Despre Informațiile acestui Proprietar

Aplicabilitatea documentelor

Pentru cele mai recente și complete informații personalizate pentru vehiculul dvs., consultați manualul de utilizare pe ecranul tactil al vehiculului dvs., atingând Comenzi > Service > Manualul utilizatorului. Informațiile sunt specifice pentru vehiculul dvs., în funcție de funcțiile achiziționate, configurația vehiculului, regiunea de piață și versiunea software. În schimb, informațiile despre proprietar care sunt furnizate de Tesla în alte părți sunt actualizate mai puțin frecvent și este posibil să nu conțină informații unice cu privire la vehiculul dvs.

Informațiile despre funcțiile noi sunt afișate pe ecranul tactil după o actualizare a software-ului și pot fi vizualizate în orice moment atingând Comenzi > Software > Informații lansare. În cazul în care conținutul din manualul de utilizare privind modul de utilizare a vehiculului intră în conflict cu informațiile din Notele de versiune, Notele de versiune au prioritate.

Ilustrațiile

Ilustrațiile din acest document sunt numai în scopuri demonstrative. În funcție de opțiunile vehiculului, versiunea de software și regiunea de piață, informațiile afișate pe ecranul tactil al vehiculului dvs. pot fi puțin diferite.

Disponibilitatea funcțiilor

Unele funcții sunt disponibile numai pe unele configurații de vehicul și/sau numai în anumite regiuni de piață. Opțiunile sau funcțiile menționate în manualul de utilizare nu garantează disponibilitatea lor pentru vehiculul dvs. Consultați Declarație de disponibilitate a funcțiilor pentru mai multe informații.

Erorile și inexactitățile

Este cunoscut faptul că toate specificațiile și descrierile sunt exacte la momentul publicării. Cu toate acestea, deoarece unul dintre obiectivele Tesla îl reprezintă îmbunătățirile continue, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări produselor în orice moment. Pentru a comunica inexactitățile sau omisiunile sau pentru a oferi un feedback general sau sugestii cu privire la calitatea manualului de utilizare, trimiteți un e-mail la ownersmanualfeedback@tesla.com.

Amplasarea componentelor

Informațiile despre proprietar pot să specifice că locația unei componente se află pe partea stângă sau dreaptă a vehiculului. Conform ilustrației, stânga (1) și dreapta (2) reprezintă partea vehiculului văzută din interior.

Vedere de sus a vehiculului cu un 1 pe partea stângă a vehiculului și un 2 pe partea dreaptă a vehiculului.

Drepturile de autor și mărcile comerciale

© 2012-2024 Tesla, Inc. Toate informațiile din acest document și toate software-urile pentru vehicul sunt supuse drepturilor de autor și altor drepturi de proprietate intelectuală ale Tesla, Inc. și ale licențiatorilor săi. Acest material nu poate fi modificat, reprodus sau copiat, integral sau parțial, fără permisiunea prealabilă scrisă din partea Tesla, Inc. și a licențiatorilor săi. La cerere, sunt disponibile informații suplimentare. Tesla utilizează software-uri create de comunitatea Open Source. Vizitați site-ul web Tesla privind software-ul Open Source, la http://www.tesla.com/opensource. HD Radio este marcă comercială înregistrată a iBiquity Digital Corporation. Următoarele mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate aparțin Tesla, Inc. în Statele Unite și în alte țări:

Numeroase cuvinte, sigle etc. care reprezintă mărci comerciale ale Tesla

Toate celelalte mărci comerciale cuprinse în acest document sunt proprietatea deținătorilor respectivi ai acestora și utilizarea lor în prezentul document nu implică sponsorizarea sau avizarea produselor sau a serviciilor acestora. Utilizarea neautorizată a oricărei mărci comerciale afișate în acest document sau pe vehicul este strict interzisă.