Wi-Fi

Sieć Wi-Fi może służyć do przesyłania danych i często działa szybciej niż tradycyjne sieci komórkowe. Połączenie przez Wi-Fi jest szczególnie przydatne tam, gdzie sieci komórkowe są niedostępne lub mają słaby sygnał. Tesla zaleca, aby przy każdej okazji pozostawiać pojazd Model S połączony z siecią Wi-Fi (np. gdy kiedy jest parkowany na noc), ponieważ zapewni to szybkie i niezawodne przesyłanie aktualizacji map i oprogramowania.

Aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi:

 1. Wybierz kolejno Sterowanie > Ikona Wi-Fi na górze ekranu dotykowego ekranu Sterowanie. Model S Rozpoczyna skanowanie i wyświetla wykryte sieci Wi-Fi, które są w zasięgu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Jeśli dostępna sieć Wi-Fi nie pojawia się na liście, przesuń pojazd Model S bliżej jej punktu dostępowego lub rozważ użycie wzmacniacza zasięgu, aby połączyć pojazd z siecią.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  W przypadku łączenia się z siecią 5 GHz (jeśli jest dostępna) sprawdź, które kanały są obsługiwane w Twoim regionie.
  Tabela 1. Obsługiwane kanały sieci 5GHz
  36–48 52–64 100–140 149–165
 2. Wybierz sieć Wi-Fi, w razie potrzeby wpisz hasło i naciśnij Potwierdź.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Model S nie obsługuje obecnie połączeń z sieciami wymagającymi uwierzytelnienia (taka sieć, zazwyczaj używana w publicznych hotspotach, przed zalogowaniem wymaga nawiązania połączenia ze specjalną stroną internetową i wyrażeniem zgody na warunki użytkowania).
 3. Model S łączy się z siecią Wi-Fi. Kiedy tylko pojawia się zasięg sieci, Model S łączy się z nią automatycznie.

Użytkownik może połączyć się także z siecią ukrytą, która nie figuruje na liście wykrytych sieci. W tym celu należy nacisnąć Ustawienia Wi-Fi, w wyświetlonym oknie wpisać nazwę sieci, wybrać ustawienia zabezpieczeń i nacisnąć Dodaj sieć.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli w zasięgu znajdzie się więcej niż jedna używana wcześniej sieć, pojazd Model S połączy się z tą, która była używana jako ostatnia.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W centrach serwisowych firmy Tesla pojazd Model S automatycznie nawiązuje połączenie z siecią Tesla Service Wi-Fi.

Hotspoty i łączność

W celu uzyskania dostępu do Internetu użytkownik może również uruchomić w swoim telefonie mobilny hotspot lub skorzystać z tetheringu Internetu przez Wi-Fi (w tym przypadku operatorzy sieci komórkowych mogą stosować odpowiednie opłaty lub ograniczenia). Aby utrzymać połączenie z siecią Wi-Fi po włączeniu biegu jazdy do przodu lub do tyłu, wybierz połączenie na ekranie ustawień Wi-Fi, a następnie dotknij opcji Utrzymaj połączenie w trybie jazdy do przodu.