Elementy sterujące klimatyzacji

Omówienie elementów sterujących klimatyzacji

Elementy sterujące klimatyzacji są dostępne u dołu ekranu dotykowego. Klimatyzacja pracuje domyślnie w trybie Auto. To ustawienie pozwala utrzymać komfort w kabinie z wyjątkiem sytuacji, gdy na zewnątrz panują wyjątkowo trudne warunki pogodowe. Po zmianie temperatury w kabinie w trybie Auto system automatycznie reguluje parametry ogrzewania, chłodzenia, dystrybucji powietrza i prędkości wentylatora, tak aby utrzymać w kabinie ustawioną temperaturę.

Dotknij obszaru wyświetlania temperatury w dolnej części ekranu dotykowego, aby uzyskać dostęp do głównego ekranu sterowania klimatyzacją, który umożliwia dostosowanie preferencji w zakresie klimatyzacji. W dowolnym momencie można wrócić do trybu Auto, dotykając pozycji Auto. Dotknij przycisku zasilania na głównym ekranie sterowania klimatyzacją, aby ją włączyć lub wyłączyć. Aby uzyskać szybki dostęp do najczęściej używanych elementów sterujących, dotknij < lub > w celu wyświetlenia wyskakującego okna klimatyzacji.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Układ klimatyzacji jest zasilany z akumulatora wysokiego napięcia. W związku z tym długotrwałe korzystanie z niego skraca zasięg pojazdu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Aby uniknąć oparzeń wynikających z długotrwałego użytkowania, osoby cierpiące na neuropatię obwodową lub osoby, które ze względu na cukrzycę, wiek, urazy neurologiczne lub inne schorzenia mają ograniczoną zdolność odczuwania bólu, powinny podczas korzystania z systemu klimatyzacji i ogrzewania siedzeń zachować ostrożność.

Dostosowanie ustawień klimatyzacji

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Można z łatwością dostosować preferencje w zakresie klimatyzacji, na przykład włączanie ogrzewania siedzeń lub zmianę temperatury w kabinie, bez użycia rąk za pomocą poleceń głosowych (patrz Polecenia głosowe).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W celu uzyskania dostępu za jednym dotknięciem do ogrzewania siedzeń i układu ogrzewania szyb można dodać te elementy sterujące do Moich aplikacji. Patrz Dostosowywanie obszaru Moje aplikacje.
 1. Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć układ klimatyzacji.
 2. Naciśnij Auto, aby włączyć lub wyłączyć tryb Auto.
 3. Dotknij ikony siedzenia po stronie kierowcy, aby wyregulować podgrzewanie siedzenia kierowcy. Siedzenie ma trzy poziomy mocy: 3 oznacza najwyższy poziom, a 1 najniższy. W celu uzyskania dostępu za jednym dotknięciem do ogrzewania siedzeń można dodać te elementy sterujące do dolnego paska ekranu dotykowego (patrz Dostosowywanie obszaru Moje aplikacje).
 4. Dotknij, aby włączyć odmrażacze wycieraczek (zależnie od wyposażenia). Odmrażanie wycieraczek trwa 15 minut, po czym funkcja automatycznie się wyłącza.
 5. Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć ogrzewanie kierownicy (zależnie od wyposażenia).
 6. Jeżeli włączone jest położenie postojowe, ukazane ustawienia są wyświetlane, aby umożliwić pracę układu klimatyzacji nawet po opuszczeniu pojazdu Model S (patrz Utrzymanie temperatury, tryb psa i tryb kempingowy).
 7. Dotknij, aby wyłączyć ogrzewanie wszystkich siedzeń.
 8. Dotknij, aby wyregulować ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń.
 9. Dotknij ikony siedzenia po stronie pasażera, aby wyregulować podgrzewanie siedzenia pasażera z przodu. Siedzenie ma trzy poziomy mocy: 3 oznacza najwyższy poziom, a 1 najniższy. W celu uzyskania dostępu za jednym dotknięciem do ogrzewania siedzeń można dodać te elementy sterujące do dolnego paska ekranu dotykowego (patrz Dostosowywanie obszaru Moje aplikacje).
 10. Jeśli pojazd Model S jest wyposażony w filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air) klasy medycznej, można liczyć na najwyższą jakość powietrza w kabinie, gdy jest włączony układ klimatyzacji, a do kabiny napływa powietrze z zewnątrz (wyłączona jest recyrkulacja). Filtr HEPA z ogromną skutecznością usuwa zanieczyszczenia, takie jak pył, alergeny, bakterie, pyłki roślin, zarodniki pleśni i wirusy. Zarówno filtr HEPA, jak i dodatkowe systemy filtracji zawierają węgiel aktywny, który pochłania wiele gazów i nieprzyjemnych zapachów. Po włączeniu trybu ochrony przed bronią biologiczną nadciśnienie w kabinie minimalizuje ilość powietrza wpadającego do pojazdu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Węgiel aktywny nie zapewnia skutecznego usuwania niektórych gazów, w tym tlenku węgla.
 11. Przy włączonym położeniu postojowym w pojeździe Model S dotknij Planowanie, aby ustawić godzinę, na którą pojazd Model S ma zostać przygotowany każdego dnia do jazdy poprzez przygotowanie akumulatora oraz wstępne nagrzanie/schłodzenie kabiny i/lub ładowanie poza godzinami szczytu (patrz Zaplanowane ładowanie i zaplanowany wyjazd).
 12. Układ ogrzewania przedniej szyby kieruje strumień powietrza na szybę. Naciśnij raz, aby włączyć odparowanie szyby przedniej (ikona zmieni kolor na pomarańczowy). Dotknij ponownie, aby odmrozić przednią szybę. Naciśnij trzeci raz, aby wyłączyć tę funkcję i powrócić do poprzednich ustawień rozdziału powietrza, ogrzewania i wentylatora.
 13. Dotknij, aby sterować przepływem powietrza wywnętrz kabiny. Powietrze może być zasysane do wnętrza pojazdu Model S z zewnątrz lub może być poddawane recyrkulacji wewnątrz kabiny.
 14. Wyreguluj prędkość wentylatora za pomocą suwaka.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Zmiana prędkości wentylatora może spowodować zmianę wybranego ustawienia zasysania powietrza do wnętrza pojazdu Model S w celu odpowiedniego dostosowania jego przepływu.
 15. Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć układ klimatyzacji. Wyłączenie zmniejsza moc chłodzenia, ale pozwala zaoszczędzić energię.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Pojazd Model S pracuje znacznie ciszej niż samochody z silnikiem benzynowym, dlatego pracująca sprężarka klimatyzacji może być słyszalna. Aby ograniczyć hałas, zmniejsz prędkość wentylatora.
 16. Wybierz, którym wlotem powietrze ma się dostawać do przedniej części kabiny (nawiewem szyby przedniej, wlotami na poziomie twarzy czy wlotami na poziomie stóp). Można wybrać więcej niż jeden wlot.

Wyskakujące okno klimatyzacji

Po dotknięciu strzałek temperatury na dole ekranu dotykowego pokaże się wyskakujące okno, udostępniające najczęściej używane funkcje sterowania klimatyzacją:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W celu uzyskania dostępu za jednym dotknięciem do ogrzewania siedzeń i układu ogrzewania szyb można dodać te elementy sterujące do Moich aplikacji. Patrz Dostosowywanie obszaru Moje aplikacje.
 1. Dotknij, aby przejść do głównego ekranu sterowania klimatyzacją.
 2. Włącz lub wyłącz ogrzewanie lub chłodzenie siedzeń (zależnie od wyposażenia).
 3. Włącz lub wyłącz układ ogrzewania przedniej lub tylnej szyby.
 4. Ustaw temperaturę w kabinie, przeciągając suwak. Możesz także włączyć oddzielne strefy temperatury, aby kierowca i pasażer na przednim fotelu mogli ustawić parametry według własnych preferencji. Pasażer na przednim fotelu może dotknąć ikony temperatury na dole ekranu dotykowego lub na głównych ekranie sterowania klimatyzacją, aby wyregulować ustawienia. Dotknij ponownie opcji Oddzielnie, aby wyłączyć oddzielne strefy klimatyzacji.

Utrzymanie temperatury, tryb psa i tryb kempingowy

Ustawienia Utrzymaj temperaturę, Tryb psa i Tryb kempingowy umożliwiają pozostawienie włączonego układu klimatyzacji, gdy włączone jest położenie postojowe, bez względu na to, czy ktoś jest w pojeździe Model S. Ustawienia te są przydatne w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba utrzymania temperatury w kabinie, a na zewnątrz jest zimno lub gorąco. Na przykład podczas upałów ustawienia Utrzymaj temperaturę pozwoli zapobiec psuciu się pozostawionych w pojeździe Model S produktów spożywczych.

Tryb psa umożliwia zachowanie komfortowej temperatury w kabinie, gdy przebywa w niej zwierzę domowe, umożliwiając jej aktywne i częste sprawdzanie za pomocą aplikacji mobilnej (w tym celu samochód i telefon muszą mieć łączność z siecią komórkową). Po włączeniu trybu psa na ekranie dotykowym wyświetlana jest aktualna temperatura w kabinie. Dzięki temu przechodnie mogą upewnić się, że zwierzęciu nic nie grozi. To ustawienie nie jest przeznaczone dla ludzi i należy z niego korzystać tylko przez krótki czas. Należy także pozostawać w pobliżu na wypadek sytuacji, gdyby nie dało się dłużej utrzymywać ustawionej temperatury i konieczny był szybki powrót do pojazdu.

Tryb kempingowy umożliwia utrzymywanie temperatury w kabinie, a dodatkowo pozwala zasilać urządzenia elektroniczne przez porty USB i gniazdo niskie napięcie. W tym trybie ekran dotykowy pozostaje włączony, co umożliwia odtwarzanie muzyki, przeglądanie Internetu, granie w gry dostępne w aplikacji Gry oraz oglądanie programów w aplikacji Kino Tesla. Do sterowania multimediami i ustawieniami klimatyzacji można także użyć sparowanego telefonu. Tryb kempingowy sprawdza się doskonale przy spędzaniu czasu w pojeździe, na przykład na kempingu lub przy pilnowaniu dziecka. Po jego włączeniu nie działają tryb wartownika ani system alarmowy pojazdu. Blokada drzwi po odejściu jest nieaktywna.

Korzystanie z opcji Utrzymaj temperaturę, Tryb psa i Tryb kempingowy:

 1. Upewnij się, że poziom naładowania akumulatora wynosi co najmniej 20%.
 2. Włącz położenie postojowe. Ustawienia Utrzymaj temperaturę, Tryb psa i Tryb kempingowy są dostępne wyłącznie, gdy pojazd Model S znajduje się w trybie postojowym.
 3. W razie potrzeby ustawienia klimatyzacji można wyregulować.
 4. Na ekranie sterowania klimatyzacją wybierz Utrzymaj temperaturę, Tryb psa lub Tryb kempingowy.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Można również sterować Trybem psa i Trybem kempingowym w aplikacji mobilnej, przeciągając w górę szary pasek na ekranie Klimatyzacja.

Układ klimatyzacji próbuje zachować ustawienia do chwili przełączenia dźwigni biegów w położenie inne niż postojowe lub do chwili jego ręcznego wyłączenia. Należy unikać korzystania z opcji Utrzymaj temperaturę, Tryb psa i Tryb kempingowy, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski. Jeżeli poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 20%, aplikacja mobilna Tesla będzie próbować dostarczyć użytkownikowi powiadomienia o potrzebie sprawdzenia stanu przedmiotów pozostawionych w pojeździe Model S.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Dopóki ustawienie Utrzymaj temperaturę, Tryb psa lub Tryb kempingowy jest włączone, przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania nie jest możliwe.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie wolno pozostawiać dzieci samych w pojeździe.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Sprawdź, czy miejscowe przepisy nie ograniczają możliwości pozostawiania zwierząt w pojeździe bez opieki.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Za bezpieczeństwo psa i innych zwierząt domowych odpowiada właściciel. Nie pozostawiaj zwierząt samych na długo w pojeździe Model S. Stale monitoruj ich samopoczucie i temperaturę w pojeździe. Upewnij się, że jesteś w zasięgu sieci komórkowej i w razie potrzeby zdążysz na czas wrócić do pojazdu.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Sytuacje, gdy układ klimatyzacji wymaga serwisu lub nie działa prawidłowo, są rzadkie, jeśli jednak do tego dojdzie, nie korzystaj z trybu utrzymania temperatury, trybu psa ani trybu kempingowego. Nie zakładaj, że systemy pojazdu skutecznie uchronią coś, czego utrata będzie nieodwracalna.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Ustawienia klimatyzacji można zdalnie zmieniać i monitorować z użyciem aplikacji mobilnej. Wyłączenie klimatyzacji z użyciem aplikacji mobilnej powoduje jednak dezaktywację ustawienia Utrzymaj temperaturę, Tryb psa i Tryb kempingowy.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem kabiny

Zabezpieczenie przed przegrzaniem kabiny zapobiega mocnemu nagrzaniu się kabiny, gdy na zewnątrz panuje upał. Choć nie trzeba tego aktywować za każdym razem, gdy wychodzi się z pojazdu Model S, układ klimatyzacji może zmniejszyć lub utrzymać temperaturę w kabinie pojazdu. Zapobiega to nagrzewaniu się kabiny po pozostawieniu jej zaparkowanej na słońcu, dzięki czemu pojazd będzie bardziej komfortowy po powrocie. Zabezpieczenie przed przegrzaniem kabiny może potrzebować do 15 minut na uruchomienie, gdy wysiądziesz z kabiny. Funkcja ta służy wygodzie pasażerów i nie ma wpływu na niezawodność podzespołów Twojego pojazdu.

Aby włączyć, dotknij opcji Sterowanie > Bezpieczeństwo > Zabezpieczenie przed przegrzaniem kabiny i wybierz:

 • Wł.: Klimatyzacja działa, gdy temperatura w kabinie przekroczy 40°C. Aby móc dostosować temperatury, użytkownik może być zmuszony do użycia najnowszej wersji aplikacji.
 • Wył.: Wyłącza zabezpieczenie przed przegrzaniem kabiny.

Możesz też włączyć zabezpieczenie przed przegrzaniem kabiny zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej, dotykając opcji Klimatyzacja. Przesuń palcem po dolnym menu i wybierz ustawienie pod opcją Zabezpieczenie przed przegrzaniem kabiny (patrz Aplikacja mobilna).

Zabezpieczenie przed przegrzaniem kabiny działa przez 12 godzin od momentu włączenia Model S lub do momentu spadku poziomu naładowania akumulatora poniżej 20%, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Korzystanie z funkcji zabezpieczenia przed przegrzaniem kabiny wymaga energii z akumulatora, co może zmniejszyć zasięg.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Aby włączyć funkcję Zabezpieczenie przed przegrzaniem kabiny, należy wyłączyć tryb Przechylenie/wtargnięcie.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nawet jeżeli opcja Zabezpieczenie przed przegrzaniem kabiny będzie włączona, automatyczne wyłączenie układów pojazdu, skrajnie wysoka temperatura zewnętrzna lub inne przyczyny uniemożliwiające utrzymanie wybranej temperatury mogą spowodować, że w kabinie zrobi się niebezpiecznie gorąco. Jeśli temperatury wykraczające poza ustawione wartości będą się pojawiać regularnie, należy skontaktować się z centrum serwisowym firmy Tesla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie wolno pozostawiać dzieci ani zwierząt w pojeździe bez nadzoru. Nawet jeżeli opcja zabezpieczenia przed przegrzaniem kabiny będzie włączona, automatyczne wyłączenie układów pojazdu lub bardzo wysoka temperatura zewnętrzna mogą spowodować, że w kabinie zrobi się niebezpiecznie gorąco.

Podpowiedzi dotyczące korzystania z klimatyzacji

 • Gdy układ klimatyzacji jest włączany za pomocą aplikacji mobilnej, wyłącza się automatycznie, gdy poziom naładowania spadnie do 20% lub po upływie dwóch godzin. Aby chłodzić lub ogrzewać kabinę przez dłuższy czas, naładuj pojazd lub ponowie włącz swoje preferencje klimatyzacji za pomocą aplikacji mobilnej.
 • Po zaparkowaniu pojazdu Model S mogą być słyszalne dźwięki dobiegające z układu klimatyzacji w kabinie. Wydaje on niskie odgłosy pracy akumulatora. System klimatyczny próbuje się osuszyć, aby zminimalizować dodatkową wilgoć lub zapach stęchlizny. Jest to normalne działanie, które nie jest powodem do niepokoju.
 • Aby zaoszczędzić energię, włącz tryb zasięgu (zależnie od wyposażenia) , który ogranicza moc działania układu klimatyzacji (wybierz Sterowanie > Pedały i układ kierowniczy > Tryb zasięgu). Może to spowodować zmniejszenie wydajności ogrzewania i schładzania kabiny, jednak przy niskich temperaturach otoczenia można użyć ogrzewania siedzeń.
 • W przypadku gdy układ klimatyzacji pracuje zbyt głośno, można ręcznie zmniejszyć prędkość wentylatora.
 • Sprężarka klimatyzacji zapewnia chłodzenie kabiny oraz akumulatora pojazdu. Z tego powodu podczas upałów może się ona włączać, nawet jeśli została wcześniej wyłączona przez użytkownika. Jest to normalny objaw, ponieważ priorytetem systemów pojazdu jest schłodzenie akumulatora, tak aby zawsze pozostawał on w optymalnym zakresie temperatur zapewniającym trwałość i najwyższą wydajność.
 • Nawet jeśli pojazd Model S nie jest używany, można usłyszeć emitowany przez niego wysoki dźwięk lub odgłos wody krążącej w obiegu. Dźwięki te są normalne i można je usłyszeć po uruchomieniu się wewnętrznych systemów chłodzących, które wspierają różne funkcje pojazdu, takie jak podtrzymywanie akumulatora niskie napięcie oraz równoważenie temperatury akumulatora wysokiego napięcia.
 • Aby zapewnić najwyższą efektywność działania układu klimatyzacji, należy zamknąć wszystkie okna i upewnić się, że kratka przed przednią szybą jest wolna od lodu, śniegu, liści i innych zanieczyszczeń.
 • Przy bardzo wysokiej wilgotności powietrza w chwili włączenia klimatyzacji na szybie przedniej może pojawić się niewielkie zaparowanie — jest to normalny objaw.
 • Pod zaparkowanym pojazdem Model S może utworzyć się niewielka kałuża wody — jest to normalny objaw. Nadmiar wody odzyskiwanej w procesie osuszania powietrza jest odprowadzany pod pojazd.
 • Przy upalnej pogodzie wentylator może włączać się, gdy pojazd jest zaparkowany, aby obniżyć temperaturę w kabinie. Warunkiem jest poziom naładowania akumulatora wyższy niż 20%.