Predstavnost

Pregled

Predvajalnik vsebin se prikaže na zaslonu na dotik in se uporablja za predvajanje različnih vrst medijev. Predvajalnik vsebin lahko povlečete navzgor, da ga povečate (kar omogoča brskanje), in navzdol, da ga pomanjšate tako, da je prikazan samo mini predvajalnik. Priročen minipredvajalnik, ki zaseda najmanj prostora na zaslonu na dotik, prikaže trenutno predvajano, in ponuja le osnovne funkcije, v glavnem v povezavi s predvajano vsebino.

V predvajalniku vsebin so prikazane vsebina in možnosti, povezane z aplikacijo (ali virom), ki jo izberete v zaganjalniku aplikacij ali na spustnem seznamu, ki je prikazan v predvajalniku vsebin, ko ga razširite:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Medijske aplikacije so odvisne od tržne regije in konfiguracije vozila. Nekatere opisane aplikacije morda niso na voljo v vaši tržni regiji ali pa so jih nadomestile druge.
Radio: Izbirajte s seznama razpoložljivih radijskih postaj ali se dotaknite številčnice in neposredno vnesite točno določeno radijsko frekvenco. Za premikanje med frekvencami uporabite tipki naprej ali nazaj.
Bluetooth: Predvajajte zvočne vsebine, shranjene v telefonu ali napravi USB, povezanem prek povezave Bluetooth (glejte Predvajanje večpredstavnostne vsebine iz naprav).
Pretakanje: Predvajajte storitev pretakanja zvočnih vsebin, ki je na voljo v vaši tržni regiji, če je vozilo opremljeno z njo.
Spotify: Predvajajte zvočne vsebine, ki so na voljo v storitvi Spotify.
Apple Music: Predvajajte zvočne vsebine, ki so na voljo v storitvi Apple Music.
Ikona mikrofona
Caraoke (dodatna oprema): Zapojte si ob pesmih (glejte Karaoke).
TuneIn: Predvajajte zvočne vsebine, ki so na voljo v storitvi TuneIn.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Prikažete ali skrijete lahko katero koli predstavnostno aplikacijo/vir. Glejte Nastavitve virov.

Pri poslušanju internetnega radia ali uporabi storitev pretakanja glasbe se lahko možnosti, ki so na voljo na zaslonu predvajalnika vsebin, razlikujejo glede na to, kaj poslušate. Če želite predvajati naslednjo (in v nekaterih primerih tudi prejšnjo) razpoložljivo postajo, epizodo ali skladbo, se dotaknite puščice naprej (ali nazaj). Naslednjo/prejšnjo lahko predvajate tudi z levim drsnim gumbom na krmilu volan.

Storitve pretakanja so na voljo samo v primeru vzpostavljene podatkovne povezave (na primer Wi-Fi ali povezljivosti Premium). Za določene medijske storitve lahko uporabite privzeti Tesla račun. Za druge boste morda morali ob prvi uporabi vnesti poverilnice za prijavo v račun.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Namesto zagona druge medijske aplikacije lahko vir zamenjate na zaslonu predvajalnika vsebin tako, da izberete vir s spustnega seznama.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Glasovne ukaze lahko uporabljate za spreminjanje nastavitev in priljubljenih virov vsebin, na primer glasovnega upravljanja, predvajanja nekaterih skladb ali preklapljanja virov vsebin (glejte Glasovni ukazi).

Prilagajanje glasnosti

Če želite povečati ali zmanjšati glasnost, zavrtite drsni gumb na levi strani krmila volan navzgor ali navzdol. Z drsnim gumbom prilagajate glasnost medijev, glasovnih ukazov in telefonskih klicev.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Vaš Model S samodejno prilagaja glasnost glede na hitrost vožnje in nastavitve klimatske naprave.

Glasnost lahko prilagodite tudi tako, da se dotaknete puščic, povezanih z ikono zvočnika v spodnjem kotu zaslona na dotik.

Če želite utišati zvok, pritisnite levi drsnik. Če želite znova predvajati zvok, ponovno pritisnite levi drsnik.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če pritisnete levi drsnik med telefonskim klicem, bo utišan tako zvok kot tudi vaš mikrofon.

Nastavitve virov

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Razpoložljive nastavitve so odvisne od tržne regije. Nastavitev morda ne bo veljala za vse vire zvoka.
Ikona predvajalnika vsebin
Ko je prikazan zaslon z virom zvoka, pritisnite ikono nastavitev v iskalni vrstici za dostop do zvočnih nastavitev.

Spreminjate lahko te nastavitve:

  • Ton: Povlecite drsnike za nastavitev globokotonca in tako nastavite enega od petih frekvenčnih pasov (nizki, nizki/srednji, srednji, srednji/visoki in visoki toni). Če je v opremi vključen vrhunski zvok, lahko s premikanjem drsnika za prostorski zvok nastavite raven prostorskega zvoka za izboljšanje izkušnje pri poslušanju glasbe.
  • Ravnovesje: Povlecite središčni krog na lokacijo v vozilu Model S, na kateri naj bo središče zvoka.
  • Možnosti: Nastavite dodatne možnosti. Vklopite ali izklopite lahko na primer možnosti Dj-jev komentar, Občutljiva vsebina in Dovoli mobilno upravljanje.
  • Viri: Prikaže vse vire vsebin in omogoča nastavitev prikazane ali skrite vsebine vsakega vira. Vire, ki jih nikoli ne uporabljate, lahko skrijete. Ko so skriti, viri vsebin niso prikazani na spustnem seznamu predvajalnika vsebin, poleg tega pa tudi ne bodo prikazani v predalu aplikacij ob pritisku zaganjalnika aplikacij. Skrite vire vsebin lahko kadar koli znova prikažete s povratkom na ta zaslon z nastavitvami.

Iskanje zvočnih vsebin

Ikona iskanja
Če želite poiskati določeno skladbo, album, izvajalca, podcast ali postajo, pritisnite povečevalo predvajalnika večpredstavnostnih vsebin. Za prostoročno iskanje lahko uporabite tudi glasovne ukaze (glejte Glasovni ukazi).

Karaoke

Poleg različnih storitev pretakanja je vaše vozilo morda opremljeno tudi z možnostjo Caraoke. Za dostop do funkcije Karaoke najprej odprite predvajalnik večpredstavnostnih vsebin in odprite spustni meni, v katerem vir vsebin spremenite na Karaoke. Karaoke lahko dodate tudi kot aplikacijo v zaganjalnik aplikacij Izbirate lahko med raznimi skladbami in izberete tisto, ob kateri bi želeli zapeti. Pritisnite ikono mikrofona in tako omogočite ali onemogočite glavni vokal skladbe. Če onemogočite mikrofon, bodo predvajani samo instrumentalni deli in spremljajoči vokali. Pritisnite ikono besedila (poleg ikone mikrofona) in tako omogočite ali onemogočite prikaz besedila skladbe.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Karaoke morda niso na voljo v vašem vozilu, kar je odvisno od konfiguracije vozila in tržne regije.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Besedil pesmi funkcije karaoke nikoli ne prebirajte med vožnjo. Vedno morate biti pozorni na cesto in na razmere v prometu. Med vožnjo lahko besedila funkcije karaoke uporabljajo le potniki.

Nedavne in priljubljene vsebine

Pri vsebinah večine virov so nedavne in priljubljene vsebine prikazane na vrhu za enostaven dostop do njih.

Ikona priljubljenih, preklic izbora
Če želite na seznam priljubljenih dodati trenutno predvajano postajo, podcast ali zvočno datoteko, se dotaknite ikone Priljubljene v predvajalniku vsebin.
Ikona priljubljenih, izbrana
Če želite odstraniti element s seznama priljubljenih, se dotaknite označene ikone Priljubljene. Prav tako lahko odstranite več priljubljenih tako, da razširite predvajalnik vsebin in prikažete vse priljubljene za trenutno vrsto vira vsebin. Nato pritisnite in zadržite katero koli priljubljeno vsebino. Pri vsaki priljubljeni vsebini se pojavi simbol X in nato lahko ta simbol X pritisnete, če želite vsebino odstraniti s seznama priljubljenih.
Ikona Nedavne vsebine
Vaše nedavno predvajane izbire so nenehno posodabljajo, tako da vam jih ni treba odstranjevati.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Izbire, ki jih predvajate na radijskih postajah FM (dodatna oprema), niso vključene na seznam nedavnih vsebin.

Predvajanje večpredstavnostne vsebine iz naprav

Predvajate lahko zvočne datoteke iz naprave, povezane prek povezave Bluetooth (na primer telefon), ali zunanjega pogona USB. Ko vzpostavite povezavo z napravo Bluetooth (glejte Bluetooth) ali USB, jo predvajalnik vsebin vključi kot predstavnostni vir.

Zunanji pogoni USB

Zunanji pomnilnik priključite v sprednji vhod USB (glejte Vhodi USB). Dotaknite se možnosti Predvajalnik predstavnosti > USB, nato pa se dotaknite imena mape, ki vsebuje skladbo, ki jo želite predvajati. Ko prikažete vsebino mape z zunanjega pogona USB, lahko za predvajanje izberete katero koli skladbo. Ali pa uporabite puščici za nazaj in naprej v predvajalniku vsebin, da se pomikate med skladbami. Na naslednjo/prejšnjo skladbo se lahko pomaknete tudi z levim drsnim gumbom na krmilu volan.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če želite predvajati večpredstavnosti prek povezave USB, vozilo Model S prepozna le bliskovne zunanje pomnilnike. Predstavnostne vsebine lahko predvajate z drugih vrst naprav (kot je na primer iPod) tako, da napravo povežete prek povezave Bluetooth (glejte Naprave, povezane prek povezave Bluetooth).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Predvajalnik vsebin podpira zunanje pomnilnike USB s formatiranjem exFAT (NTFS trenutno ni podprt).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Uporabite vhod USB na sprednjem delu osrednje konzole. Povezave USB na zadnjem delu konzole so namenjene le polnjenju.

Naprave, povezane prek povezave Bluetooth

Če imate napravo, ki podpira povezavo Bluetooth, kot je na primer telefon, ki je seznanjen in povezan z vozilom Model S (glejte Bluetooth), lahko predvajate zvočne datoteke, shranjene v tej napravi. V predvajalniku vsebin za vir izberite Telefon, se dotaknite imena naprave, povezane prek povezave Bluetooth, nato pa se dotaknite možnosti VZPOSTAVI POVEZAVO.

Vaša naprava Bluetooth začne predvajati zvočno datoteko, ki je trenutno aktivna v vaši napravi. Če se v napravi ne predvaja nobena zvočna datoteka, s svojo napravo izberite zvočno datoteko, ki jo želite poslušati. Ko se izbrana datoteka začne predvajati, lahko z ikonama za naslednjo in prejšnjo v predvajalniku vsebin (ali z levim drsnim gumbom na krmilu volan) predvajate druge skladbe.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če želite predvajati večpredstavnostne vsebine iz naprave, povezane prek povezave Bluetooth, poskrbite, da je dostop do večpredstavnostnih vsebin v napravi vključen (glejte Bluetooth).