedring og design av bilene og systemene våre, forsvar for Tesla, og som det ellers kreves i henhold til lov. Ved servicearbeid på bilen kan Tesla potensielt løse problemer eksternt ved å gå gjennom dataloggen til kjøretøyet.

Teslas telematikksystem sender regelmessig kjøretøyinformasjon trådløst til Tesla. Dataene brukes som tidligere beskrevet og bidrar til å sikre egnet vedlikehold av bilen. Tilleggsfunksjoner på Model S kan bruke bilens telematikksystem og informasjonen som gis, inkludert funksjoner som ladepåminnelser, programvareoppdateringer og ekstern tilgang til og kontroll over ulike systemer i bilen.

Tesla utleverer ikke dataene som er registrert i bilen til tredjeparter, bortsett fra når:

  • En avtale eller tillatelse fra eieren av bilen (eller leasingselskapet for en leaset bil) er på plass.
  • Det kreves av politiet eller andre myndigheter.
  • Brukt som forsvar for Tesla.
  • En domstol krever det.
  • Det brukes til forskningsformål uten at opplysninger om eieren av bilen eller identifikasjon avsløres.
  • Informasjon gis til et Tesla-tilknyttet selskap, inkludert deres etterfølgere eller stedfortredere, eller våre leverandører av informasjonssystem og dataadministrasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Tesla behandler data som er samlet inn fra bilen din, kan du lese Teslas retningslinjer for personvern på http://www.tesla.com/about/legal.

Deling av data

For kvalitetssikring og for å støtte kontinuerlig forbedring av avanserte funksjoner som Autopilot, kan Model S samle inn analyser, veisegment, diagnostikk og bruksdata for kjøretøyet og sende det til Tesla for analyse. Denne analysen hjelper Tesla med å forbedre produkter og tjenester ved å lære av opplevelsen fra de milliardene av kilometer som Tesla-biler har kjørt. Selv om Tesla deler disse dataene med partnere som bidrar med lignende data, identifiserer den innsamlede informasjonen ikke deg personlig, og kan bare sendes til Tesla med det eksplisitte samtykket ditt. For å beskytte personvernet ditt blir personlig informasjon enten ikke logget i det hele tatt, underlagt teknikker for å ta vare på personvern, eller fjernet fra alle rapporter før de sendes til Tesla. Du kan kontrollere hvilke data du deler ved å trykke på Kontroller > Programvare > Deling av data.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Tesla behandler data som er samlet inn fra bilen din, kan du lese Teslas retningslinjer for personvern på http://www.tesla.com/about/legal.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Selv om Model S bruker GPS i forbindelse med kjøring og drift, som nevnt i dette dokumentet, registrerer eller lagrer ikke Tesla bilspesifikk GPS-informasjon, med unntak av stedet der ulykken inntraff. Følgelig er Tesla ikke i stand til å frembringe historikk om en bils plassering (f.eks. kan ikke Tesla fortelle deg hvor Model S var parkert eller kjørte på et spesifikt tidspunkt).

Kvalitetskontroll

Du vil kanskje oppdage at det er noen få km på kilometertelleren når du tar i mot Model S. Dette er et resultat av en omfattende testprosess som sikrer kvaliteten til din Model S.

Testprosessen inkluderer omfattende undersøkelser under og etter produksjon. Den siste inspeksjonen skjer hos Tesla og inkluderer en veitest som utføres av en tekniker.

Lydbibliotek

Free Sounds Library (hvis utstyrt)

Nettsted med gratis lydeffekter

Lisens: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Du kan bruke lydeffekter uten kostnad og uten royalties i multimedieprosjekter for både kommersielle og ikke-kommersielle formål.

http://www.freesoundslibrary.com