Ograniczenia i ostrzeżenia

W tym temacie omówiono ostrzeżenia, uwagi i informacje o ograniczeniach dotyczące następujących funkcji Autopilota.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W zależności od regionu rynku, konfiguracji pojazdu, zakupionych opcji i wersji oprogramowania pojazd może nie być wyposażony we wszystkie wymienione powyżej funkcje lub funkcje mogą nie działać tak, jak opisano.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Przed skorzystaniem z Autopilota uważnie przeczytaj poniższe ostrzeżenia i informacje o ograniczeniach. Nieprzestrzeganie wszystkich ostrzeżeń i instrukcji może spowodować uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała lub śmierć.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Zawsze przed rozpoczęciem jazdy i skorzystaniem z funkcji Autopilota upewnij się, że wszystkie kamery są czyste i niczym niezasłonięte (patrz Czyszczenie kamery). Zabrudzone kamery i czujniki (zależnie od wyposażenia), a także warunki otoczenia, takie jak deszcz czy wyblakłe oznaczenia pasów drogowych, mogą wpływać na działanie funkcji Autopilota. W przypadku zasłonięcia kamery pojazd Model S wyświetla komunikat na deska rozdzielcza, a funkcje Autopilota mogą być niedostępne. Więcej informacji dotyczących poszczególnych alarmów, patrz Rozwiązywanie problemów związanych z ostrzeżeniami.

Tempomat uwzględniający sytuację drogową

Podczas korzystania z tempomatu uwzględniającego sytuację drogową kierowca ma zawsze obowiązek zachowania uwagi, dbania o bezpieczeństwo i panowania nad pojazdem. Podczas jazdy kierowca powinien zawsze obserwować drogę i być gotowy do natychmiastowej interwencji.

Ponadto kierowca powinien ustawić prędkość i odległość, które będą bezpieczne w kontekście warunków drogowych i obowiązujących ograniczeń prędkości. Należy mieć świadomość następujących ograniczeń podczas działania tempomatu uwzględniającego sytuację drogową.

 • Mogą wystąpić sytuacje, gdy zmiana ograniczenia nie spowoduje zmiany prędkości jazdy.
 • Tempomat uwzględniający sytuację drogową nie dostosowuje prędkości jazdy do rodzaju drogi ani warunków jazdy. Tempomatu uwzględniającego sytuację drogową nie powinno się używać na krętych drogach z ostrymi zakrętami, na oblodzonej lub śliskiej nawierzchni oraz wtedy, gdy z powodu warunków pogodowych (ulewnego deszczu, śnieżycy, mgieł itp.) utrzymywanie stałej prędkości nie jest wskazane.
 • Nie należy polegać na tempomacie uwzględniającym sytuację drogową w zakresie utrzymania odpowiedniego ani dokładnego odstępu.
 • Ograniczone możliwości hamowania oraz jazda przez pagórkowaty teren mogą sprawić, że tempomat uwzględniający sytuację drogową nie będzie w stanie odpowiednio skutecznie kontrolować prędkości. Może także źle oszacować dystans do poprzedzającego pojazdu. Na zjazdach prędkość może wzrastać, powodując przekroczenie przez pojazd Model S zadanej prędkości (a być może także obowiązującego ograniczenia).
 • Tempomat uwzględniający sytuację drogową może czasami wyhamowywać pojazd Model S w nieoczekiwanych momentach i gdy nie jest to potrzebne. Powodem może być mały dystans do pojazdu jadącego z przodu, wykrywanie pojazdów i obiektów na przyległych pasach (szczególnie na zakrętach) itp.
 • Ze względu na ograniczenia wbudowanego systemu GPS (Global Positioning System) może dochodzić do sytuacji, w których Model S będzie zwalniać, szczególnie w pobliżu zjazdów znajdujących się na zakręcie i/lub gdy kierowca, zamiast podążać trasą wyznaczoną przez system nawigacji, będzie wybierać drogę do miejsca docelowego.
 • W pewnych przypadkach (na przykład gdy brak jest dostatecznej ilości danych), tempomat uwzględniający sytuację drogową może przed węzłem lub zjazdem nie zmniejszyć automatycznie zadanej prędkości.
 • Tempomat uwzględniający sytuację drogową może nie wykrywać wszystkich obiektów, szczególnie podczas jazdy z prędkością podróżną wynoszącą ponad 80 km/h (50 mph) może nie zahamować lub nie zmniejszyć prędkości, gdy na drodze znajdzie się pojazd lub obiekt tylko częściowo poruszający się po danym pasie ruchu lub gdy poprzedzający pojazd zjedzie z Twojego toru jazdy, a z przodu znajdzie się wolno jadący lub zatrzymany pojazd.
 • Tempomat uwzględniający sytuację drogową może reagować na pojazdy i obiekty, które nie istnieją albo znajdują się na innym pasie. W takich sytuacjach pojazd Model S może niepotrzebnie i w nieodpowiedni sposób zmniejszać prędkość.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
W następujących sytuacjach istnieje szczególnie duże prawdopodobieństwo, że tempomat uwzględniający sytuację drogową nie będzie działać zgodnie z założeniami:
 • Droga ma ostre zakręty lub znaczne zmiany wysokości.
 • Znaki drogowe i sygnały są niejasne, niejednoznaczne lub słabo utrzymane.
 • Widoczność jest słaba (z powodu ulewy, śniegu, gradu itp. lub słabego oświetlenia dróg w nocy).
 • Pojazd jedzie przez tunel lub po autostradzie w pobliżu barierek, które ograniczają pole widzenia kamer.
 • Jasne światło (na przykład reflektory nadjeżdżającego samochodu lub bezpośrednie promienie słoneczne) oślepia kamery.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Lista nie zawiera wszystkich możliwych sytuacji, w których działanie tempomatu uwzględniającego sytuację drogową może być zakłócone. Działanie tempomatu uwzględniającego sytuację drogową może w każdej chwili zostać nieoczekiwanie anulowane z nieprzewidzianych powodów. Należy zawsze obserwować drogę i być gotowym do interwencji. Za kontrolę nad pojazdem Model S jest zawsze odpowiedzialny kierowca.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Tempomat uwzględniający sytuację drogową nie jest systemem ostrzegającym przed kolizją ani pomagającym jej uniknąć. Jego zadaniem jest zwiększenie komfortu i pewności prowadzenia. Nie wolno zakładać, że tempomat uwzględniający sytuację drogową wystarczająco zmniejszy prędkość pojazdu Model S. Należy zawsze obserwować drogę przed pojazdem i być gotowym do interwencji. Zaniedbanie tej czynności może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Tempomat uwzględniający sytuację drogową potrafi wykrywać pieszych i rowerzystów, jednak nie wolno zakładać, że w razie ich wykrycia odpowiednio zmniejszy prędkość pojazdu Model S. Zaniedbanie tej czynności może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Automatyczne kierowanie

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Automatyczne kierowanie to funkcja wymagająca aktywnego udziału kierowcy. Należy zawsze trzymać ręce na kierownicy, zwracać uwagę na warunki na drodze i otaczających uczestników ruchu oraz być zawsze gotowym na podjęcie natychmiastowego działania. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować szkody materialne, poważne obrażenia ciała lub śmierć.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcja automatycznego kierowania jest przeznaczona do użytku na autostradach o ograniczonym dostępie i wymaga od kierowcy zachowania pełnej uwagi. Nie używaj funkcji automatycznego kierowania w strefach robót drogowych ani tam, gdzie mogą być obecni rowerzyści lub piesi.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie wolno zakładać, że funkcja automatycznego kierowania wyznacza odpowiedni tor jazdy.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Funkcja automatycznego kierowania oraz powiązane z nią funkcje prawdopodobnie nie będą działać zgodnie z oczekiwaniami, gdy:
 • Funkcja automatycznego kierowania nie może prawidłowo rozpoznać oznaczeń pasów; Oznaczenia pasów mogą być nadmiernie starte, mogą się na nie nakładać wcześniejsze oznaczenia, mogą być modyfikowane ze względu na roboty drogowe, mogą się szybko zmieniać (rozgałęziać, przecinać lub łączyć), mogą padać na nie głębokie cienie obiektów lub elementów krajobrazu, a na nawierzchni drogi mogą być widoczne łączenia lub inne linie o wysokim kontraście.
 • Widoczność jest słaba (z powodu ulewy, śniegu, mgły itp.) lub warunki pogodowe zakłócają działanie czujników;
 • Kamery i czujniki są zasłonięte lub uszkodzone;
 • Droga prowadzi przez wzgórza;
 • Pojazd zbliża się do punktu płatniczego;
 • Droga jest bardzo nierówna lub ma ostre zakręty;
 • Jasne światło (na przykład bezpośrednie promienie słoneczne) oślepia kamery;
 • Działanie czujników (zależnie od wyposażenia) jest zakłócone przez inne podzespoły elektryczne lub urządzenia wytwarzające ultradźwięki;
 • W chwili włączenia kierunkowskazu w martwym polu zostanie wykryty inny pojazd;
 • Model S jest bardzo blisko poprzedzającego pojazdu, który zasłania pole widzenia kamer;
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Istnieje wiele nieprzewidzianych okoliczności, które mogą zakłócić działanie funkcji automatycznego kierowania. Należy zawsze o tym pamiętać i zdawać sobie sprawę, że funkcja automatycznego kierowania może w związku z tym nie pokierować pojazdem Model S w odpowiedni sposób. Kierowca powinien zachowywać uwagę i być zawsze gotowy do szybkiej interwencji.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcja automatycznego kierowania nie służy do pokierowania pojazdu Model S wokół przeszkód, które częściowo znajdują się na pasie ruchu, a w niektórych przypadkach może nie spowodować zatrzymania pojazdu z powodu przeszkód, które całkowicie blokują pas ruchu. Należy zawsze obserwować drogę przed pojazdem i być gotowym do natychmiastowego działania. Za kontrolę nad pojazdem Model S jest zawsze odpowiedzialny kierowca.

Automatyczna zmiana pasa ruchu

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Podczas zmiany pasa ruchu przy użyciu funkcji automatycznej zmiany pasa ruchu kierowca ma obowiązek sprawdzić, czy docelowy pas jest bezpieczny i nadaje się do jazdy. Przed zmianą pasa kierowca powinien więc bezwzględnie ustalić, czy manewr może być wykonany bezpiecznie, sprawdzając martwe strefy, oznaczenia pasów ruchu oraz otoczenie.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Podczas korzystania z funkcji automatycznej zmiany pasa ruchu należy mieć świadomość następujących ograniczeń.
 • Nie wolno zakładać, że funkcja automatycznej zmiany pasa ruchu wyznacza odpowiedni tor jazdy. Podczas jazdy należy zachować uwagę oraz obserwować drogę, innych uczestników ruchu drogowego przed pojazdem i otoczenie, a także ekran dotykowy, gdzie mogą się pojawiać ostrzeżenia. Należy być zawsze gotowym do szybkiej interwencji.
 • Funkcji Asystenta zmiany pasa ruchu nie wolno używać na drogach, na których warunki drogowe ulegają ciągłym zmianom i na których znajdują się rowerzyści lub piesi.
 • Sprawność działania funkcji Asystenta zmiany pasa ruchu zależy od zdolności rozpoznania oznaczeń pasów ruchu przez kamery.
 • Funkcji Asystenta zmiany pasa ruchu nie należy używać na krętych drogach o ostrych zakrętach, na drogach oblodzonych lub śliskich oraz w przypadku, gdy warunki pogodowe (np. ulewny deszcz, śnieg, mgła itp.) mogą zasłaniać widok z kamery (lub kamer) albo czujników (jeśli znajdują się na wyposażeniu).
 • Działanie funkcji przyspieszania przy wyprzedzaniu może zostać anulowane z powodów wymienionych powyżej oraz w wyniku wielu innych nieprzewidzianych okoliczności (takich jak brak danych GPS). Należy zachować uwagę i nie wolno liczyć, że funkcja przyspieszania przy wyprzedzaniu zwiększy prędkość jazdy.
 • Funkcja przyspieszania przy wyprzedzaniu zwiększa prędkość jazdy za każdym razem, gdy zostanie włączony odpowiedni kierunkowskaz i przyspiesza, zmniejszając odstęp między pojazdem Model S a poprzedzającym pojazdem. Mimo że tempomat nadal utrzymuje odpowiedni dystans za pojazdem poprzedzającym, należy pamiętać, że ustawiony odstęp zmniejsza się, gdy funkcja przyspieszania przy wyprzedzaniu jest aktywna. Dotyczy to szczególnie przypadków, gdy kierowca nie ma zamiaru wyprzedzać pojazdu jadącego przed nim.

Wykrywanie świateł i znaku stop

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcja Wykrywanie świateł i znaku stop wymaga dostępu do map pokładowych w celu określenia, czy w danej lokalizacji znajduje się sygnalizacja świetlna lub znak stop. W niektórych przypadkach dane mapy są niedokładne lub nieaktualne i mogą nie obejmować wszystkich świateł stopu lub znaków stopu. Dlatego funkcja Wykrywanie świateł i znaku stop może nie wykrywać wszystkich czerwonych świateł i znaków stop.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcja Wykrywanie świateł i znaku stop nie włącza hamulców ani nie zmniejsza prędkości pojazdu Model S i może nie wykrywać niektórych czerwonych świateł i znaków stop. Zadaniem funkcji Wykrywanie świateł i znaku stop jest tylko dostarczanie wskazówek; nie zwalnia to z konieczności zachowania uwagi podczas prowadzenia i nie zastępuje rozsądnej oceny sytuacji. Podczas jazdy kierowca powinien obserwować drogę i nie liczyć na to, że funkcja Wykrywanie świateł i znaku stop ostrzeże go przed czerwonym światłem lub znakiem stop.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcja Wykrywanie świateł i znaku stop ostrzega wyłącznie o zbliżaniu się do widocznego czerwonego znaku stop, czerwonego światła lub późnego etapu żółtego światła sygnalizacji drogowej. Może nie ostrzegać o skrzyżowaniach z migającymi światłami i nie ostrzega o znakach ustąpienia pierwszeństwa ani tymczasowych znakach stop lub ustąpienia pierwszeństwa (na przykład przy obszarze robót drogowych). Funkcja wykrywanie świateł i znaku stop nie ostrzega także przed zbliżaniem się do czerwonego światła ani znaku stop, jeżeli kierowca naciska pedał przyspieszenia lub hamulca (co powoduje wyłączenie funkcji automatycznego kierowania).

Nawigacja z Autopilotem

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie należy powierzać funkcji Nawigacji z Autopilotem wyboru odpowiedniego pasa do zjazdu z autostrady. Kierowca powinien bez przerwy zachowywać uwagę i upewniać się, czy dany pas ruchu jest bezpieczny i odpowiedni.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Jeżeli opcja Wymagaj potwierdzenia zmiany pasa zostanie wyłączona, funkcja Nawigacji z Autopilotem będzie powiadamiać o nadchodzącej zmianie pasa lub zbliżaniu się do zjazdu, ale obowiązkiem kierowcy pozostanie stałe obserwowanie otoczenia i zachowanie kontroli nad pojazdem Model S. Zmiany pasa mogą być nagłe i nieoczekiwane. Kierowca powinien zawsze trzymać ręce na kierownicy i obserwować tor jazdy przed pojazdem.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcja nawigacji z autopilotem nie jest funkcją autonomicznej jazdy. Kierowca musi przez cały czas obserwować drogę, trzymać ręce na kierownicy i pilnować poruszania się trasą wyznaczoną przez system nawigacji.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Podobnie jak podczas jazdy bez korzystania z tej funkcji, w każdej chwili pojawić się przeszkody, dlatego należy zachować szczególną ostrożność, kiedy nie widać obszaru za zakrętem, na węzłach drogowych oraz wjazdach i zjazdach.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcja Nawigacji z Autopilotem może nie rozpoznawać lub wykrywać nadjeżdżających pojazdów, obiektów nieruchomych ani pasów ruchu specjalnego przeznaczenia, takich jak pasy rowerowe, pasy dla pojazdów z wieloma pasażerami, pasy dla służb ratowniczych itp. Kierowca musi więc stale zachowywać czujność i być przygotowany na podjęcie natychmiastowych działań. Zaniedbanie tej czynności może spowodować uszkodzenia, obrażenia ciała lub śmierć.

Asystent parkowania

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Sprawność działania funkcji Asystent parkowania zależy od skuteczności wykrywania przez kamery i czujniki (zależnie od wyposażenia) odległości od krawężników i innych obiektów oraz pojazdów. Należy mieć świadomość następujących ostrzeżeń przed rozpoczęciem korzystania z asystenta parkowania oraz podczas jego działania:
 • Nie używaj Asystenta parkowania po przymocowaniu dowolnego obiektu, na przykład zaczepu kulowego, uchwytu na rower lub przyczepy, do zaczepu holowniczego. Asystent parkowania może nie zatrzymać pojazdu przy obecności zaczepów podczas parkowania pomiędzy innymi samochodami lub przed nimi.
 • Nie należy zakładać, że funkcja Asystent parkowania znajdzie miejsce, które będzie odpowiednie, bezpieczne i zgodne z przepisami. Funkcja Asystent parkowania może czasami nie wykrywać obiektów znajdujących się na miejscu do parkowania. Należy zawsze wzrokowo sprawdzić, czy znalezione miejsce jest odpowiednie i bezpieczne.
 • Gdy funkcja automatycznego parkowania aktywnie kieruje pojazdem Model S, kierownica porusza się odpowiednio do wykonywanych manewrów. Nie należy zakłócać ruchu kierownicy. Spowoduje to przerwanie działania funkcji automatycznego parkowania.
 • W trakcie parkowania należy obserwować sytuację wokół. Należy także być gotowym do użycia hamulca w celu uniknięcia pojazdów, pieszych lub przeszkód.
 • W trakcie działania funkcji Asystent parkowania na ekranie dotykowym pojawiają się wskazówki, które należy śledzić.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA

W następujących sytuacjach istnieje szczególnie duże prawdopodobieństwo, że funkcja Asystent parkowania nie będzie działać prawidłowo:

 • Droga jest nachylona. Funkcja Asystent parkowania jest przeznaczona do działania na płaskich drogach;
 • Widoczność jest słaba (z powodu silnych opadów, mgły itp.);
 • Krawężnik jest wykonany z materiału innego niż kamień lub czujniki pojazdu nie mogą go wykryć;
 • Docelowe miejsce parkingowe znajduje się bezpośrednio przy ścianie lub filarze (jest to np. ostatnie miejsce w rzędzie na parkingu podziemnym);
 • Jedna lub kilka kamer albo jeden lub kilka czujników (zależnie od wyposażenia) jest uszkodzonych, zabrudzonych lub zasłoniętych (np. przez błoto, lód, śnieg, osłonę maski, nadmiar lakieru, folie, naklejki, powłoki gumowe itp.).
 • Działanie czujników (zależnie od wyposażenia) jest zakłócone przez warunki pogodowe (ulewny deszcz, śnieżycę, mgłę, skrajnie wysokie lub niskie temperatury).
 • Działanie czujników (zależnie od wyposażenia) jest zakłócone przez inne urządzenia elektryczne lub interferencję elektryczną.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Istnieje szereg trudnych do przewidzenia okoliczności, które mogą utrudniać funkcji Asystent parkowania zaparkowanie pojazdu Model S. Należy o tym pamiętać i zdawać sobie sprawę, że funkcja Asystent parkowania może w związku z tym nie pokierować pojazdem Model S w odpowiedni sposób. W trakcie parkowania należy zachować uwagę i być przygotowanym do natychmiastowego przejęcia kontroli nad pojazdem Model S.

Summon

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Sprawność działania funkcji Summon zależy od skuteczności wykrywania przez kamery i czujniki (zależnie od wyposażenia) odległości od obiektów, ludzi, zwierząt i innych pojazdów. W następujących sytuacjach istnieje szczególnie duże prawdopodobieństwo, że funkcja Summon nie będzie działać w przewidziany sposób:
 • Tor jazdy jest nachylony. Funkcja Summon jest przeznaczona do działania na płaskiej drodze (o nachyleniu do 10%).
 • System wykrywa uskok nawierzchni. Funkcja Summon nie przeprowadzi pojazdu Model S przez uskok o wysokości większej niż około 2,5 cm (1″).
 • Któryś z czujników ultradźwiękowych (zależnie od wyposażenia) lub któraś z kamer są uszkodzone, zabrudzone lub zasłonięte (np. przez błoto, lód, śnieg, osłonę maski, nadmiar lakieru, folie, naklejki, powłoki gumowe itp.).
 • Działanie czujnika zakłócają warunki pogodowe (ulewny deszcz, śnieżyca, mgła, skrajnie wysoka lub niska temperatura).
 • Działanie czujników (zależnie od wyposażenia) jest zakłócone przez inne podzespoły elektryczne lub urządzenia wytwarzające ultradźwięki;
 • Model S jest w trybie przyczepy lub są do niego dołączone akcesoria.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Lista nie zawiera wszystkich możliwych sytuacji, w których działanie funkcji Summon może być zakłócone. Za kontrolę nad pojazdem Model S zawsze odpowiedzialny jest kierowca. Gdy pojazd Model S porusza się pod kontrolą funkcji Summon, należy zachować uwagę i być przygotowanym do natychmiastowej interwencji. Zaniedbanie tego może spowodować poważne uszkodzenia mienia, obrażenia ciała lub śmierć.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Model S nie potrafi wykryć przeszkód, które znajdują się poniżej poziomu zderzaka, są bardzo wąskie lub zwisają ze stropu (np. rowery). Istnieje ponadto szereg trudnych do przewidzenia okoliczności, które mogą zakłócić prawidłowe działanie funkcji Summon i w rezultacie spowodować, że nie przestawi ona prawidłowo pojazdu Model S na parkingu. Dlatego należy cały czas obserwować ruch pojazdu Model S i jego otoczenie oraz być gotowym do natychmiastowego przerwania jazdy.

Smart Summon

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Funkcja Smart Summon jest w wersji BETA. W tracie jej działania należy cały czas obserwować pojazd i jego otoczenie oraz być gotowym do natychmiastowej interwencji. Za bezpieczne, odpowiedzialne i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie funkcji Smart Summon odpowiada kierowca.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Funkcja Smart Summon została przewidziana do użycia wyłącznie na parkingach i prywatnych podjazdach, gdzie otoczenie jest znane i przewidywalne. Nie należy używać funkcji Smart Summon na drogach publicznych.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Funkcja Smart Summon jest wyłączana, gdy pojazd Model S działa w trybie parkingowym (patrz Tryb parkingowego).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA

W następujących sytuacjach istnieje szczególnie duże prawdopodobieństwo, że funkcja Smart Summon nie będzie działać prawidłowo:

 • Słaby sygnał sieci komórkowej powoduje brak danych GPS.
 • Tor jazdy jest nachylony. Funkcja Smart Summon jest przeznaczona do działania na płaskiej drodze (o nachyleniu do 10%).
 • System wykrywa uskok nawierzchni. Uskoki nawierzchni o pewnej wysokości mogą uniemożliwić przejazd pojazdu Model S kierowanego przez funkcję Smart Summon.
 • Jedna lub kilka kamer albo jeden lub kilka czujników (zależnie od wyposażenia) jest uszkodzonych, zabrudzonych lub zasłoniętych (np. przez błoto, lód, śnieg, osłonę maski, nadmiar lakieru, folie, naklejki, powłoki gumowe itp.).
 • Działanie czujników (zależnie od wyposażenia) lub kamer jest zakłócone przez warunki pogodowe (ulewny deszcz, śnieżycę, mgłę, skrajnie wysokie lub niskie temperatury).
 • Działanie czujników (zależnie od wyposażenia) jest zakłócone przez inne podzespoły elektryczne lub urządzenia wytwarzające ultradźwięki;
 • Model S jest w trybie przyczepy lub są do niego dołączone akcesoria
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Lista nie zawiera wszystkich możliwych sytuacji, w których działanie funkcji Smart Summon może być zakłócone. Za kontrolę nad pojazdem Model S zawsze odpowiedzialny jest kierowca. Gdy pojazd Model S porusza się pod kontrolą funkcji Smart Summon, należy zachować uwagę i być przygotowanym do natychmiastowej interwencji. Zaniedbanie tego może spowodować poważne uszkodzenia mienia, obrażenia ciała lub śmierć.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcji Smart Summon należy używać wyłącznie na utwardzonych nawierzchniach.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcja Smart Summon może nie zatrzymać pojazdu przed niektórymi przeszkodami (dotyczy to zwłaszcza bardzo niskich obiektów, takich jak niektóre krawężniki, lub bardzo wysokich obiektów, takich jak regały) i może nie zareagować na ruch uliczny. Funkcja Smart Summon nie rozpoznaje kierunku ruchu drogowego, nie nawiguje po pustych parkingach i może nie być w stanie przewidzieć ruchu na skrzyżowaniach.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Użytkownik korzystający z funkcji Smart Summon powinien cały czas widzieć pojazd Model S i być w każdej chwili gotowym do zatrzymania go poprzez zwolnienie przycisku w aplikacji mobilnej.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Po zwolnieniu przycisku pojazd Model S może się zatrzymywać z niewielkim opóźnieniem. Z tego powodu tak ważne jest, aby przez cały czas zwracać szczególną uwagę na tor jazdy pojazdu i starać się przewidzieć przeszkody, których może on nie być w stanie wykryć.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
W przypadku korzystania z funkcji Smart Summon w miejscu, w którym ruch przeszkód może być nieprzewidywalny, należy zachować szczególną ostrożność. Może to dotyczyć na przykład miejsc, w których przebywają dzieci, osoby dorosłe lub zwierzęta.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcja Smart Summon może nie zatrzymać pojazdu przed niektórymi przeszkodami (dotyczy to zwłaszcza bardzo niskich obiektów, takich jak niektóre krawężniki, lub bardzo wysokich obiektów, takich jak regały) i może nie zareagować na pojazdy nadjeżdżające z naprzeciwka lub z boku. Należy zwracać na to uwagę i być zawsze gotowym do zatrzymania pojazdu Model S przez zwolnienie przycisku w aplikacji mobilnej.