Bluetooth

Združljivost s tehnologijo Bluetooth®

simbol Bluetooth
V vozilu Model S lahko uporabljate različne naprave Bluetooth, če so seznanjene in v območju delovanja. Telefon, ki podpira povezavo Bluetooth, lahko na primer seznanite in ga uporabljate prostoročno. Poleg telefonov lahko z vozilom Model S seznanite tudi ostale naprave, ki podpirajo povezavo Bluetooth. Seznanite lahko na primer napravo iPod Touch, iPad, tablični računalnik Android itd., s katere lahko predvajate glasbo.

Pred uporabo telefona ali druge naprave Bluetooth z vozilom Model S morate napravo seznaniti. Seznanjanje nastavi komunikacijo vozila Model S s podprtimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth. Z vozilom lahko seznanite do deset telefonov, ki podpirajo povezavo Bluetooth. Če niste nastavili določenega telefona kot Prednostna napr. ali pa telefon, ki je določen kot Prednostna napr., ni v dosegu, vozilo Model S vedno poveže zadnji uporabljeni telefon (če je v dosegu). Če se želite povezati z drugim telefonom, glejte Povezovanje s seznanjeno napravo.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Pri mnogih telefonih se povezava Bluetooth izključi, če je baterija slaba.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Čeprav Bluetooth običajno podpira brezžično komunikacijo na razdaljah do približno devet metrov, se lahko zmogljivost razlikuje glede na telefon ali drugo napravo, ki jo uporabljate.

Seznanjanje naprave Bluetooth

Seznanjanje omogoča, da uporabite svoj telefon, ki podpira povezavo Bluetooth, za prostoročne funkcije, kot so klicanje in sprejemanje klicev, dostopanje do seznama stikov, pregleda zadnjih klicev itd. Poleg tega omogoča predvajanje večpredstavnostnih vsebin s telefona. Ko je telefon enkrat seznanjen z vozilom, se lahko vozilo Model S z njim poveže takoj, ko je telefon v dosegu.

Če želite telefon seznaniti z vozilom, sledite tem korakom, ko sedite v vozilu Model S:

 1. Poskrbite, da sta tako zaslon na dotik kot telefon vklopljena.
 2. Na telefonu omogočite povezavo Bluetooth in preverite, da je vidna.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Na nekaterih telefonih boste morali za preostanek postopka odpreti nastavitve za Bluetooth.
 3. Pritisnite ikono Bluetooth na vrhu zaslona na dotik.
 4. Na zaslonu na dotik pritisnite Dodajanje naprave > Začni iskanje. Na zaslonu z nastavitvami za Bluetooth se prikaže seznam razpoložljivih naprav Bluetooth, ki so v dosegu.
 5. Izberite telefon (ali napravo), ki ga želite seznaniti. Pri seznanjanju telefona se na zaslonu z nastavitvami Bluetooth prikaže naključno ustvarjena številka. Številka se prikaže tudi na vašem telefonu.
 6. Preverite, ali se številka, prikazana na telefonu, ujema s številko, prikazano na zaslonu z nastavitvami Bluetooth. Nato pa na svojem telefonu potrdite, da ga želite seznaniti.
 7. Če je potrebno, na telefonu navedite, ali dovolite, da vozilo Model S dostopa do vaših osebnih podatkov, kot so koledar, stiki in večpredstavnostne datoteke (glejte Uvažanje stikov in nedavni klici).

Ko sta vozilo in telefon seznanjena, se vozilo Model S samodejno poveže, na zaslonu z nastavitvami za Bluetooth pa se poleg imena naprave prikaže simbol Bluetooth, ki označuje, da je povezava aktivna.

Zaslon z nastavitvami Bluetooth lahko prikažete kadarkoli in spremenite nastavitve, ki se nanašajo na povezano napravo. Povezani telefon lahko na primer določite kot Prednostna napr. To je uporabno, ko je povezan več kot en telefon, oba telefona pa se v vozilu Model S pogosto uporabljata hkrati. Model S samodejno poskuša najprej vzpostaviti povezavo s prednostno napravo, šele nato z drugimi napravami. Če prednostna naprava ni določena ali ni v dosegu, Model S poveže nazadnje uporabljeni telefon (če obstaja).

Vozila izdelana pred (približno) aprilom 2018: Če traja seznanjanje prek vmesnika Bluetooth neobičajno dolgo, ponastavite funkcijo Bluetooth tako, da pritisnete Upravljalni elementi > Servis > Ponastavi Bluetooth. Morda boste morali počakati nekaj minut. Po ponastavitvi znova poskusite izvesti seznanitev z napravo Model S. Ko ponastavite Bluetooth, lahko Model S pozabi predhodno seznanjene naprave.

Uvažanje stikov in nedavni klici

Ko je telefon seznanjen, lahko na zaslonu z nastavitvami za Bluetooth določite, ali želite dovoliti dostop do stikov, nedavnih klicev in besedilnih sporočil vašega telefona. Če dovolite dostop, lahko uporabite telefonsko aplikacijo za klicanje in pošiljanje sporočil ljudem na vašem seznamu stikov in seznamu nedavnih klicev (glejte Telefon, koledar in spletne konference). Preden lahko uvozite stike, boste morda morali v telefonu omogočiti sinhronizacijo ali pa se odzvati na obvestilo v telefonu ter potrditi, da želite sinhronizirati stike. To je odvisno od vrste telefona, ki ga uporabljate. Za podrobnosti glejte dokumentacijo, ki ste jo dobili s telefonom.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Dostop do stikov in nedavnih klicev lahko kadar koli vklopite ali izklopite, tako da pritisnete ikono Bluetooth na zaslonu na dotik, izberete svoj telefon in nato spremenite povezane nastavitve za dostop.

Prekinitev seznanitve naprave Bluetooth

Če želite prekiniti povezavo vozila s telefonom ali napravo Bluetooth in jo pozneje ponovno vzpostaviti, se preprosto dotaknite možnosti Prekini povezavo na zaslonu z nastavitvami za Bluetooth. Če svoje naprave ne želite več uporabljati z vozilom Model S, se dotaknite možnosti Pozabi to napravo. Ko vozilo enkrat pozabi napravo, jo morate znova seznaniti, če jo želite uporabiti z vozilom Model S (glejte Seznanjanje naprave Bluetooth).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Telefon samodejno prekine povezavo, ko zapustite vozilo Model S.

Povezovanje s seznanjeno napravo

Model S samodejno vzpostavi povezavo s telefonom, ki ste ga na zaslonu z nastavitvami za Bluetooth določili kot Prednostna napr. Če telefona niste nastavili kot prednostno napravo, vozilo Model S vzpostavi povezavo s telefonom, s katerim je bilo nazadnje povezano, če je ta telefon v dosegu delovanja in ima vklopljeno povezavo Bluetooth. Če zadnji telefon ni v dosegu, se vozilo poskuša povezati z naslednjim telefonom, s katerim je bilo seznanjeno.

Če želite vozilo povezati z drugim telefonom, se dotaknite ikone Bluetooth na vrhu zaslona na dotik. Zaslon z nastavitvami za Bluetooth prikaže seznam seznanjenih telefonov. Izberite telefon, s katerim se želite povezati in nato pritisnite Vzpostavi povezavo. Če telefon, s katerim se želite povezati, ni naveden na seznamu, morate najprej telefon seznaniti z vozilom. Glejte Seznanjanje naprave Bluetooth.

Ko sta vozilo in telefon povezana, se na zaslonu z nastavitvami za Bluetooth prikaže simbol ob imenu telefona, kar pomeni, da je vozilo Model S povezano z vašim telefonom.