Profili voznika

Ko prvič nastavite voznikov sedež, položaj volan ali zunanji ogledali, vas zaslon na dotik pozove, da ustvarite profil zunanje shranite te nastavitve. V vašem profilu so shranjene tudi različne nastavitve, ki jih izberete med prilagajanjem vozila Model S.

polkrog z manjšim krožcem nad njim
Za dodajanje novega profila voznika se dotaknite ikone profila voznika na vrhu zaslona na dotik. Nato pritisnite možnost Nastavitve voznikovega profila > Dodaj novega voznika, vnesite voznikovo ime in izberite možnost Ustvari profil. Sledite navodilom na zaslonu.

Poleg tega lahko izberete tudi potrditveno polje Uporaba olajšanega vstopa, če želite shraniti (ali uporabiti obstoječe) nastavitve za Enostaven vstop, pri katerih se voznikov sedež in krmilo volan samodejno nastavita in omogočita enostavno vstopanje v vozilo Model S in izstopanje iz njega.

Če spremenite položaj voznikovega sedeža, volan, ali zunanjih ogledal na voznikovi strani, po tem, ko shranite ali izberete profil voznika, vas zaslon na dotik pozove, da izberete Shrani novi položaj ali Obnovi predhodno shranjeni položaj (druge nastavitve se shranijo samodejno). Če spremembe ne želite shraniti ali obnoviti, prezrite sporočilo.

Za izbris profila voznika se dotaknite ikone profila voznika na vrhu zaslona na dotik, nato pa se dotaknite možnosti Nastavitve profila voznika in izberite profil voznika, ki ga želite izbrisati. Ko je profil voznika izbran, izberite možnost Izbriši.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Način Valet Mode je vgrajen profil voznika, ki omeji hitrost, hkrati pa omeji dostop do nekaterih funkcij vozila Model S (glejte Valet Mode).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Glede na datum proizvodnje in možnosti, izbrane ob nakupu, nekatera vozila Model S nimajo funkcije profila voznika. Poleg tega pa se pri vozilih z možnostjo profila voznika nekatere funkcije morda ne shranijo in prilagodijo samodejno na podlagi profila voznika (na primer položaj ogledala).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Za zaustavitev samodejnih prilagoditev, ki se izvajajo na podlagi profila voznika, se v spustnem meniju profila voznika dotaknite možnosti Ustavi. Samodejne nastavitve se zaustavijo, tudi če ročno nastavite sedež, ogledalo ali krmilo volan.

Izbiranje med profili voznikov

polkrog z manjšim krožcem nad njim
Če želite prilagoditi vozilo Model S glede na profil voznika, se dotaknite ikone profila voznika na vrhu zaslona na dotik. Nato izberite voznika in vozilo Model S se prilagodi glede na nastavitve, ki ste jih shranili v izbrani profil voznika.

Shranjene nastavitve

Sklop nastavitev, ki ste jih izbrali za prilagajanje svojega Model S, je prav tako samodejno shranjen v vaš profil voznika. Po shranjevanju je poleg ikone voznikovega profila na zaslonu na dotik prikazana zelena kljukica. Primeri samodejnega shranjevanja nastavitev profila:
 • Nastavitve navigacije, temperature, luči in zaslona.
 • Avtopilot in nastavitve vožnje.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Nastavitve, ki so povezane z profili voznikov se razlikujejo glede na datum izdelave vozila in različico nameščene programske opreme.

Povezovanje profila voznika z daljinskim ključem

Profil voznika lahko povežete s posameznim daljinskim ključem, da omogočite vozilu Model S samodejno izbiro ustreznega profila voznika, ko med vašim približevanjem vozilu in odpiranjem voznikovih vrat zazna povezan daljinski ključ. Profil voznika povežete z daljinskim ključem tako, da vstopite v vozilo Model S z daljinskim ključem in se dotaknete ikone profila voznika na vrhu zaslona na dotik. Izberite profil voznika, ki ga želite povezati z daljinskim ključem, nato pa se dotaknite možnosti Povezava z dalj. ključem.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Model S zazna samo en daljinski ključ hkrati. Profil voznika se poveže z daljinskim ključem, ki ga vozilo takrat zazna. Če želite povezati profil voznika z več daljinskimi ključi, morate torej poskrbeti, da je med postopkom povezovanja v območju zaznavanja le daljinski ključ, ki ga želite povezati s profilom voznika. Vse druge daljinske ključe umaknite iz območja dosega (najmanj en meter od vozila Model S).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Model S lahko podpira do tri povezanih daljinskih ključev. Vendar pa je lahko profil voznika povezan le z enim daljinskim ključem.

Za odstranitev povezave med profilom voznika in daljinskim ključem se dotaknite ikone profila voznika na vrhu zaslona na dotik. Izberite profil voznika, nato pa se dotaknite znaka X ob možnosti Povezano z dalj. ključem.

olajšan vstop

Določite lahko nastavitev za olajšan vstop, ki premakne krmilo volan in voznikov sedež ter vam tako olajša vstopanje v vozilo Model Sin izstopanje iz njega. Vsak voznik lahko uporabi nastavitev za olajšan vstop, tako da jo poveže s profilom voznika. Ko je nastavitev za olajšan vstop povezana s profilom voznika, se volan in voznikov sedež samodejno nastavita, ko izberete prestavo za parkiranje in odpnete voznikov varnostni pas, ter tako omogočita olajšan izstop iz vozila (in naslednji vstop v vozilo) Model S. Ko se vrnete v vozilo in pritisnete na zavorno stopalko, se nastavitve samodejno prilagodijo nazaj na nastavitve, ki so bile uporabljene za zadnji profil voznika (ali na podlagi ključa, če je povezan s profilom voznika).

Če želite uporabiti možnost Olajšan vstop s profilom voznika, morate izbrati potrditveno polje Uporaba olajšanega vstopa.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Nikoli ne uporabite olajšanega vstopa za premikanje voznikovega sedeža do konca nazaj, ko je na zadnjem sedežu za voznikovim sedežem nameščen otroški varnostni sedež. Zaradi pomanjkanja prostora lahko s premikanjem sedeža pritisnete na otrokove noge, ga poškodujete ali premaknete sedež.

Valet Mode

Ko je vozilo Model S v načinu Valet Mode, veljajo te omejitve:

 • Hitrost je omejena na 113 km/h.
 • Največji pospešek in zmogljivost sta omejena.
 • Prtljažnik spredaj in predal pred sovoznikom sta zaklenjena.
 • Domača lokacija in lokacija dela nista na voljo v navigacijskem sistemu.
 • Glasovni ukazi so onemogočeni.
 • Priročne funkcije avtopilota so onemogočene.
 • Nastavitve Dovoli mobilni dostop ni mogoče spremeniti.
 • Sistem HomeLink (če je na voljo v vaši tržni regiji) ni dostopen.
 • Profili voznika niso dostopni.
 • Nekatere aplikacije, kot sta Igrače in Gledališče, niso dostopne.
 • Omrežji Wi-Fi in Bluetooth sta onemogočeni. Ko je vozilo Model S v načinu Valet Mode, ne morete seznaniti novih naprav Bluetooth, si ogledati ali izbrisati obstoječih seznanjenih naprav. Če je seznanjena naprava Bluetooth-ali znano brezžično omrežje v območju dosega, se Model S poveže.

Aktiviranje načina Valet Mode

Ko je vozilo Model S v prestavi za parkiranje, se dotaknite ikone profila voznika na vrhu zaslona na dotik, nato pa se dotaknite možnosti Valet Mode.

Ko boste prvič aktivirali način Valet Mode, boste prek zaslona na dotik pozvani, da ustvarite 4-mestno kodo PIN, s katero boste preklicali način Valet Mode.

Ko je način Valet aktiviran, je na instrumentni plošči prikazana beseda Valet, hkrati pa se voznikov profil na zaslonu na dotik spremeni v Valet Mode.

Način Valet Mode lahko zaženete in prekličete tudi z mobilno aplikacijo (če je v vozilu Model S vklopljena prestava za parkiranje). Pri uporabi mobilne aplikacije vam ni treba vnesti kode PIN, ker se morate že v aplikacijo prijaviti s svojimi poverilnicami za račun Tesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če je omogočena nastavitev Koda PIN za zagon (glejte PIN koda za zagon), morate vnesti kodo PIN za vožnjo, preden lahko določite ali vnesete kodo PIN za način Valet Mode. Ko je način Valet Mode aktiviran, je mogoče vozilo Model S voziti, ne da bi morala oseba, ki parkira vozilo, vnesti kodo PIN za vožnjo.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Nastavitev Koda PIN za zagon ni na voljo, ko je aktiviran način Valet Mode.

Če ste pozabili kodo PIN za način Valet Mode, jo ponastavite v vozilu Model S tako, da vnesete svoje poverilnice za račun Tesla (s katerimi tudi prekličete način Valet Mode). Kodo PIN lahko ponastavite tudi z mobilno aplikacijo.

Preklic načina Valet Mode

Ko je vozilo Model S v prestavi za parkiranje, se dotaknite ikone profila voznika v načinu Valet Mode na vrhu zaslona na dotik, nato pa vnesite 4-mestno kodo PIN.

Po preklicu načina Valet Mode se povrnejo vse nastavitve, ki so povezane z nazadnje uporabljenim profilom voznika, in nastavitve klimatske naprave, na voljo pa so tudi vse funkcije.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Za preklic načina Valet Mode iz mobilne aplikacije vam ni treba vnesti kode PIN.