Bluetooth

Združljivost s tehnologijo Bluetooth®

simbol Bluetooth
V vozilu Model S lahko uporabljate različne naprave Bluetooth, če so seznanjene in v območju delovanja. Telefon, ki podpira povezavo Bluetooth, lahko na primer seznanite in ga uporabljate prostoročno. Poleg telefonov lahko z vozilom Model S seznanite tudi ostale naprave, ki podpirajo povezavo Bluetooth. Seznanite lahko na primer napravo iPod Touch, iPad, tablični računalnik Android itd., s katere lahko predvajate glasbo.

Pred uporabo telefona ali druge naprave Bluetooth z vozilom Model S morate napravo seznaniti. Seznanjanje nastavi komunikacijo vozila Model S s podprtimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth. Z vozilom lahko seznanite do deset telefonov, ki podpirajo povezavo Bluetooth. Če niste nastavili določenega telefona kot Prednostna napr. ali pa telefon, ki je določen kot Prednostna napr., ni v dosegu, vozilo Model S vedno poveže zadnji uporabljeni telefon (če je v dosegu). Če se želite povezati z drugim telefonom, glejte Preklop med seznanjenimi napravami.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Pri mnogih telefonih se povezava Bluetooth izključi, če je baterija slaba.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Čeprav Bluetooth običajno podpira brezžično komunikacijo na razdaljah do približno devet metrov, se lahko zmogljivost razlikuje glede na telefon ali drugo napravo, ki jo uporabljate.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Model S Lahko hkrati poveže do dvajset naprav Bluetooth, vendar lahko na vsak prednji in zadnji zaslon na dotik (če je v opremi) hkrati poveže le dve napravi (na primer en telefon in en krmilnik ali dva krmilnika).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Ne puščajte seznanjenega telefona v vozilu (če greste na primer na pohod ali na plažo). Če morate pustiti telefon v vozilu, onemogočite povezavo Bluetooth in/ali izklopite telefon.

Seznanitev telefona ali naprave Bluetooth

Seznanjanje omogoča, da uporabite svoj telefon, ki podpira povezavo Bluetooth, za prostoročne funkcije, kot so klicanje in sprejemanje klicev, dostopanje do seznama stikov, pregleda zadnjih klicev itd. Poleg tega omogoča predvajanje večpredstavnostnih vsebin s telefona. Ko je telefon enkrat seznanjen z vozilom, se lahko vozilo Model S z njim poveže takoj, ko je telefon v dosegu.

 1. Če želite seznaniti telefon ali napravo Bluetooth, sedite v vozilo Model S in se prepričajte, da je zaslon na dotik vklopljen.
 2. Odklenite telefon in omogočite Bluetooth (običajno v nastavitvah telefona).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Na nekaterih telefonih boste morali za preostanek postopka odpreti nastavitve za Bluetooth.
 3. Na zaslonu na dotik se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Bluetooth > Naprave v bližini > Začni iskanje, da se začne iskanje povezave Bluetooth, razen če se je že začelo (to prikazuje vrteča se ikona).
 4. Počakajte, da se telefon pokaže na seznamu, in se dotaknite možnosti Vzpostavi povezavo.
 5. Preverite, da se številka, prikazana na telefonu, ujema s številko, prikazano na zaslonu na dotik. Nato pa na svojem telefonu potrdite, da ga želite seznaniti.
 6. Če je potrebno, na telefonu navedite, ali dovolite, da vozilo Model S dostopa do vaših osebnih podatkov, kot so koledar, stiki in večpredstavnostne datoteke (glejte Uvažanje stikov in nedavni klici). Ko sta vozilo in telefon seznanjena, vozilo Model S prikaže vaš telefon na seznamu menija Upravljalni elementi > Bluetooth > Seznanjene naprave.

Če želite spremeniti nastavitve seznanjene naprave, odprite možnost Upravljalni elementi > Bluetooth > Seznanjene naprave in razširite spustno okno poleg imena naprave.

Če imate težave pri uvozu ali vzpostavitvi povezave Bluetooth, za več informacij glejte Odpravljanje težav s povezavo Bluetooth.

Vozila izdelana pred (približno) aprilom 2018: Če traja seznanjanje prek vmesnika Bluetooth neobičajno dolgo, ponastavite funkcijo Bluetooth tako, da pritisnete Upravljalni elementi > Servis > Ponastavi Bluetooth. Morda boste morali počakati nekaj minut. Po ponastavitvi znova poskusite izvesti seznanitev z napravo Model S. Ko ponastavite Bluetooth, lahko Model S pozabi predhodno seznanjene naprave.

Uvažanje stikov in nedavni klici

Ko je vozilo seznanjeno s telefonom, odprite možnost Upravljalni elementi > Bluetooth > Seznanjene naprave in razširite spustno okno poleg imena naprave, da določite, ali želite dovoliti dostop do stikov, zadnjih klicev in besedilnih sporočil v telefonu. Če dovolite dostop, lahko uporabite telefonsko aplikacijo za klicanje in pošiljanje sporočil ljudem na vašem seznamu stikov in seznamu nedavnih klicev (glejte Telefon, koledar in spletne konference). Preden lahko uvozite stike, boste morda morali v telefonu omogočiti sinhronizacijo ali pa se odzvati na obvestilo v telefonu ter potrditi, da želite sinhronizirati stike. To je odvisno od vrste telefona, ki ga uporabljate. Za podrobnosti glejte dokumentacijo, ki ste jo dobili s telefonom.

Če imate težave pri uvozu stikov ali seznanitvi naprave s povezavo Bluetooth, za več informacij glejte Odpravljanje težav s povezavo Bluetooth.

Prekinitev povezave ali seznanitve naprave Bluetooth

Če želite odklopiti telefon ali napravo Bluetooth, vendar jo ohraniti seznanjeno, se dotaknite možnosti Odklop v spustni vrstici z nastavitvami Bluetooth telefona na zaslonu na dotik (Upravljalni elementi > Bluetooth > Seznanjene naprave > Vaš telefon). Če svoje naprave ne želite več uporabljati z vozilom Model S, se dotaknite možnosti Pozabi napravo in upoštevajte navodila. Ko vozilo enkrat pozabi napravo, jo morate znova seznaniti, če jo želite uporabiti z vozilom Model S (glejte Seznanitev telefona ali naprave Bluetooth).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Telefon samodejno prekine povezavo, ko zapustite vozilo Model S.

Preklop med seznanjenimi napravami

Model S samodejno vzpostavi povezavo s telefonom, ki ste ga določili kot Prednostna naprava. Če telefona niste nastavili kot prednostno napravo, vozilo Model S vzpostavi povezavo s telefonom, s katerim je bilo nazadnje povezano, če je ta telefon v dosegu delovanja in ima vklopljeno povezavo Bluetooth. Če zadnji telefon ni v dosegu, se vozilo poskuša povezati z naslednjim telefonom, s katerim je bilo seznanjeno.

Če želite vozilo povezati z drugim telefonom, se dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Bluetooth > Seznanjene naprave. Izberite telefon, s katerim se želite povezati in nato pritisnite Vzpostavi povezavo. Če telefon, s katerim se želite povezati, ni naveden na seznamu, morate najprej telefon seznaniti z vozilom. Glejte Seznanitev telefona ali naprave Bluetooth.

Ko sta vozilo in telefon povezana, se na zaslonu z nastavitvami za Bluetooth prikaže simbol ob imenu telefona, kar pomeni, da je vozilo Model S povezano z vašim telefonom.

Odpravljanje težav s povezavo Bluetooth

Vozilo Model S za nemoteno povezavo s pametnim telefonom uporablja povezavo Bluetooth in BLE (Bluetooth Low Energy). Zaradi številnih dejavnikov je lahko povezava Bluetooth ali BLE včasih prekinjena ali pride do težav pri seznanjanju. Povezava Bluetooth vozilu omogoča uporabo funkcij telefona, kot so predvajanje zvoka, klici, koledarji, sporočila SMS itd.

BLE se uporablja za pasivne funkcije, kot je telefon kot ključ.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ne prekličite seznanitve med vozilom in telefonom in ne odstranite telefona, ki ga uporabljate kot ključ, če v bližini nimate delujoče kartice.

Za odpravljanje težav s povezavo Bluetooth poskusite naslednje; začnite pri telefonu.

Odpravljanje težav s pametnim telefonom

Povezava Bluetooth morda ne bo vzpostavljena zaradi nastavitev in posodobitev v pametnem telefonu:

 • Omogočite povezavo Bluetooth v telefonu. Če je povezava Bluetooth že omogočena, jo onemogočite in omogočite znova.
 • Preverite, ali je letalski način izklopljen.
 • Napolnite telefon; če je baterija telefona preveč izpraznjena, funkcije povezave Bluetooth morda ne bodo podprte.
 • Ustrezno seznanite napravo. Če je že seznanjena, prekličite seznanitev in seznanite znova.
 • Posodobite telefon na najnovejšo različico programske opreme, ki jo zagotavlja proizvajalec.
 • Zvočni sistem vozila mora biti izbran kot izhodni vir zvoka.
 • Nastavite telefona morajo omogočati povezavo Bluetooth (npr.: podatki morajo biti vklopljeni ali pa morate imeti povezavo z omrežjem Wi-Fi).
 • Izklopite telefon in ga znova vklopite.
 • Preverite, ali so dovoljenja za lokacijo nastavljena na možnost "Vedno vklopljeno" za mobilno aplikacijo.

Odpravljanje težav z mobilno aplikacijo Tesla

Preverite mobilno aplikacijo Tesla:

 • Mobilna aplikacija Tesla mora uporabljati najnovejšo različico programske opreme.
 • Med uporabo telefona kot ključa morate biti prijavljeni v mobilno aplikacijo Tesla.
 • Aplikacija Tesla mora delovati v ozadju.
 • Prepričajte se, da ste popolnoma nastavili svoj profil v mobilni aplikaciji in pravilno konfigurirali nastavitve.

Odpravljanje težav z vozilom

Nastavitve vozila lahko vplivajo na zmožnost seznanitve s pametnim telefonom:

 • Napolnite vozilo Model S: Če je baterija vozila preveč izpraznjena, funkcije povezave Bluetooth morda ne bodo na voljo.
 • Posodobite programsko opremo vozilo in se prepričajte, da vedno uporabljate najnovejšo različico. Če želite preveriti, ali so na voljo nove posodobitve programske opreme, izberite Upravljalni elementi > Programska oprema
 • Znova vklopite zaslon na dotik. Glejte Zaslon na dotik.
 • Znova vklopite vozilo.

Če povezava Bluetooth še vedno ne deluje, prekličite seznanitev v vozilu IN v pametnem telefonu. Nato poskusite oba znova seznaniti.

Če imate težave s povezavo BLE telefona kot ključa, ko je v vozilu, izberite Upravljalni elementi > Ključavnice in odstranite telefon iz možnosti "Telefon kot ključ". Nato nastavite znova. To storite le, če ste v vozilu in imate na voljo zanesljiv rezervni ključ (kot je kartica).