Funkcja Asystent parkowania

Jak działa funkcja Asystent parkowania

Model S wykrywa obecność obiektów. Podczas wolnej jazdy do przodu lub do tyłu (np. na parkingu) pojazd Model S ostrzega o wykryciu obiektów w bezpośredniej bliskości pojazdu. Czujniki wykrywają tylko obiekty znajdujące się w kierunku jazdy, czyli z przodu, gdy włączony jest bieg jazdy do przodu i z tyłu, gdy włączony jest bieg wsteczny.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Czujniki mogą nie zareagować, jeśli pojazd Model S toczy się swobodnie w kierunku przeciwnym (np. Asystent parkowania nie ostrzeże kierowcy, gdy pojazd Model S będzie staczać się tyłem z wzniesienia, mając włączony bieg jazdy do przodu).
przód i tył pojazdu z zaznaczonymi czujnikami.

Aktywacja funkcji Asystent parkowania następuje, gdy pojazd jedzie z prędkością poniżej 8 km/h.

widok pojazdu z góry z czujnikami.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie wolno zakładać, że funkcja Asystent parkowania zawsze bezbłędnie poinformuje, że w danym obszarze nie ma żadnych przeszkód ani osób. Działanie funkcji Asystent parkowania może zostać zakłócone przez szereg czynników powodujących fałszywe odczyty lub brak odczytów (patrz Ograniczenia i fałszywe ostrzeżenia). W związku z tym całkowite poleganie na funkcji Asystent parkowania w zakresie wykrywania przeszkód na torze ruchu pojazdu Model S może skutkować uszkodzeniami pojazdu lub napotkanych obiektów, a potencjalnie także poważnymi obrażeniami. Zawsze należy wzrokowo kontrolować odpowiedni obszar. Podczas cofania należy patrzeć w lusterka i przez ramię. Funkcja Asystent parkowania nie wykrywa dzieci, pieszych, rowerzystów, zwierząt ani przedmiotów, które poruszają się, znajdują się częściowo na torze ruchu, znajdują się zbyt nisko lub wysoko w stosunku do linii czujników (zależnie od wyposażenia) lub kamer oraz zbyt blisko lub zbyt daleko od czujników lub kamer. Zadaniem funkcji Asystent parkowania jest tylko dostarczenie wskazówek. Nie zastępuje ona wzrokowego sprawdzenia sytuacji przez kierowcę. Funkcja ta nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności.

Wizualne i dźwiękowe informacje zwrotne

Po włączeniu biegu wstecznego po lewej stronie deski rozdzielczej wyświetlany jest widok funkcji Asystent parkowania, który ukazuje obiekty znajdujące się w bezpośredniej bliskości przed i za pojazdem Model S. Widok ten znika po włączeniu biegu jazdy do przodu, chyba że czujniki wykryją obiekt w niewielkiej odległości przed pojazdem Model S. W takim przypadku widok funkcji Asystent parkowania jest wyłączany automatycznie, gdy prędkość pojazdu przekroczy 8 km/h. Podczas cofania obraz wyświetlany jest także na ekranie dotykowym (patrz Kamery cofania). Widok funkcji Asystenta parkowania na ekranie dotykowym można zamknąć ręcznie, naciskając symbol X.

Jeżeli podczas jazdy na ekranie dotykowym jest wyświetlany widok aplikacji Camera, przy prędkościach poniżej 8 km/h można przełączyć go na widok funkcji Asystent parkowania. W tym celu należy nacisnąć przycisk w górnym lewym rogu ekranu aplikacji Camera. Jest to przydatne, gdy potrzebna jest pomoc przy parkowaniu równoległym.

Jeżeli sygnały dźwiękowe są włączone (patrz Sterowanie dźwiękowymi informacjami zwrotnymi), zbliżanie się do obiektu powoduje wyemitowanie dźwięku. Możesz czasowo wyciszyć sygnały dźwiękowe, dotykając ikony głośnika w dolnym rogu widoku funkcji Asystent parkowania.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli funkcja Asystent parkowania nie może zapewnić informacji, na desce rozdzielczej pojawia się ostrzeżenie.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Czujniki (zależnie od wyposażenia) i kamery należy regularnie czyścić z kurzu, śmieci, śniegu i lodu. Nie należy kierować na czujniki ani kamery strumienia z myjki wysokociśnieniowej, ani też czyścić ich ostrymi lub ścierającymi przedmiotami, które mogłyby porysować lub uszkodzić ich powierzchnię.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Na kamerach, czujnikach (zależnie od wyposażenia) ani w ich pobliżu nie wolno montować akcesoriów ani przyklejać naklejek.

Sterowanie dźwiękowymi informacjami zwrotnymi

Funkcja Asystent parkowania oferuje informacje dźwiękowe, które można wyłączyć. Aby włączyć lub wyłączyć dźwięki, wybierz Sterowanie > Bezpieczeństwo > Dźwięki asystenta parkowania.

Aby tymczasowo wyciszyć sygnały dźwiękowe, dotknij ikony głośnika w dolnym rogu widoku funkcji Asystenta parkowania. Sygnały dźwiękowe pozostają wyciszone do chwili zmiany biegu lub przekroczenia prędkości 8 km/h.

Ograniczenia i fałszywe ostrzeżenia

W wymienionych poniżej sytuacjach funkcja Asystent parkowania może nie działać prawidłowo:

 • Któryś z czujników ultradźwiękowych (zależnie od wyposażenia) lub któraś z kamer są uszkodzone, zabrudzone lub zasłonięte (np. przez błoto, lód, śnieg, osłonę maski, nadmiar lakieru, folie, naklejki, powłoki gumowe itp.).
 • Obiekt jest niższy niż ok. 20 cm (może to być np. krawężnik lub niska barierka);
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  UWAGA
  Wykryte niższe obiekty (takie jak krawężnik lub niska barierka) mogą znaleźć się w martwym polu; Model S nie ostrzega o obiektach znajdujących się w martwym polu;
 • Złe warunki pogodowe (ulewny deszcz, śnieżyca, mgła);
 • Obiekt jest wąski (np. słupek znaku drogowego);
 • Zasięg działania funkcji Asystent parkowania został przekroczony;
 • Obiekt pochłania dźwięk lub jest miękki (np. puszysty śnieg);
 • Obiekt jest nachylony (np. skarpa);
 • Model S został zaparkowany w miejscu o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze lub przejeżdżał przez takie miejsce;
 • Działanie czujników (zależnie od wyposażenia) jest zakłócone przez inne podzespoły elektryczne lub urządzenia wytwarzające ultradźwięki;
 • Pojazd znajduje się w pobliżu ściany, filaru lub innego obiektu, który odchyla wiązki emitowane przez czujniki (zależnie od wyposażenia) od pojazdu;
 • Obiekt znajduje się zbyt blisko zderzaka;
 • Zderzak jest krzywo zamontowany lub uszkodzony;
 • Na pojeździe Model S zamontowany jest przedmiot, który zasłania czujnik funkcji Asystent parkowania lub zakłóca jego działanie (np. bagażnik na rowery lub naklejka na zderzaku);
 • Model S toczy się swobodnie w kierunku przeciwnym do wybranego biegu (np. Asystent parkowania nie ostrzeże kierowcy, gdy pojazd Model S będzie staczać się tyłem z wzniesienia, mając włączony bieg jazdy do przodu).

Inne funkcje wspomagające parkowanie

Po włączeniu wstecznego biegu kamera cofania ukazuje widok obszaru za pojazdem Model S (patrz Kamery cofania).