Wi-Fi

Omrežje Wi-Fi je na voljo kot način podatkovne povezave in je pogosto hitrejše od mobilnih podatkovnih omrežij. Povezovanje z omrežjem Wi-Fi je zlasti uporabno na območjih, kjer je povezljivost z mobilnim omrežjem omejena ali pa sploh ni na voljo. Za zagotovitev hitrega in zanesljivega prenosa posodobitev programske opreme in zemljevidov družba Tesla priporoča, da pustite vozilo Model S povezano z omrežjem Wi-Fi, kadar koli je to mogoče (ko je vozilo na primer parkirano doma).

Postopek povezovanja z omrežjem Wi-Fi:

 1. Dotaknite se možnosti Upravljalni elementi > Wi-Fi. Model S začne iskati in prikaže zaznana omrežja Wi-Fi, ki so v dosegu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Če se znano omrežje Wi-Fi ne prikaže na seznamu, premaknite vozilo Model S bližje vstopni točki ali uporabite napravo za razširitev dosega do vozila.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Ob povezovanju z omrežjem 5GHz (če je na voljo) preverite, kateri kanali so v vaši regiji podprti.
  Tabela 1. Podprti kanali omrežja 5GHz
  36–48 52–64 100–140 149–165
 2. Z možnostjo Iskanje omrežij Wi-Fi poiščite in se dotaknite omrežja Wi-Fi, ki ga želite uporabljati, ali pa ga ročno dodajte z možnostjo Dodajanje omrežij Wi-Fi, vnesite geslo (po potrebi) ter se dotaknite možnosti Potrdi. Ko je povezava vzpostavljena, je omrežje Wi-Fi prikazano v razdelku Znana omrežja Wi-Fi skupaj z zeleno kljukico. Kadarkoli je omrežje znotraj dosega, Model S samodejno vzpostavi povezavo z njim.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Model S trenutno ne podpira vzpostavljanja povezave s prestreznimi omrežji Wi-Fi (prestrezna omrežja Wi-Fi, ki jih pogosto uporabljajo javne dostopne točke, od vas zahtevajo, da obiščete poseben spletni portal in se strinjate s pogoji storitve, preden je omogočena prijava).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če je v dosegu več omrežij, s katerimi je že bila vzpostavljena povezava, se Model S poveže z omrežjem, ki je bilo nazadnje uporabljeno.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
V servisnih centrih Tesla se Model S samodejno poveže z omrežjem Wi-Fi servisa Tesla.

Dostopne točke

Namesto omrežja Wi-Fi lahko uporabite tudi mobilno dostopno točko (veljajo tarife in omejitve operaterja). Ko vzpostavite povezavo z dostopno točko, izberite Ohrani povezavo med vožnjo, če želite med vožnjo ohraniti aktivno povezavo.

Nasveti za odpravljanje težav

Če povezava Wi-Fi vozila deluje slabo ali se sploh ne vzpostavi, poskusite naslednje nasvete.
 • Na zaslonu na dotik preverite število stolpcev ikone za Wi-Fi (moč signala). Če je stolpcev malo, za izboljšanje signala dodajte dostopno točko za Wi-Fi bližje vozilu.
 • Znova vklopite zaslon na dotik (glejte Ponovni zagon zaslona na dotik ali instrumentne plošče).
 • Odstranite povezavo Wi-Fi in jo vzpostavite znova. Dotaknite se možnosti Upravljalni elementi > Wi-Fi, izberite omrežje in možnost Pozabi omrežje, nato pa znova vzpostavite povezavo tako, da se dotaknete omrežja v možnosti Znana omrežja.
 • Poskusite z drugim omrežjem Wi-Fi.