Przekroczenie zasięgu

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Do obowiązków użytkownika należy kontrolowanie stanu akumulatora wysokiego napięcia i dostępnego dystansu do przejechania. Nie należy zakładać, że można jechać dalej, gdy pokazywany zasięg pojazdu deska rozdzielcza wynosi 0 km (0 mil) (lub 0%). Uszkodzenia akumulatora niskie napięcie spowodowane przekroczeniem zasięgu nie są objęte gwarancją.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W mało prawdopodobnym przypadku przekroczenia przez Twój pojazd zasięgu podczas jazdy zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu i skontaktuj się z pomocą drogową Tesla lub preferowanym dostawcą usług holowania.

Jeśli dojdzie do przekroczenia zasięgu przez Twój pojazd Model S, akumulator pojazdu niskie napięcie nie jest zasilany, a bez zasilania niskie napięcie pojazd nie może się ładować. Dlatego też, aby umożliwić ładowanie akumulatora wysokiego napięcia (HV), akumulator niskie napięcie musi być wspomagany przez zewnętrzne źródło zasilania. Po rozpoczęciu ładowania pojazdu korzystanie z zewnętrznego źródła ładowania nie jest już potrzebne.

W przypadku przekroczenia zasięgu z dala od ładowarki pojazd holujący powinien przetransportować samochód Model S do najbliższej stacji ładowania i odstawić go w zasięgu kabla do ładowania. Po ustawieniu pojazdu obok ładowarki należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli samochód jest transportowany do ładowarki, upewnij się, że dostawca usług holowania nie odjedzie, dopóki nie zostanie potwierdzone, że pojazd wymagający ładowania jest skutecznie ładowany.
  1. Doładuj układ niskiego napięcia przy użyciu zasilania zewnętrznego (patrz Zasilanie zewnętrzne). Akumulator niskiego napięcia musi być doładowany przy użyciu zasilania zewnętrznego, aby zasilał akumulator wysokiego napięcia.
  2. Odczekaj kilka minut. Po włączeniu ekranu dotykowego podłącz kabel ładowania do pojazdu Model S, aby rozpocząć ładowanie akumulatora wysokiego napięcia.
  3. Po rozpoczęciu ładowania Model S należy odłączyć zewnętrzne źródło zasilania od akumulatora niskie napięcie.

Przed przystąpieniem do transportu do ładowarki innej niż firmy Tesla upewnij się, że Twój pojazd jest wyposażony w adapter, który umożliwi podłączenie pojazdu do danej stacji ładowania. Doładowanie układu niskie napięcie przy użyciu zasilania zewnętrznego będzie konieczne także przed podłączeniem pojazdu do ładowarki innej niż firmy Tesla.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Zawsze upewnij się, że Model S jest naładowany do poziomu wystarczającego do przejechania trasy lub utrzymania niezbędnego poziomu naładowania podczas dłuższego postoju. Nie należy polegać na szacunkowych danych zasięgu wyświetlanych na ekranie dotykowym lub w aplikacji mobilnej, ponieważ zasięg może zmniejszyć się szybciej niż przewidywano ze względu na temperaturę otoczenia, nawyki jazdy, wiatr, ustawienia pojazdu (takie jak tryb wartownika) itp.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Holowanie pojazdu w wyniku przekroczenia zasięgu nie jest objęte gwarancją.