Kjøreinformasjon

Vise kjøreinformasjon

Kjøreinformasjon vises på berøringsskjermen ved å berøre Kontroller > Reiser. For inneværende tur kan du vise distanse, varighet og gjennomsnittlig energiforbruk. Du kan også vise distanse samt totalt og gjennomsnittlig energiforbruk siden forrige lading og for ekstraturer.

For å gi nytt navn til en tur berører du turnavnet og angir et nytt navn for turen, og deretter berører du Lagre. For å nullstille en bestemt tripptelller berører du den tilhørende Tilbakestill-knappen.

Du kan vise informasjon for inntil tre turer på instrumentpanelet. Bruk avmerkingsboksene for å spesifisere tur(ene) du vil vise. Bruk deretter styrehjulet til høyre på rattet til å vise de(n) valgte tur(ene) (se Bruke høyre rattknapper).

Kilometerteller

Gjør ett av følgende for vise kilometertelleren:

  • Berør Kontroller > Programvare.
  • Berør Kontroller > Reiser.
  • Åpne mobilappen og rull ned til bunnen av hovedskjermbildet.