Szyby

Otwieranie i zamykanie

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Obowiązek sprawdzenia, czy po zamknięciu pojazdu szyby zostały zamknięte, spoczywa na użytkowniku.

Aby opuścić szybę, należy nacisnąć jej przełącznik w dół. Przełączniki szyb mają dwa stopnie działania:

  • Naciśnięcie przełącznika do końca i szybkie zwolnienie pozwala całkowicie opuścić szybę.
  • Aby opuścić szybę częściowo, należy delikatnie nacisnąć przełącznik i zwolnić, gdy szyba otworzy się wystarczająco.
Strzałki wskazujące na cztery przełączniki szyb na drzwiach kierowcy

Podnoszeniem szyb steruje się podobnie, poprzez pociągnięcie przełącznika w górę:

  • Pociągnięcie przełącznika w górę do końca i szybkie zwolnienie pozwala całkowicie podnieść szybę.
  • Aby podnieść szybę częściowo, należy delikatnie pociągnąć przełącznik w górę i zwolnić, gdy szyba zamknie się wystarczająco.

W razie przypadkowego pozostawienia otwartego okna pojazd Model S może wysłać powiadomienie do aplikacji mobilnej (dotknij pozycji Sterowanie > Pojazd > Powiadomienia o otwartym samochodzie, a następnie wybierz Drzwi i okna).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Aby uzyskać więcej informacji o przygotowaniu szyb do zimnej pogody, patrz Sprawdzone sposoby postępowania przy niskiej temperaturze.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Aby uniknąć uszkodzeń, okna automatycznie opuszczają się nieznacznie po otwarciu lub zamknięciu drzwi. Jeśli ręcznie podnosisz okno, gdy drzwi są otwarte, upewnij się, że jest lekko opuszczone przed zamknięciem drzwi.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Przed zamknięciem szyb kierowca pojazdu ma obowiązek upewnić się, że nikt z pasażerów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, nie wystawia żadnych części ciała przez okno. Zlekceważenie tej czynności może spowodować poważne obrażenia ciała.

Blokowanie tylnych szyb

Naciśnięcie przełącznika blokady tylnych szyb uniemożliwia pasażerom korzystanie z przełączników otwierania/zamykania tylnych szyb. Po naciśnięciu włącza się kontrolka przełącznika. W celu odblokowania tylnych szyb należy ponownie użyć przełącznika blokady.

Strzałki wskazujące na przełącznik blokowania tylnych szyb na drzwiach kierowcy
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest blokowanie przełączników otwierania/zamykania tylnych szyb zawsze, gdy na tylnych siedzeniach podróżują dzieci.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie wolno pozostawiać dzieci w pojeździe Model S bez opieki.

Wskaźnik UV

Dach, szyby przednie i okna pojazdu Model S doskonale chronią przed promieniowaniem UV (ultrafioletowym). Składniki szkła uzyskały wynik na skali Indeksu UV poniżej 2. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z opisem wskaźnika UV w swoim regionie. Podjęcie niezbędnych środków ostrożności w zakresie ochrony przed słońcem należy do Twoich obowiązków.