Smartgarasje

HomeLink universalsender/-mottaker

ikon av hus og garasjeport
Hvis kjøretøyet er utstyrt med HomeLink® universalsender/-mottaker kan du drive opptil tre radiofrekvensenheter (RF-enheter), inkludert garasjeporter, porter, lys og sikkerhetssystemer.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av produksjonsdatoen, markedsregionen og alternativene som ble valgt på kjøpstidspunktet, er noen kjøretøy ikke utstyrt med HomeLink Universal Transceiver.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk HomeLink universalsender/-mottaker med en enhet som ikke har sikkerhetsfunksjoner for stopp og revers. Bruk av en enhet uten disse sikkerhetsfunksjonene innebærer økt risiko for skader eller dødsfall.

Støttede modi

HomeLink støtter tre forskjellige overføringsmodi, som er hvordan bilen din og RF-enheten kommuniserer. Valg av overføringsmodus bestemmes av RF-enhetens kompatibilitet:

 • Standard-modus: Bruk Standard-modus hvis RF-enheten din er utstyrt med en fjernkontroll som må brukes til å betjene enheten (for eksempel en fjernstyrt garasjeport). Denne modusen er den mest brukte overføringsmodusen for HomeLink-enheter.
 • D-modus eller UR-modus: Bruk D-modus eller UR-modus hvis RF-enheten ikke har en fjernkontroll, og mottakeren har en Learn-knapp (kan også hete Program eller Smart). D-modus og UR-modus fungerer på lignende måte ved at Model S kommuniserer direkte med mottakeren i motsetning til fjernkontrollen til enheten.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  D-modus brukes hovedsakelig i Nord-Amerika, mens UR-modus er populær i Europa, Midtøsten og Asia. Du kan finne ut hvilken modus enheten din er kompatibel med ved å kontakte HomeLink ved å gå til www.homelink.com eller ringe 008000 HOMELINK (008000-466-354-65).

Hver av enhetene dine kan settes i en annen modus. Garasjeporten din kan for eksempel stilles til Standard-modus, hovedporten din kan stilles til D-modus osv. Hvis du vil endre en overføringsmodus, berører du HomeLink-ikonet øverst på berøringsskjermen og velger enheten du vil endre. Deretter velger du Program og velger ønsket modus for enheten din. Bekreft ved å trykke på Angi modus, og følg instruksjonene på skjermen.

For eldre biler vil endring av modus for en enhet endre modus for alle enheter, så vær forsiktig når du endrer overføringsmodus. Enheter som ikke er kompatible med valgt modus, fungerer kanskje ikke. Berør HomeLink-ikonet øverst på bilens berøringsskjerm, og berør deretter Endre overføringsmodus.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Se produktinformasjonen for HomeLink-enheten for å finne ut hvilken modus som er kompatibel med enheten din.

Programmere HomeLink

Slik programmeres HomeLink®:

animasjon som viser prosessen for programmering av HomeLink
 1. Parker Model S slik at støtfangeren foran er foran enheten du vil programmere.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Enheten din kan åpnes eller lukkes under programmeringen. Før programmeringen må du derfor påse at det ikke befinner seg personer eller gjenstander i nærheten av enheten.
 2. Kontroller at batteriet i fjernkontrollen til enheten fungerer som det skal. Tesla anbefaler at batteriet i enhetens fjernkontroll byttes ut før HomeLink programmeres.
 3. Berør HomeLink-ikonet øverst på berøringsskjermen.
 4. Berør Opprett HomeLink.
 5. På HomeLink-skjermbildet angir du et navn for enheten, og deretter berører du Angi eller Legg til ny HomeLink.
 6. Velg modus du ønsker å bruke (Standard-modus, D-modus eller UR-modus), og berør deretter Angi modus.
 7. Berør Start, og følg instruksjonene på skjermen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Hvis du ser skjermbildet «Lær opp mottakeren» under programmering av enheten, må du huske at dette er et tidssensitivt trinn. Når du har trykket på lLearn/Program/Smart-knappen på enhetens fjernkontroll, har du bare ca. 30 sekunder på deg til å gå tilbake til kjøretøyet, trykke på Fortsett, og deretter trykke på navnet til den lærte HomeLink-enheten to ganger. Vurder å få noen til å hjelpe deg for å sikre at du klarer å gjennomføre dette trinnet i løpet av 30 sekunder.
 8. Når enheten er programmert, berører du Lagre for å fullføre programmeringen.
 9. Kontroller at HomeLink fungerer som forventet. I noen tilfeller må du kanskje gjenta programmeringsprosessen flere ganger før du lykkes.

Når enheten er programmert, kan du betjene den ved å berøre det tilsvarende HomeLink-ikonet på berøringsskjermen. HomeLink husker hvor de programmerte enhetene befinner seg. Når du nærmer deg et kjent sted, vises HomeLink-kontrollen automatisk på berøringsskjermen. Når du kjører bort, forsvinner den.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du vil ha mer hjelp eller har spørsmål om kompatibilitet, kan du kontakte HomeLink (www.homelink.com eller ringe 1-800-355-3515).

Automatisk åpning og lukking

Hvis du vil bruke en HomeLink-enhet uten å bruke berøringsskjermen, kan du automatisere enheten til å åpnes når du nærmer deg, og til å lukkes når du kjører vekk:

 1. Berør HomeLink-ikonet øverst på berøringsskjermen, berør HomeLink-innstillinger, og velg deretter enheten du vil automatisere.
 2. Juster enhetens HomeLink-innstillinger etter behov:
  • Velg avmerkingsboksen Auto-åpne ved ankomst hvis du vil at enheten skal åpnes når du nærmer deg.
  • Berør piltastene for å angi avstanden du vil at Model S skal være unna enheten når den åpnes.
  • Velg avmerkingsboksen Auto-lukking ved avgang hvis du vil at enheten skal lukkes når du kjører vekk.
  • Velg avmerkingsboksen Fold speil automatisk hvis du vil at speilene skal foldes inn når du ankommer HomeLink-stedet. Dette er nyttig for smale garasjer.
  • Velg avmerkingsboksen Lydsignal for auto. åpning og lukking hvis du vil at Model S skal gi et lydsignal når et signal er sendt for å åpne eller lukke enheten.

HomeLink husker GPS-posisjonen bilen hadde da den parkerte, og bruker dette til å fastslå hvor bilen befinner seg i forhold til HomeLink-enheten. HomeLink detekterer og skiller ikke mellom åpning og lukking (hvis for eksempel automatisk åpning utløses og porten allerede er åpen, vil døren lukkes), men avgjør vanligvis om den skal åpne eller lukke automatisk basert på følgende:

Automatisk åpning: Det detekteres når Model S nærmer seg garasjeporten (eller en annen HomeLink-enhet) innenfor en spesifisert avstand. Automatisk åpning startes så lenge bilen som nærmer seg, er i Drive, og HomeLink er aktivert. HomeLink utløses ikke når bilen allerede er i området.

Automatisk lukking: HomeLink utløses når Model S girer fra Park til Reverse, og flytter seg minst 7 meter i Reverse.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du skifter gir flere ganger mens du er innenfor spesifisert avstand, kan det forstyrre automatisk lukking.

I situasjoner der du ikke vil at enheten skal åpne eller lukke seg automatisk, berører du Hopp over automatisk åpning eller Hopp over automatisk lukking når som helst under nedtellingsmeldingen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Ikke stol på at HomeLink sørger for at enheten lukkes helt.

Tilbakestille plasseringen til HomeLink-enheten

Hvis du opplever situasjoner der du noen ganger kjører frem til HomeLink-enheten og den ikke åpnes, eller berøringsskjermen ikke viser et varsel når du nærmer deg en programmert enhet, må du kanskje tilbakestille plasseringen til enheten. Gjør dette ved å parkere så nær HomeLink-enheten (garasjeport, port osv.) som mulig og vise HomeLink-innstillingssiden ved å berøre HomeLink-ikonet øverst på berøringsskjermen. Berør navnet til enheten du vil nullstille, og berør deretter Tilbakestill plassering.

Slette en enhet

Hvis du vil slette en HomeLink-enhet, berører du HomeLink-ikonet øverst på berøringsskjermen, og deretter berører du HomeLink-innstillinger. Berør navnet på enheten du vil slette, og berør deretter Slett.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du kan også tilbakestille fabrikkinnstillingene for å slette HomeLink-innstillingen samt alle andre personlige opplysninger (lagrede adresser, musikkfavoritter, importerte kontakter osv.). Se Sletting av personlige data med fabrikktilbakestilling.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Av sikkerhetsmessige årsaker må du slette HomeLink-enhetene dine før du selger Model S.

Feilsøking, HomeLink

Standard-modus

I Standard-modus registrerer Model S RF-signalet fra fjernkontrollen til HomeLink-enheten. Berøringsskjermen ber deg stille deg foran bilen, peke fjernkontrollen til enheten mot støtfangeren foran og trykke inn og holde nede knappen til frontlysene blinker. Når frontlysene blinker, har Model S lært seg fjernkontrollen, og du kan berøre Fortsett på berøringsskjermen. Hvis frontlysene ikke blinker:

 • Kontroller batteriene i fjernkontrollen. Det kan lønne seg å sette inn nye batterier i fjernkontrollen før du begynner programmeringen.
 • Sørg for å stå foran Model S med fjernkontrollen til enheten maks fem cm fra Tesla-emblemet.
 • Trykk på og hold inne knappen på fjernkontrollen til enheten til frontlysene blinker. I noen tilfeller må du trykke på knappen på fjernkontrollen i inntil tre minutter.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Enkelte HomeLink-fjernkontroller krever flere korte trykk (ca. ett sekund for hvert trykk) i stedet for ett langt. Hvis du ikke lykkes etter flere forsøk med lange trykk, prøver du gjentatte trykk på ett sekund om gangen.

D-modus og UR-modus

I D-modus og UR-modus lærer enhetens mottaker Model S. Berøringsskjermen ber deg om å trykke på Learn-knappen (kan også hete Program eller Smart) på enhetens mottaker. Hvis dette ikke fungerer, kan du se veiledningen nedenfor:

 • Parker Model S med støtfangeren så nært som mulig til garasjeporten, porten osv. som skal programmeres.
 • Påse at du trykker inn Learn/Program/Smart-knappen på mottakeren. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du setter mottakeren i læringsmodus, kan du se i produktinformasjonen som fulgte med RF-enheten som skal programmeres.
 • Hvis du ser skjermbildet «Lær opp mottakeren» under programmering av enheten, må du huske at dette er et tidssensitivt trinn. Når du har trykket på Learn/Program/Smart-smart-knappen på enhetens fjernkontroll eller mottaker, har du ca. 30 sekunder på deg til å gå tilbake til bilen, trykke på Fortsett og deretter trykke på navnet til den opplærte HomeLink-enheten to ganger. Dette trinnet bør du vurdere å få hjelp til.
 • De fleste enheter blir værende i læremodus i kun tre til fem minutter. Følg instruksjonene som vises på berøringsskjermen, med en gang du har trykket inn Learn/Program/Smart-knappen på enheten.

Hvis du vil ha mer hjelp eller har spørsmål om kompatibilitet, kan du kontakte HomeLink (www.homelink.com eller ringe 1-800-355-3515).