Wi-Fi

Sieć Wi-Fi może służyć do przesyłania danych i często działa szybciej niż tradycyjne sieci komórkowe. Połączenie przez Wi-Fi jest szczególnie przydatne tam, gdzie sieci komórkowe są niedostępne lub mają słaby sygnał. Tesla zaleca, aby przy każdej okazji pozostawiać pojazd Model S połączony z siecią Wi-Fi (np. gdy kiedy jest zaparkowany przed domem), ponieważ zapewni to szybkie i niezawodne przesyłanie aktualizacji map i oprogramowania.

Aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi:

 1. Dotknij opcji Sterowanie > Wi-Fi. Model S Rozpoczyna skanowanie i wyświetla wykryte sieci Wi-Fi, które są w zasięgu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Jeśli dostępna sieć Wi-Fi nie pojawia się na liście, przesuń pojazd Model S bliżej jej punktu dostępowego lub rozważ użycie wzmacniacza zasięgu, aby połączyć pojazd z siecią.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  W przypadku łączenia się z siecią 5 GHz (jeśli jest dostępna) sprawdź, które kanały są obsługiwane w Twoim regionie.
  Tabela 1. Obsługiwane kanały sieci 5GHz
  36–48 52–64 100–140 149–165
 2. Na ekranie Wyszukiwanie sieci Wi-Fi wybierz sieć Wi-Fi, której chcesz używać, lub dodaj ręcznie przy użyciu opcji Dodaj sieci Wi-Fi, w razie potrzeby wprowadź hasło, a następnie dotknij Zatwierdź. Po nawiązaniu połączenia sieć Wi-Fi będzie widoczna na ekranie Znane sieci Wi-Fi wraz z zielonym znacznikiem zaznaczenia. Kiedy tylko pojawia się zasięg sieci, Model S łączy się z nią automatycznie.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Model S nie obsługuje obecnie połączeń z sieciami wymagającymi uwierzytelnienia (taka sieć, zazwyczaj używana w publicznych hotspotach, przed zalogowaniem wymaga nawiązania połączenia ze specjalną stroną internetową i wyrażeniem zgody na warunki użytkowania).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli w zasięgu znajdzie się więcej niż jedna używana wcześniej sieć, pojazd Model S połączy się z tą, która była używana jako ostatnia.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W centrach serwisowych firmy Tesla pojazd Model S automatycznie nawiązuje połączenie z siecią Tesla Service Wi-Fi.

Hotspoty

Zamiast sieci Wi-Fi możesz także korzystać z mobilnych hotspotów (może to wiązać się z opłatami i ograniczeniami określanymi przez dostawcę usług). Po nawiązaniu połączenia z hotspotem wybierz Utrzymuj połączenie podczas jazdy, jeśli chcesz, aby podczas jazdy połączenie było aktywne.

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Jeśli połączenie Wi-Fi w pojeździe działa wolno lub nie można nawiązać połączenia, wypróbuj poniższe rozwiązania.
 • Na ekranie dotykowym sprawdź liczbę pasków ikony Wi-Fi (siłę sygnału). Jeśli jest ich mało, rozważ dodanie punktu dostępu Wi-Fi bliżej pojazdu, aby poprawić siłę sygnału.
 • Ponownie uruchom ekran dotykowy (patrz Ponowne uruchamianie ekranu dotykowego lub deski rozdzielczej).
 • Rozłącz połączenie z Wi-Fi, następnie połącz się ponownie. Dotknij kolejno Sterowanie > Wi-Fi, wybierz swoją sieć i dotknij Zapomnij sieć. Następnie połącz się ponownie z listy Znane sieci .
 • Spróbuj połączyć się z inną siecią Wi-Fi.