Navodila za prevoznike

NE PREVAŽAJTE S KOLESI NA TLEH

Motor spredaj v vozilu Model S ustvarja električno energijo, če se kolesa vrtijo. Pri prevažanju vozila Model S morajo biti vsa štiri kolesa vedno dvignjena s tal. Poskrbite, da se kolesa v nobenem trenutku med prevozom ne bodo vrtela.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
VOZILA NIKOLI NE PREVAŽAJTE TAKO, DA SE LAHKO NJEGOVA KOLESA VRTIJO. TO LAHKO POVZROČI VELIKO ŠKODE IN PREGREVANJE. V REDKIH PRIMERIH SE LAHKO ZARADI PREKOMERNEGA PREGREVANJA SESTAVNI DELI V OKOLICI VNAMEJO.
Vozilo Model S, ki ga vlečni tovornjak vleče s sprednjima kolesoma na tleh in dvignjenima zadnjima kolesoma, rdeči znak "X" pa prikazuje, da to ni dovoljeno.
Vozilo Model S, ki ga drugo vozilo vleče z vsemi kolesi na tleh, rdeči znak "X" pa prikazuje, da to ni dovoljeno.

Vozila Model S ne prevažajte na način, ki ga ni odobrila družba Tesla. Ravnajte se po navodilih v nadaljnjih razdelkih in upoštevajte vsa opozorila in previdnostne ukrepe. Garancija ne krije škode, ki je posledica nepravilnega prevažanja vozila.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Družba Tesla ni dolžna niti odgovorna za povračilo stroškov za storitve, ki niso bile naročene prek storitve za pomoč na cesti družbe Tesla.

Odobreni načini prevažanja

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Pnevmatike se lahko vrtijo počasi (manj kot 5 km/h) in na zelo kratki razdalji (manj kot 10 metrov) le, če je omogočen način prevažanja (glejte Aktiviranje načina prevažanja), ko vozilo vlečete z vitlom na tovornjak z nizko ploščadjo ali ga potiskate s parkirnega prostora zaradi premeščanja. Prekoračitev teh omejitev lahko povzroči veliko škode in pregrevanje, ki ni vključno v garanciji.

Za prevoz vozila Model S se priporoča uporaba tovornjaka z nizko ploščadjo ali primerljivega transportnega vozila. Pri uporabi tovornjaka z nizko ploščadjo je lahko vozilo usmerjeno v katero koli smer.

Vozilo na tovornjaku z nizko ploščadjo.

Če morate vozilo Model S premakniti brez tovornjaka z nizko ploščadjo, morate uporabiti podstavne ali vlečne vozičke, s katerimi zagotovite, da nobeno od štirih koles ni na tleh. Ta način lahko uporabite za razdaljo največ 55 km, pri čemer ne smete preseči hitrosti vozička, kot jo je določil proizvajalec. Pri tem načinu družba Tesla priporoča, da je vozilo usmerjeno naprej, tako da sta sprednji kolesi dvignjeni, zadnji kolesi pa na vozičku.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Prevažanje vozila Model S s sprednjima kolesoma na vozičkih ni priporočljivo, vendar je izvedljivo, če je nameščena zunanja ključavnica za volan in preprečite vrtenje sprednjih koles. VOZILA NE PREVAŽAJTE, ČE OBSTAJA NAJMANJŠA VERJETNOST, DA SE BOSTA SPREDNJI KOLESI VRTELI.
Vozilo, ki ga vlečni tovornjak vleče z dvignjenima sprednjima kolesoma in zadnjima kolesoma na vlečnem vozičku.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Omogočite način prevoza (glejte Aktiviranje načina prevažanja), preden vozilo Model S dvignete na tovornjak z nizko ploščadjo (glejte Vleka na tovornjak z nizko ploščadjo – z vlečnim ušesom). Če način prevoza ni na voljo ali pa nimate dostopa do zaslona na dotik, morate za nalaganje vozila v odobreni položaj za prevoz uporabiti samonakladalne vozičke ali podstavke s kolesi za pnevmatike. Družba Tesla ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi prevoza vozila Model S ali med njim, vključno s poškodovano osebno lastnino ali poškodbami zaradi uporabe samonakladalnih vozičkov ali podstavkov s kolesi za pnevmatike.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Model S je opremljen s sestavnimi deli, ki so pod visoko napetostjo in so lahko zaradi trčenja ogroženi (glejte Sestavni deli pod visoko napetostjo). Pred prevozom vozila Model Smorate predvidevati, da te komponente napaja električna energija. Vedno upoštevajte varnostne ukrepe glede visoke napetosti (nosite osebno varovalno opremo itd.), dokler strokovnjaki za odzivanje v nujnih primerih ne ocenijo vozila in lahko natančno potrdijo, da noben od visokonapetostnih sistemov ni več pod napetostjo. Če tega ne naredite, lahko pride do hudih poškodb.

Onemogočanje sistema za samoizravnavo zračnega vzmetenja

Če ima vozilo Model S sistem zračnega vzmetenja, se samodejno izravna, tudi ko je električno napajanje prekinjeno. Da preprečite škodo, morate aktivirati način za dvigalko, da onemogočite samoizravnavo:

 1. Dotaknite se možnosti Upravljalni elementi > Vzmetenje na zaslonu na dotik.
 2. Pritisnite zavorno stopalko, nato pa se dotaknite možnosti Zelo visoko, da povečate višino.
 3. Dotaknite se možnosti Upravljalni elementi > Servis > Način dvigalke.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Način za dvigalko je preklican, ko hitrost vožnje preseže 7 km/h.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Če ne morete aktivirati načina za dvigalko na vozilu, ki je opremljeno s sistemom zračnega vzmetenja, se lahko vozilo med prevozom sprosti, kar lahko povzroči veliko škode.

Aktiviranje načina prevažanja

V načinu prevažanja je parkirna zavora izklopljena, medtem ko vlečete vozilo Model S na tovornjak z nizko ploščadjo. Ko je način prevažanja aktiviran, se prikaže sporočilo, da se bo vozilo prosto premikalo. Za način prevažanja morajo biti izpolnjeni ti pogoji:

 • Nizka napetost potrebujete napajanje. Načina prevažanja ne morete aktivirati prek zaslona na dotik, če vozila Model S ne napaja električna energija.
 • Model S mora zaznati daljinski ključ. Način prevažanja je na voljo le, ko vozilo zazna daljinski ključ.
 • Vozilo ne sme biti priključeno v polnilnik. Če je vozilo Model S še vedno priključeno, način prevažanja ni na voljo.

Za aktiviranje načina prevažanja:

 1. Vozilo mora biti v prestavi za parkiranje.
 2. Podložite pnevmatike ali kakor koli drugače zavarujte vozilo Model S.
 3. Pritisnite in držite zavorno stopalko, nato pa se na zaslonu na dotik dotaknite možnosti Upravljalni elementi > Servis > Vleka. Na zaslonu na dotik se prikaže sporočilo, ki vas spomni, kako pravilno prevažate vozilo Model S.
 4. Pritisnite gumb Način prevažanja. Če je način prevažanja omogočen, je ta gumb moder. Model S se zdaj prosto premika in ga lahko počasi prestavite (do hitrosti hoje) ali povlečete.

Način prevažanja prekličete tako, da prestavite prestavo vozila Model S v položaj za parkiranje.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Če se prekine napajanje vozila Model S z napetostjo nizka napetost, ko je omogočen način prevažanja, se način prevažanja prekliče.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Če električni sistem ne deluje in zato ne morete prek zaslona na dotik aktivirati načina prevažanja, uporabite samonakladalne vozičke ali podstavke s kolesi za pnevmatike. Preden to storite, vedno preverite tehnične značilnosti proizvajalca in priporočeno nakladalno zmogljivost.

Vleka na tovornjak z nizko ploščadjo – z vlečnim ušesom

 1. Poiščite vlečno uho.
 2. Odstranite pokrov vlečnega ušesa tako, da vstavite majhen ploščati izvijač v režo na zgornjem delu pokrova, nato pa nežno pritisnete, da sprostite pokrov z zgornjega pritiskača.
  Puščica, usmerjena proti pokrovčku vlečnega ušesa vozila.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Opomba
  Pokrov vlečnega ušesa shranite na varno mesto, da ga lahko po končanem vlečenju znova namestite.
 3. Vlečno uho vstavite do konca v odprtino, nato pa ga zavrtite v nasprotni smeri vrtenja urnih kazalcev, da se trdno zaskoči.
  Nameščeno vlečno uho in puščica, ki prikazuje, da ga je treba zasukati v levo.
 4. Kabel vitla pripnite na vlečno uho.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  POZOR
  Pred vlečenjem se prepričajte, da je vlečno uho trdno pritrjeno.
 5. Aktivirajte način prevažanja, tako da se dotaknete možnosti Upravljalni elementi > Servis > Vleka.
 6. Počasi povlecite vozilo Model S na tovornjak z nizko ploščadjo.

Vleka na tovornjak z nizko ploščadjo – brez vlečnega ušesa

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Preprečite škodo, tako da povlečete vozilo na tovornjak z nizko ploščadjo samo z ustrezno nameščenim vlečnim ušesom. Če vlečete vozilo za šasijo, ogrodje ali sestavne dele vzmetenja, ga lahko poškodujete.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Opozorilo
Če vozilo povlečete na tovornjak z nizko ploščadjo brez vlečnega ušesca, je treba pregledati, ali so vsi pritrdilni elementi na vzmetenju priviti z ustreznim zavornim momentom, pred ponovno vožnjo vozila pa je treba vizualno pregledati tudi morebitne poškodbe na vseh komponentah. Če je pritrdilni element odvit ali če naletite na škodo, je treba poškodovane komponente zamenjati.

Zelo priporočljivo je, da povežete vitel z vlečnim ušesom vozila, kot je opisano zgoraj. Če pa pride do situacije, ko vlečno uho ni na voljo (ker sta ga izgubili, založili itd.), so v nadaljevanju opisana navodila za pritrjevanje vlečnih trakov.

 1. Vlečne trakove pritrdite na posamezne spodnje ročice obese pod sprednjim delom vozila.
  Sprednji del podvozja vozila s spodnjima obesama, označenima z modro.
 2. Podvozje zaščitite pred poškodbami tako, da položite zaščitno pregrado (na primer kos lesa) med vlečni trak in podvozje.
 3. Aktivirajte način prevažanja, tako da se dotaknete možnosti Upravljalni elementi > Servis > Vleka.
 4. Počasi povlecite vozilo Model S na tovornjak z nizko ploščadjo.

Pritrditev pnevmatik

Pnevmatike vozila morate privezati na tovornjak v osmih točkah.

 • Poskrbite, da kovinski deli trakov za privezovanje ne bodo v stiku z barvanimi površinami ali sprednjo stranjo koles.
 • Trakov za privezovanje ne speljite čez lupino karoserije ali skozi kolesa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
POZOR
Z nameščanjem trakov za privezovanje na šasijo, vzmetenje ali druge dele karoserije vozila lahko poškodujete vozilo.
Zadnje kolo z nameščenimi pritrdilnimi trakovi.

Če je vozilo brez električnega napajanja

Če vozilo Model S nima napajanja z napetostjo nizka napetost, izvedite naslednje korake za odpiranje pokrova sprednjega prtljažnika ali zagon baterije z napetostjo nizka napetost s premostitvenimi kabli.

 1. Odprite pokrov motorja. Za več informacij o odpiranju pokrova sprednjega prtljažnika, če vozilo nima dovolj električne energije, glejte Odpiranje pokrova prtljažnika brez elektrike.
 2. S premostitvenimi kabli zaženite baterijo z napetostjo nizka napetost (glejte Zagon s premostitvenimi kabli).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Opomba
Vlečne službe: Za več informacij o prevozu vozila do polnilne postaje in pripravi vozila na polnjenje glejte Zmanjkalo je dosega.