Funkcja Asystent parkowania

Model S wykrywa obecność obiektów. Podczas wolnej jazdy (np. po parkingu) pojazd Model S ostrzega o wykryciu obiektów w bezpośrednim otoczeniu pojazdu. Pojazd ostrzega o wykryciu obiektów znajdujących się przed Model S podczas jazdy do przodu i za Model S podczas cofania.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Czujniki mogą nie zareagować, jeśli pojazd Model S toczy się swobodnie w kierunku przeciwnym (np. Asystent parkowania nie ostrzeże kierowcy, gdy pojazd Model S będzie staczać się tyłem z wzniesienia, mając włączony bieg jazdy do przodu).
przód i tył pojazdu z zaznaczonymi czujnikami.
widok pojazdu z góry z czujnikami.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie wolno zakładać, że funkcja Asystent parkowania zawsze bezbłędnie poinformuje, że w danym obszarze nie ma żadnych przeszkód ani osób. Działanie funkcji Asystent parkowania może zostać zakłócone przez szereg czynników powodujących fałszywe odczyty lub brak odczytów (patrz Ograniczenia i fałszywe ostrzeżenia). W związku z tym całkowite poleganie na funkcji Asystent parkowania w zakresie wykrywania przeszkód na torze ruchu pojazdu Model S może skutkować uszkodzeniami pojazdu lub napotkanych obiektów, a potencjalnie także poważnymi obrażeniami. Zawsze należy wzrokowo kontrolować odpowiedni obszar. Podczas cofania należy patrzeć w lusterka i przez ramię. Funkcja Asystent parkowania nie wykrywa dzieci, pieszych, rowerzystów, zwierząt ani przedmiotów, które poruszają się, znajdują się częściowo na torze ruchu, znajdują się zbyt nisko lub wysoko w stosunku do linii kamer oraz zbyt blisko lub zbyt daleko od kamer . Zadaniem funkcji Asystent parkowania jest tylko dostarczenie wskazówek. Nie zastępuje ona wzrokowego sprawdzenia sytuacji przez kierowcę. Funkcja ta nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności.

Wizualne i dźwiękowe informacje zwrotne

Po włączeniu biegu wstecznego po lewej stronie deski rozdzielczej wyświetlany jest widok funkcji Asystent parkowania, który ukazuje obiekty znajdujące się w bezpośredniej bliskości przed i za pojazdem Model S. Widok ten znika po włączeniu biegu jazdy do przodu, chyba że czujniki wykryją obiekt w niewielkiej odległości przed pojazdem Model S. W takim przypadku widok funkcji Asystent parkowania jest wyłączany automatycznie, gdy prędkość pojazdu przekroczy maksymalną prędkość funkcji Asystent parkowania. Podczas cofania obraz wyświetlany jest także na ekranie dotykowym (patrz Kamery cofania). Widok funkcji Asystenta parkowania na ekranie dotykowym można zamknąć ręcznie, naciskając symbol X.

Jeśli podczas wolnej jazdy na ekranie dotykowym wyświetlany jest widok z aplikacji Camera, możesz przełączyć ekran na widok funkcji Asystent parkowania, dotykając przycisku znajdującego się w lewym górnym rogu ekranu wyświetlającego widok z aplikacji Camera. Jest to przydatne, gdy potrzebna jest pomoc przy parkowaniu równoległym.

Jeżeli sygnały dźwiękowe są włączone (patrz Sterowanie dźwiękowymi informacjami zwrotnymi), zbliżanie się do obiektu powoduje wyemitowanie dźwięku. Możesz czasowo wyciszyć sygnały dźwiękowe, dotykając ikony głośnika w dolnym rogu widoku funkcji Asystent parkowania.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli funkcja Asystent parkowania nie może zapewnić informacji, na desce rozdzielczej pojawia się ostrzeżenie.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Kamery należy regularnie oczyszczać z kurzu, śmieci, śniegu i lodu. Nie należy kierować na kamery strumienia z myjki wysokociśnieniowej, ani też czyścić ich ostrymi lub ścierającymi przedmiotami, które mogłyby porysować lub uszkodzić ich powierzchnię.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Na kamerach ani w ich pobliżu nie wolno montować akcesoriów ani przyklejać naklejek.

Sterowanie dźwiękowymi informacjami zwrotnymi

Funkcja Asystent parkowania oferuje informacje dźwiękowe, które można wyłączyć. Aby włączyć lub wyłączyć dźwięki, wybierz Sterowanie > Bezpieczeństwo > Dźwięki asystenta parkowania.

Aby tymczasowo wyciszyć sygnały dźwiękowe, dotknij ikony głośnika w dolnym rogu widoku funkcji Asystenta parkowania. Sygnały dźwiękowe będą wyciszone do momentu zmiany biegu lub przekroczenia maksymalnej prędkości funkcji Asystent parkowania.

Ograniczenia i fałszywe ostrzeżenia

W wymienionych poniżej sytuacjach funkcja Asystent parkowania może nie działać prawidłowo:

 • Któryś z czujników ultradźwiękowych (zależnie od wyposażenia) lub któraś z kamer są uszkodzone, zabrudzone lub zasłonięte (np. przez błoto, lód, śnieg, osłonę maski, nadmiar lakieru, folie, naklejki, powłoki gumowe itp.).
 • Obiekt jest niższy niż ok. 20 cm (może to być np. krawężnik lub niska barierka);
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  UWAGA
  Wykryte niższe obiekty (takie jak krawężnik lub niska barierka) mogą znaleźć się w martwym polu; Model S nie ostrzega o obiektach znajdujących się w martwym polu;
 • Złe warunki pogodowe (ulewny deszcz, śnieżyca, mgła);
 • Obiekt jest wąski (np. słupek znaku drogowego);
 • Zasięg działania funkcji Asystent parkowania został przekroczony;
 • Obiekt pochłania dźwięk lub jest miękki (np. puszysty śnieg);
 • Obiekt jest nachylony (np. skarpa);
 • Model S został zaparkowany w miejscu o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze lub przejeżdżał przez takie miejsce;
 • Obiekt znajduje się zbyt blisko zderzaka;
 • Zderzak jest krzywo zamontowany lub uszkodzony;
 • Na pojeździe Model S zamontowany jest przedmiot, który zasłania czujnik funkcji Asystent parkowania lub zakłóca jego działanie (np. bagażnik na rowery lub naklejka na zderzaku);
 • Model S toczy się swobodnie w kierunku przeciwnym do wybranego biegu (np. Asystent parkowania nie ostrzeże kierowcy, gdy pojazd Model S będzie staczać się tyłem z wzniesienia, mając włączony bieg jazdy do przodu).

Inne funkcje wspomagające parkowanie

Po włączeniu wstecznego biegu kamera cofania ukazuje widok obszaru za pojazdem Model S (patrz Kamery cofania).