Nawiewy

Pojazd Model S zasysa powietrze z zewnątrz przez kratkę znajdującą się przed przednią szybą. Należy zadbać, by kratka nie była zatkana, np. liśćmi lub śniegiem.

Wewnętrzne nawiewy można unosić, opuszczać oraz przestawiać na boki, co pozwala odpowiednio pokierować przepływem powietrza w kabinie pojazdu Model S.

Nawiewy przednie ze strzałkami skierowanymi w górę, w dół, w prawo i w lewo
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Zewnętrzne nawiewy na poziomie twarzy można skierować w stronę bocznych szyb, aby zwiększyć skuteczność ich odparowywania i odmrażania.

Kabinowe filtry powietrza

Model S jest wyposażony w jeden lub więcej filtrów, które zapobiegają przedostawaniu się przez nawiewy pyłków roślin, zanieczyszczeń przemysłowych, kurzu z drogi i innych cząstek stałych.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Kabinowe filtry powietrza wymagają regularnej wymiany. Patrz Okresy międzyprzeglądowe.