Več o teh navodilih za uporabo

Uporabnost dokumenta

Najnovejše in najboljše informacije za svoje vozilo si oglejte v priročniku na zaslonu na dotik v vozilu tako, da se dotaknete možnosti Upravljalni elementi > Servis > Priročnik. Informacije so namenjene vašemu vozilu in so odvisne od funkcij, ki ste jih kupili, konfiguracije vozila, tržne regije in različice programske opreme. Navodila za uporabo, ki jih drugje dobite od družbe Tesla, so posodobljena po potrebi in morda ne vsebujejo informacij, ki veljajo za vaše vozilo.

Po posodobitvi programske opreme so informacije o novih funkcijah prikazane na zaslonu na dotik, kadar koli pa jih lahko prikažete tako, da se dotaknete možnosti Upravljalni elementi > Programska oprema > Opombe ob izdaji. Če so v uporabniškem priročniku drugačna navodila za uporabo vozila kot v opombah k izdaji, upoštevajte opombe k izdaji.

Slike

Slike v tem dokumentu so namenjene samo predstavitvi. Informacije, prikazane na zaslonu na dotik v vozilu, se lahko nekoliko razlikujejo glede na opremo vozila, različico programske opreme in tržno regijo.

Razpoložljivost funkcij

Nekatere funkcije so na voljo le pri nekaterih konfiguracijah vozila in/ali le v določenih tržnih regijah. Če so možnosti ali funkcije omenjene v navodilih za uporabo, to še ne pomeni, da so na voljo v vašem vozilu. Glejte Izjava o razpoložljivosti funkcij za več informacij.

Napake ali netočnosti

Vsi tehnični podatki in opisi so preverjeno točni v času objave. Ker pa je cilj družbe Tesla nenehno izboljševanje, si pridržujemo pravico, da kadar koli spremenimo izdelek. Če nam želite sporočiti kakršne koli netočnosti ali pomanjkljivosti oziroma poslati splošne povratne informacije ali predloge glede kakovosti teh navodil za uporabo, nam pišite na naslov ownersmanualfeedback@tesla.com.

Lokacija sestavnih delov

V navodilih za uporabo je morda navedeno, da je sestavni del na levi ali desni strani vozila. Kot je prikazano, leva (1) in desna (2) stran predstavljata stran vozila pri pogledu iz notranjosti.

Pogled na vozilo od zgoraj z 1 na levi strani vozila in 2 na desni strani vozila.

Avtorske pravice in blagovne znamke

© 2012–2024, Tesla, Inc. Vsa programska oprema vozila in vse informacije v tem dokumentu so zaščitene z avtorskimi pravicami in drugimi pravicami intelektualne lastnine družbe Tesla, Inc. in njenih licencodajalcev. Tega gradiva ni dovoljeno spreminjati, reproducirati ali kopirati, ne delno in ne v celoti, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Tesla, Inc. in njenih licencodajalcev. Dodatne informacije so na voljo na zahtevo. Družba Tesla uporablja programsko opremo, ki jo je razvila odprtokodna skupnost. Obiščite spletno mesto družbe Tesla za odprtokodno programsko opremo na naslovu http://www.tesla.com/opensource. HD Radio je registrirana blagovna znamka družbe iBiquity Digital Corporation. V nadaljevanju so navedene blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Tesla, Inc. v ZDA in drugih državah:

Različni logotipi, besede itd., ki so del zaščitene blagovne znamke družbe Tesla.

Vse druge blagovne znamke, navedene v tem dokumentu, so last svojih lastnikov in njihova uporaba v tem dokumentu ne predstavlja sponzoriranja ali podpiranja njihovih izdelkov ali storitev. Nepooblaščena uporaba katere koli blagovne znamke, prikazane v tem dokumentu ali na vozilu, je strogo prepovedana.