Funkcija Smart Summon

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Glede na tržno regijo, konfiguracijo vozila, posebej naročene dodatne možnosti in različico programske opreme vozilo morda ni opremljeno s funkcijo Smart Summon ali pa funkcija morda ne deluje tako, kot je opisano.

Funkcija Smart Summon omogoča premikanje vozila Model S na vašo lokacijo (za cilj uporabi signal GPS vašega telefona) ali na lokacijo po vaši izbiri ter manevrira in se po potrebi zaustavlja pred predmeti. Funkcija Smart Summon deluje skupaj z mobilno aplikacijo Tesla, ko je vaš telefon v območju približno 6 metrov od vozila Model S.

Funkcija Smart Summon usmerja vozilo Model S s parkirnih mest in skozi zavoje. To je uporabno pri premikanju vozila Model S iz tesnih parkirnih mest ali skozi luže ali pa vam pomaga priklicati vozilo, ko nosite pakete. Vozilo Model S morate imeti nenehno v vidnem polju in ves čas morate budno spremljati tako vozilo kot okolico vozila.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Vse kamere in vsi senzorji (dodatna oprema) morajo biti čisti. Umazane kamere in senzorji ter okoljske razmere, kot so dež in zbledele cestne označbe, lahko vplivajo na delovanje avtopilota.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Funkcija Smart Summon je zasnovana in namenjena le za uporabo na parkiriščih in dovozih, ki se nahajajo na zasebnih zemljiščih, kjer je okolica dobro znana in predvidljiva. Funkcije Smart Summon ne uporabljajte na javnih cestah.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Funkcijo Smart Summon je dovoljeno uporabljati le na tlakovanih površinah.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Smart Summon je funkcija BETA. Vozilo in njegovo okolico morate nenehno nadzirati in biti v vsakem trenutku pripravljeni na takojšnje ukrepanje. Voznik mora funkcijo Smart Summon uporabljati odgovorno in v skladu z nameni.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Funkcija Smart Summon se morda ne bo zaustavila pri vseh predmetih (zlasti ne pri zelo nizkih predmetih, kot so robniki, ali zelo visokih predmetih, kot so police) in se morda ne bo odzvala na promet. Funkcija Smart Summon ne prepoznava smeri prometa, ne vodi mimo praznih parkirnih mest in ne predvideva udeležencev v prometu, ki prečijo cesto.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Delovanje funkcije Smart Summon je odvisno od senzorjev (dodatna oprema), vidljivosti kamer ter razpoložljivosti ustreznega mobilnega signala in podatkov GPS.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ko uporabljate funkcijo Smart Summon, morate imeti vozilo Model S nenehno v vidnem polju in biti v vsakem trenutku pripravljeni, da ga zaustavite, tako da spustite gumb v mobilni aplikaciji.

Pred uporabo funkcije Smart Summon

 • Prenesite najnovejšo različico mobilne aplikacije Tesla v svoj telefon in poskrbite, da bo telefon imel signal mobilnega omrežja in da je GPS omogočen.
 • Telefon mora biti seznanjen z vozilom Model S prek povezave Bluetooth (glejte Seznanitev telefona ali naprave Bluetooth) in biti v dosegu približno 6 metrov.
 • Kamere vozila morajo biti v celoti umerjene (glejte Vožnja za umerjanje kamer).
 • Vozilo Model S morate imeti v vidnem polju.
 • Model S mora biti v prestavi za parkiranje, se ne sme polniti, vsa vrata in prtljažniki pa morajo biti zaprti.

Uporaba funkcije Smart Summon

 1. Odprite mobilno aplikacijo Tesla in pritisnite Summon.
 2. Pritisnite ikono Smart Summon v sredini slike vozila Model S. Za zagon funkcije Smart Summon bo morda potrebnih nekaj sekund.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Za izničenje zakasnitve pri zaganjanju funkcije Smart Summon lahko uporabite način pripravljenosti (glejte Način pripravljenosti).

  Mobilna aplikacija prikazuje zemljevid z modrim krogom, ki predstavlja največjo oddaljenost 6 metrov, ki jo morate vzdrževati med svojim telefonom in vozilom Model S. Modra pika na zemljevidu prikazuje vašo lokacijo, rdeča puščica pa vozilo.

 3. Postavite se kjer koli znotraj modrega kroga, kjer imate dober pogled na vozilo Model S.
 4. Zdaj lahko uporabite funkcijo Smart Summon v enem od teh načinov:
  • Način Pridi k meni: Pritisnite in pridržite gumb Pridi k meni. Model S se pomakne na vašo lokacijo GPS. Kakor se premikate, tako vam vozilo Model S sledi. Ko vas vozilo Model S doseže, se zaustavi in prestavi v prestavo za parkiranje.
  • Način Pojdi na cilj: Pritisnite ikono merka in povlecite zemljevid, tako da postavite žebljiček na izbrani cilj. Pritisnite in pridržite gumb Pojdi na cilj. Model S se pomakne na cilj. Ko vozilo Model S doseže lokacijo, se zaustavi in prestavi v prestavo za parkiranje, mobilna aplikacija pa prikaže sporočilo, ki označuje, da je funkcija Summon zaključena.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Opomba
   Če želite naknadno spremeniti lokacijo, dvignite prst, prestavite zemljevid, in nato znova pritisnite ter pridržite gumb Pojdi na cilj.
  Če želite vozilo Model S v katerem koli trenutku zaustaviti, preprosto spustite gumb Pridi k meni ali Pojdi na cilj.
Ikona merka
Ikona križca a zemljevidu preklaplja med načinoma Pojdi na cilj in Pridi k meni. Ko je izbran način Pridi k meni, je ikona modra.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Zemljevid prav tako vsebuje ikono, s katero lahko prikažete/skrijete satelitsko sliko.

Takoj ko zaženete funkcijo Smart Summon v katerem koli od dveh načinov, nekajkrat utripnejo varnostne utripalke, ogledala se zložijo in vozilo Model S prestavi v prestavo za vožnjo naprej ali vzvratno vožnjo. Model S nato počasi pride k vam v bližino 1 metra (Pridi k meni) ali izbranega cilja (Pojdi na cilj), pri čemer se izogiba oviram, kot je to potrebno. Ko se vozilo Model S premika, se ustrezna rdeča puščica na zemljevidu prav tako pomakne ter prikaže lokacijo vozila. Kakor se premikate vi, se z vami premika tudi modra puščica ter tako prikazuje vašo lokacijo.

V obeh načinih se vozilo Model S preneha premikati in prestavi v prestavo za parkiranje, ko:

 • spustite gumb v mobilni aplikaciji,
 • je presežena največja razdalja med telefonom in vozilom Model S (če vozilo premikate na cilj, ki je oddaljen od vas, boste morda morali slediti vozilu, da ohranite to razdaljo).
 • je vozna pot blokirana,
 • Model S doseže največjo razdaljo 20 metrov od začetka izvajanja funkcije Smart Summon.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Če funkcija Smart Summon premakne vozilo Model S 3 metre naprej in nato 2 metra nazaj, to pomeni 5 metrov poti.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
ni vam treba gledati v mobilno aplikacijo. Preprosto stisnite gumb in nato ves čas glejte vozilo Model S ter spremljajte vozno pot. Tako boste pripravljeni gumb spustiti in vozilo zaustaviti, če bi to bilo potrebno.

Če je vozilo opremljeno s sistemom Samodejni HomeLink in če je ta funkcija omogočena za funkcijo Summon (dotaknite se možnosti Upravljalni elementi > Avtopilot > Prilagodi Summon > Uporabi samod. HomeLink), funkcija Smart Summon samodejno odpre napravo HomeLink device, če zaženete vodenje prek funkcije Smart Summon, ko je vozilo Model S v garaži. Mobilna aplikacija vas obvesti, da so se vrata odprla.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Ko spustite gumb, da se vozilo Model S zaustavi, pride do majhne zakasnitve, preden se vozilo zaustavi. Zato je ključnega pomena, da ste v vsakem trenutku zelo pozorni na vozno pot vozila in da dejavno predvidevate ovire, ki jih vozilo morda ne bo uspelo zaznati.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Pri uporabi funkcije Smart Summon bodite zelo previdni v okoljih, kjer so premiki ovir lahko nepredvidljivi. Na primer na območjih, kjer so prisotni ljudje, otroci ali živali.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Funkcija Smart Summon se morda ne bo zaustavila pri vseh predmetih (še posebej pri zelo nizkih predmetih, kot so robniki, ali zelo visokih predmetih, kot so police) in se morda ne bo odzvala na prihajajoči čelni ali stranski promet. Bodite pozorni in v vsakem trenutku pripravljeni na zaustavitev vozila Model S, tako da spustite gumb v mobilni aplikaciji.

Način pripravljenosti

Če želite vozilo Model S ohraniti v stanju pripravljenosti za funkcijo Summon in tako zmanjšati čas, ki je potreben za ogrevanje, vklopite način pripravljenosti. Dotaknite se možnosti Upravljalni elementi > Avtopilot > Način pripravljenosti. Ko je vklopljen način pripravljenosti, lahko varčujete z energijo baterije tako, da na teh lokacijah onemogočite način pripravljenosti:

 • Izvzemi dom – onemogoči način pripravljenosti na lokaciji, ki ste jo na seznamu priljubljenih označili kot domačo.
 • Izvzemi službo – onemogoči način pripravljenosti na lokaciji, ki ste jo na seznamu priljubljenih označili kot lokacijo dela.
 • Izvzemi prilj. mesta – onemogoči način pripravljenosti na vseh lokacijah s seznama priljubljenih.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Zaradi varčevanja z energijo funkcija Smart Summon samodejno zapusti način pripravljenosti od polnoči do 6:00. V tem obdobju pride do zakasnitve med vklopom funkcije Smart Summon.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Ko je vklopljen način pripravljenosti, se lahko porabi dodatna energija baterije.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Za več podrobnosti, kako določeno lokacijo nastaviti za domačo ali za lokacijo dela ali jo dodati med priljubljene, glejte Dom, delo in priljubljeni cilji.

Zaustavitev ali preklic funkcije Smart Summon

Funkcija Smart Summon zaustavi vozilo Model S, ko spustite gumb v mobilni aplikaciji. Če želite nadaljevati z izvajanjem funkcije Smart Summon, preprosto znova pritisnite gumb Pridi k meni ali Pojdi na cilj.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Vedno morate predvidevati, kdaj bo treba zaustaviti vozilo Model S. Glede na kakovost povezave med telefonom in vozilom Model S bo morda prišlo do majhne zakasnitve med trenutkom, ko spustite gumb in ko se bo vozilo zaustavilo.

Funkcija Smart Summon se zaustavi in jo boste morali znova zagnati, ko:

 • Pritisnete poljubni gumb na daljinskem ključu.
 • Zgrabite in povlečete za kljuko oziroma ko odprete vrata.
 • Upravljate z: volan, zavorno stopalko, stopalko za plin ali prestavljanje.
 • Model S zablokira ovira.
 • funkcij Smart Summon premakne vozilo Model S za največjo razdaljo. Če želite vozilo Model S premakniti dlje od tega, morate prestaviti v vožnjo naprej ali vzvratno vožnjo in nato znova zagnati funkcijo Smart Summon.
 • Telefon pride v način mirovanja ali izgubi povezavo z vozilom Model S.

Omejitve

Funkcija Smart Summon v spodnjih primerih verjetno ne bo delovala, kot bi morala:

 • Podatki GPS niso na voljo zaradi slabe pokritosti s signalom.
 • Vozna pot je pod nagibom. Funkcija Smart Summon je zasnovana le za delovanje na ravnih cestah (do 10 % nagiba).
 • Ko je zaznan dvignjen betonski rob. Funkcija Smart Summon morda ne bo usmerila vozila Model S preko betonskega roba, kar je sicer odvisno od višine roba.
 • En ali več senzorjev (dodatna oprema) ali kamer je poškodovanih, umazanih ali zastrtih (na primer z blatom, ledom ali snegom oziroma z zaščitnimi folijami, odvečno barvo, lepljivimi izdelki, kot so ovoji, nalepke, gumijaste prevleke itd.).
 • Vremenski pogoji (močno deževje, sneženje, megla ali skrajno visoke ali nizke temperature) vplivajo na delovanje senzorja (dodatna oprema) ali kamere.
 • Na senzorje (dodatna oprema) vpliva druga električna oprema ali naprave, ki oddajajo ultrazvočne valove.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Funkcija Smart Summon je onemogočena, če je vozilo Model S v načinu Valet Mode (glejte Valet Mode).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Zgornji seznam ne predstavlja izčrpnega seznama primerov, ki lahko vplivajo na pravilno delovanje funkcije Smart Summon. Voznik mora vozilo Model S vedno imeti pod nadzorom. Budno spremljajte vse gibe vozila Model S, ko z njim upravlja funkcija Smart Summon, in bodite pripravljeni hitro ukrepati. V nasprotnem primeru lahko pride do resne škode, poškodb ali smrti.